Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STAN SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO ZNACZNEGO ROZWOJU ELEKTROWNI WIATROWYCH Józef Sieniuć Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STAN SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO ZNACZNEGO ROZWOJU ELEKTROWNI WIATROWYCH Józef Sieniuć Polskie Sieci Elektroenergetyczne."— Zapis prezentacji:

1 STAN SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO ZNACZNEGO ROZWOJU ELEKTROWNI WIATROWYCH Józef Sieniuć Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA Forum Energetyki Wiatrowej - Warszawa, 23.10.2002

2 Krajowy System Przesyłowy (stan obecny i dotychczas planowane inwestycje sieciowe)

3 STRUKTURA SIECI PRZESYŁOWEJ Sieć nierównomiernie rozwinięta Zaprojektowana głównie na wyprowadzenie mocy z dużych elektrowni systemowych Mała liczba linii przesyłowych na północy Polski Duża zmienność generacji i poboru mocy w północnej Polsce (elektrownie szczytowo – pompowe, wymiana ze Szwecją) Istniejąca struktura i ograniczona przepustowość sieci nie pozwalają na wyprowadzenie dużych mocy z EW lokalizowanych głównie na północy

4 MOC ELEKTROWNI WIATROWYCH WG ZAMIARÓW INWESTORÓW ( stan na 21.10.2002) Moc przyłączonych EW [MW] Moc dla wydanych warunków przyłączenia [MW] Moc dla złożonych wniosków o warunki przył. [MW] Planowane moce wynikające z informacji od Inwestorów [MW] 27969,46 420,12 494 Łącznie 9 910,5 MW Zamiary inwestorów znacznie przekraczają założenia polityki energetycznej i ekologicznej państwa W niektórych SD wydane warunki przyłączenia EW przekroczyły zapotrzebowanie mocy i wyczerpały możliwości przesyłowe sieci.

5 GŁÓWNE PROBLEMY DOSTOSOWANIA SIECI DO ROZWOJU ELEKTROWNI WIATROWYCH (1) Duży rozwój EW wymaga kosztownego rozwoju infrastruktury sieciowej. Np. dla zainstalowania na środkowym wybrzeżu EW o mocy 2 000 MW ponieść trzeba na rozwój sieci przesyłowej nakłady w wysokości ponad 1 mld zł, co odpowiada pięcioletnim obecnym nakładom inwestycyjnym PSE SA na inwestycje sieciowe. W obecnej sytuacji finansowej regulowanych przedsiębiorstw sieciowych, przy dużych potrzebach w zakresie odtworzenia majątku, brak jest środków finansowych na pokrycie nakładów na zwiększony rozwój sieci.

6 GŁÓWNE PROBLEMY DOSTOSOWANIA SIECI DO ROZWOJU EW (2) W obecnej sytuacji społeczno- politycznej brak jest możliwości przeniesienia zwiększonych kosztów rozbudowy sieci na odbiorców energii poprzez taryfę przesyłową. Koszty budowy sieci niezbędnej dla przyłączenia EW i rozbudowy sieci przesyłowej dla rozprowadzenia mocy powinny być uwzględnianie w analizach opłacalności inwestycji. Zakres i kierunki rozwoju sieci dla przyłączenia EW określone będą w ramach realizowanego Studium wpływu rozwoju energetyki wiatrowej na pracę i rozwój krajowego systemu elektroenergetycznego

7 GŁÓWNE PROBLEMY DOSTOSOWANIA SIECI DO ROZWOJU EW (3) Niekorzystne właściwości ruchowe EW spowodują wzrost kosztów systemowych Ze względu na trudności w uzyskaniu prawa drogi i w załatwianiu spraw formalno- prawnych dla nowych inwestycji sieciowych proces ten powinien być istotnie wspomagany przez inwestorów i władze gminne.

8 Przykładowe ceny na rynku bilansującym we wrześniu 2002 r. CsCzCsmaxCzmin 1d0987,3189,41108,27151,55 2d0995,58209,91112,67189,56 3d0992,75203,6105,91178,12 Cs - śr. dekadowa cena sprzedaży energii przez SD na RB Cz - śr. dekadowa cena zakupu energii przez SD z RB Csmax - maksymalna dekadowa cena sprzedaży na RB uzyskana przez SD Czmin - minimalna dekadowa cena zakupu z RB uzyskana przez SD


Pobierz ppt "STAN SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO ZNACZNEGO ROZWOJU ELEKTROWNI WIATROWYCH Józef Sieniuć Polskie Sieci Elektroenergetyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google