Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6-latek w naszej szkole Podsumowanie ankiety skierowanej do Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci, które w wieku 6 lat rozpoczęły naukę w klasie I Kwiecień.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6-latek w naszej szkole Podsumowanie ankiety skierowanej do Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci, które w wieku 6 lat rozpoczęły naukę w klasie I Kwiecień."— Zapis prezentacji:

1 6-latek w naszej szkole Podsumowanie ankiety skierowanej do Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci, które w wieku 6 lat rozpoczęły naukę w klasie I Kwiecień 2013 r.

2 Ankietą  objęci zostali Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci, które w wieku 6 lat rozpoczęły naukę w klasie I. Ankieta miała na celu pozyskanie informacji na temat spostrzeżeń Rodziców związanych z tym wydarzeniem. W ankiecie wzięło udział 64 Rodziców.

3 Czym kierowali się Państwo, podejmując decyzję o wcześniejszym posłaniu dziecka do szkoły? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi).

4 Inne czynniki: - młodsze rodzeństwo też rozpocznie wcześniej edukację,
- troska aby o rok młodsza siostra lub brat nie uczyli się w jednej klasie, - w przedszkolu przeważa zabawa a nie nauka.

5 Czy szkoła zapewniła właściwe przygotowanie warunków i otoczenia szkolnego (szatnia, łazienka, świetlica, plac zabaw itp.)?

6 Czy Pani/Pana zdaniem nauczyciele poświęcali dziecku wystarczająco dużo uwagi?

7 Czy Pani/Pana dziecko czuło się zagubione lub nie umiało odnaleźć się w szkole?

8 - bało się hałasu jaki panuje w czasie przerw,
Jeśli tak to dlaczego? - bało się hałasu jaki panuje w czasie przerw, - każde niepowodzenie dziecko silnie przeżywało; nie chciało chodzić do szkoły, - dzieci 7 letnie lepiej radziły sobie z zadaniami ( z większą łatwością wykonywały polecenia), -dziecko wracało do domu z płaczem ; było zdenerwowane, twierdziło że koleżanki i koledzy wyśmiewali się z niego.

9 Czy poziom rozwoju dziecka sprostał Pani/Pana zdaniem wymogom szkolnym?

10 Czy szkoła zapewniła dziecku bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne?

11 Czy nauczyciele byli dobrze przygotowani do pracy z małymi dziećmi?

12 Czy program był dostosowany do możliwości dziecka 6-letniego?

13 Czy dziecko po zajęciach w szkole i odrobieniu zadań domowych miało wolny czas na zabawę i kontakt z rodzicami?

14 Czy życie emocjonalne dziecka było pod kontrolą nauczycieli, tzn
Czy życie emocjonalne dziecka było pod kontrolą nauczycieli, tzn. czy dostrzegali emocje dziecka i reagowali adekwatnie do sytuacji?

15 Czy proces uczenia dyscypliny szkolnej był prowadzony zgodnie z cechami osobowości i temperamentu dziecka?

16 Czy poleciłaby/poleciłby Pani/Pan innym rodzicom, biorąc pod uwagę własne doświadczenia, podjęcie decyzji o posłaniu swojego sześcioletniego dziecka do szkoły podstawowej, do której obecnie uczęszcza Pani/Pana dziecko?

17 Odpowiedź „nie” ponieważ: -brak dojrzałości emocjonalnej u dzieci sześcioletnich, - nadmiar obowiązków i zadań domowych, - dzieci sześcioletnie nie radzą z wykonywaniem niektórych zadań podczas lekcji, - uczeń sześcioletni nie jest gotów na podjęcie nauki w szkole, gdyż klasy zerowe nie przygotowują ich w pełni- zbyt małe wymagania wynikające z podstawy programowej, - uczeń sześcioletni ma problemy ze skupieniem uwagi, - uczeń młodszy ma większą potrzebę ruchu i zabawy, która w sali lekcyjnej nie jest zaspokajana.

18 Odpowiedź „TAK” ponieważ:
Odpowiedź „nie wiem” ponieważ jest to indywidualna decyzja każdego rodzica. Odpowiedź „TAK” ponieważ: kadra nauczycielska jest dobrze przygotowana do pracy z uczniem sześcioletnim, - gotowość szkolna dziecka sześcioletniego nie odbiega poziomem od gotowości szkolnej dziecka siedmioletniego.

19 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Opracowanie: Arleta Formela-Biedunkiewicz
Anna Mroczyńska


Pobierz ppt "6-latek w naszej szkole Podsumowanie ankiety skierowanej do Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci, które w wieku 6 lat rozpoczęły naukę w klasie I Kwiecień."

Podobne prezentacje


Reklamy Google