Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektor Departamentu Turystyki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektor Departamentu Turystyki"— Zapis prezentacji:

1 Dyrektor Departamentu Turystyki
Elżbieta Wyrwicz Dyrektor Departamentu Turystyki Działania dotychczasowe i programowane administracji rządowej ds. turystyki na rzecz zwiększania udziału osób niepełnosprawnych w turystyce Warszawa, 10 maja 2006 r.

2 DZIAŁANIA LEGISLACYJNE - Minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - obiekty hotelarskie

3 DZIAŁANIA LEGISLACYJNE - Minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - kempingi

4 DZIAŁANIA BADAWCZE - zlecenie opracowania materiału analitycznego pn
DZIAŁANIA BADAWCZE - zlecenie opracowania materiału analitycznego pn. „Turystyka osób niepełnosprawnych - ograniczenia i możliwości rozwoju” Projekt badawczy w zakresie turystyki osób niepełnosprawnych został w 2000 roku wpisany do programu badań statystyki publicznej; Pozyskano wsparcie Głównego Urzędu Statystycznego oraz Instytutu Turystyki; Koncentracja na prezentację zjawisk i ich stanu; Analiza o charakterze wielodyscyplinarnym; Identyfikacja znaczenia.

5 „Turystyka osób niepełnosprawnych - ograniczenia i możliwości rozwoju” - wnioski
Podstawowe ograniczenia wskazywane przez niepełnosprawnych respondentów to: niekorzystna sytuacja ekonomiczna (a zwłaszcza niekorzystna relacja między dochodami, poziomem dofinansowania z funduszy społecznych, a cenami usług), ograniczenia wynikające z relacji między środowiskiem o.n. a pozostałą częścią społeczeństwa (niedostateczne wsparcie organizacyjne, brak akceptacji), bariery informacyjne; bariery architektoniczne i urbanistyczne (niedostateczny poziom dostosowania tańszej bazy noclegowej, niejednokrotnie brak możliwości korzystania z innych usług: transportu, dostępu do atrakcji turystycznych). brak oferty przeznaczonej dla zróżnicowanych grup osób niepełnosprawnych. Wymaga to podjęcia działań pozwalających na szersze skierowanie popytu do obiektów komercyjnych (np. do bazy hotelarskiej, dość dobrze przystosowanej do przyjęcia o.n.). niedostateczna również liczba odpowiednio przygotowanej kadry turystycznej (należy zwrócić uwagę na zwiększenie liczby szkoleń i włączenie tych zagadnień do istniejących programów nauczania).

6 DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE - przykłady zadań dofinansowanych w ramach dotacji budżetowej w latach w zakresie rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych, realizowanych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych Kurs organizatorów turystyki dla środowiska inwalidów wzroku połączony z sympozjum „Turystyka dorosłych niewidomych” (25 tys. zł, 2001), Pochylnia dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP „Prekoz” (140 tys. zł, 2001), Podnoszenie poziomu kwalifikacji pilotów i przewodników turystycznych pod kątem obsługi imprez z udziałem osób niepełnosprawnych (30 tys. zł, 2003), Cykl imprez turystycznych dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez Zarząd Główny PTTK (4 tys. zł, 2004), Organizacja górskich obozów turystyczno-edukacyjnych oraz wędrownych dla dzieci i młodzieży szczególnej troski (30 tys., 2004),

7 DZIAŁANIA PROMUJĄCE - konkurs Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji „INTEGRACJA” we współpracy z branżą hotelarską - „Hotel bez barier” Brak powszechnej praktyki stosowania usprawnień dla osób niepełnosprawnych, Motywowanie gestorów bazy hotelowej do zwiększania dostępności hoteli dla wszystkich poprzez likwidację barier architektonicznych, Szczególne zwrócenie uwagi na (kryteria oceny): Dostępność obiektu - barierki, podjazdy, miejsca parkingowe, Dostępność pomieszczeń - restauracji, sal konferencyjnych, basenów, etc., Dostępność informacji - menu, piktogramy, oznaczeń urządzeń, etc.

8 DZIAŁANIA PROJEKTOWANE - Zapisy „Projektu strategii rozwoju turystyki na lata ” ukierunkowane na rozwój turystyki osób niepełnosprawnych I OBSZAR PRIORYTETOWY - ROZWÓJ PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH > Cel operacyjny I.2 – Rozwój infrastruktury turystycznej > Działanie I Rozwój infrastruktury atrakcji turystycznych: Realizacja działania obejmie m.in.: unowocześnienie i zdynamizowanie form i metod prezentacji (sposób ekspozycji, prezentacje interaktywne), udogodnienia techniczne dla specyficznych grup turystów np. dzieci, niepełnosprawnych, grup edukacyjnych, wspieranie procesów zarządzania atrakcjami oraz wdrażanie innowacji technicznych

9 Departament Turystyki
Pl. Trzech Krzyży 3/5 Warszawa tel. (022) fax (022)


Pobierz ppt "Dyrektor Departamentu Turystyki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google