Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urzędowy monitoring jakości wody do spożycia na obszarze Meklemburgii - Pomorza Przedniego Wilfried Puchert.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urzędowy monitoring jakości wody do spożycia na obszarze Meklemburgii - Pomorza Przedniego Wilfried Puchert."— Zapis prezentacji:

1 Urzędowy monitoring jakości wody do spożycia na obszarze Meklemburgii - Pomorza Przedniego
Wilfried Puchert

2 Siedziby regionalnego urzędu ds. zdrowia i polityki społecznej M-V

3 Okręgi w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
(Przeciętne gęstość zaludnienia w Meklemburgii-Pomorzu Przednim os./km2 )

4 Nadzór nad jakością wody do spożycia zgodnie z TrinkwV 2001 w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
Wyższe władze regionalne doradztwo fachowe obowiązek informowania fachowa kontrola labora- toriów na listę regionalną Wprowadzenie w życie norm prawnych poinformowanie o przekroczeniach Wartości granicznych Wniosek o wpisanie na listę regionalną Regionalny urząd zdrowia urzędowe badanie doradztwo urzędowe próbki dane stałe urzędowy nadzór, w tym próbobranie Urząd zdrowia Zakład wodociągowy (laboratorium zakładowe) Poinformowanie o wynikach kontroli zakładowych oraz o zmianach technicznych lub organizacyjnych

5 Urząd zdrowia Ustawa o ochronie przed infekcjami
§ 37 (3) Instalacje służące do pozyskiwania i dystrybucji wody podlegają nadzorowi urzędu zdrowia Ustawa o wodzie do spożycia TrinkwV 2001 § 18 (1) Urząd zdrowia nadzoruje instalacje wodociągowe - > 1000 m3/a - < 1000 m3/a - instalacje, z których pozyskiwana jest woda dla użytku publicznego § 19 (2) Zakres nadzoru studnie, strefy ochronne, uzdatnianie, zastosowane środki chemiczne, przeprowadzona kontrola własna, pobieranie próbek § 20 Wymagania mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego - zmiana zakresu, częstotliwości i czasu kontroli - zarządzenie odpowiednich środków § 21 Obowiązek informowania

6 Regionalny urząd ds. zdrowia i polityki społecznej
Ustawa o wodzie do spożycia TrinkwV 2001 § 15 (4) Zarządzenie akredytowania (ISO EN 17025) wszystkich laboratoriów (system zapewnienia jakości, wykwalifikowani pracownicy) najwyższa władza regionalna ma za zadanie prowadzić listę laboratoriów akredytowanych w regionie § 15 (5) niezależny podmiot kontroluje akredytowane miejsca badań § 19 (2) konieczność wyznaczenia miejsca badań urzędowych niezależnego od zakładu wodociągowego ÖGDNeuregG § 3 (1) Pkt. 9 Urząd regionalny bada próbki wody do spożycia, wody z kąpielisk i ścieków dla urzędów zdrowia

7 Zakłady wodociągowe w M-V (Całkowita liczba: 513)

8 Badania mikrobiologiczne w centralnych instalacjach wodociągowych

9 Badania chemiczne w centralnych instalacjach wodociągowych

10 Badania mikrobiologiczne w małych zakładach wodociągowych

11 Badania chemiczne w małych zakładach wodociągowych

12 Badania chemiczne w instalacjach domowych

13 Uran w wodzie do spożycia w M-V
niebieski > BG i < 5 µg/l czerwony > 5µg/l

14 Wyniki badań na obecność uranu w M-V 2003-06
Centralne instalacje wodociągowe Łącznie 513 z czego 476 przebadano 379 WW < 0,5 µg/l 80 WW między 0,5 i 5,0 µg/l 10 WW między 5,0 i 10,0 µg/l 7 WW > 10,0 µg/l (max. 26,4 µg/l)

15 Wyniki badań na obecność uranu w M-V 2007-08
Małe zakłady wodociągowe Łącznie 262 135 zakłady < 0,5 µg/l 51,5 % 106 zakładów między 0,5 i 5,0 µg/l ,5 % 13 zakładów między 5,0 i 10,0 µg/l 5 % 6 zakładów > 10,0 µg/l 2,3 % 2 zakłady > 20,0 µg/l 0,7 %

16 Porównanie wartości uranu w małych zakładach wodociągowych
* Probenzahl: M-V Sachsen 1215 Bayern * Werte bis 5 µg/l ** Werte 5 bis 10 µg/l **

17 Wskaźniki w chemicznym badaniu ścieków
alkilofosforan Fosforan tris(2-chloroetylu) (TCEP) Fosforan tris(chloropropylu) (TCPP) kofeina

18 Metoda badawcza Wzbogacenie próbek miało miejsce poprzez ekstrakcję w fazie stałej Określenie chromatografii gazowej miało miejsce za pomocą fotometru płomieniowego i detektora N/P Kofeina ISTD I Chromatogram z Plauer See ISTD II TCPP }

19 Chromatogram alkilofosforanów
TCEP – fosforan tris(2-chloretylu) TCPP – fosforan tris(chloropropylu) A- roztwór wzorcowy; B- zanieczyszczona woda powierzchniowa; C- zanieczyszczona woda do spożycia

20 Alkilofosforany w wodzie do spożycia
KA Zakład wodociągowy na południe od Schwerinu (2007) Próba Suma fluorowych środków powierzchniowo-czynnych w µg/l Suma TCPP w µg/l Studnia 3 0,004 0,02 Studnia 2 0,011 0,11 Woda z sieci 0,009 0,09 wypływ ze stacji uzdatniania ścieków 0,071 2,3 WW Wyniki z małych zakładów łącznie 573 zakładów - w 2 próbach wykryto TCEP - w 13 próbach wykryto TCPP

21


Pobierz ppt "Urzędowy monitoring jakości wody do spożycia na obszarze Meklemburgii - Pomorza Przedniego Wilfried Puchert."

Podobne prezentacje


Reklamy Google