Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wolontariat w Placówce Wielofunkcyjnej Nasz Dom Rumia Jako działanie na rzecz Zmniejszania agresji dzieci i młodzieży w środowisku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wolontariat w Placówce Wielofunkcyjnej Nasz Dom Rumia Jako działanie na rzecz Zmniejszania agresji dzieci i młodzieży w środowisku."— Zapis prezentacji:

1 Wolontariat w Placówce Wielofunkcyjnej Nasz Dom Rumia Jako działanie na rzecz Zmniejszania agresji dzieci i młodzieży w środowisku

2 Wychowanie w duchu Św. Jana Bosko, to wychowanie w duchu rodzinnym Młodzieży ubogiej, zaniedbanej i zagrożonej, pozbawionej czasowo bądź na stałe własnego domu ks. Bosko stworzył środowisko zbliżone do rodzinnego Wzorował się na rodzinie ludowej i prostej, w której relacje napełnione są serdecznością i przyjaźnią Temu doświadczeniu podporządkowana była struktura dzieła

3 Dzisiejsza rzeczywistość Młodzi lawinowo tracą domy i rodziców, Tracą poczucie wartości, Wzmaga się poczucie zagrożenia i zagubienia Oferowana filozofia wyluzowania i eliminacja wartości pogłębia frustrację i w efekcie rodzi agresję jako postawę obronną przed umierającą w nich nadzieją

4 Dziś na naszą nadzieję czyhają z wielu stron niebezpieczeństwa, i grozi nam, że i my podobnie jak starożytni poganie, staniemy się ludźmi nie mającymi nadziei ani Boga na tym świecie. Właśnie stąd bierze się trudność w realizowaniu prawdziwego wychowania. Podłożem kryzysu wychowawczego jest w istocie kryzys ufności w życie /Benedykt XVI List O potrzebie wychowania/

5 Kto chce być kochany musi dać poznać, że sam kocha /J. Bosko/ Istotą systemu pedagogicznego Księdza Bosko jest obecność wychowawcza, która nie jest pilnowaniem, ale wnoszeniem w życie zagubionego dziecka NADZIEI. W tę misję wpisuje się cały personel placówki Wolontariat: wspieranie działań wychowawczych i związanych z organizacją pracy w placówce

6 Zakres zadań wolontariuszy w bezpośredniej pracy z dzieckiem Wspieranie w zajęciach wyrównawczych, w czasie odrabiania lekcji, nauki języków obcych, gry na instrumentach muzycznych, zajęć sportowych /nauka pływania na windsurfingu i bojerach rekreacji, wyjść i wyjazdów w dni wolne od nauki szkolnej /w czasie wakacji, zimowisk/ Ukazywanie życia w rodzinie przez obecność wychowanków w domu rodzin zaprzyjaźnionych

7 Wspieranie przez wolontariuszy działań związanych z organizacją pracy w placówce Pomoc w pracach konserwatorskich Pomoc w kuchni, w pralni i w prasowalni

8 Wolontariusze Przez wspieranie wszystkich działań wychowawczych wzmacniają poczucie wartości Przez obecność w różnych sytuacjach życia placówki wzmacniają poczucie bezpieczeństwa Przez przyjacielskie relacje zaspakajają potrzebę miłości Przez dzielenie się czasem, umiejętnościami i zainteresowaniami przekonują, że w świecie, który utracili istnieją osoby, dla których są ważni, i którzy wierzą w nich

9 Nie ma innej drogi dla redukcji agresji wśród dzieci i młodzieży, jak tylko poprzez obecność, której celem jest podzielenie się doświadczeniem miłości. BEZ WOLONTARIATU JEST TO NIEMOŻLIWE


Pobierz ppt "Wolontariat w Placówce Wielofunkcyjnej Nasz Dom Rumia Jako działanie na rzecz Zmniejszania agresji dzieci i młodzieży w środowisku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google