Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Udział banków spółdzielczych i zrzeszających w aktywach sektora bankowego – 30.06.2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Udział banków spółdzielczych i zrzeszających w aktywach sektora bankowego – 30.06.2008 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Udział banków spółdzielczych i zrzeszających w aktywach sektora bankowego – 30.06.2008 r.

2 2 Udział banków spółdzielczych w sektorze bankowym

3 3 Placówki banków spółdzielczych (łącznie z centralami)

4 4 Zatrudnienie w bankach spółdzielczych

5 5 Udział należności zagrożonych banków spółdzielczych w należnościach od sektora niefinansowego

6 6 Udział należności zagrożonych banków komercyjnych w należnościach od sektora niefinansowego

7 7 Współczynnik wypłacalności banków spółdzielczych

8 8 Przeciętne fundusze własne i łączenia banków

9 9 Podział zysku netto za 2007 r. Zysk netto w kwocie 688,1 mln zł osiągnęło 577 banków spółdzielczych. Straty netto w kwocie 4,7 mln zł poniosły 4 banki.

10 10 Struktura wyniku finansowego netto za 2007 r. według wielkości banku

11 11 Banki realizujące programy postępowania naprawczego

12 12 Dynamika podstawowych wielkości rachunku wyników I półrocze 2007 r. = 100

13 13 ROA i ROE netto

14 14 Wskaźnik kosztów operacyjnych (C/I)

15 15 Marża odsetkowa


Pobierz ppt "1 Udział banków spółdzielczych i zrzeszających w aktywach sektora bankowego – 30.06.2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google