Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cząsteczka, ( inaczej molekuła ) złożona jest z więcej niż jednego atomu, które są ze sobą trwale złączone wiązaniami chemicznymi. W kinetycznej teorii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cząsteczka, ( inaczej molekuła ) złożona jest z więcej niż jednego atomu, które są ze sobą trwale złączone wiązaniami chemicznymi. W kinetycznej teorii."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Cząsteczka, ( inaczej molekuła ) złożona jest z więcej niż jednego atomu, które są ze sobą trwale złączone wiązaniami chemicznymi. W kinetycznej teorii gazów za cząsteczkę uważa się każdą cząstkę zdolną do samodzielnego, swobodnego ruchu, niezależnie od tego czy jest to pojedynczy atom, czy cząsteczka w sensie chemicznym, czy też nawet jon.

4 Ciała Stałe ; Ciecze ; Gazy ; Plazma ;

5 Cząsteczki są w ciągłym ruchu. Cząsteczki nabierają różnych prędkości po wzajemnych zderzeniach ze sobą. Wykorzystując średnią arytmetyczną możemy wyliczyć szybkość średnią cząsteczek z następującego wzoru: Gdzie:,,, - szybkości poszczególnych cząsteczek w danej chwili, n – liczba cząsteczek.

6

7 Najistotniejsze jest przestrzenne rozmieszczenie się elektronów wokół jądra. Elektron może w tej przestrzeni zajmować tylko pewne ściśle określone miejsca, zwane orbitami (orbitalami). Elektron może przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi orbitalami, jednakże musi towarzyszyć temu pochłonięcie lub wyemitowanie pewnej ściśle określonej porcji energii nazywanej kwantem – stąd mówimy, że położenie elektronu wokół jądra jest skwantowane. Stan taki jest podstawą metod pomiarowych stosowanych w analityce.

8 Szczególną rolę w działaniu atomów odgrywają elektrony ostatniej powłoki. Dzięki nim dochodzi do łączenia się atomów w związki chemiczne, które wchodzą w reakcje chemiczne elektrony walencyjne rozlokowują się na tzw. orbitalach zhybrydy-zowanych, których energia w obrębie powłoki jest taka sama. Przez to wszystkie wiązania w cząsteczce ( np. metanu ) są równocenne, pomimo że brały w nich udział różniące się przecież energią orbitale typu s i p atomu węgla. Wiązania powstają przez nakładanie się orbitali i są podobnie jak orbitale skawntowane (posiadają ściśle określoną energię).

9 Obecnie w miejsce orbity wprowadzono pojęcie powłoki, a elektron spostrzegany jest jako chmura elektronowa posiadającą swoją energię. Elektrony o zbliżonych energiach zajmują w atomie jedną powłokę a jeżeli różnią się energią to zajmują różne powłoki. Poziomy energetyczne elektronów mają oznaczenia n = 1, 2, 3, 4,..). Często w podręcznikach oprócz oznaczeń cyfrowych, powłokom nadaje się symbole literowe: K, L, M, N, O, P.

10 Cząsteczki składają się z pierwiastków, które jako elementarne składniki materii nie podlegają zmianom. Układ Okresowy pierwiastków ( Mendelejew, 1969 )

11

12

13


Pobierz ppt "Cząsteczka, ( inaczej molekuła ) złożona jest z więcej niż jednego atomu, które są ze sobą trwale złączone wiązaniami chemicznymi. W kinetycznej teorii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google