Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚWIĘTA OBOJĘTNOŚĆ POLEGA NA GOTOWOŚCI ZŁOŻENIA SIEBIE W OFIERZE, WYDANIA WSZYSTKIEGO CO DLA NAS JEST NAJDROŻSZE I TEGO KIM JESTEŚMY ZE WZGLĘDU NA MIŁOŚĆ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚWIĘTA OBOJĘTNOŚĆ POLEGA NA GOTOWOŚCI ZŁOŻENIA SIEBIE W OFIERZE, WYDANIA WSZYSTKIEGO CO DLA NAS JEST NAJDROŻSZE I TEGO KIM JESTEŚMY ZE WZGLĘDU NA MIŁOŚĆ"— Zapis prezentacji:

1 ŚWIĘTA OBOJĘTNOŚĆ POLEGA NA GOTOWOŚCI ZŁOŻENIA SIEBIE W OFIERZE, WYDANIA WSZYSTKIEGO CO DLA NAS JEST NAJDROŻSZE I TEGO KIM JESTEŚMY ZE WZGLĘDU NA MIŁOŚĆ BOGA

2 Błogosławić Boga to uznać siebie przed Bogiem, tak jak On mnie uznaje zgodzić się na siebie i na swoje życie, które jest Jego darem

3 Nasza mowa nie może zakłócać tej, którą Duch Boży kształtuje w nas Ma współbrzmieć z nią i wyrażać głębię naszego człowieczeństwa

4 POŚRÓD PUSTYNI TEGO ŚWIATA POTRZEBA NAM WIELKIEGO PRZEKONANIA, ŻE JESTEŚMY UMIŁOWANI I POSŁANI PRZEZ JEZUSA

5 POKÓJ DUCHA JEST POTWIERDZENIEM że w danym czasie pełnimy wolę Bożą

6 Pójście za Jezusem Chrystusem całym sercem jest możliwe o tyle, o ile zgadzamy się na współpracę z Duchem Świętym, który udziela się duszy ludzkiej i przekonuje nas o prawdzie

7 CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO STARAĆ SIĘ ABY LUDZIE RZECZY MATERIALNE ZDARZENIA I CODZIENNE SYTUACJE NIE SPARALIŻOWAŁY NAS I NIE OGRANICZYŁY W SŁUŻBIE BOGU

8 NIEPRZYJACIEL NATURY LUDZKIEJ WYKORZYSTA KAŻDĄ SYTUACJĘ, ABY NAS PRZESTRASZYĆ I PODDAĆ W WĄTPLIWOŚĆ SENS NASZEGO ŻYCIA I POSŁUGIWANIA Jednak, gdy pozostaniemy z Chrystusem i w Chrystusie, zło musi ustąpić a jego fale uciszyć się w naszej obecności

9 B Ó G JEST PANEM CZASU MY TYLKO Z NIEGO KORZYSTAMY W PODAROWANEJ NAM WOLNOŚCI

10 JESTEŚMY POWOŁANI DO DIALOGU Z BOGIEM W CZASIE ABY TRWAĆ W JEGO OBECNOŚCI POZA CZASEM

11 PRZYLGNIĘCIE DO STWORZENIA KOSZTEM RELACJI ZE STWÓRCĄ JEST ZŁUDZENIEM I ZDANIEM SIĘ NA PRZEMIJALNOŚĆ TEGO ŚWIATA

12 DUCH ŚWIĘTY JEST GŁÓWNYM INSPIRATOREM DOBRYCH SPOTKAŃ MIĘDZY LUDŹMI

13 Zgoda na siebie i dar swojego życia daje Bogu możliwość posługiwania się nami według Jego planu dla zbawienia człowieka i uwielbienia Jego chwały

14 WOBEC JEZUSA NIE CZUJEMY SIĘ POMNIEJSZENI I ODRZUCENI NAWET WTEDY, KIEDY GRZECHY PRZYBIJAJĄ NAS DO ZIEMI Jest to fenomen jedyny w swoim rodzaju

15 W SYTUACJACH UTRAPIEŃ CZY PRZECIWNOŚCI TRZEBA ZAWSZE WRÓCIĆ DO FUNDAMENTU SPOTKANIA Z JEZUSEM CHRYSTUSEM

16 BRAK MIŁOŚCI WOBEC JEZUSA CHRYSTUSA JEST SZCZELINĄ KTÓRA DAJE OKAZJĘ DZIAŁANIU DUCHA ZŁA I WYSTAWIA NAS NA PRÓBĘ

17 TAM GDZIE JEST MIŁOŚĆ ŁAGODNIEJĄ OBYCZAJE I WSZYSTKO STAJE SIĘ LEKKIE chociaż nie ubywa trudności i trzeba znosić cierpienie

18 W sytuacjach duchowych burz Jezus oczekuje od nas całkowitego zawierzenia Jego Słowu i zdania się na Jego działanie On nie chce, abyśmy sami pokonywali zło, które jak potężna fala może nas zaskoczyć w najmniej spodziewanym momencie

19 ŻYCIE W PRAWDZIE PRZED BOGIEM ZAUFANIE DO KOŃCA I WIERNOŚĆ WOBEC JEGO POWOŁANIA I OBDAROWANIA JEST TWIERDZĄ WAROWNĄ PRZED ATAKIEM DUCHA ZŁA

20 BÓG NIE WYMAGA OD NAS CZCZYCH OFIAR, POBOŻNYCH WZLOTÓW CZY ZEWNĘTRZNYCH GESTÓW PRAGNIE NASZEGO SERCA

21 TYLKO WTEDY MOŻEMY WYDAĆ SWOJEJ ŻYCIE JEZUSOWI KIEDY PRZEŻYWAMY JE JAKO DAR

22 Codzienna modlitwa i rozważanie słów Pana są konieczne, abyśmy na zakręcie dziejowym nie wypadli za barierkę, tylko wzięli mądry i roztropny zakręt ku Chrystusowi i w Chrystusie

23 Trzeba nam nieustannie pytać o zamysł Boga względem nas tu i teraz i słuchać jaką On daje nam odpowiedź

24 Czas powstać ze snu! Czas przestać zajmować się sobą! Troska o Królestwo Boże niech będzie naszą podstawową troską!

25 JEZUS POSYŁA NAS DO SYTUACJI TRUDNYCH na miarę naszego obdarowania i łaski w którą nas wyposażył

26 W im większym dziele Bożym uczestniczymy, tym bardziej musimy być przygotowani nie tylko na utrapienia, ale również doświadczenia ataku ducha zła, który działa w tym kierunku, aby pomniejszyć dzieło Boga


Pobierz ppt "ŚWIĘTA OBOJĘTNOŚĆ POLEGA NA GOTOWOŚCI ZŁOŻENIA SIEBIE W OFIERZE, WYDANIA WSZYSTKIEGO CO DLA NAS JEST NAJDROŻSZE I TEGO KIM JESTEŚMY ZE WZGLĘDU NA MIŁOŚĆ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google