Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Nikt... nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»" (1 Kor 12, 3). "Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Nikt... nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»" (1 Kor 12, 3). "Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba,"— Zapis prezentacji:

1

2 "Nikt... nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»" (1 Kor 12, 3). "Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!" (Ga 4, 6). Poznanie wiary jest możliwe tylko w Duchu Świętym. Aby pozostawać w jedności z Chrystusem, trzeba najpierw zostać poruszonym przez Ducha Świętego. To On wychodzi naprzeciw nas i wzbudza w nas wiarę. Mocą naszego chrztu, pierwszego sakramentu wiary, życie, które ma swoje źródło w Ojcu i zostaje nam ofiarowane w Synu, jest nam udzielane wewnętrznie i osobowo przez Ducha Świętego w Kościele.

3 Duch Święty jest nam dany, abyśmy mogli dostąpić zbawienia, czyli Obiektywne odkupienie dokonane przez Chrystusa Zrealizować w wymiarze subiektywnym

4 ST nie zawiera formalnego objawienia Ducha Świętego jako Osoby Boskiej NT zawiera formalne objawienie Ducha Świętego. Posiada ono trzy formy: TEOFANIE DZIAŁANIE BOSKIE SŁOWO

5 Ojciec posyła Syna i Syn wraz z Ojcem posyłają Ducha Świętego Duch Święty dokonuje posłannictwa w trzech wymiarach Kosmicznym Wspólnotowym Indywidualnym

6 Powoduje nowe stworzenie, w sakramencie chrztu stajemy się dzieckiem Bożym. To dokonuje się w dwóch wymiarach: Ontycznym Moralnym Wtedy dokonuje się w człowieku: Przebóstwienie Usynowienie

7 Podtrzymuje w człowieku wiarę (1Tes 1,4-5) Oświeca nasz umysł (1Kor 2,11-13) Jest DAWCĄ NADZIEI (Rz 15,13) Jest ŹRÓDŁEM MIŁOŚCI BOŻEJ (Rz 5,5) Od NIEGO POCHODZĄ CHARYZMATY

8 Święty Paweł 1 Kor 12, 1-11 1 Kor 14, 1-40 Rz 12, 6-8

9 Nie podaje definicji charyzmatu Uznał je za integralną część struktury Kościoła i włączył w nurt normalnego życia Sformułował trzy zasady: Zwyczajności Różnorodności Powszechności Charyzmat a urząd

10 Zostają udzielone w celu budowania Kościoła, dobra ludzi, ze względu na potrzeby świata Powinny być przyjmowane z wdzięcznością (przez tego kto je otrzymał i przez Kościół) Konieczne jest rozeznawanie charyzmatów

11 Ruch Światło-Życie powinna cechować zasadnicza otwartość na obfitość darów Ducha Świętego. Nie możemy Duchowi Świętemu stawiać w słabości naszej wiary żadnych granic, jakich darów może i powinien nam udzielać. Możemy także pragnąć tych darów i prosić o nie.

12 Dary duchowe otrzymane w Ruchu prawie zawsze łączą się z: darem intensywnej modlitwy oraz innymi owocami Ducha Świętego autentycznym nawróceniem pragnieniem pełniejszego zaangażowania się w życie Kościoła i w dzieło ewangelizacji

13 Drogą prowadzącą Ruch Światło-Życie do otwarcia się na pełnię darów Ducha Świętego jest przede wszystkim: Droga organicznego wzrostu i pogłębienia (w zakresie własnego powołania, własnych charyzmatów) form i programów formacyjnych

14 Charyzmaty są narzędziem dla posługi we wspólnocie. Posiadanie darów epifanijnych nie świadczy nigdy o jakiejś szczególnej doskonałości czy świętości osoby, która je posiada.

15 Skąd się wziął? Do czego służy? Odmiany daru języków Glosolalia Jubilacja Ksenolalia Jak się otworzyć na dar języków?

16 W jakim celu Bóg udziela tego daru? Udzielany jest osobom, które potrzebują takiego właśnie duchowego i emocjonalnego doświadczenia bliskości Boga. Łączy się często z doświadczeniem duchowego uzdrowienia. Bóg chce objawić swą moc, chwałę i działanie całej wspólnocie modlitewnej.

17 Towarzyszy nawróceniom Jest wyrazem szczęścia Stan pocieszenia duchowego Towarzyszy doświadczeniu emocjonalnego uniesienia Zewnętrzny przejaw działania Boga w sercu człowieka

18 […] i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze […] (Dz 2, 17) […]troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa! (1 Kor 14, 1) Co to jest? Proroctwo jest darem, dzięki któremu Bóg przemawia przez osobę, udzielając jej słów skierowanych albo do jednostki, albo do całej wspólnoty chrześcijan

19 Po co jest? Bóg posługuje się kimś, aby powiedzieć ludziom Co myśli o danej sytuacji Jakie są Jego zamiary na przyszłość Co według Niego powinni wiedzieć Na co powinni w danym czasie zwrócić uwagę

20 Jak? FORMY PROROCTWA: Przekaz słowny Postać obrazu Charakter proroctwa Pismem św. Proroctwo w językach Forma pieśni, gestu

21 Jeśli więc ktoś korzysta z daru języków, niech się modli, aby potrafił to wytłumaczyć. (1Kor 14, 13) Polega na przekazywaniu wiadomości, jakie pragnie zakomunikować Duch Święty w językach Dar tłumaczenia może być dany tej samej osobie, która przekazywała wiadomość w językach Osoba mająca ten dar rozumie nie poszczególne słowa, ale treść przesłania (sens całości, a nie tłumaczy poszczególnych słów)

22 Ważne rozróżnienie (proces w życiu duchowym a konkretny dar dla wspólnoty) Co to jest? Umożliwia ten dar orzekanie, które rzeczy, słowa czy zachowania pochodzą od Ducha Świętego, a które od złego ducha Dar ten nazwano osłoną dla wspólnoty chrześcijańskiej

23 JAK? Rodzaj wizji lub specyficznego odczucia (może to być jakieś określone poruszenie serca, które uzdalnia daną osobę do określenia, jaki duch działa w danej chwili) Dar rozeznania może być uważany za gwaranta autentyczności innych charyzmatów


Pobierz ppt ""Nikt... nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»" (1 Kor 12, 3). "Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google