Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania gospodarki społecznej dr inż. Dorota Olszewska Ośrodek Statystyki organizacji Non-Profit, Urząd Statystyczny w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania gospodarki społecznej dr inż. Dorota Olszewska Ośrodek Statystyki organizacji Non-Profit, Urząd Statystyczny w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Badania gospodarki społecznej dr inż. Dorota Olszewska Ośrodek Statystyki organizacji Non-Profit, Urząd Statystyczny w Krakowie

2 Ośrodek Statystyki Organizacji Non-Profit, Urząd Statystyczny w Krakowie, www.stat.gov.pl/krak Badania Gospodarki Społecznej – stan obecny Badania gospodarki społecznej w ramach statystyki publicznej –Badania stowarzyszeń, fundacji, związków zawodowych, partii politycznych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego przeprowadzono przez GUS w latach 1998, 1999, 2002. –Od roku 2008 badanie przywrócono w formie pełnej cyklicznie co dwa lata –W roku 2009 US Kraków realizował badanie SOF-1 –Następnie w roku 2011 przewidziane jest do realizacji badanie SOF-1 i SOF-4

3 Ośrodek Statystyki Organizacji Non-Profit, Urząd Statystyczny w Krakowie, www.stat.gov.pl/krak Badania Gospodarki społecznej – stan obecny Wyniki realizacji badania SOF-1 pokazały następujące problemy: –W dużej mierze nieaktualne dane o organizacjach (ok. 10 tys. zwrotów poczty, ostatecznie liczbę aktywnych jednostek szacuje się na 71 tys.) –Słaby odzew jednostek na badanie (35% przy zakończeniu badania i ostatecznie 44%) –Uciążliwość wypełnienia tak obszernego (70 pytań) i w wielu aspektach (pracujący, finanse) szczegółowego formularza –Słaba kompletność badania nie pozwala na przedstawienie danych dla małych agregacji np.; powiat, gmina –Wysokie koszty badania wynikające z konieczności wysyłki poczty do 93 tys. podmiotów a następnie liczne kontakty telefoniczne z ponagleniami i wyjaśnieniami braków lub błędów

4 Ośrodek Statystyki Organizacji Non-Profit, Urząd Statystyczny w Krakowie, www.stat.gov.pl/krak Propozycja badań gospodarki społecznej Badanie pełne dedykowane do wszystkich podmiotów gospodarki społecznej, ale tylko w zakresie informacji o bieżącej sytuacji organizacyjno-prawnej jednostek. Pozostałe komponenty działalności byłyby badane na reprezentatywnych próbach losowych –Potencjał społeczny, –Potencjał ekonomiczny, –Potencjał kooperacyjny, wizerunku i profesjonalizacji.

5 Ośrodek Statystyki Organizacji Non-Profit, Urząd Statystyczny w Krakowie, www.stat.gov.pl/krak Badanie podstawowe – SOF-p Badanie SOF-p –Zakres podmiotowy: organizacje non-profit (fundacje, stowarzyszenia itd.) spółdzielnie socjalne i inwalidów, Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej –Zakres przedmiotowy: dziedzina, forma i zasięg prowadzonej działalności statutowej, informacje o pracujących, kosztach, przychodach itp. (tak lub nie) Możliwości –W przypadku braku zmiany sytuacji organizacyjno-prawnej jednostki – wystarczy zaakceptować formularz w PS –Informacje tego typu można zebrać przez telefon –Część informacji można uzyskać z administracyjnych rejestrów (ZUS, MF, MPiPS)

6 Ośrodek Statystyki Organizacji Non-Profit, Urząd Statystyczny w Krakowie, www.stat.gov.pl/krak Platforma informatyczna Podstawowa funkcjonalność: –weryfikacja danych ewidencyjnych podmiotów gospodarki społecznej, przy współpracy z JST lub innymi gestorami, –Implementacja danych ze źródeł administracyjnych, np. działalność gospodarcza, kwota 1% podatku na rzecz OPP Partnerzy: –głównie starostwa powiatowe oraz gminy, –organizacje nadzorcze oraz infrastrukturalne trzeciego sektora, –istnieje również możliwość weryfikacji operatu przez same jednostki objęte badaniem.

7 Ośrodek Statystyki Organizacji Non-Profit, Urząd Statystyczny w Krakowie, www.stat.gov.pl/krak Struktura Platformy Rejestry samorządowe Rejestry innych gestorów BDJ- GS KRS REGON Operat do badań SOF-1 BJS Otoczeni e

8 Ośrodek Statystyki Organizacji Non-Profit, Urząd Statystyczny w Krakowie, www.stat.gov.pl/krak Potencjał społeczny Podstawowe zagadnienia: –Scharakteryzowanie beneficjentów objętych działaniem podmiotów należących do sektora gospodarki społecznej –Przedstawienie zaangażowania społeczeństwa w pracę organizacji pozarządowych

9 Ośrodek Statystyki Organizacji Non-Profit, Urząd Statystyczny w Krakowie, www.stat.gov.pl/krak Potencjał ekonomiczny Podstawowe zagadnienia; –zatrudnienia w sektorze gospodarki społecznej –określenie przychodów, kosztów i środków trwałych

10 Ośrodek Statystyki Organizacji Non-Profit, Urząd Statystyczny w Krakowie, www.stat.gov.pl/krak Potencjał kooperacji, profesjonalizacji i wizerunku Określenie stopnia profesjonalizacji organizacji –Zarządzanie organizacją, ciągłość instytucji, kondycja finansowa Wykazanie skali współpracy jednostek gospodarki społecznej z: –administracją publiczną –innymi organizacjami pozarządowymi – biznesem Wizerunek – formy kontaktu i relacje z otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa lokalnego

11 Ośrodek Statystyki Organizacji Non-Profit, Urząd Statystyczny w Krakowie, www.stat.gov.pl/krak Podsumowanie Proponowana zmiana organizacji i metodologii badań w zakresie gospodarki społecznej poprzez częściową realizację badań na próbie oraz wprowadzanie platformy informatycznej przyczyni się do: –Polepszenia wiedzy ogólnej o gospodarce społecznej, –Zmniejszenia obciążenia respondentów oraz realizatorów badania, –Poprawy wyników badań, –Zmniejszenia kosztów badania.


Pobierz ppt "Badania gospodarki społecznej dr inż. Dorota Olszewska Ośrodek Statystyki organizacji Non-Profit, Urząd Statystyczny w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google