Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy w 2012r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy w 2012r."— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy w 2012r.

2 Stopa bezrobocia (stosunek osób bezrobotnych do ludności aktywnej zawodowo) na terenie Powiatu Kołobrzeskiego oraz Województwa Zachodniopomorskiego w 2012r. miesiąc 2012r.Powiat Kołobrzeski Województwo Zachodniopomorskie styczeń13,8%18,5% luty14,4%18,8% marzec14,2%18,5% kwiecień13,3%18,0% maj11,8%17,4%

3 Stopa bezrobocia w 2012r.- c.d. Miesiąc 2011r. Powiat Kołobrzeski Województwo Zachodniopomorskie czerwiec10,4%16,7% lipiec9,3%16,5% sierpień9,1%16,5% wrzesień9,9%16,7% październik10,6%16,9% listopad11,5%17,4% grudzień11,7%18,0%

4 POZIOM BEZROBOCIA w 2011 oraz w 2012r. POWIAT KOŁOBRZESKI

5 POZIOM BEZROBOCIA w 2011r. oraz w 2012r. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

6 Liczba zarejestrowanych osób na dzień 31.12.2012r. zarejestrowanych było 3.308 osób, w tym 1.668 kobiety dla porównania: 31.12.2011r. zarejestrowanych było 3.507 osób – nastąpił spadek o 199 osób; 2.636 osób (71% ogółu) stanowiły osoby poprzednio pracujące, 109 osób w tej grupie to osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 144 osoby (4% ogółu) stanowiły osoby niepełnosprawne; nastąpił spadek w stosunku do ubiegłego roku o 20 osób;

7 Bezrobotni wg kategorii wieku najwięcej osób jest zarejestrowanych w przedziale wiekowym 25-34 lata – 884 z ogółu osób bezrobotnych największy spadek w porównaniu do 2011r. nastąpił w przedziale wiekowym 18-24 lata – 76 osób wzrost wystąpił tylko wśród osób pow. 60 roku życia – 11 osób

8 Bezrobotni wg kategorii wykształcenia najwięcej osób jest zarejestrowanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 34% ogółu gimnazjalnym – 27% ogółu Wykształcenie grudzień 2008 grudzień 2009 wzrost + spadek - wyższe185246 +61 policealne i średnie zawodowe 657829 +172 średnie ogólnokształcące217272 +55 zasadnicze zawodowe9211168 +247 gimnazjalne i poniżej9411075 +134 Wykształcenie grudzień 2010 grudzień 2011 grudzień 2012 wzrost + spadek - wyższe265313312 policealne i średnie zawodowe 823796730 -66 średnie ogólnokształcące 264275255 -20 zasadnicze zawodowe122811261111 -15 gimnazjalne i poniżej1100997900 -97

9 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy najwięcej osób jest zarejestrowanych w grupie pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy – 1134 osoby (34% ogółu) oraz w grupie pozostających bez pracy od 3 do 6 miesięcy – 739 osób (22% ogółu), największy spadek nastąpił w grupie osób pozostających bez pracy przez okres od 12 do 24 miesięcy (spadek o 142 osoby, w grudniu 2011r. spadek o 88 osób), w grupie osób zarejestrowanych pow. 24 miesięcy nastąpił spadek o 118 osób, Przyrost nastąpił w grupach pozostających bez pracy od 1-3 miesięcy (66 osób) oraz do 1 miesiąca (51 osób),

10 Współpraca z pracodawcami W 2012r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu wpłynęło 1599 /dla porównania w 2011r. Wpłynęło 1490 ofert, a w 2010r. wpłynęło 1991 ofert /, Najwięcej wolnych miejsc pracy wykazano w takich zawodach jak: kelner – 132 robotnik gospodarczy – 121 przetwórca ryb – 121 pomoc kuchenna – 72 pokojowa – 63 recepcjonista – 59 kucharz – 58 sprzedawca – 49 robotnik budowlany – 50 fizjoterapeuta – 32

11 Współpraca z pracodawcami - c.d. Zorganizowano 7 giełd pracy na następujące stanowiska: osoba sprzątająca, sprzedawca, kucharz, pomoc kuchenna, kelner-barman, recepcjonista, pokojowa, ogrodnik, pomocnik budowlany, przetwórca ryb, cukiernik

12 Współpraca z pracodawcami - c.d. W dniu 25.02.2012 r. w Auli Zespołu Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich odbyły się Targi Pracy w branży gastronomiczno-hotelarskiej zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu, pod honorowym patronatem Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anny Mieczkowskiej oraz Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego. W targach udział wzięło: 19 pracodawców, którzy poszukiwali około 100 pracowników, Radca Prawny Państwowej Inspekcji Pracy, Niemiecka Agencja Rekrutacyjna -YOURCAREERGROUP, która poszukiwała wykwalifikowanych pracowników ze znajomością języka niemieckiego do pracy na terenie Niemiec, na stanowiskach takie jak: kelner, kucharz, recepcjonista, pokojowa.

13 Podjęcia pracy W okresie styczeń – grudzień 2012r. w Powiecie Kołobrzeskim pracę podjęło 2.419 osób bezrobotnych, z czego: pracę niesubsydiowaną - 2.192 osoby pracę subsydiowaną – 227 osób największa ilość osób bezrobotnych podjęła pracę w miesiącu maju – 300 osób

14 Odwołania od decyzji administracyjnych wydanych w 2012r. Wniesiono 93 odwołania z czego: Decyzje utrzymane w mocy – 69, Decyzje uchylone w całości - 12, Przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia – 9, Odwołania wniesione po terminie - 3,

15 wydatki na aktywizację osób bezrobotnych w 2012r. Kwota Funduszu Pracy przeznaczona na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i promocji zatrudnienia w 2012r. wyniosła 3 636 700, z czego zadania współfinansowane ze środków POKL EFS – (Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych) wyniosły 1 038 000 Wydatkowanie środków wyniosło w Funduszu Pracy i w Działaniu 6.1.3 - 100%,

16 wydatki na aktywizację osób bezrobotnych wg form aktywizacji w 2012r. Forma aktywizacjiLiczba osób Algorytm FPŚrodki z EFS Rezerwa Ministra Kwota środków FP ogółem PRACE INTERWENCYJNE 2887 242-97 364 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 2118 952-- ROBOTY PUBLICZNE 1747 332-36 63483 967 STAŻE146377 249369 23373 454819 936

17 wydatki na aktywizację osób bezrobotnych wg form aktywizacji w 2012r. – cd. Forma aktywizacji Liczba osób Algorytm FP Środki z EFS Rezerwa Ministra Kwota środków ogółem REFUNDACJE KOSZTÓW DOPOSAŻENIA MIEJSCA PRACY 871 021 47288 534394 7551 504 761,15 ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 60217 424580 232155 126952 782 ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE LUB PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 550 000-- BADANIA LEKARSKIE 382 110--

18 wydatki na aktywizację osób bezrobotnych wg form aktywizacji w 2012r. – cd. Forma aktywizacji Liczba osób Algorytm FP Środki z EFS Rezerwa Ministra Kwota środków ogółem SZKOLENIA INDYWIDUALNE 36 73 681-- SZKOLENIA Z ZAKRESU KLUBU PRACY 5032 336--

19 Zakres tematyczny szkoleń indywidualnych zrealizowanych w 2012r. - Drwal – operator pilarki 1 osoba - Podstawowe kursy bezpieczeństwa 4 osoby - Kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. C 1 osoba - Kadry i płace 1 osoba - Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. D 1 osoba - Prawo jazdy kat. CE 2 osoby - Operator koparki jednonaczyniowej kl. III 2 osoby - Operator koparko-ładowarki 4 osoby - Transport drogowy taksówką 4 osoby - Przewóz osób 1 osoba - Spawanie metodą TIG 1 osoba - Obsługa kasy fiskalnej 1 osoba

20 Zakres tematyczny szkoleń indywidualnych zrealizowanych w 2012r. – c.d. - Kurs filcowania II stopnia 1 osoba - Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C 2 osoby - Cad Decor Pro - program do projektowania 1 osoba - Operator żurawi przeładunkowych HDS 1 osoba - Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV 1 osoba - Operator wózków widłowych 1 osoba - Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla prawa jazdy C 1 osoba - Prawo jazdy kat. C 2 osoby - Obsługa żurawi wieżowych kat. I Ż 1 osoba - Makijaż permanentny 1 osoba - Kurs z zakresu obsługi systemu monitoringu 1 osoba

21 Pozostałe środki wydatkowane przez PUP w Kołobrzegu wysokość wypłaconych zasiłków - 5 487 267 zł składka zdrowotna dla osób bez świadczeń, finansowana z budżetu Wojewody/ -1 962 700 zł składka zdrowotna dla osób pobierających świadczenie – 452 396 zł przeciętna liczba bezrobotnych, za które opłacono składkę zdrowotną w miesiącu - 3 457 osób

22 Dziękuję za uwagę pupkolobrzeg.pl


Pobierz ppt "Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu Sytuacja na kołobrzeskim rynku pracy w 2012r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google