Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011
Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego 2011

2 Centrum Finansowe BPS Centrum Finansowe Banku BPS specjalizuje się w restrukturyzacji i odzyskiwaniu wierzytelności korporacyjnych (w szczególności bankowych). Spółka zarządza także wierzytelnościami sekurytyzowanymi, detalicznymi oraz odzyskuje dług na zlecenie. Spółka zależna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Na rynku działa od 2008 roku Notowana na rynku NewConnect od 6 grudnia 2011 Posiada biura w Warszawie i Wrocławiu Zatrudnia łącznie 41 pracowników

3 Główne obszary działalności
Restrukturyzacja i windykacja należności Zarządzanie należnościami sekurytyzowanymi Windykacja na własny rachunek (inkaso) Windykacja na zlecenie Licencja Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie należnościami sekurytyzowanymi uzyskana w marcu 2011 Nabywanie i odzyskiwanie wierzytelności na własny rachunek Negocjacje w imieniu zleceniodawcy, w ramach wynagrodzenia prowizyjnego Spółka stosuje indywidualne podejście do dłużnika, prowadząc negocjacje przedsądowe, a także (jeśli zajdzie taka konieczność) na drodze postępowania sądowego

4 Wielkość portfela wierzytelności
Wartość portfela na koniec 2011: 1,1 mld zł Wartość obsługiwanych pakietów w ramach umowy o zarządzanie należnościami sekurytyzowanymi: 117 mln zł Wartość portfela na koniec roku [mln zł] +44,7%

5 Wielkość portfela wierzytelności
Struktura portfeli własnych Centrum Finansowego BPS na koniec roku: Portfel wierzytelności własnych na koniec roku [mln zł] [mln PLN] 2010 2011 Korporacyjne 49,7 56,2 Detaliczne 54,8 153,4 Razem 104,5 209,6 +100,6%

6 Najważniejsze wydarzenia w 2011
Debiut na NewConnect (grudzień 2011) Pozyskanie wierzytelności o łącznej wartości 255 mln zł Uzyskanie licencji na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzacyjnymi (marzec 2011) Uplasowanie emisji akcji i pozyskanie na inwestycje 7,5 mln zł

7 Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży [mln zł] Struktura przychodów +61,2% Wzrastający trend udziału przychodów pochodzących z windykacji z pakietów wierzytelności zakupionych na własny rachunek

8 Zyski i marże Zysk netto na sprzedaży [mln zł]
Zysk operacyjny (EBIT) [mln zł] Zysk netto [mln zł] - 0,3 +447,4% +334,5% Marża netto na sprzedaży Marża EBIT Marża netto na sprzedaży 10,9% 15,5% -14,4% +26,1 p.p. +26,4 p.p. 37,0% 41,9% 4,0%

9 Bilans [tys. PLN] 31.12.2010 31.12.2011 Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe 798,8 967,5 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 814,7 3 611,8 Kapitał własny 5 173,3 15 410,6 Zobowiązania długoterminowe 14 317,5 17 494,4 Zobowiązania krótkoterminowe 5 173,1 5 313,5

10 32,5 mld zł* Zadłużenie Polaków
kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka Niezapłacone rachunki (energia, gaz, telefon, czynsz) Niespłacone pożyczki i kredyty Zaległe płatności osób czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań [mld zł]* Niezapłacone alimenty +169,6% Według prognoz IBnGR zarówno zadłużenie gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw do 2014 roku będzie systematycznie wzrastać *Źródło: Raport InfoDług, listopad 2011

11 14,3 mld zł* 22,2 mld zł* Rynek windykacji
Negatywna sytuacja ekonomiczna Rozwój rynku finansowego Rozwój branży windykacyjnej Dominującym segmentem rynku przez najbliższe lata będzie windykacja na zlecenie (inkaso) Wartość rynku usług windykacyjnych w Polsce w 2009 14,3 mld zł* Struktura segmentowa rynku zarządzania wierzytelnościami w 2009 roku* Prognozowana wielkość rynku usług windykacyjnych w Polsce: 22,2 mld zł* *Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, październik 2010

12 Rynek windykacji Na polskim rynku windykacyjnym obecnych jest kilkaset małych i średnich firm. Sektor jest rozdrobniony i nie przejawia tendencji do konsolidacji. Dominujące podmioty dysponują nowoczesnymi narzędziami windykacyjnymi, co pozwala skuteczniej odzyskiwać należności Perspektywy branży dostrzegane przez analityków* Średnia skuteczność działań windykacyjnych w poszczególnych branżach** Branża Średnia skuteczność Banki 11-35% Pośrednicy finansowi 9-25% Telefonia stacjonarna 9-30% Telefonia komórkowa 8-29% Telewizje kablowe 30-90% Bilety 9-20% Spółdzielnie mieszkaniowe 5-20% *Źródło: Parkiet, **Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, październik 2010

13 Plany na 2012 Pozyskanie kolejnych pakietów wierzytelności do odzyskania na własny rachunek o wartości nominalnej minimum 100 mln zł Dalszy rozwój obszaru zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami bankowymi poprzez pozyskanie pakietów należności o wartości co najmniej 200 mln zł Wdrożenie nowego systemu informatycznego do zarządzania wierzytelnościami detalicznymi Zwiększanie zatrudnienia wraz z wzrastającą liczbą obsługiwanych pakietów wierzytelności Rozwój oferty dla podmiotów spoza sektora bankowego

14 Joanna Nowicka-Kempny
Władze i akcjonariat Wiceprezes Zarządu Barbara Grześ Prezes Zarządu Joanna Nowicka-Kempny Członek Zarządu Lidia Kmiciewicz Struktura akcjonariatu CF BPS Rada Nadzorcza Aleksander Trojanowicz – Przewodniczący Anna Sadzińska – Członek Anna Zawada – Członek Teresa Grażyna Kudlicka – Członek Zdzisława Stanisława Maksymiuk – Członek

15 Dziękujemy za uwagę DODATKOWE INFORMACJE: Kinga Grabowska Konsultant
Euro RSCG Sensors kom.:   Joanna Siedlaczek Młodszy Konsultant Euro RSCG Sensors kom.:  


Pobierz ppt "Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011"

Podobne prezentacje


Reklamy Google