Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE"— Zapis prezentacji:

1 ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE
Maria Rząsowska

2 CO TO SĄ ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE ?
Odpady promieniotwórcze (radioaktywne) są to wszelkiego rodzaju przedmioty, materiały o różnych stanach skupienia, substancje organiczne i nieorganiczne, nie przewidziane do dalszego wykorzystania, a zanieczyszczone objętościowo lub powierzchniowo substancjami promieniotwórczymi w stopniu przekraczającym dopuszczalne ilości.

3 SKĄD SIĘ BIORĄ? 1.kopalnie rud uranu oraz zakłady przerobu tych rud 2.produkcja paliwa reaktorowego oraz przerób paliwa wypalonego 3.eksploatacja reaktorów energetycznych i badawczych 4.likwidacja reaktorów jądrowych 5.stosowanie izotopów promieniotwórczych w medycynie, przemyśle, rolnictwie i badaniach naukowych

4 W Polsce… w wyniku stosowania izotopów w medycynie, przemyśle i badaniach naukowych oraz podczas ich wytwarzania zużyte paliwo jądrowe z reaktorów Ewa i Maria

5 KLASYFIKACJA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH:
I kategoria – odpady ß i γ-promieniotwórcze -odpady niskoaktywne – np. odzież ochronna, lignina, bibuła, sprzęt laboratoryjny -odpady średnioaktywne – koncentraty promieniotwórcze, zużyte materiały sorpcyjne -odpady wysokoaktywne – wypalone paliwo jądrowe oraz pozostałości po jego przerobie II kategoria – odpady α-promieniotwórcze III kategoria – zużyte zamknięte źródła promieniowania

6 Niskoaktywne stałe odpady promieniotwórcze

7 BARIERY OCHRONNE 1 - chemiczna 2 - fizyczna 3 - I inżynierska
4 - II inżynierska 5 - naturalna

8 ZASADY UNIESZKODLIWIANIA I SKŁADOWANIA ODPADÓW
Minimalizowanie ilości powstających odpadów Odpowiednie segregowanie Zmniejszenie objętości Zestalanie i pakowanie w taki sposób, aby były chemicznie i fizycznie stabilne Składowanie odpadów w miejscach o właściwej strukturze geologicznej i stosowanie wszystkich możliwych technologii oraz barier, które skutecznie izolują odpady od człowieka i środowiska.

9 UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW
-odpady ciekłe niskoaktywne oczyszczane są metodą sorpcji -odpady ciekłe średnioaktywne są przetwarzane metodą odparowania -stałe odpady niskoaktywne są zgniatane w specjalnej prasie hydraulicznej -stałe i zestalone odpady promieniotwórcze umieszczane są w stalowych bębnach i transportowane do składnicy odpadów

10 Bębny ze stałymi odpadami promieniotwórczymi po sprasowaniu

11 Stalowe bębny z odpadami promieniotwórczymi

12 Pojemniki do przewożenia odpadów

13 W Polsce przetwarzaniem odpadów promieniotwórczych zajmuje się Zakład Unieszkodliwiania Substancji Promieniotwórczych Instytutu Energii Atomowej (IEA). Rocznie w IEA otrzymuje się ok. 250 m3 przetworzonych i zestalonych odpadów przeznaczonych do składowania w Centralnej Składnicy Odpadów Promieniotwórczych (CSOP) w Różanie

14 CSOP Różan

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google