Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Urzędowy monitoring jakości wody do spożycia na obszarze Meklemburgii - Pomorza Przedniego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Urzędowy monitoring jakości wody do spożycia na obszarze Meklemburgii - Pomorza Przedniego."— Zapis prezentacji:

1 MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Urzędowy monitoring jakości wody do spożycia na obszarze Meklemburgii - Pomorza Przedniego Wilfried Puchert

2 MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Siedziby regionalnego urzędu ds. zdrowia i polityki społecznej M-V

3 MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Okręgi w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (Przeciętne gęstość zaludnienia w Meklemburgii-Pomorzu Przednim os./km 2 )

4 MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Nadzór nad jakością wody do spożycia zgodnie z TrinkwV 2001 w Meklemburgii-Pomorzu Przednim Wyższe władze regionalne Regionalny urząd zdrowia Urząd zdrowia Zakład wodociągowy (laboratorium zakładowe) urzędowy nadzór, w tym próbobranie Poinformowanie o wynikach kontroli zakładowych oraz o zmianach technicznych lub organizacyjnych urzędowe badanie doradztwo urzędowe próbki dane stałe poinformowanie o przekroczeniach Wartości granicznych Wprowadzenie w życie norm prawnych doradztwo fachowe obowiązek informowania fachowa kontrola labora- toriów na listę regionalną Wniosek o wpisanie na listę regionalną

5 MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Urząd zdrowia § 18 (1)Urząd zdrowia nadzoruje instalacje wodociągowe - > 1000 m 3 /a - < 1000 m 3 /a - instalacje, z których pozyskiwana jest woda dla użytku publicznego § 19 (2)Zakres nadzoru studnie, strefy ochronne, uzdatnianie, zastosowane środki chemiczne, przeprowadzona kontrola własna, pobieranie próbek § 20Wymagania mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego - zmiana zakresu, częstotliwości i czasu kontroli - zarządzenie odpowiednich środków § 21Obowiązek informowania Ustawa o wodzie do spożycia TrinkwV 2001 Ustawa o ochronie przed infekcjami § 37 (3) Instalacje służące do pozyskiwania i dystrybucji wody podlegają nadzorowi urzędu zdrowia

6 MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Regionalny urząd ds. zdrowia i polityki społecznej § 15 (4)Zarządzenie akredytowania (ISO EN 17025) wszystkich laboratoriów (system zapewnienia jakości, wykwalifikowani pracownicy) najwyższa władza regionalna ma za zadanie prowadzić listę laboratoriów akredytowanych w regionie § 15 (5)niezależny podmiot kontroluje akredytowane miejsca badań § 19 (2)konieczność wyznaczenia miejsca badań urzędowych niezależnego od zakładu wodociągowego Ustawa o wodzie do spożycia TrinkwV 2001 ÖGDNeuregG § 3 (1) Pkt. 9 Urząd regionalny bada próbki wody do spożycia, wody z kąpielisk i ścieków dla urzędów zdrowia

7 MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Zakłady wodociągowe w M-V (Całkowita liczba: 513)

8 MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Badania mikrobiologiczne w centralnych instalacjach wodociągowych

9 MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Badania chemiczne w centralnych instalacjach wodociągowych

10 MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Badania mikrobiologiczne w małych zakładach wodociągowych

11 MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Badania chemiczne w małych zakładach wodociągowych

12 MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Badania chemiczne w instalacjach domowych

13 MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Uran w wodzie do spożycia w M-V niebieski > BG i < 5 µg/l czerwony > 5µg/l

14 MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Wyniki badań na obecność uranu w M-V 2003-06 Centralne instalacje wodociągowe Łącznie513 z czego 476 przebadano 379 WW< 0,5 µg/l 80 WWmiędzy 0,5 i 5,0 µg/l 10 WWmiędzy 5,0 i 10,0 µg/l 7 WW > 10,0 µg/l (max. 26,4 µg/l)

15 MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Wyniki badań na obecność uranu w M-V 2007-08 Małe zakłady wodociągowe Łącznie 262 135 zakłady < 0,5 µg/l51,5 % 106 zakładów między 0,5 i 5,0 µg/l 40,5 % 13 zakładów między 5,0 i 10,0 µg/l5 % 6 zakładów > 10,0 µg/l 2,3 % 2 zakłady > 20,0 µg/l0,7 %

16 MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Porównanie wartości uranu w małych zakładach wodociągowych Probenzahl: M-V 236 Sachsen 1215 Bayern 316 * ** * Werte bis 5 µg/l ** Werte 5 bis 10 µg/l

17 MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Wskaźniki w chemicznym badaniu ścieków alkilofosforan –Fosforan tris(2-chloroetylu) (TCEP) –Fosforan tris(chloropropylu) (TCPP) kofeina

18 MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Metoda badawcza Wzbogacenie próbek miało miejsce poprzez ekstrakcję w fazie stałej Określenie chromatografii gazowej miało miejsce za pomocą fotometru płomieniowego i detektora N/P ISTD I ISTD II Kofeina Chromatogram z Plauer See TCPP }

19 MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Chromatogram alkilofosforanów TCEP – fosforan tris(2-chloretylu) TCPP – fosforan tris(chloropropylu) A- roztwór wzorcowy; B- zanieczyszczona woda powierzchniowa; C- zanieczyszczona woda do spożycia

20 MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Alkilofosforany w wodzie do spożycia PróbaSuma fluorowych środków powierzchniowo- czynnych w µg/l Suma TCPP w µg/l Studnia 30,004 0,02 Studnia 20,0110,11 Woda z sieci0,0090,09 wypływ ze stacji uzdatniania ścieków 0,0712,3 Zakład wodociągowy na południe od Schwerinu (2007) WW KA Wyniki z małych zakładów łącznie 573 zakładów - w 2 próbach wykryto TCEP - w 13 próbach wykryto TCPP

21 MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES


Pobierz ppt "MECKLENBURG-VORPOMMERN DAS LANDESAMT FÜR GESUNDHEIT UND SOZIALES Urzędowy monitoring jakości wody do spożycia na obszarze Meklemburgii - Pomorza Przedniego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google