Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trzymajmy się razem! czyli kilka słów o Kościele.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trzymajmy się razem! czyli kilka słów o Kościele."— Zapis prezentacji:

1

2 Trzymajmy się razem! czyli kilka słów o Kościele

3 Definicja Słowo Kościół pochodzi od greckiego ekklesia, ek-kalein - wołać poza. Oznacza zwołanie. Określa ono zgromadzenie ludu, na ogół o charakterze religijnym. W języku chrześcijańskim pojęcie Kościół oznacza zgromadzenie liturgiczne, a także wspólnotę lokalną lub całą powszechną wspólnotę wierzących. por. KKK 751-752

4 Symbole Kościoła n Kościół jest owczarnią: Iz 40,11; J 10, 11-15 n Kościół jest polem uprawnym lub rolą Bożą: 1 Kor 3, 9; Mt 21, 33-43; J 15, 1-5 n Kościół jest Bożą budowlą: 1 Kor 3, 9-17; Ap 21. 1-4 n Kościół jest Ciałem Chrystusa: Kol 1, 18; Ef 4, 15-16

5 Kręgi przynależności do Kościoła wg. Soboru Watykańskiego II Katolicy Wyznania chrześcijańskie Judaizm Religie monoteistyczne Religie politeistyczne

6 Przynależność do Kościoła Katolickiego n Jedna wiara n Siedem sakramentów n Zwierzchność papieża

7 Przymioty Kościoła Kościół jest: ç Jeden ç Święty ç Powszechny ç Apostolski

8 Kościół jest jeden n Kościół jest jeden, bo ma jednego założyciela Jezusa Chrystusa n Bo w każdym z nas działa Duch Święty n Mimo, że Jezus wzywał do jedności, nastąpiły rozłamy w łonie Kościoła. Kościół katolicki działa na rzecz ekumenizmu

9 Warunki dialogu ekumenicznego n Stała odnowa Kościoła w wierności jego powołaniu n nawrócenie serca, bo niewierność Ewangelii powoduje podziały n Wspólna modlitwa, bo gdzie dwaj albo trzej, zebrani w Imię Moje... n Wzajemne poznanie braterskie n Formacja ekumeniczna wiernych (szczególnie duchownych) n Dialog między teologami i spotkania między wiernymi n Współpraca między chrześcijanami w różnych dziedzinach służby ludziom

10 Kościół jest święty n Kościół jest święty, bo Założyciel jest Święty n Ponieważ każdy z nas jest powołany do świętości n Bycie w stanie łaski (przyjaźń z Bogiem) to udział w świętości Boga n Ponieważ Kościół uznaje świętych obcowanie, kanonizując niektórych z nas. Mamy w nich świadków, wzór i orędowników przed Bogiem. Nie należy tu zapomnieć, że jedynym prawdziwym Orędownikiem jest tylko Chrystus

11 Kościół jest powszechny n Ponieważ jest w nim obecny Chrystus, a tam gdzie jest Chrystus, tam Kościół powszechny n Ponieważ Jezus posłał Kościół do całego rodzaju ludzkiego - Kościół ze swej natury jest misyjny n Kościół jest Chrystusowym, w każdym prawowitym miejscu zebrania wierzących n Przez pojęcie Kościoła partykularnego należy na pierwszym miejscu rozumieć diecezję (wspólnota wiernych w jedności wiary i sakramentów z biskupem wyświęconym w sukcesji apostolskiej)

12 Kościół jest apostolski n Ponieważ oparty jest na fundamencie Apostołów (Ef 2, 20; Ap 21, 14) n Ponieważ zachowuje i przekazuje, z pomocą Ducha Świętego, który w nim mieszka, nauczanie, dobry depozyt i zdrowe zasady usłyszane od Apostołów n Ponieważ aż do powrotu Jezusa, jest nauczany, uświęcany i prowadzony przez Apostołów dzięki tym, którzy są ich następcami - Kolegium Biskupów, z bp Rzymu na czele

13 Hierarchiczna struktura Kościoła Wspólnota Jezusa też podlegała hierarchii: Ê Apostołowie (12) - por. Mk 3, 13-19 · Inni uczniowie (72) - por. Łk 10, 1-2 Kościół pierwotny: ¶ Biskup por. Tt 1, 7-9 · Prezbiter por. ¸ Diakon por. 1Tm 3, 8-10 ¹ Wierni

14 Kościół hierarchiczny dziś n Papież wraz z Kolegium Biskupów = Piotr i Apostołowie n Prezbiterzy i diakoni n Wierni świeccy n Przedstawiciele życia konsekrowanego (Zakony i Instytuty zakonne)

15 Trochę mody Modne dziś jest powiedzenie: Chrystus TAK, Kościół NIE Wypowiedź taka jest niezgodna z nauką Pisma św. (por. Dz 9, 1- 6), gdzie Jezus utożsamia się z Kościołem. Potrzebne jest odpowiednie świadectwo życia w oparciu o Ewangelię, dlatego powinniśmy wspierać się przykładem świętych, którzy poprzedzili nas w drodze do domu Ojca.

16 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Trzymajmy się razem! czyli kilka słów o Kościele."

Podobne prezentacje


Reklamy Google