Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chrystus przychodzi do człowieka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chrystus przychodzi do człowieka."— Zapis prezentacji:

1

2 Chrystus przychodzi do człowieka.
SAKRAMENTY

3 Chrzest

4 Chrzest – ku „nowemu stworzeniu”
Jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia otwierającą dostęp do innych sakramentów. Gładzi skutki grzechu pierworodnego, włącza we wspólnotę Kościoła. Jest konieczny do zbawienia. Udziela go kapłan choć w obliczu śmierci ochrzcić może każda osoba, pod warunkiem, że ma te same intencje co Kościół i polewając głowę kandydata wypowie formułę: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

5

6 Eucharystia – najważniejszy sakrament Kościoła
Dzięki niej Chrystus jest obecny w Kościele w wyjątkowy sposób. Wszystkie inne sakramenty i dzieła apostolskie wiążą się ze świętą Eucharystią – i do niej zmierzają. W sakramencie tym są obecne Ciało i Krew Chrystusa, który podczas ostatniej Wieczerzy ofiarował je na spożycie pod postacią chleba i wina, mówiąc: To czyńcie na moją pamiątkę.

7

8 Pokuta – nawrócenie i pojednanie
Sakrament, w którym poprzez spowiedź można uzyskać przebaczenie za popełnione grzechy. Kapłani czynią to na mocy słów Jezusa: Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Sakrament pokuty i pojednania wymaga spełnienia pięciu warunków: 1) rachunek sumienia 2) żalu za grzechy 3) mocnego postanowienia poprawy 4) szczerej spowiedzi 5) zadośćuczynienia Bogu i bliźnim.

9

10 Bierzmowanie – pieczęć Ducha Świętego
Należy wraz z chrztem i Eucharystią do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Jest to sakrament, który udziela darów Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej zjednoczyć nas z Chrystusem, umocnić nasza więź z Kościołem. Sakramentu udziela biskup przez namaszczenie na czole krzyżem, czyli olejem z mieszaniny oliwy i wonnych substancji.

11

12 Namaszczenie chorych – zjednoczenie z męką Chrystusa
Chory otrzymuje siłę i dar głębszego zjednoczenia z męką Chrystusa, zostaje umocniony łaską Bożą, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby. Sakrament ten odnawia ufność i wiarę w Boga, daje przebaczenie popełnionych grzechów oraz umacnia przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią.

13

14 Kapłaństwo – „święta władza w służbie wiernym”
Najistotniejszym obrzędem tego sakramentu jest nałożenie rąk przez biskupa na głowę przyszłego kapłana, a także modlitwa konsekracyjna, będącą prośbą do Boga „o wylanie Ducha Świętego i udzielenie Jego darów”. Zadaniem kapłanów jest: głoszenie słowa Bożego, sprawowanie Eucharystii i kierowanie wspólnotą Ludu Bożego.

15 Małżeństwo – jedność i nierozerwalność
Przez ten sakrament małżonkowie zostają wzmocnieni, jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności. Łaska Boża udoskonala miłość małżonków i umacnia ich nierozerwalną jednością, podtrzymuje miłość w małżeństwie – pomaga aby byli sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej

16 Modlitwa śródlekcyjna.
Chrystus już do was przyszedł w kilku sakramentach. Zapraszam wszystkich do modlitwy śródlekcyjnej.

17 Podsumowanie. 1) Wymień sakramenty święte?
2) Jakie sakramenty przyjąłeś, - aś? 3) Gdzie Chrystus ukrywa siebie w sakramencie spowiedzi?

18 Notatka do zeszytu. 1) Przepiszcie jakie mamy sakramenty.(z podręcznika) 2) Jakie sakramenty przyjęliście?

19 Praca domowa. 1) Dlaczego ludziom jest tak ciężko się spowiadać?
2) Co zrobić by było mniej rozwodów? 3) Opisz na czym polega dramat dzieci rodziców, którzy się rozwodzą? (wg twojej oceny). 4) Co oznaczają słowa Jezusa błogosławieni czystego serca? 5) Dlaczego Chrystus mówił, że dzieciom jest najłatwiej się zbawić?

20 TEMAT: Chrystus przychodzi do człowieka.
Piotr Szymanek autor prezentacji Szkoła: XVI L.O. im A. i J. Vetterów w Lublinie Klasa: I CL TEMAT: Chrystus przychodzi do człowieka. SAKRAMENTY


Pobierz ppt "Chrystus przychodzi do człowieka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google