Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sposoby łączenia się atomów w cząsteczki autor: Katarzyna Broszczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sposoby łączenia się atomów w cząsteczki autor: Katarzyna Broszczak."— Zapis prezentacji:

1

2 Sposoby łączenia się atomów w cząsteczki autor: Katarzyna Broszczak

3 Wiązanie kowalencyjne Atomy łączą się ze sobą za pomocą elektronów walencyjnych. Dążą wówczas do oktetu elektronowego, bądź dubletu elektronowego. Oktet elektronowy, czyli 8 elektronów walencyjnych to trwały stan elektronowy w atomie. Dublet elektronowy posiada atom wodoru, kory ma jedną powłokę elektronową, ma 2 elektrony i dlatego nawiązuje trwały stan. Atomy gazów szlachetnych, które mają 8 elektronów walencyjnych nie wchodzą w reakcje chemiczne z innymi atomami, ponieważ istnieje już taki trwały stan elektronowy. Atom helu, kory ma 2 elektrony walencyjne nie reaguje z innymi atomami, bo na jego powłoce walencyjnej znajduje się maksymalna liczba elektronów.

4 Rodzaje wiązań chemicznych Wiązanie kowalencyjne (atomowe): Wiązanie kowalencyjne (atomowe): *niespolaryzowane A : B *niespolaryzowane A : B *spolaryzowane A :B *spolaryzowane A :B Wiązanie jonowe: M + B - Wiązanie jonowe: M + B -

5 Wiązanie kowalencyjne, przykłady: Przykład 1. Cząsteczka chloru Przykład 1. Cząsteczka chloru Cząsteczka chloru składa się z 2 atomów chloru Wzór sumaryczny: symbol pierwiastka chemicznego symbol pierwiastka chemicznego Cl 2 Cl 2 liczba atomów w cząsteczce liczba atomów w cząsteczce

6 Wzór elektronowy: W wypadku cząsteczki chloru powstanie dublet elektronowy. Przykład 2. Cząsteczka azotu Cząsteczka azotu składa się z 2 atomów azotu Wzór sumaryczny: symbol pierwiastka chemicznego N2 liczba atomów w cząsteczce

7 Azot znajduje się w 15 grupie układu okresowego pierwiastków chemicznych, z czego wynika, że ma 5 elektronów walencyjnych. W wypadku azotu powstanie oktet elektronowy. Wzór elektronowy: lub lub Wzór strukturalny:

8 Przykład 3. Cząsteczka amoniaku Cząsteczka amoniaku jest zbudowana z 1 atomu azotu i 3 atomów wodoru. Wzór sumaryczny: liczba atomów wodoru w cząsteczce liczba atomów wodoru w cząsteczce NH 3 NH 3 brak liczby oznacza 1 at. azotu w cząsteczce brak liczby oznacza 1 at. azotu w cząsteczce Azot znajduje się w 15 grupie, czyli atom azotu ma 5 elektronów walencyjnych, a wodór- w grupie 1 - ma więc 1 elektron walencyjny. Do uzyskania trwałego stanu elektronowego atomy wodoru potrzebują po 1 elektronie, a atom azotu 3 elektrony. Tworzą się 3 wspólne pary elektronowe. lub

9 Ćwiczenia: 1.Ile wspólnych par elektronowych tworzy cząsteczka chlorowodoru? a) 3 a) 33 b) 4 b) 44 c) 1 c) 11

10 Ćwiczenia: 1.Ile wspólnych par elektronowych tworzy cząsteczka chlorowodoru? a) 3 a) 3 b) 4 b) 4 c) 1 c) 1 Zła odpowiedź

11 Ćwiczenia: 1.Ile wspólnych par elektronowych tworzy cząsteczka chlorowodoru? a) 3 a) 3 b) 4 b) 4 c) 1 c) 1 Zła odpowiedź

12 Ćwiczenia: 1.Ile wspólnych par elektronowych tworzy cząsteczka chlorowodoru? a) 3 a) 3 b) 4 b) 4 c) 1 c) 1 Gratulacje! Dobra odpowiedź

13 2. Ile wspólnych par elektronowych tworzy tlenek wodoru (woda)? 2. Ile wspólnych par elektronowych tworzy tlenek wodoru (woda)? a) 2 a) 22 b) 7 b) 77 c) 9 c) 99

14 2. Ile wspólnych par elektronowych tworzy tlenek wodoru (woda)? 2. Ile wspólnych par elektronowych tworzy tlenek wodoru (woda)? a) 2 a) 2 b) 7 b) 7 c) 9 c) 9 Zła odpowiedź

15 2. Ile wspólnych par elektronowych tworzy tlenek wodoru (woda)? 2. Ile wspólnych par elektronowych tworzy tlenek wodoru (woda)? a) 2 a) 2 b) 7 b) 7 c) 9 c) 9 Zła odpowiedź

16 2. Ile wspólnych par elektronowych tworzy tlenek wodoru (woda)? 2. Ile wspólnych par elektronowych tworzy tlenek wodoru (woda)? a) 2 a) 2 b) 7 b) 7 c) 9 c) 9 Gratulacje! Dobra odpowiedź

17 Koniec


Pobierz ppt "Sposoby łączenia się atomów w cząsteczki autor: Katarzyna Broszczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google