Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Poszanowania Energii Pomoc doradcza w transferze technologii – usługi proinnowacyjne Krajowej Sieci Innowacji KSU Jerzy Bagiński Krzysztof Pietrzak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Poszanowania Energii Pomoc doradcza w transferze technologii – usługi proinnowacyjne Krajowej Sieci Innowacji KSU Jerzy Bagiński Krzysztof Pietrzak."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Poszanowania Energii Pomoc doradcza w transferze technologii – usługi proinnowacyjne Krajowej Sieci Innowacji KSU Jerzy Bagiński Krzysztof Pietrzak IX Forum Edukacyjne dla MSP, Warszawa

2 Fundacja Poszanowania Energii Historia, cele i osiągnięcia fundacji Działa nieprzerwanie od 1992 roku Obszar specjalizacji – prowadzenie i wspieranie działalności zmierzającej do ograniczenia zużycia i racjonalnego wykorzystania energii (szczególnie w budynkach) oraz do rozwoju odnawialnych źródeł energii – szkolenia, doradztwo Jako pierwsza w Polsce opublikowała standard audytu energetycznego i uruchomiła kursy przygotowujące do działalności audytora energetycznego W ramach Biblioteki Fundacji Poszanowania Energii w latach wydano ponad 30 pozycji książkowych Z inicjatywy i przy udziale Fundacji zostały podjęte prace przez Komitet Inżynierii Lądowej PAN, które doprowadziły do sformułowania propozycji państwowego systemu wspierania termomodernizacji. Propozycje te zostały wykorzystane w uchwalonej przez Sejm RP w 1998 r. Ustawie Termomodernizacyjnej

3 Fundacja Poszanowania Energii Aktualna działalność fundacji W 2004 r uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego W 2006 r Fundacja została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców W 2008 r wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych oraz doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym W październiku 2008 r Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU). Jednocześnie stała się ośrodkiem Krajowej Sieci Innowacji (KSI) Aktualnie poza świadczeniem usług prowadzimy szeroką działalność informacyjną bezpośrednią oraz za pośrednictwem Internetu, wydawnictw i mediów, a także przygotowujemy opinie i dane dotyczące problemów użytkowania energii dla władz państwowych, samorządowych oraz dla prasy, radia i telewizji

4 Fundacja Poszanowania Energii Krótko o POLINEX Sp. z o.o. Firma Polinex prowadzi kompleksową obsługę procesu termomodernizacji budynków, w skład której wchodzą: –wstępna analiza techniczno-ekonomiczna przedsięwzięcia –audyt energetyczny budynku –przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji –wsparcie pozyskania źródła finansowania inwestycji –wykonawstwo inwestycji termomodernizacyjnej Rocznie realizowanych jest kompleksowych projektów, głównie dla wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządowych Ogólnopolski obszar działania

5 Fundacja Poszanowania Energii Termomodernizacja budynku Poprawa charakterystyki energetycznej budynku przez kompleksowe wdrożenie technologii zmniejszających zużycie energii przez jego użytkowników: –zmniejszenie strat ciepła przez przegrody przez docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej –zwiększenie sprawności ogrzewania przez wprowadzenie automatyki odbioru ciepła –zmniejszenie zużycia energii pierwotnej dostarczanej do budynku przez zastosowanie odnawialnych źródeł energii Poprawa stanu technicznego dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii w zakresie osuszania ścian, konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, wzmacniania konstrukcji budynków

6 Fundacja Poszanowania Energii Proinnowacyjna usługa systemowa KSI –Przeprowadzenie audytu technologicznego polegającego na ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych produktów lub usług – zakończone raportem oraz rekomendacją –Przeprowadzenie procesu transferu know-how lub technologii obejmującego w szczególności: przygotowanie oferty lub zapytania o technologię, wprowadzenie oferty lub zapytania o technologię do Bazy Danych Technologii KSI, przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii umieszczonych w BDT KSI, nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii, pomoc doradczą we wdrażaniu technologii i/lub pomoc podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii, monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy.

7 Fundacja Poszanowania Energii Nawiązanie współpracy, audyt technologiczny –Bezpośrednim powodem zainteresowania przedsiębiorcy innowacyjnymi technologiami oraz transferem w tym zakresie była świadoma chęć ulepszenia procesu świadczenia usług, tak w fazie analiz, auditingu energetycznego i doradztwa, jak i w fazie realizacji inwestycji –Współpraca oraz pomoc doradcza rozpoczęła się na przełomie lat 2003/2004, bez sformalizowanych działań audytowych i trwa nieprzerwanie do dziś –Towarzyszy jej proces ciągłego monitorowania przez Fundację innowacji technologicznych w obszarze efektywności energetycznej w budynkach oraz potrzeb przedsiębiorcy w tym zakresie

8 Fundacja Poszanowania Energii Transfer know-how know-how - nieopatentowana wiedza technologiczna i organizacyjna –Przekazano wiedzę technologiczną i organizacyjną dotyczącą przygotowywania audytów energetycznych –Zrealizowano proces wyboru i zakupu licencji oprogramowania do przygotowywania audytów energetycznych (Audytor OZC) –Przeszkolono pracowników w zakresie efektywnego wykorzystywania zakupionego oprogramowania

9 Fundacja Poszanowania Energii Poszukiwanie oraz transfer technologii Osuszanie budowli –Wykonano proces poszukiwania i przeglądu technologii osuszania budowli –Dokonano wyboru właściwej technologii zgodnie z preferencjami oraz potrzebami przedsiębiorcy –Aktywnie wspierano proces kontaktów z dostawcą technologii - metoda iniekcji krystalicznej oraz proces przygotowania i podpisania umowy transferu technologii (umowa licencyjna) Ocieplanie budynków –Zrealizowano proces poszukiwania, przeglądu oraz rekomendacji kompleksowych i kompletnych technologii ociepleń budynków (Atlas, Ceresit, Dryvit, Weber Terranova) –Po przeanalizowaniu tych systemów oraz z uwagi na potrzeby i uwarunkowania podstawowej grupy docelowej odbiorców usług, Polinex wybrał system Weber Terranova, gwarantujący wysoką jakość elementów, funkcjonalność i doradztwo techniczne oraz podpisał umowę o współpracy z dostawcą technologii –Przedsiębiorca uzyskał od fundacji pomoc doradczą we wdrażaniu wybranej technologii

10 Fundacja Poszanowania Energii Bariery transferu oraz wdrożenia pozyskanej technologii Transfer technologii ukierunkowany był na stosowanie innowacji w termomodernizacji budynków uzyskującej wsparcie w ramach systemu wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych System ten umożliwia dofinansowanie innowacji w zakresie np. odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła) czy też osuszania zawilgoceń budynków, ale z uwagi na ich wysoki koszt (długie okresy zwrotu), wdrażanie innowacji napotyka na barierę ekonomiczną u inwestorów - końcowych odbiorców innowacyjnych technologii

11 Fundacja Poszanowania Energii Korzyści ze współpracy Polinex z FPE Usługa kompleksowej obsługi inwestora w zakresie termomodernizacji została uzupełniona o: –audyting energetyczny, Polinex rozwinął tę działalność w oparciu o transfer know-how oraz szkolenie pracowników –inwestorstwo zastępcze, jako innowacyjną formę współpracy z inwestorem; usługa ta polega na: organizowaniu w imieniu inwestora przetargów opracowywaniu dokumentacji technicznej termomodernizacji

12 Fundacja Poszanowania Energii Korzyści ze współpracy Polinex z FPE Polinex stosuje w praktyce sprawdzony system dociepleń, gwarantujący wysoką jakość prac Polinex jest przygotowany do stosowania w termomodernizacji budynków innowacyjnych technologii w zakresie: –Odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, pompy ciepła –Usuwanie zawilgoceń w budynkach

13 Fundacja Poszanowania Energii Korzyści ze współpracy Polinex z FPE Polinex we współpracy z FPE i pod patronatem Prezydenta Miasta Lublina uruchomił ośrodek doradztwa technicznego w zakresie termomodernizacji budynków. Ośrodek ten świadczy nieodpłatne usługi dla potencjalnych odbiorców technologii termomodernizacyjnych Polinex polepsza swoją pozycję rynkową w regionie Lubelszczyzny i Zamojszczyzny dzięki współpracy z FPE polegającej na stałym doradztwie związanym z technologiami oszczędności energii w budynkach, współorganizuje seminaria i konferencje, w których uczestniczą zarówno przedsiębiorcy jak i samorządy terytorialne

14 Fundacja Poszanowania Energii Nowe możliwości w doradztwie transferu technologii –Dostęp do Funduszy Strukturalnych UE wspierających proces wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw, także poprzez procesy transferu technologii –Możliwość uzyskania bezpłatnego wsparcia doradczego w zakresie audytu technologicznego przedsiębiorstwa oraz przeprowadzenia transferu know-how lub technologii –FPE realizuje obecnie, w tym zakresie, dwa projekty współfinansowane ze środków UE, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2: Projekt wspierający realizację usługi systemowej przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI) Autorski projekt NOWY EKSPERT transferu know-how w obszarze efektywności energetycznej w budynkach dla doradców energetycznych, projektantów oraz zarządców nieruchomości

15 Fundacja Poszanowania Energii Kontakt do naszego Ośrodka KSI Fundacja Poszanowania Energii Ul. Świętokrzyska 20 pok Warszawa Tel. (+48 22) Fax (+48 22) Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Fundacja Poszanowania Energii Pomoc doradcza w transferze technologii – usługi proinnowacyjne Krajowej Sieci Innowacji KSU Jerzy Bagiński Krzysztof Pietrzak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google