Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe informacje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe informacje"— Zapis prezentacji:

1

2 Podstawowe informacje
Firma: MW Trade SA Adres: ul. Powstańców Śląskich 125/200, Wrocław tel fax Przedmiot działalności: Działalność finansowa – finansowanie podmiotów sektora służby zdrowia KRS: Kapitał akcyjny: PLN ( akcji) Rynek notowań: rynek regulowany GPW Strona internetowa:

3 Misja i Wartości

4 Misja Spółki Nie godzimy się na rzeczywistość,
w której publiczne zakłady opieki zdrowotnej bankrutują zostawiając pacjentów i personel samym sobie. Dlatego służymy ekspercką wiedzą, unikalnymi rozwiązaniami i pasją, dzięki którym przywracamy płynność finansową placówkom z sektora publicznej służby zdrowia

5 Wartości i Zasady MW Trade
Misja MW Trade jest ściśle związana z wartościami, które traktowane są przez naszą Spółkę jako w pełni obowiązujące w naszej działalności. Filozofia Biznesu Wierzymy głęboko, że nasz praca może przynosić radość nie tylko nam. Nawet najlepszy bilans nie jest wart tyle, ile jedno uratowane życie. Dlatego MW Trade to więcej niż zwykły biznes. Partnerstwo i uczciwość Jesteśmy Uczciwi wobec siebie. Stosujemy partnerskie relacje w firmie. Traktujemy się z szacunkiem i życzliwością. Klient Dążymy do długotrwałej współpracy z Klientem na jasnych, precyzyjnych zasadach i długotrwałych, bliskich relacjach. Aktywnie wychodzimy z inicjatywą, dzielimy się swoja wiedzą, wspólnie z Klientem budujemy jego sukces. Skuteczność i efektywność Podstawowym priorytetem naszej działalności jest skuteczność i efektywność oferowanych rozwiązań finansowych.

6 Rynek

7 System publicznej opieki zdrowotnej w Polsce

8 Pozycja MW Trade DOSTAWCY SZPITALE
574 szpitali samorządowych SZPITALE Producenci i hurtownie sprzętu medycznego Producenci i hurtownie produktów farmaceutycznych 60 szpitali ministerialnych Usługi dla szpitali 43 szpitali akademickich Media MW Trade nabywa wierzytelności od dostawców i ustala ze szpitalami akceptowalny przez nie sposób spłaty. Nabycie wierzytelności następuje pod warunkiem uzgodnienia ze szpitalem harmonogramu spłat.

9 Rynek PLN 87 mld Szacunkowa wartość rynku opieki zdrowotnej w Polsce /7% PKB/ PLN 54 mld Budżet NFZ w 2009 PLN 25 mld Opieka szpitalna 2005 2006 2007 2008 2009 Zadłużenie szpitali publicznych 10,3 10,4 9,6 9,9 9,4 - zadłużenie wymagalne 4,9 3,7 2,7 2,3 Podstawową cechą rynku publicznej służby zdrowia jest jej zadłużenie wymagalne. Może być ono podzielone na publiczno-prawne (podatki, ZUS, wynagrodzenia) oraz cywilno-prawne (płatności do dostawców). Stały wzrost kosztów działalności szpitali – inwestycje, wynagrodzenia, media Zadłużenie wymagalne zmalało dzięki działaniom pozabankowych instytucji takich jak MW Trade, Magellan, Electus.

10 Produkty

11 Produkty MW Trade Naszym głównym celem jest świadczenie usług finansowych na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jak również dla ich dostawców (towarów i usług). Hospital Fund – restrukturyzacja zobowiązań wymagalnych – oferujemy korzystne warunki w połączeniu z doradztwem w zakresie finansów Hospital Loan – udzielanie pożyczek wobec braku możliwości zaciągnięcia pożyczek przez szpital w banku Zarządzanie należnościami – produkt przeznaczony dla dostawców SP ZOZ

12 Hospital Fund Głównym przeznaczeniem tego produktu jest pomoc szpitalom w zabezpieczeniu płynności finansowej oraz minimalizacja kosztów obsługi zadłużenia jak również odzyskanie dobrych relacji biznesowych z dostawcami; skupiamy się głównie na rynku zobowiązań cywilno prawnych Cesja wierzytelności jako podstawowy instrument prawny : MW Trade zawiera umowy cesji z dostawcami szpitali; procedura ta umożliwia utrzymanie dobrych relacji z dostawcami i pozwala zaplanować wydatki szpitala. M.W. Trade płaci za nabywane wierzytelności w uzgodnionych ratach. Zarządzanie należnościami dostawców SP ZOZ – produkt ten dedykowany jest dostawcom SP ZOZ jako wsparcie w zakresie zarządzania „trudnymi” należnościami; doskonale wpasowuje się w koncepcję restrukturyzacji zadłużenia.

13 Hospital Fund – struktura transakcji

14 Hospital Fund – źródła przychodów
Dwa główne źródła przychodów: 1. Po stronie wierzycieli: - Dyskonto na odsetkach ustawowych (często 100%) Dyskonto na kwocie głównej 2. Po stronie szpitali: - prowizja (płatna w ratach) - odsetki bieżące

15 Silne strony MW Trade

16 Silne strony Doświadczenie i wiedza o specyfice i funkcjonowaniu rynku wierzytelności SP ZOZ (baza wiedzy n/t szpitali i ich kondycji finansowej) Znajomość polityki finansowej SP ZOZ, umiejętność oceny ryzyka SP ZOZ Usługi wpisujące się w zapotrzebowanie rynku Dobre relacje wśród szpitali na terenie całego kraju Doskonałe relacje z podmiotami świadczącymi usługi oraz dostarczającymi produkty na rzecz SP ZOZ (m.in. Polpharma, Roche Polska, RWE), Dynamiczny rozwój działalności, pewne źródła finansowania, debiut giełdowy w roku Fachowy, entuzjastycznie nastawiony personel

17 Akcjonariat MW Trade

18 Struktura akcjonariatu

19 Dane finansowe i portfel „Hospital Fund”

20 Wzrost portfela zależy od pozyskanych funduszy przez MW Trade
Hospital Fund / Hospital Loan w mln PLN Wzrost portfela zależy od pozyskanych funduszy przez MW Trade

21 Portfel – Hospital Fund
Spółka skupia się na najbardziej dochodowej działalności – porozumieniach spłaty wierzytelności. Pożyczki stanowią uzupełnienie oferty MWTrade.

22 Portfel – Struktura przychodów
Przychody z windykacji stanowią coraz mniejszy udział w całości osiąganych przychodów

23 Rentowność projektu

24 Wyniki finansowe Rok 2009: zawarto 163 umowy ze szpitalami
(w mln PLN) Rok 2009: zawarto 163 umowy ze szpitalami w tym 4 znaczące o wartości powyżej 4mln PLN każda Pozyskano do współpracy 55 nowych szpitali Kontraktacja nowych porozumień wyniosła 114,9 mln zł Porozumienia HF stanowią 83% przychodów

25


Pobierz ppt "Podstawowe informacje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google