Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA"— Zapis prezentacji:

1 Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
STAN SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ I MOŻLIWOŚCI JEJ DOSTOSOWANIA DO ZNACZNEGO ROZWOJU ELEKTROWNI WIATROWYCH Józef Sieniuć Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA Forum Energetyki Wiatrowej - Warszawa, 1

2 Krajowy System Przesyłowy
(stan obecny i dotychczas planowane inwestycje sieciowe)

3 STRUKTURA SIECI PRZESYŁOWEJ
Sieć nierównomiernie rozwinięta Zaprojektowana głównie na wyprowadzenie mocy z dużych elektrowni systemowych Mała liczba linii przesyłowych na północy Polski Duża zmienność generacji i poboru mocy w północnej Polsce (elektrownie szczytowo – pompowe, wymiana ze Szwecją) Istniejąca struktura i ograniczona przepustowość sieci nie pozwalają na wyprowadzenie dużych mocy z EW lokalizowanych głównie na północy

4 MOC ELEKTROWNI WIATROWYCH WG ZAMIARÓW INWESTORÓW (stan na 21.10.2002)
Moc przyłączonych EW [MW] Moc dla wydanych warunków przyłączenia [MW] Moc dla złożonych wniosków o warunki przył. [MW] Planowane moce wynikające z informacji od Inwestorów [MW] 27 969,4 6 420,1 2 494 Łącznie 9 910,5 MW Zamiary inwestorów znacznie przekraczają założenia polityki energetycznej i ekologicznej państwa W niektórych SD wydane warunki przyłączenia EW przekroczyły zapotrzebowanie mocy i wyczerpały możliwości przesyłowe sieci. 3

5 GŁÓWNE PROBLEMY DOSTOSOWANIA SIECI DO ROZWOJU ELEKTROWNI WIATROWYCH (1)
Duży rozwój EW wymaga kosztownego rozwoju infrastruktury sieciowej. Np. dla zainstalowania na środkowym wybrzeżu EW o mocy MW ponieść trzeba na rozwój sieci przesyłowej nakłady w wysokości ponad 1 mld zł, co odpowiada pięcioletnim obecnym nakładom inwestycyjnym PSE SA na inwestycje sieciowe. W obecnej sytuacji finansowej regulowanych przedsiębiorstw sieciowych, przy dużych potrzebach w zakresie odtworzenia majątku, brak jest środków finansowych na pokrycie nakładów na zwiększony rozwój sieci.

6 GŁÓWNE PROBLEMY DOSTOSOWANIA SIECI DO ROZWOJU EW (2)
W obecnej sytuacji społeczno- politycznej brak jest możliwości przeniesienia zwiększonych kosztów rozbudowy sieci na odbiorców energii poprzez taryfę przesyłową. Koszty budowy sieci niezbędnej dla przyłączenia EW i rozbudowy sieci przesyłowej dla rozprowadzenia mocy powinny być uwzględnianie w analizach opłacalności inwestycji. Zakres i kierunki rozwoju sieci dla przyłączenia EW określone będą w ramach realizowanego „Studium wpływu rozwoju energetyki wiatrowej na pracę i rozwój krajowego systemu elektroenergetycznego” 5

7 GŁÓWNE PROBLEMY DOSTOSOWANIA SIECI DO ROZWOJU EW (3)
Niekorzystne właściwości ruchowe EW spowodują wzrost kosztów systemowych Ze względu na trudności w uzyskaniu prawa drogi i w załatwianiu spraw formalno- prawnych dla nowych inwestycji sieciowych proces ten powinien być istotnie wspomagany przez inwestorów i władze gminne. 4

8 Przykładowe ceny na rynku bilansującym we wrześniu 2002 r.
Cs Cz Csmax Czmin 1d , , , ,55 2d , , , ,56 3d , , , ,12 Cs - śr. dekadowa cena sprzedaży energii przez SD na RB Cz - śr. dekadowa cena zakupu energii przez SD z RB Csmax - maksymalna dekadowa cena sprzedaży na RB uzyskana przez SD Czmin - minimalna dekadowa cena zakupu z RB uzyskana przez SD 5


Pobierz ppt "Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google