Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZATRZYMANIE KRĄŻENIA – RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO ODDECHOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZATRZYMANIE KRĄŻENIA – RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO ODDECHOWA"— Zapis prezentacji:

1 ZATRZYMANIE KRĄŻENIA – RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO ODDECHOWA
PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA CRITICAL CARE 2010

2 NZK/CPR PRZEGLĄD 2010 Terapeutyczna hipotermia Rola świadka zdarzenia
Rokowanie u chorych po NZK w oparciu o nowe markery biochemiczne Śródbłonek naczyniowy u chorych po NZK paCO2 – wpływ na psychikę u chorych po NZK

3 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA
Nic nowego – wzmianki o zastosowaniu przez Hipokratesa u rannych żołnierzy Nowości ? Techniki indukcji hipotermii Zewnętrzne - zimny prysznic (woda o temp. 2ºC w efekcie spadek temp. o 3ºC/h) - pakiety lodu/folie chłodzące - Arctic Sun system (54 min szybciej temp. docelowa niż inne techniki zewnętrzne)

4 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA
Wewnętrzne NaCl 0,9% o temp. 4ºC ml/kg m.c. - ↓ temp. o 1,4ºC (błona bębenkowa) w czasie 42,8 min. (Skulec i wsp.) techniki wewnątrznaczyniowe (Thermogard) zapewniają bezpieczną indukcję, podtrzymanie i wyprowadzenie z HT poprzez większą kontrolę

5 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA
Spontaniczna hipotermia jest czynnikiem rokowniczo złym u chorych z ROSC ( den. Hartog i wsp.) HT dlaczego działa neuroprotekcyjnie ? (Meybohm i wsp) - badania wykazały mniejszy wzrost w surowicy cytokin związanych z ekspresją mRNA tkanki mózgowej (IL-1β, IL-6, IL-10, TNF-alfa i wewnątrzkomórkowej molekuły adhezyjnej -1)

6 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA
Kto korzysta z HT ? (Aguila i wsp.) pacjenci młodsi pierwotny mechanizm NZK to VF/VT wymagali mniejszej podaży Adrenaliny w trakcie CPR zażywający ASA przed NZK bez rozpoznanej CAD (coronary artery disease) NZK poniżej 20 min.

7 TERAPEUTYCZNA HIPOTERMIA
Przeżycie/wyzdrowienie po HT (Kagawa i wsp.) HT może być korzystna u chorych z NZK trwającym dłużej niż 15 minut Nie wykazano istotnych różnic u chorych z NZK trwającym poniżej 15 minut

8 ŚWIADEK ZDARZENIA /ROLA LEKARZA W OPIECE PRZEDSZPITALNEJ
Badanie University of Tokyo Ocena chorych po OHCA (out-of-hospital cardiac arrest) wg. klasyfikacji Glasgow-Pittsburgh Cerebral Performance Category WNIOSEK Najlepsze wyniki u chorych gdzie świadek zdarzenia podjął natychmiast BLS, a kontynuacja przez personel. Największe ryzyko wystąpienia stanu wegetatywnego w grupie gdzie świadek nie podjął BLS, a ACLS prowadził personel z lekarzem.

9 ŚWIADEK ZDARZENIA /ROLA LEKARZA W OPIECE PRZEDSZPITALNEJ
Inne badania Oslo ( 5 letnie badanie ) - nie wykazano istotnych różnic pomiędzy skutecznością resuscytacji prowadzonych przez zespoły lekarskie lub bez lekarza. Wydłużanie przerw w uciśnięciach klatki piersiowej .

10 NOWE MARKERY JAKO CZYNNIK ROKOWNICZY U CHORYCH Z ROSC
Marker molekularny - wolne DNA Wysokie wartości wolnego DNA w osoczu stwierdzono u chorych z sepsą i wstrząsem septycznym. Naukowcy z Universitario La Paz w Madrycie stwierdzili większą śmiertelność 24 godzinną chorych z ROSC u których stwierdzano wysokie wartości wolnego DNA w osoczu. Trudno określić (badanie Arnalich i wsp.) poziom wolnego DNA w osoczu który można wykorzystać jako czynnik rokowniczy chorych z ROSC.

11 USZKODZENIE ŚRÓDBŁONKA NACZYNIOWEGO W TRAKCIE ZATRZYMANIA KRĄŻENIA
Syndrom poresuscytacyjny to choroba całego organizmu (niedokrwienie-reperfuzja) Badanie z University Hospital w Freiburgu (Fink i wsp) dążyło do wykazania aktywacji komórek śródbłonka u chorych po NZK. Oceniano ilościowo obecność komórek śródbłonka naczyniowego (CEC) oraz mikrocząstek śródbłonka stanowiących czynnik prokoagulacyjny i modulujący odpowiedź zapalną.

12 USZKODZENIE ŚRÓDBŁONKA NACZYNIOWEGO W TRAKCIE ZATRZYMANIA KRĄŻENIA
Wykazano obecność dużych ilości komórek EPC (endothelial progenitor cells) wskazujących na mechaniczne uszkodzenie śródbłonka w trakcie resuscytacji i dążenie organizmu do nowotworzenia naczyń krwionośnych. Neowaskularyzacja

13 NDE – near-death experiences
Występuje u około 11%-23% chorych po NZK NDE opisywane jest w literaturze jako „ głębokie doświadczenie psychologiczne z uczuciami transcendencji lub spotkań mitycznych” Klemenc-Ketis i wsp. na podstawie badań psychologicznych ( test, funkcje poznawcze) oceniali stan chorego z ROSC a ryzyko wystąpienia NDE.

14 NDE – near-death experiences
Wnioski z badania Słoweńców: Wykazano częstsze występowanie NDE u chorych z wysokim etCO2 oraz podwyższonym stężeniem K niż u chorych z prawidłowymi powyższymi parametrami Badanie z Holandii wykazało wyższą śmiertelność w grupie chorych z NDE w ciągu trzydziestu dni po OHCA niż w grupie w której NDE nie występowało.


Pobierz ppt "ZATRZYMANIE KRĄŻENIA – RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO ODDECHOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google