Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "de la jeunesse, des sports et de la vie associative"— Zapis prezentacji:

1 de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Ministère de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative Dyrektywa 98/83/WE ws. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 3. listopada 1998 r. Warszawa 2-5. czerwca 2009 Szkolenie w zakresie monitorowania jakości wody dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej Warsztaty dotyczące raportowania Publikowanie informacji we Francji Pierre Chantrel Międzynarodowe Biuro ds. Wody PARIS

2 Przyznawanie odstępstw: akty prawne
Dyrektywa UE 98/83 Dekret z dnia 20. grudnia 2001 r. artykuł 24 Kodeks Zdrowia Publicznego artykuły R do R Rozporządzenie Ministra z dnia 25. listopada 2003 Okólniki DGS/SD7A n° 90 z dnia 1. marca 2004 oraz DGS/SD7A n°  z dnia 8. marca 2006

3 Odstępstwa Dwa warunki: brak zagrożenia zdrowia ludzi,
brak innych uzasadnionych środków pozwalających na dostarczanie wody.

4 Odstępstwa Stosowane wyłącznie w stosunku do wartości jakościowych, nie mikrobiologicznych, Zabezpieczenie zdrowia konsumentów, Przywrócenie stanu zgodnego z przepisami, W ograniczonym czasie (3 x 3 lata pod określonymi warunkami)

5 Odstępstwa Zabezpieczenie zdrowia konsumentów:
maksymalna dopuszczalna wartość danego parametru (wg. metodologii AFSSA opartej na Dopuszczalnej Dawce Dziennej: ilość substancji przyjmowanej z wodą, pożywieniem i innymi drogami; w przypadku substancji kancerogennych: przyrost ryzyka nowotworu w okresie życia), intensywniejszy monitoring i program ochrony zdrowia, określone wymogi informacyjne.

6 Ocena i zarządzanie ryzykiem
AFSSA: Agencja Bezpieczeństwa Żywności = Agencja wyspecjalizowana w dziedzinie wody do spożycia Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia (Ministerstwo Zdrowia)‏ opinia ekspercka Poziom krajowy InVS : Krajowy Instytut Nadzoru Epidemiologicznego badania epidemiologiczne Poziom regionalny CIRE: Międzyregionalne Oddziały Epidemiologiczne InVS Regionalne odziały MZ ds. zdrowia środowiskowego dochodzenia epidemiologiczne ilościowa analiza ryzyka

7 Ocena ryzyka: AFSSA AFSSA (Francuska Agencja Bezpieczeństwa Żywności) : 2004 « Ocena zagrożeń dla zdrowia spowodowanych przekroczeniem wartości granicznych i zalecanych w wodzie do spożycia » Ocena ryzyka dla: _ Antymonu Związków chloru Związków fluoru Ołowiu Arsenu Selenu Chlorku winylu 2008 : 20 substancji - Aluminium - Związków siarki Benzo[a]pirenu i PAH - Niklu - Miedzi

8 Odstępstwa Przywrócenie stanu zgodnego z przepisami:
plan koniecznych środków zaradczych, harmonogram.

9 Wniosek o odstępstwo zgodnie z Artykułem R ° Kodeksu Zdrowia Publicznego Stosowane środki zaradcze doprowadzają do poprawy stanu w ciągu 30 dni oraz Okres niezgodności z przepisami nie jest dłuższy, niż 30 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy zgodnie z Artykułem R ° Kodeksu Zdrowia Publicznego Stosowane są środki zaradcze, ale nie udaje się doprowadzić lub Okres niezgodności z przepisami jest dłuższy, niż

10 Wniosek o odstępstwo: Informacje stosowne w danej sytuacji:
Przekroczone parametry Przyczyny i uzasadnienie odstępstwa Wyniki lustracji sanitarnej: wyniki monitoringu przeprowadzonego przez PPPRWS wyniki urzędowej kontroli sanitarnej MZ Wnioskowana maksymalna dopuszczalna wartość przekroczonego parametru W przypadku wniosku na mocy Art. R ° : Czas trwania poprzednich derogacji, w tym przyznanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (jeżeli wystąpiły).

11 Wniosek o odstępstwo: Informacje dotyczące jednostki dystrybuującej:
Identyfikacja Opis systemu: produkcja uzdatnianie dystrybucja Objętość/dzień i liczba zaopatrywanej ludności Informacja na temat zaopatrywanych zakładów produkujących żywność (jeżeli występują) Wszelkie inne informacje mające znaczenie dla oceny ryzyka

12 Wniosek o odstępstwo: Informacje odnośnie monitoringu PPOODW
Program środków przywracania jakości Zgodnie z Art ° oraz Art ° : Opis rozwiązania mającego przywrócić jakość zgodnie z Art ° musi zawierać: Harmonogram Szacunek kosztów Wskaźniki dotyczące wdrażania środków dotyczące wyników: wyniki monitoringu i kontroli MZ

13 Wniosek o odstępstwo: Informacja dla ludności
Istniejące i planowane środki informowania o sytuacji w związku z derogacją Istniejące i planowane zalecenia zdrowotne dla ludności, w szczególności dla grup narażonych na ryzyko W przypadku wniosku o 2. lub 3. derogację Raport(y) na temat poprzedniej / poprzednich derogacji

14 Przyznanie odstępstwa
Przyznawane zarządzeniem Prefekta: maksymalna dopuszczalna wartość danego parametru, intensywniejszy program monitoringu i kontroli zdrowia, określone zasady przekazywania informacji.

15 Przyznanie odstępstwa
Przed przyznaniem odstępstwa Prefekt konsultuje się z CODERST Komitet ds. Ryzyk Środowiskowych, Sanitarnych i Technologicznych (Komitet Higieny Departamentu) Po przyznaniu odstępstwa Prefekt informuje MZ, jeżeli Jednostka > 5000 mieszkańców 2. odstępstwo (załącza raport nt. 1. odstępstwa)‏ W przypadku 3. odstępstwa Przekazuje wniosek do MZ (wraz z raportami nt. poprzednich odstępstw) MZ przekazuje wniosek do Komisji Europejskiej

16 Przyznawanie odstępstw (diagram zbiorczy)‏
R ° : Remedial measures are taken and the situation can be corrected within 30 days and the duration of non-compliance was less than 30 days over the last 12 months R °: Stosowane środki zaradcze doprowadzają do poprawy stanu w ciągu 30 dni oraz Okres niezgodności z przepisami nie jest dłuższy, niż 30 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy R °: Stosowane są środki zaradcze, ale nie udaje się osiągnąć poprawy stanu w ciągu 30 dni lub Okres niezgodności z przepisami jest dłuższy, niż 30 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy R ° : Remedial measures are taken but the situation cannot be corrected within 30 days or the duration of non-compliance exceeded 30 days over the last 12 months Możliwe odstępstwo (maks. okres: 3 lata)‏ Wniosek składa się na 6 miesięcy przed zakończeniem 1. odstępstwa Przyznawane przez Prefekta po zasięgnięciu opinii CSHPF + AFSSA 2. odstępstwo Wniosek składa się na 8 miesięcy przed zasięgnięciu opinii CSHPF + AFSSA i KE 3. odstępstwo maks.: 3 lata Raport Przyznawane przez Prefekta, który określa czas trwania, maksymalną dopuszczalną wartość, plan naprawczy, wzmocnione środki kontroli i sposób informowania Możliwe odstępstwo w ramach „procedury uproszczonej” na mocy zarządzenia Prefekta Raport

17 Odstępstwa: informacja publiczna
R °: Stosowane środki zaradcze doprowadzają do poprawy stanu w ciągu 30 dni oraz Okres niezgodności z przepisami nie jest dłuższy, niż 30 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy R °: Stosowane są środki zaradcze, ale nie udaje się osiągnąć poprawy stanu w ciągu 30 dni lub Okres niezgodności z przepisami jest dłuższy, niż 30 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy Informacja publiczna przekazywana zgodnie z Art. R Kodeksu Zdrowia Publicznego Prefekt zapewnia, że PPOODW poinformuje: o odstępstwie, wartościach granicznych, okresie, … o warunkach, środkach, … oraz przekaże zalecenia ludności lub grupom ludności narażonym na konkretne ryzyko. Możliwe odstępstwo (maks. okres: 3 lata)‏ « procedura uproszczona » Raport Informacja publiczna przekazywana zgodnie z Art. R Kodeksu Zdrowia Publicznego przez PPOODW Raport 2. odstępstwo (maks. okres: 3 lata)‏ Raport 3. odstępstwo maks.: 3 lata Raport

18 de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Ministère de la Santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative Warszawa 2-5. czerwca 2009 Szkolenie w zakresie monitorowania jakości wody dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘ Pierre Chantrel Międzynarodowe Biuro ds. Wody PARIS


Pobierz ppt "de la jeunesse, des sports et de la vie associative"

Podobne prezentacje


Reklamy Google