Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Poszanowania Energii Pomoc doradcza w transferze technologii – usługi proinnowacyjne Krajowej Sieci Innowacji KSU Jerzy Bagiński Krzysztof Pietrzak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Poszanowania Energii Pomoc doradcza w transferze technologii – usługi proinnowacyjne Krajowej Sieci Innowacji KSU Jerzy Bagiński Krzysztof Pietrzak."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Poszanowania Energii Pomoc doradcza w transferze technologii – usługi proinnowacyjne Krajowej Sieci Innowacji KSU Jerzy Bagiński Krzysztof Pietrzak IX Forum Edukacyjne dla MSP, Warszawa 8-9.06.2009

2 Fundacja Poszanowania Energii Historia, cele i osiągnięcia fundacji Działa nieprzerwanie od 1992 roku Obszar specjalizacji – prowadzenie i wspieranie działalności zmierzającej do ograniczenia zużycia i racjonalnego wykorzystania energii (szczególnie w budynkach) oraz do rozwoju odnawialnych źródeł energii – szkolenia, doradztwo Jako pierwsza w Polsce opublikowała standard audytu energetycznego i uruchomiła kursy przygotowujące do działalności audytora energetycznego W ramach Biblioteki Fundacji Poszanowania Energii w latach 1993- 2008 wydano ponad 30 pozycji książkowych Z inicjatywy i przy udziale Fundacji zostały podjęte prace przez Komitet Inżynierii Lądowej PAN, które doprowadziły do sformułowania propozycji państwowego systemu wspierania termomodernizacji. Propozycje te zostały wykorzystane w uchwalonej przez Sejm RP w 1998 r. Ustawie Termomodernizacyjnej

3 Fundacja Poszanowania Energii Aktualna działalność fundacji W 2004 r uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego W 2006 r Fundacja została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców W 2008 r wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych oraz doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym W październiku 2008 r Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU). Jednocześnie stała się ośrodkiem Krajowej Sieci Innowacji (KSI) Aktualnie poza świadczeniem usług prowadzimy szeroką działalność informacyjną bezpośrednią oraz za pośrednictwem Internetu, wydawnictw i mediów, a także przygotowujemy opinie i dane dotyczące problemów użytkowania energii dla władz państwowych, samorządowych oraz dla prasy, radia i telewizji

4 Fundacja Poszanowania Energii Krótko o POLINEX Sp. z o.o. Firma Polinex prowadzi kompleksową obsługę procesu termomodernizacji budynków, w skład której wchodzą: –wstępna analiza techniczno-ekonomiczna przedsięwzięcia –audyt energetyczny budynku –przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji –wsparcie pozyskania źródła finansowania inwestycji –wykonawstwo inwestycji termomodernizacyjnej Rocznie realizowanych jest 15-20 kompleksowych projektów, głównie dla wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządowych Ogólnopolski obszar działania

5 Fundacja Poszanowania Energii Termomodernizacja budynku Poprawa charakterystyki energetycznej budynku przez kompleksowe wdrożenie technologii zmniejszających zużycie energii przez jego użytkowników: –zmniejszenie strat ciepła przez przegrody przez docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej –zwiększenie sprawności ogrzewania przez wprowadzenie automatyki odbioru ciepła –zmniejszenie zużycia energii pierwotnej dostarczanej do budynku przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii Poprawa stanu technicznego dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii w zakresie osuszania ścian, konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, wzmacniania konstrukcji budynków

6 Fundacja Poszanowania Energii Proinnowacyjna usługa systemowa KSI –Przeprowadzenie audytu technologicznego polegającego na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów lub usług – zakończone raportem oraz rekomendacją –Przeprowadzenie procesu transferu know-how lub technologii obejmującego w szczególności: przygotowanie oferty lub zapytania o technologię, wprowadzenie oferty lub zapytania o technologię do Bazy Danych Technologii KSI, przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii umieszczonych w BDT KSI, nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii, pomoc doradczą we wdrażaniu technologii i/lub pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii, monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy.

7 Fundacja Poszanowania Energii Nawiązanie współpracy, audyt technologiczny –Bezpośrednim powodem zainteresowania przedsiębiorcy innowacyjnymi technologiami oraz transferem w tym zakresie była świadoma chęć ulepszenia procesu świadczenia usług, tak w fazie analiz, auditingu energetycznego i doradztwa, jak i w fazie realizacji inwestycji –Współpraca oraz pomoc doradcza rozpoczęła się na przełomie lat 2003/2004, bez sformalizowanych działań audytowych i trwa nieprzerwanie do dziś –Towarzyszy jej proces ciągłego monitorowania przez Fundację innowacji technologicznych w obszarze efektywności energetycznej w budynkach oraz potrzeb przedsiębiorcy w tym zakresie

8 Fundacja Poszanowania Energii Transfer know-how know-how - nieopatentowana wiedza technologiczna i organizacyjna –Przekazano wiedzę technologiczną i organizacyjną dotyczącą przygotowywania audytów energetycznych –Zrealizowano proces wyboru i zakupu licencji oprogramowania do przygotowywania audytów energetycznych (Audytor OZC) –Przeszkolono pracowników w zakresie efektywnego wykorzystywania zakupionego oprogramowania

9 Fundacja Poszanowania Energii Poszukiwanie oraz transfer technologii Osuszanie budowli –Wykonano proces poszukiwania i przeglądu technologii osuszania budowli –Dokonano wyboru właściwej technologii zgodnie z preferencjami oraz potrzebami przedsiębiorcy –Aktywnie wspierano proces kontaktów z dostawcą technologii - metoda iniekcji krystalicznej oraz proces przygotowania i podpisania umowy transferu technologii (umowa licencyjna) Ocieplanie budynków –Zrealizowano proces poszukiwania, przeglądu oraz rekomendacji kompleksowych i kompletnych technologii ociepleń budynków (Atlas, Ceresit, Dryvit, Weber Terranova) –Po przeanalizowaniu tych systemów oraz z uwagi na potrzeby i uwarunkowania podstawowej grupy docelowej odbiorców usług, Polinex wybrał system Weber Terranova, gwarantujący wysoką jakość elementów, funkcjonalność i doradztwo techniczne oraz podpisał umowę o współpracy z dostawcą technologii –Przedsiębiorca uzyskał od fundacji pomoc doradczą we wdrażaniu wybranej technologii

10 Fundacja Poszanowania Energii Bariery transferu oraz wdrożenia pozyskanej technologii Transfer technologii ukierunkowany był na stosowanie innowacji w termomodernizacji budynków uzyskującej wsparcie w ramach systemu wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych System ten umożliwia dofinansowanie innowacji w zakresie np. odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła) czy też osuszania zawilgoceń budynków, ale z uwagi na ich wysoki koszt (długie okresy zwrotu), wdrażanie innowacji napotyka na barierę ekonomiczną u inwestorów - końcowych odbiorców innowacyjnych technologii

11 Fundacja Poszanowania Energii Korzyści ze współpracy Polinex z FPE Usługa kompleksowej obsługi inwestora w zakresie termomodernizacji została uzupełniona o: –audyting energetyczny, Polinex rozwinął tę działalność w oparciu o transfer know-how oraz szkolenie pracowników –inwestorstwo zastępcze, jako innowacyjną formę współpracy z inwestorem; usługa ta polega na: organizowaniu w imieniu inwestora przetargów opracowywaniu dokumentacji technicznej termomodernizacji

12 Fundacja Poszanowania Energii Korzyści ze współpracy Polinex z FPE Polinex stosuje w praktyce sprawdzony system dociepleń, gwarantujący wysoką jakość prac Polinex jest przygotowany do stosowania w termomodernizacji budynków innowacyjnych technologii w zakresie: –Odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, pompy ciepła –Usuwanie zawilgoceń w budynkach

13 Fundacja Poszanowania Energii Korzyści ze współpracy Polinex z FPE Polinex we współpracy z FPE i pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina uruchomił ośrodek doradztwa technicznego w zakresie termomodernizacji budynków. Ośrodek ten świadczy nieodpłatne usługi dla potencjalnych odbiorców technologii termomodernizacyjnych Polinex polepsza swoją pozycję rynkową w regionie Lubelszczyzny i Zamojszczyzny dzięki współpracy z FPE polegającej na stałym doradztwie związanym z technologiami oszczędności energii w budynkach, współorganizuje seminaria i konferencje, w których uczestniczą zarówno przedsiębiorcy jak i samorządy terytorialne

14 Fundacja Poszanowania Energii Nowe możliwości w doradztwie transferu technologii –Dostęp do Funduszy Strukturalnych UE wspierających proces wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, także poprzez procesy transferu technologii –Możliwość uzyskania bezpłatnego wsparcia doradczego w zakresie audytu technologicznego przedsiębiorstwa oraz przeprowadzenia transferu know-how lub technologii –FPE realizuje obecnie, w tym zakresie, dwa projekty współfinansowane ze środków UE, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2: Projekt wspierający realizację usługi systemowej przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI) Autorski projekt NOWY EKSPERT transferu know-how w obszarze efektywności energetycznej w budynkach dla doradców energetycznych, projektantów oraz zarządców nieruchomości

15 Fundacja Poszanowania Energii Kontakt do naszego Ośrodka KSI Fundacja Poszanowania Energii Ul. Świętokrzyska 20 pok. 9 00-002 Warszawa www.fpe.org.pl Tel. (+48 22) 50 54 686 Fax (+48 22) 82 58 670 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Fundacja Poszanowania Energii Pomoc doradcza w transferze technologii – usługi proinnowacyjne Krajowej Sieci Innowacji KSU Jerzy Bagiński Krzysztof Pietrzak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google