Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej"— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

2 Od projektów systemowych do projektów konkursowych
Teresa Kazimierska

3 Projekty systemowe POKL realizowane
przez KOWEZiU Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego (P1) Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej (P2) System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego (P3) Model systemu wdrażania i upowszechniana kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie (P4) Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru (P5)

4 Projekty systemowe POKL realizowane przez KOWEZiU - obszary
Edukacja a rynek pracy – P1 Kompleksowe wspomaganie szkół – P2, P3, P5 Nowoczesne technologie w edukacji – P4

5 Obszar: Edukacja a rynek pracy
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia Okres realizacji: sierpień 2008 – grudzień 2013

6 weryfikację i modernizację podstaw programowych kształcenia w zawodzie
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez weryfikację i modernizację podstaw programowych kształcenia w zawodzie pod kątem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy 6

7 Tworzenie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie
Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Metodologia oceny spójności podstaw programowych kształcenia w zawodzie z innymi dokumentami dotyczącymi kształcenia zawodowego Metodologia grupowania zawodów oraz badania podstaw programowych pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji w grupie zawodów pokrewnych oraz wyodrębniania kwalifikacji specyficznych dla zawodu oraz cząstkowych, składających się na zawód Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego Tworzenie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodzie Tworzenie nowych przykładowych programów nauczania Konferencje upowszechniające i konsultacje społeczne 7

8 Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Eksperci w projekcie Przedstawiciele systemu egzaminów zewnętrznych Pracodawcy Przedstawiciele wyższej uczelni Przedstawiciele placówki doskonalenia nauczycieli Nauczyciele

9 Obszar: Kompleksowe wspomaganie szkół
Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe Okres realizacji: marzec 2009 – grudzień 2012

10 Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej
Cele ogólne projektu: upowszechnianie dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego uczniom od poziomu gimnazjum upowszechnienie dostępu do rzetelnej informacji edukacyjno-zawodowej

11 Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej
Działania Analiza systemu poradnictwa zawodowego w Polsce oraz w wybranych krajach UE Badania stanu poradnictwa edukacyjno-zawodowego Opracowanie modelu poradnictwa edukacyjno-zawodowego Pilotażowe wdrożenie modelu w jednym województwie Konferencje upowszechniające i konsultacje społeczne Utworzenie systemu informacji edukacyjno-zawodowej 11

12 Obszar: Kompleksowe wspomaganie szkół
System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia Okres realizacji:

13 System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego
Cele ogólne projektu: wypracowanie systemu wsparcia szkół zawodowych, kadry dydaktycznej, JST, organów nadzorujących przygotowujących się do powszechnego wdrażania programów modułowych, zgodnie z nowymi kierunkami zmian w kształceniu zawodowym utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego ułatwiającego dostęp do bazy danych programów modułowych i pakietów edukacyjnych oraz informacji z zakresu kształcenia zawodowego w tym w szczególności kształcenia w oparciu o programy o strukturze modułowej

14 Elementy systemu wsparcia szkół przygotowujących się do wdrożenia kształcenia modułowego

15 Konferencje powiatowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego
System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Konsultacje z zakresu przygotowania szkoły/placówki do wdrożenia kształcenia modułowego Rok szkolny 2010/2011 223 szkoły zawodowe i placówki oświatowe 2666 spotkań konsultacyjnych 187 ekspertów 61 szkół wdrożyło programy modułowe Poradniki z serii „Jak wdrażać modułowe programy kształcenia modułowego” Opracowanie i wydruk preprintów Ewaluacja preprintów poradników Konferencje powiatowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego Listopad-grudzień 2011r. 104 konferencje

16 Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru
Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie Upowszechnianie uczenia się przez całe życie Okres realizacji: styczeń 2010 – grudzień 2012 Obszar: Kompleksowe wspomaganie szkół

17 Główne cele projektu Przygotowanie i upowszechnienie przed rokiem szkolnym 2012/2013 rozwiązań służących podnoszeniu jakości pracy i atrakcyjności szkół prowadzących kształcenie zawodowe Zwiększenie zainteresowania uczniów gimnazjów kontynuacją nauki w szkołach zawodowych

18 Działania w projekcie Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru
Diagnoza stanu publicznego szkolnictwa zawodowego Szkolenia dla dyrektorów Kampania promująca kształcenie zawodowe

19 Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru
Wzmocnienie i upowszechnienie współpracy szkół z pracodawcami Przygotowanie kadry zarządzającej do zmian związanych z modernizacją kształcenia zawodowego i ustawicznego Poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego

20 Obszar: Nowoczesne technologie w edukacji
Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie Termin realizacji: grudzień 2009 – czerwiec 2014

21 Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie
Cel ogólny projektu: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania kształcenia na odległość poprzez opracowanie modelu rozwiązania systemowego Główni odbiorcy projektu: Szkoły i placówki kształcenia ustawicznego

22 Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie
Diagnoza stanu KNO Diagnoza stanu KNO w Polsce – desk research Diagnoza stanu KNO w wybranych krajach UE – desk research Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli i odbiorców w zakresie KNO Utworzenie portalu internetowego z repozytorium kursów Portal Repozytorium kursów Platforma edukacyjna Opracowanie 175 kursów e-learningowych 25 kursów dla nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych (tematyka – zmiany w kształceniu zawodowym, doradztwo zawodowe, kształcenie modułowe, kursy z zakresu KNO) 160 kursów wspierających kształcenie w zawodzie Przeszkolenie 500 osobowej kadry KNO Szkolenia z zakresu obsługi i administrowania platformą zdalnego nauczania, metodyka zdalnego nauczania, jakość w KNO

23 Projekty konkursowe

24 Przykładowe typy projektów
Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb pracodawców poprzez uruchomienie nowych kierunków kształcenia Zwiększenie dostępu do praktyk zawodowych bezpośrednio u przedsiębiorców (nawiązanie aktywnej współpracy pomiędzy szkołami, a pracodawcami) Doskonalenie umiejętności N i U w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się na rynku pracy

25 Przykładowe typy projektów
Rozwój kompetencji kluczowych oczekiwanych przez pracodawców Objęcie indywidualnym programem tutoringu zainteresowanych uczniów

26 Przykładowe typy projektów
Szkolenia zawodowe dla uczniów: - CNC (Operator, programista obrabiarek numerycznych) - Obsługa kas fiskalnych, magazynowe z obsługą wózków widłowych - Kelnerskie, barmańskie, gastronomiczne - Spawalnicze MAG, TIG - Elektryczne - Kurs szybowcowy - Inne: diagnostyka samochodowa, tapicerskie, projektowania terenów zielonych, florystyczne

27 Przykładowe typy projektów
Szkolenia „miękkie” dla uczniów - Komunikacja interpersonalna - Język migowy Techniki negocjacyjne Techniki sprzedaży - Przedsiębiorczość

28 www.koweziu.edu.pl sekretariat@koweziu.edu.pl
Życzę udanych działań projektowych Dziękuję za uwagę Teresa Kazimierska Wicedyrektor KOWEZiU


Pobierz ppt "Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google