Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sposoby łączenia się atomów w cząsteczki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sposoby łączenia się atomów w cząsteczki"— Zapis prezentacji:

1 Sposoby łączenia się atomów w cząsteczki
autor: Katarzyna Broszczak

2 Wiązanie kowalencyjne
Atomy łączą się ze sobą za pomocą elektronów walencyjnych. Dążą wówczas do oktetu elektronowego, bądź dubletu elektronowego. Oktet elektronowy, czyli 8 elektronów walencyjnych to trwały stan elektronowy w atomie. Dublet elektronowy posiada atom wodoru, kory ma jedną powłokę elektronową, ma 2 elektrony i dlatego nawiązuje trwały stan. Atomy gazów szlachetnych, które mają 8 elektronów walencyjnych nie wchodzą w reakcje chemiczne z innymi atomami, ponieważ istnieje już taki trwały stan elektronowy. Atom helu, kory ma 2 elektrony walencyjne nie reaguje z innymi atomami, bo na jego powłoce walencyjnej znajduje się maksymalna liczba elektronów.

3 Rodzaje wiązań chemicznych
Wiązanie kowalencyjne (atomowe): *niespolaryzowane A : B *spolaryzowane A :B Wiązanie jonowe: M+B-

4 Wiązanie kowalencyjne, przykłady:
Przykład 1. Cząsteczka chloru Cząsteczka chloru składa się z 2 atomów chloru Wzór sumaryczny: symbol pierwiastka chemicznego Cl2 liczba atomów w cząsteczce

5 Przykład 2. Cząsteczka azotu
Wzór elektronowy: W wypadku cząsteczki chloru powstanie dublet elektronowy. Przykład 2. Cząsteczka azotu Cząsteczka azotu składa się z 2 atomów azotu Wzór sumaryczny: symbol pierwiastka chemicznego N2 liczba atomów w cząsteczce

6 Azot znajduje się w 15 grupie układu okresowego pierwiastków chemicznych, z czego wynika, że ma 5 elektronów walencyjnych. W wypadku azotu powstanie oktet elektronowy. Wzór elektronowy: lub Wzór strukturalny:

7 Przykład 3. Cząsteczka amoniaku
Cząsteczka amoniaku jest zbudowana z 1 atomu azotu i 3 atomów wodoru. Wzór sumaryczny: liczba atomów wodoru w cząsteczce NH3 brak liczby oznacza 1 at. azotu w cząsteczce Azot znajduje się w 15 grupie, czyli atom azotu ma 5 elektronów walencyjnych, a wodór- w grupie 1 - ma więc 1 elektron walencyjny. Do uzyskania trwałego stanu elektronowego atomy wodoru potrzebują po 1 elektronie, a atom azotu 3 elektrony. Tworzą się 3 wspólne pary elektronowe. lub

8 Ćwiczenia: 1.Ile wspólnych par elektronowych tworzy cząsteczka chlorowodoru? a) 3 b) 4 c) 1

9 Ćwiczenia: 1.Ile wspólnych par elektronowych tworzy cząsteczka chlorowodoru? a) 3 b) 4 c) 1 Zła odpowiedź

10 Ćwiczenia: 1.Ile wspólnych par elektronowych tworzy cząsteczka chlorowodoru? a) 3 b) 4 c) 1 Zła odpowiedź

11 Gratulacje! Dobra odpowiedź 
Ćwiczenia: 1.Ile wspólnych par elektronowych tworzy cząsteczka chlorowodoru? a) 3 b) 4 c) 1 Gratulacje! Dobra odpowiedź 

12 2. Ile wspólnych par elektronowych tworzy tlenek wodoru (woda)?
b) 7 c) 9

13 2. Ile wspólnych par elektronowych tworzy tlenek wodoru (woda)? a) 2
b) 7 c) 9 Zła odpowiedź 

14 2. Ile wspólnych par elektronowych tworzy tlenek wodoru (woda)? a) 2
b) 7 c) 9 Zła odpowiedź 

15 Gratulacje! Dobra odpowiedź 
2. Ile wspólnych par elektronowych tworzy tlenek wodoru (woda)? a) 2 b) 7 c) 9 Gratulacje! Dobra odpowiedź 

16 Koniec


Pobierz ppt "Sposoby łączenia się atomów w cząsteczki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google