Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY”"— Zapis prezentacji:

1 „OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY”
Ankieta skierowana do rodziców i uczniów

2 1. Dlaczego zdecydował(-a) się Pan(i) wysłać dziecko do naszej szkoły?

3 2. Czy jesteście Państwo zadowoleni ze szkoły do której uczęszcza Państwa dziecko?

4 3. Czego oczekuje Pan(i) od szkoły?
Inne: - zdyscyplinowania uczniów - brak jedynek

5 4. Czy zdaniem Państwa szkoła właściwie rozwija uzdolnienia i umiejętności waszego dziecka:
Jeżeli nie to dlaczego? - powinna być większa dyspozycyjność nauczycieli - zbyt dużo czasu zabrały dzieciom projekty unijne, aby jeszcze został czas na zajęcia w dziedzinach, które chcą rozwijać

6 5. Jak Pan(i) ocenia organizację pracy szkoły pod kątem zapewnienia uczniom bezpieczeństwa (ochrona przed przemocą, napastowaniem, ucieczkami ze szkoły, wejściem osób obcych)?

7 6. Czy Państwa zdaniem szkoła w skuteczny sposób ogranicza incydenty przemocy/agresji rówieśniczej na terenie szkoły?

8 7. Czy Państwa dziecko chętnie uczęszcza do naszej szkoły:

9 8. Czy znacie Państwo kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów?

10 9. Czy według Państwa dziecko jest oceniane obiektywnie i sprawiedliwie?

11 10. Czy występują przedmioty sprawiające Waszemu dziecku trudności:

12 inne: lenistwo

13 11.Jaki sposób kontaktu ze szkołą Panu(i) odpowiada?

14 12. Jak układają się kontakty Pana(i) z wychowawcą Pana(i) dziecka?

15 13. Czego oczekuje Pan(i) od spotkań wychowawcy z rodzicami?

16 14. Czy według Państwa liczba zebrań rodziców w roku szkolnym jest właściwa:

17 15 . Co szkoła powinna zrobić, aby Pan(i) chętnie z nią współpracował(a)?

18 16.O jakich sprawach, Pana(i) zdaniem, rodzice w szkole powinni współdecydować?

19

20 17. Jakie Państwa zdaniem nasza szkoła ma:
Wady: - system oceniania (średnia ważona) - częste braki na agresję dzieci - realizacja programu bez utrwalania - zbyt słaby kontakt ze szkołą ( 1 spotkanie w miesiącu to za mało) - w-f w soboty - za dużo projektów, mało czasu na odrabianie lekcji - nie ma żadnych wad Zalety: - jest przyjazna, dzieci lubią do niej chodzić - dobry kontakt z wychowawcą - znakomita współpraca z rodzicami - odpowiedni poziom nauczania (x6) - kompetentne sposoby nauczania i wychowania - zajęcia pozalekcyjne - dobra organizacja wolnego czasu (x3) - różne projekty (x3) - bezpieczeństwo - monitoring - blisko domu

21 Ankieta dotycząca przepływu informacji między szkołą a rodzicem

22 I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO2012/2013
ANKIETA DLA UCZNIÓW I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO2012/2013

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Czy ocena z zachowania, którą otrzymałeś na semestr jest - Twoim zdaniem- sprawiedliwa?

34 Klasy I

35 Klasy II

36 Klasy III

37 zbyt rygorystyczne ocenianie spóźnień,
Jeśli chodzi o ewentualne zmiany w sposobie oceniania zachowania, to uczniowie wskazywali na: zbyt rygorystyczne ocenianie spóźnień, źle rozłożoną punktację, np. za dużo punktów przyznaje się za tzw. zaangażowanie w życie szkoły, brak obiektywizmu w przyznawaniu punktów, brak wiedzy nauczycieli o zachowaniu uczniów i wynikające stąd błędy w przyznawaniu punktów, nieinformowanie uczniów o ich ocenach.

38 Wnioski 1. Przyjrzeć się wskazanym przez rodziców wadom szkoły:
- system oceniania (średnia ważona) - częste braki na agresję dzieci - realizacja programu bez utrwalania - zbyt słaby kontakt ze szkołą ( 1 spotkanie w miesiącu to za mało) - w-f w soboty - za dużo projektów, mało czasu na odrabianie lekcji

39 - granie na komputerach; - więcej konsultacji; - CS; ???
Zastanowić się nad modyfikacją zajęć dodatkowych, realizowanych w ramach godzin z art. 42 KN, zgodnie z propozycjami uczniów, którzy chętnie by widzieli w ofercie naszego gimnazjum następujące propozycje: - granie na komputerach; - więcej konsultacji; - CS; ??? - kontynuacja „Poznajmy się” - taniec, aerobik; - kolonie, co byśmy spali w szkole; - koło fotograficzne - koło recytatorskie; - gra w piłkę; - zajęcia chemiczne; - SKS z kosza; - zajęcia plastyczne; - turnieje gier; - sztuki walk; - piłki nożnej; - fitness; - koło instrumentalne, lekcje gry na gitarze; - historyczne; - modelarnia; - kontynuacja świetlicy; - tenis stołowy; - siatkówka; - piłka ręczna; - zajęcia motoryzacyjne; - seksualne o stosunkach(2c); - jedzenia za darmo; - hip-hop; - język hiszpański i inne języki obce; - koło informatyczne; - koło gastronomiczne; - basen; - paintball; - nordic walking.

40 Na stronach internetowych szkoły powinien znajdować się imienny wykaz zajęć prowadzonych przez danego nauczyciela, w bardziej czytelnej formie, np.: Nazwisko nauczyciela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek XXXXX 7.00 – zdw (X) 14.30 – koło

41 Na drzwiach każdej sali lekcyjnej powinien znajdować się wykaz zajęć prowadzonych przez opiekuna tej sali z informacja o rodzajach zajęć i godzinach w których się odbywają. Każdy wychowawca w swojej sali lekcyjnej powinien mieć wywieszony wykaz zajęć dodatkowych ( patrz pkt. 1) Wychowawcy klas powinni regularnie przypominać ofertę zajęć dodatkowych i zachęcać uczniów do uczestnictwa w tych zajęciach. Nauczyciele prowadzący zajęcia ZDW powinni stosować system nagród dla uczniów regularnie uczestniczących w tych zajęciach.


Pobierz ppt "„OCZEKIWANIA RODZICÓW WOBEC SZKOŁY”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google