Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Vattenfall AB RYNEK BILANSUJĄCY Wpływ zmian na Rynku Bilansującym na koszty i efektywność rynku energii elektrycznej w Polsce Akademia Liderów Vattenfall.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Vattenfall AB RYNEK BILANSUJĄCY Wpływ zmian na Rynku Bilansującym na koszty i efektywność rynku energii elektrycznej w Polsce Akademia Liderów Vattenfall."— Zapis prezentacji:

1 © Vattenfall AB RYNEK BILANSUJĄCY Wpływ zmian na Rynku Bilansującym na koszty i efektywność rynku energii elektrycznej w Polsce Akademia Liderów Vattenfall - Katowice, 19.02.2009 Bartosz Krysta Adrian Koston

2 © Vattenfall AB 2 RYNEK BILANSUJĄCY – agenda 1.Najważniejsze zmiany w ramach Rynku Bilansującego 2.Zasada ustalania ceny rozliczeniowej CRO 3.Analiza istniejącego mechanizmu rozliczania odchyleń na Rynku Bilansującym 4.Symulacja różnych scenariuszy rozliczeń na Rynku Bilansującym i ich wpływ na zachowanie uczestników rynku energii elektrycznej 5.Ocena istniejącego mechanizmu rozliczania odchyleń na Rynku Bilansującym pod katem rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce

3 © Vattenfall AB 3 RYNEK BILANSUJĄCY – najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2009 1.Najważniejsze zmiany w ramach Rynku Bilansującego

4 © Vattenfall AB 4 RYNEK BILANSUJĄCY – najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2009 Zmiany w IRiESP cz. Bilansowanie … wprowadzone Kartą Aktualizacji nr B/7/2008 obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku. Najważniejsze zmiany: Wprowadzenie mechanizmu cen marginalnych przy wyznaczaniu wartości cen rozliczeniowych oraz mechanizmu swobodnego bilansowania w ramach wyznaczania tych cen Wprowadzenie i ustalenie składnika bilansującego B = 0; zatem CRO = CROs = CROz Modyfikacja zasad rozliczania energii bilansującej swobodnej polegająca na zastosowaniu ceny odchylenia CRO Modyfikacja zasad rozliczania energii bilansującej wymuszonej polegająca na zastosowaniu indywidualnych cen powiększonych o jednostkowy koszt uprawnień do emisji CO 2 Wprowadzenie procedury zgłaszania Programów Pracy dla źródeł wiatrowych Wprowadzenie odmiennych zasad rozliczania źródeł energii elektrycznej wykorzystujących energię wiatru Rozszerzenie zakresu publikowanych danych między innymi o: - Informacje o planowanych remontach lub odstawieniach poszczególnych JG Wa - Oferty bilansujące, w zakresie oferowanych cen oraz ilości energii

5 © Vattenfall AB 5 RYNEK BILANSUJĄCY – ceny IRiESP od 1 czerwca 2006

6 © Vattenfall AB 6 RYNEK BILANSUJĄCY – ceny KA B/7/2008

7 © Vattenfall AB 7 RYNEK BILANSUJĄCY – ceny w Niemczech MWh / MWh

8 © Vattenfall AB 8 RYNEK BILANSUJĄCY – ceny w Niemczech vs Ceny w Polsce 1 = 4,50 PLN

9 © Vattenfall AB 9 RYNEK BILANSUJĄCY 2.Zasada ustalania ceny rozliczeniowej CRO

10 © Vattenfall AB 10 RYNEK BILANSUJĄCY – wyznaczanie ceny CRO

11 © Vattenfall AB 11 PRZYKŁAD OFERT BILANSUJĄCYCH DLA GODZ. 18 W DNIU 14 STYCZNIA 2009 Zapotrz ebowanie przyjęte w planie BPKD/BO Wynik: CRO = 350 PLN

12 © Vattenfall AB 12 PRZYKŁAD OFERT BILANSUJĄCYCH DLA GODZ. 18 W DNIU 14 STYCZNIA 2009 + 2000 MW Wynik: CRO = 700 PLN + 350 PLN

13 © Vattenfall AB 13 PRZYKŁAD OFERT BILANSUJĄCYCH DLA GODZ. 18 W DNIU 14 STYCZNIA 2009 - 2000 MW Wynik: CRO = 180 PLN - 170 PLN

14 © Vattenfall AB 14 RYNEK BILANSUJĄCY 3.Analiza istniejącego mechanizmu rozliczania odchyleń na Rynku Bilansującym

15 © Vattenfall AB 15 ESTYMACJA FUNKCJI GĘSTOŚCI DLA OFERT BILANSUJĄCYCH W DNIU 14 STYCZNIA 2009 O GODZ. 18.

16 © Vattenfall AB 16 CRR VS CRO

17 © Vattenfall AB 17 CENA SPOT vs CENY NA RYNKU BILANSUJĄCYM PLN

18 © Vattenfall AB 18 CENA SPOT vs CENY NA RYNKU BILANSUJĄCYM PLN

19 © Vattenfall AB 19 RYNEK BILANSUJĄCY – ilości energii bilansującej planowanej (przykład dla doby 27.01.2009) Ilości energii planowanej wymuszonej Ilości energii planowanej swobodnej

20 © Vattenfall AB 20 RYNEK BILANSUJĄCY – ilości energii bilansującej nieplano- wanej oraz ceny CRR i CRO (przykład dla doby 27.01.2009) Ceny CRR oraz CRO Ilości energii nieplanowanej

21 © Vattenfall AB 21 RYNEK BILANSUJĄCY – koszty (przykład dla doby 27.01.2009) Koszty RB KCZ - całkowity koszt pokrycia zapotrzebowania w obszarze RB KB - koszt bilansowania energii zapotrzebowania odbiorców KO - koszt usuwania ograniczeń systemowych przy czym: KO = KCZ – KB KO są przenoszone w Taryfie Operatora w składniku systemowym opłaty przesyłowej

22 © Vattenfall AB 22 RYNEK BILANSUJĄCY 4.Symulacja różnych scenariuszy rozliczeń na Rynku Bilansującym i ich wpływ na zachowanie uczestników rynku energii elektrycznej SYMULATOR

23 © Vattenfall AB 23 RYNEK BILANSUJĄCY 5.Ocena istniejącego mechanizmu rozliczania odchyleń na Rynku Bilansującym pod katem rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce

24 © Vattenfall AB 24 RYNEK BILANSUJĄCY – możliwe zmiany i wpływ na rynek (ceny) … PRZYPOMNIENIE Ceny CROs i CROz dla każdej godziny wyznaczane są odpowiednio jako suma i różnica ceny rozliczeniowej odchylenia w godzinie CRO oraz składnika bilansującego ΔB. CRO S = CRO + Δ B CRO Z = CRO - Δ B Wartość składnika ΔB jest wyznaczana na podstawie różnicy pomiędzy średnią ceną energii elektrycznej na rynku energii elektrycznej, z wyłączeniem centralnego mechanizmu bilansowania handlowego oraz średnią ceną rozliczeniową odchylenia (CRO), przyjmując, że wartość tego składnika może być: większa od zera, jeżeli dla zapewnienia warunków konkurencji na rynku energii elektrycznej lub bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest wymagane tworzenie zachęt ekonomicznych, dla podmiotów uczestniczących w rynku energii elektrycznej, do bilansowania energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu w ramach umów sprzedaży energii elektrycznej zawieranych przez te podmioty równa zero, jeżeli nie występuje potrzeba tworzenia zachęt ekonomicznych, o których mowa w punkcie poprzednim Od dnia 1 stycznia 2009 r. składnik bilansujący jest równy zero. Zmianę wartości składnika bilansującego ΔB wprowadza się poprzez aktualizację IRiESP.

25 © Vattenfall AB 25 RYNEK BILANSUJĄCY – możliwe zmiany i wpływ na rynek (ceny) … PLN Średnia cena PPX: 221 PLN Średnia cena CRO: 217 PLN ΔB = 4 PLN

26 © Vattenfall AB 26 RYNEK BILANSUJĄCY – wpływ zmian na Grupy Bilansujące EB =0 MW

27 © Vattenfall AB 27 RYNEK BILANSUJĄCY – wpływ zmian na Grupy Bilansujące EB =0 CROs = 250 PLN, CROz = 74 PLN, CRO = 220 PLN, B = 70 PLN CRO z < CRO s CRO z = CRO s = CRO CRO s = CRO + B CROz = CRO - B Zysk dla GRUPY Zysk dla GRUPY PLN..

28 © Vattenfall AB 28 RYNEK BILANSUJĄCY – ilustracja zgłaszania programów pracy oraz rozliczania źródeł wiatrowych reprezentowanych w JG ZW

29 © Vattenfall AB 29 RYNEK BILANSUJĄCY – rozliczanie źródeł wiatrowych reprezentowanych w JG ZW ED = 50 MW EZ = ED ES = 60 MW ED = 50 MW EZ = ED ES = 40 MW ΔEZS = -10 MW Sprzedaż na RB CRK = max{0,9*Cor; CROz} ΔEZS = 10 MW Zakup z RB CRK = CRO

30 © Vattenfall AB 30 RYNEK BILANSUJĄCY – możliwe zmiany i wpływ na rynek (ceny) … 2. Wprowadzenie rynku Intra-day. Planowane uruchomienie: II kwartał 2009

31 © Vattenfall AB 31 RYNEK BILANSUJĄCY – możliwe zmiany i wpływ na rynek (ceny)... 1. Ustalenie składnika bilansującego B > 0 (np. B = 70 PLN) + 70 PLN - 70 PLN

32 © Vattenfall AB 32 RYNEK BILANSUJĄCY – możliwe zmiany i wpływ na rynek (ceny) … 1. Ustalenie składnika bilansującego B > 0 (np. B = 70 PLN) Zagrożenie: Wzrost cen w szczytach, obniżenie w dolinach Wprowadzenie składnika bilansującego może spowodować ustalenie się cen na RB i spocie w godzinach szczytowych > 400 PLN

33 © Vattenfall AB 33 RYNEK BILANSUJĄCY – możliwe zmiany i wpływ na rynek (ceny) … 2. Wprowadzenie rynku Intra-day Zagrożenie1: Obecne zasady na Rynku Bilansującym, głównie gdy B = 0 Zagrożenie2: Ograniczenie w zakresie handlowym intra-day tylko do rynku Polskiego Zagrożenie3: Brak przejrzystości kształtowania się cen na rynku dnia bieżącego, co pociąga za sobą brak płynności

34 © Vattenfall AB 34 Wpływ zmian na Rynku Bilansującym na koszty i efektywność rynku energii elektrycznej w Polsce Dziękujmy za uwagę Zapraszamy do dyskusji Bartosz Krysta Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. e-mail: bartosz.krysta@vattenfall.pl tel: + 48 508 006 452 Adrian Koston Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. e-mail: adrian.koston@vattenfall.pl tel: + 48 303 56 77


Pobierz ppt "© Vattenfall AB RYNEK BILANSUJĄCY Wpływ zmian na Rynku Bilansującym na koszty i efektywność rynku energii elektrycznej w Polsce Akademia Liderów Vattenfall."

Podobne prezentacje


Reklamy Google