Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego 2011

2 Centrum Finansowe BPS Spółka zależna Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Na rynku działa od 2008 roku Notowana na rynku NewConnect od 6 grudnia 2011 Posiada biura w Warszawie i Wrocławiu Zatrudnia łącznie 41 pracowników Centrum Finansowe Banku BPS specjalizuje się w restrukturyzacji i odzyskiwaniu wierzytelności korporacyjnych (w szczególności bankowych). Spółka zarządza także wierzytelnościami sekurytyzowanymi, detalicznymi oraz odzyskuje dług na zlecenie.

3 Główne obszary działalności Restrukturyzacja i windykacja należności Zarządzanie należnościami sekurytyzowanymi Windykacja na własny rachunek (inkaso) Windykacja na zlecenie Nabywanie i odzyskiwanie wierzytelności na własny rachunek Negocjacje w imieniu zleceniodawcy, w ramach wynagrodzenia prowizyjnego Licencja Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie należnościami sekurytyzowanymi uzyskana w marcu 2011 Spółka stosuje indywidualne podejście do dłużnika, prowadząc negocjacje przedsądowe, a także (jeśli zajdzie taka konieczność) na drodze postępowania sądowego

4 Wielkość portfela wierzytelności Wartość portfela na koniec 2011: 1,1 mld zł Wartość obsługiwanych pakietów w ramach umowy o zarządzanie należnościami sekurytyzowanymi: 117 mln zł Wartość portfela na koniec roku [mln zł] +44,7%

5 Wielkość portfela wierzytelności Portfel wierzytelności własnych na koniec roku [mln zł] +100,6% [mln PLN]20102011 Korporacyjne49,756,2 Detaliczne54,8153,4 Razem104,5209,6 Struktura portfeli własnych Centrum Finansowego BPS na koniec roku:

6 Najważniejsze wydarzenia w 2011 Debiut na NewConnect (grudzień 2011) Uzyskanie licencji na zarządzanie wierzytelnościami sekurytyzacyjnymi (marzec 2011) Pozyskanie wierzytelności o łącznej wartości 255 mln zł Uplasowanie emisji akcji i pozyskanie na inwestycje 7,5 mln zł

7 Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży [mln zł]Struktura przychodów +61,2% Wzrastający trend udziału przychodów pochodzących z windykacji z pakietów wierzytelności zakupionych na własny rachunek

8 Zyski i marże Zysk netto na sprzedaży [mln zł] +447,4% Zysk operacyjny (EBIT) [mln zł]Zysk netto [mln zł] +334,5% Marża netto na sprzedaży +26,1 p.p. Marża EBITMarża netto na sprzedaży +26,4 p.p. 10,9% 37,0% 15,5% 41,9% -14,4% 4,0% - 0,3

9 Bilans [tys. PLN]31.12.201031.12.2011 Należności długoterminowe00 Należności krótkoterminowe798,8967,5 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne814,73 611,8 Kapitał własny5 173,315 410,6 Zobowiązania długoterminowe14 317,517 494,4 Zobowiązania krótkoterminowe5 173,15 313,5

10 Zadłużenie Polaków *Źródło: Raport InfoDług, listopad 2011 32,5 mld zł* kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka Zaległe płatności osób czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań [mld zł]* Niezapłacone rachunki (energia, gaz, telefon, czynsz) Niezapłacone alimenty Niespłacone pożyczki i kredyty +169,6% Według prognoz IBnGR zarówno zadłużenie gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw do 2014 roku będzie systematycznie wzrastać

11 Rynek windykacji Dominującym segmentem rynku przez najbliższe lata będzie windykacja na zlecenie (inkaso) Prognozowana wielkość rynku usług windykacyjnych w Polsce: 22,2 mld zł* Struktura segmentowa rynku zarządzania wierzytelnościami w 2009 roku* *Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, październik 2010 Negatywna sytuacja ekonomiczna Rozwój rynku finansowego Rozwój branży windykacyjnej Wartość rynku usług windykacyjnych w Polsce w 2009 14,3 mld zł*

12 Rynek windykacji *Źródło: Parkiet, 4.02.2012 **Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, październik 2010 Na polskim rynku windykacyjnym obecnych jest kilkaset małych i średnich firm. Sektor jest rozdrobniony i nie przejawia tendencji do konsolidacji. Dominujące podmioty dysponują nowoczesnymi narzędziami windykacyjnymi, co pozwala skuteczniej odzyskiwać należności Perspektywy branży dostrzegane przez analityków* Branża Średnia skuteczność Banki11-35% Pośrednicy finansowi9-25% Telefonia stacjonarna9-30% Telefonia komórkowa8-29% Telewizje kablowe30-90% Bilety9-20% Spółdzielnie mieszkaniowe 5-20% Średnia skuteczność działań windykacyjnych w poszczególnych branżach**

13 Plany na 2012 Pozyskanie kolejnych pakietów wierzytelności do odzyskania na własny rachunek o wartości nominalnej minimum 100 mln zł Dalszy rozwój obszaru zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami bankowymi poprzez pozyskanie pakietów należności o wartości co najmniej 200 mln zł Wdrożenie nowego systemu informatycznego do zarządzania wierzytelnościami detalicznymi Zwiększanie zatrudnienia wraz z wzrastającą liczbą obsługiwanych pakietów wierzytelności Rozwój oferty dla podmiotów spoza sektora bankowego

14 Władze i akcjonariat Prezes Zarządu Joanna Nowicka-Kempny Wiceprezes Zarządu Barbara Grześ Struktura akcjonariatu CF BPS Członek Zarządu Lidia Kmiciewicz Rada Nadzorcza Aleksander Trojanowicz – Przewodniczący Anna Sadzińska – Członek Anna Zawada – Członek Teresa Grażyna Kudlicka – Członek Zdzisława Stanisława Maksymiuk – Członek

15 Dziękujemy za uwagę Kinga Grabowska Konsultant Euro RSCG Sensors kom.: +48 508 012 216 e-mail: kinga.grabowska@eurorscg.pl DODATKOWE INFORMACJE: Joanna Siedlaczek Młodszy Konsultant Euro RSCG Sensors kom.: +48 508 060 353 e-mail: joanna.siedlaczek@eurorscg.pl


Pobierz ppt "Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google