Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZATRZYMANIE KRĄŻENIA – RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO ODDECHOWA PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA CRITICAL CARE 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZATRZYMANIE KRĄŻENIA – RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO ODDECHOWA PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA CRITICAL CARE 2010."— Zapis prezentacji:

1 ZATRZYMANIE KRĄŻENIA – RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO ODDECHOWA PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA CRITICAL CARE 2010

2 NZK/CPR PRZEGLĄD 2010 Terapeutyczna hipotermia Rola świadka zdarzenia Rokowanie u chorych po NZK w oparciu o nowe markery biochemiczne Śródbłonek naczyniowy u chorych po NZK paCO2 – wpływ na psychikę u chorych po NZK

3 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA Nic nowego – wzmianki o zastosowaniu przez Hipokratesa u rannych żołnierzy Nowości ? Techniki indukcji hipotermii Zewnętrzne - zimny prysznic (woda o temp. 2ºC w efekcie spadek temp. o 3ºC/h) - pakiety lodu/folie chłodzące - Arctic Sun system (54 min szybciej temp. docelowa niż inne techniki zewnętrzne)

4 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA Wewnętrzne -NaCl 0,9% o temp. 4ºC 15-20 ml/kg m.c. - temp. o 1,4ºC (błona bębenkowa) w czasie 42,8 min. (Skulec i wsp.) - techniki wewnątrznaczyniowe (Thermogard) zapewniają bezpieczną indukcję, podtrzymanie i wyprowadzenie z HT poprzez większą kontrolę

5 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA Spontaniczna hipotermia jest czynnikiem rokowniczo złym u chorych z ROSC ( den. Hartog i wsp.) HT dlaczego działa neuroprotekcyjnie ? (Meybohm i wsp) - badania wykazały mniejszy wzrost w surowicy cytokin związanych z ekspresją mRNA tkanki mózgowej (IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-alfa i wewnątrzkomórkowej molekuły adhezyjnej -1)

6 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA Kto korzysta z HT ? (Aguila i wsp.) -pacjenci młodsi -pierwotny mechanizm NZK to VF/VT -wymagali mniejszej podaży Adrenaliny w trakcie CPR -zażywający ASA przed NZK -bez rozpoznanej CAD (coronary artery disease) -NZK poniżej 20 min.

7 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA Przeżycie/wyzdrowienie po HT (Kagawa i wsp.) HT może być korzystna u chorych z NZK trwającym dłużej niż 15 minut Nie wykazano istotnych różnic u chorych z NZK trwającym poniżej 15 minut

8 ŚWIADEK ZDARZENIA /ROLA LEKARZA W OPIECE PRZEDSZPITALNEJ Badanie University of Tokyo Ocena chorych po OHCA (out-of-hospital cardiac arrest) wg. klasyfikacji Glasgow-Pittsburgh Cerebral Performance Category WNIOSEK Najlepsze wyniki u chorych gdzie świadek zdarzenia podjął natychmiast BLS, a kontynuacja przez personel. Największe ryzyko wystąpienia stanu wegetatywnego w grupie gdzie świadek nie podjął BLS, a ACLS prowadził personel z lekarzem.

9 ŚWIADEK ZDARZENIA /ROLA LEKARZA W OPIECE PRZEDSZPITALNEJ Inne badania Oslo ( 5 letnie badanie ) - nie wykazano istotnych różnic pomiędzy skutecznością resuscytacji prowadzonych przez zespoły lekarskie lub bez lekarza.

10 NOWE MARKERY JAKO CZYNNIK ROKOWNICZY U CHORYCH Z ROSC Marker molekularny - wolne DNA Wysokie wartości wolnego DNA w osoczu stwierdzono u chorych z sepsą i wstrząsem septycznym. Naukowcy z Universitario La Paz w Madrycie stwierdzili większą śmiertelność 24 godzinną chorych z ROSC u których stwierdzano wysokie wartości wolnego DNA w osoczu. Trudno określić (badanie Arnalich i wsp.) poziom wolnego DNA w osoczu który można wykorzystać jako czynnik rokowniczy chorych z ROSC.

11 USZKODZENIE ŚRÓDBŁONKA NACZYNIOWEGO W TRAKCIE ZATRZYMANIA KRĄŻENIA Syndrom poresuscytacyjny to choroba całego organizmu (niedokrwienie-reperfuzja) Badanie z University Hospital w Freiburgu (Fink i wsp) dążyło do wykazania aktywacji komórek śródbłonka u chorych po NZK. Oceniano ilościowo obecność komórek śródbłonka naczyniowego (CEC) oraz mikrocząstek śródbłonka stanowiących czynnik prokoagulacyjny i modulujący odpowiedź zapalną.

12 USZKODZENIE ŚRÓDBŁONKA NACZYNIOWEGO W TRAKCIE ZATRZYMANIA KRĄŻENIA Wykazano obecność dużych ilości komórek EPC (endothelial progenitor cells) wskazujących na mechaniczne uszkodzenie śródbłonka w trakcie resuscytacji i dążenie organizmu do nowotworzenia naczyń krwionośnych.

13 NDE – near-death experiences Występuje u około 11%-23% chorych po NZK NDE opisywane jest w literaturze jako głębokie doświadczenie psychologiczne z uczuciami transcendencji lub spotkań mitycznych Klemenc-Ketis i wsp. na podstawie badań psychologicznych ( test, funkcje poznawcze) oceniali stan chorego z ROSC a ryzyko wystąpienia NDE.

14 NDE – near-death experiences Wnioski z badania Słoweńców: Wykazano częstsze występowanie NDE u chorych z wysokim etCO2 oraz podwyższonym stężeniem K niż u chorych z prawidłowymi powyższymi parametrami Badanie z Holandii wykazało wyższą śmiertelność w grupie chorych z NDE w ciągu trzydziestu dni po OHCA niż w grupie w której NDE nie występowało.


Pobierz ppt "ZATRZYMANIE KRĄŻENIA – RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO ODDECHOWA PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA CRITICAL CARE 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google