Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Projekt edukacji finansowej dla uczniów klas drugich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Projekt edukacji finansowej dla uczniów klas drugich."— Zapis prezentacji:

1 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Projekt edukacji finansowej dla uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej

2 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Uczestnicy projektu Rodzina Uczniowie Nauczyciel

3 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy czas edukacji wczesnoszkolnej to okres, w którym uczniowie najczęściej otrzymują pierwsze pieniądze do własnej dyspozycji, etap ten to okres, gdy rodzice najaktywniej włączają się w edukację swoich dzieci. Projekt edukacji finansowej Od grosika do złotówki uwzględnia wymagania zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Jest skierowany do uczniów klasy drugiej i trzeciej, ponieważ:

4 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy kształtowanie umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, m.in. ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy też oszczędzaniu, umożliwienie dzieciom poznawania świata finansów osobistych, wspomaganie ich samodzielności uczenia się, inspirowanie uczniów do realizowania własnych pomysłów, rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji. Cele projektu:

5 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Projekt jest atrakcyjny, ponieważ: zachęca rodziców do aktywnego uczestnictwa w edukacji dziecka, oferuje propozycję różnorodnych form pracy z dzieckiem, kształtujących umiejętność racjonalnego gospodarowania finansami, uczy dziecko szacunku dla pracy, wszystkie zadania edukacyjne są związane z przygodą, w której uczestniczy, zajęcia prowadzone są w atrakcyjnej, aktywnej formie, projekt jest wyposażony w innowacyjne i kolorowe materiały dydaktyczne.

6 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Materiały dla rodziców: ulotka informacyjna, Karta Oszczędności … z małymi i dużymi gwiazdkami, naklejki Porozmawiaj ze mną ….

7 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Materiały dla uczniów: zeszyty z kartami pracy, karta z monetami i banknotami samoprzylepnymi, gwiazda do zapisu marzeń, portfelik do składania, Grosikowy folder.

8 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy scenariusze do prowadzenia zajęć, pakiet materiałów dydaktycznych. Materiały dla nauczycieli:

9 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Materiały dla nauczycieli Grosikowe ślady

10 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Etapy realizacji projektu: Zapoznanie rodziców z projektem. Zaproszenie uczniów do podróży. Podróż po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzania – zajęcia z uczniami. Analiza oszczędzania – praca rodziców z dzieckiem w domu. Grosikowe wędrówki – prezentacja osiągnięć uczniów. Podsumowanie projektu Od grosika do złotówki.

11 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Zajęcia dydaktyczne to podróż po Galaktyce Finanse i Oszczędzania trwająca 10 miesięcy. Zaplanowane zajęcia obejmują edukacje: polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, plastyczną, techniczną, muzyczną, ruchową i społeczno-etyczną. Nauczyciel może elastycznie dostosowywać treści adekwatnie do możliwości rozwojowych uczniów.

12 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Grudzień Zaproszenie uczniów do międzygalaktycznej podróży z Grosikiem

13 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Od grosika do złotówki Zapraszamy do zabawy całkiem nowej, Całkiem nowej i zupełnie odlotowej. Gwiezdny pojazd już za chwilę w galaktyczny ruszy rejs, A więc wsiadać, nie marudzić, no i cześć Refren: Od grosika do złotówki Przemierzamy planet sto. W kosmos pędzi już rakieta. Tysiąc przygód czeka nas, Od grosika do złotówki jeszcze raz.

14 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Od grosika do złotówki c.d. A gdy ta cudowna podróż się zakończy, Kiedy już dokładnie zrozumiemy to, O czym mówił wciąż Pan Grosik. Tyle dobrych rad nam dał. Teraz wiemy, co nauczyć wszystkich chciał. Refren: Od grosika do złotówki Oszczędzamy cały czas. I gdy nieraz ktoś zapyta: Jak odnaleźć można skarb? Od grosika do złotówki – właśnie tak.

15 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Podczas zajęć uczniowie wędrując po galaktykach odwiedzają planety: Grosik Portfelik Skarbonka Zabawka Złotówka

16 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Podczas zajęć uczniowie: przygotują Grosikową majówkę, zaplanują Grosikowe wakacje, posłuchają Grosikowych wspomnień, przeanalizują Grosikowe oszczędzanie, zorganizują Grosikowe wędrówki.

17 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Na planecie Grosik, uczniowie: poznają znaczenie pojęć: moneta, banknot, awers, rewers, rozpoznają i nazywają monety, rozpoznają i nazywają banknoty, liczą pieniądze, stosują miana złoty i grosz, poznają wartość nabywczą pieniądza.

18 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Na planecie Portfelik, uczniowie: dowiadują się o sposobach zarabiania pieniędzy przez dorosłych, poznają wygląd i zastosowanie karty płatniczej, odkrywają wartość i potrzebę pracy, dowiadują się, że nie za każdą pracę trzeba otrzymać zapłatę.

19 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Na planecie Skarbonka, uczniowie: poznają sposoby przechowywania pieniędzy dawniej i dziś, kształtują nawyki oszczędzania w różnych sytuacjach dnia codziennego, dowiadują się, że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy.

20 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy poznają zasady udanych zakupów, omawiają wpływ reklamy na dokonywanie zakupów, dowiadują się o potrzebie racjonalnego wydawania pieniędzy. Na planecie Zabawka, uczniowie:

21 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Przygotowując Grosikową majówkę, uczniowie: poznają pojęcia: recykling, segregacja odpadów, surowce wtórne, poznają zasady selektywnej zbiórki odpadów, przekonują się o korzyściach wynikających z segregowania odpadów.

22 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Planując Grosikowe wakacje, uczniowie: poznają pojęcia: dług, lokata, karta płatnicza, poznają sposoby bezpiecznego przechowywania pieniędzy, poznają zasady racjonalnego gospodarowania własnym budżetem.

23 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Podczas Grosikowych wspomnień, uczniowie: utrwalą pojęcia: gotówka, zakupy, waluta, budżet domowy, rozważny klient, poznają euro, walutę krajów należących do Unii Europejskiej, udoskonalą wiedzę na temat bezpiecznego przechowywania pieniędzy.

24 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Analizując Grosikowe oszczędzanie, uczniowie: dokonają, wspólnie z rodzicami, analizy swego oszczędzania w życiu codziennym, określą przyczyny powodujące straty finansowe, zaplanują działania zapobiegające niepotrzebnym wydatkom.

25 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Analiza oszczędzania – praca rodziców z dzieckiem w domu Istotnym elementem wdrażania projektu jest 14-dniowa praca rodziców z dziećmi polegająca na analizie oszczędzania w życiu codziennym. Do rodziców należy: codzienna rozmowa z dzieckiem i naklejanie gwiazdek na karcie Oszczędności …., systematyczna i wyważona analiza oszczędzania prowadzonego przez dziecko w domu, wybór obszaru, w którym dziecko poczyniło największe postępy, wręczenie dziecku gwiazdy w kolorze dziedziny największych sukcesów.

26 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Organizując Grosikowe wędrówki, uczniowie: utrwalą poznane pojęcia związane z finansami, udoskonalą umiejętność liczenia i przeliczania pieniędzy, udoskonalą umiejętność rozwiązywania łamigłówek i krzyżówek.

27 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Na planecie Złotówka, uczniowie: poznają wieloznaczność pojęć: bogactwo, skarby, osiągnięcia, stosują zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce, przekonują się o dużej wartości posiadanej wiedzy i zdobywanych umiejętnościach.

28 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Konkursy Kontynuacją projektu mogą być konkursy zorganizowane przez nauczycieli. Swoistym podsumowaniem działań są Grosikowe wędrówki.

29 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Projekt wdrażany jest we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli. ZCDN w Szczecinie CEN w Gdańsku ODN w Olsztynie CEN w Białymstoku MSCDN w Płocku WCiES w Warszawie KPCEN w Bydgoszczy SODiD w CKUiP w Zielonej Górze ODN we Wrocławiu Filia Jelenia Góra RODN WOM w Katowicach ŁCDNiKP w Łodzi ŚCDN w Kielcach WODN w Łodzi MODN w Ełku LSCDN w Lublinie PCEN w Rzeszowie MCDN ODN w Krakowie PODN w Stargardzie Szcz. ODN w Poznaniu PODN w Kluczborku

30 Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Projekt prowadzony przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ogólnopolski koordynator projektu Bogusława Rajska boguslawa.rajska@junior.org.pl Koordynator regionalny …………………….. ………………………….. Informacje o projekcie dostępne na www.junior.org.pl


Pobierz ppt "Od grosika do złotówki Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy Projekt edukacji finansowej dla uczniów klas drugich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google