Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polimorfizmy genu TNF- u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów A.Paradowska-Gorycka 1, J.Trefler 2 1 Zakład Biochemii, Instytut Reumatologii 2 Klinika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polimorfizmy genu TNF- u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów A.Paradowska-Gorycka 1, J.Trefler 2 1 Zakład Biochemii, Instytut Reumatologii 2 Klinika."— Zapis prezentacji:

1 Polimorfizmy genu TNF- u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów A.Paradowska-Gorycka 1, J.Trefler 2 1 Zakład Biochemii, Instytut Reumatologii 2 Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Instytut Reumatologii

2 Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) (łac. polyarthritis reumatoidea, ang. rheumatoid arthritis) - przewlekła, autoimmunizacyjna choroba zapalna charakteryzującą się symetrycznym zapaleniem stawów, niszczeniem chrząstki stawowej i nasad kostnych oraz powikłaniami narządowymi. (łac. polyarthritis reumatoidea, ang. rheumatoid arthritis) - przewlekła, autoimmunizacyjna choroba zapalna charakteryzującą się symetrycznym zapaleniem stawów, niszczeniem chrząstki stawowej i nasad kostnych oraz powikłaniami narządowymi.

3 Cytokiny Mediatory zapalenia kontrolujące wszystkie fazy odpowiedzi immunologicznej: Mediatory zapalenia kontrolujące wszystkie fazy odpowiedzi immunologicznej: i ndukcyjną ; i ndukcyjną ; e fektorową. e fektorową.

4 Polimorfizm występowanie więcej niż jednej wersji danego genu Polimorfizm genetyczny W ystępowanie w populacji w danym locus dwóch lub więcej alleli z częstością większą niż wynikającą z częstości mutacji. W ystępowanie w populacji w danym locus dwóch lub więcej alleli z częstością większą niż wynikającą z częstości mutacji. W ystępowanie najczęstszego allelu w danym locus z częstością mniejszą niż 99%. W ystępowanie najczęstszego allelu w danym locus z częstością mniejszą niż 99%. P olimorfizmem nie określa się zmian rzadkich, tylko takie zmiany, które są częstsze niż 1%, czyli zbyt częste, by można mówić o mutacji. P olimorfizmem nie określa się zmian rzadkich, tylko takie zmiany, które są częstsze niż 1%, czyli zbyt częste, by można mówić o mutacji.

5 Polimorfizm występowanie więcej niż jednej wersji danego genu Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP) S tanowią bardzo licznie występujące w genomie pojedyncze mutacje punktowe, powodujące zmianę budowy aminokwasowej białka lub poziomu jego ekspresji. S tanowią bardzo licznie występujące w genomie pojedyncze mutacje punktowe, powodujące zmianę budowy aminokwasowej białka lub poziomu jego ekspresji. S tanowią 90% całej zmienności genetycznej. S tanowią 90% całej zmienności genetycznej. W ystępują co nukleotydów na ogólną liczbę 3mld. W ystępują co nukleotydów na ogólną liczbę 3mld.

6 Polimorfizm występowanie więcej niż jednej wersji danego genu Polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP) D ziedziczne warianty sekwencji DNA D ziedziczne warianty sekwencji DNA Objawiające się zanikiem lub utworzeniem miejsca restrykcyjnego Objawiające się zanikiem lub utworzeniem miejsca restrykcyjnego Marker genetyczny Marker genetyczny

7 CZYNNIK MARTWICY NOWOTWORU ALFA - TNF- CZYNNIK MARTWICY NOWOTWORU ALFA - TNF- 6p21.3 6p21.3 SNP -238G/A, -308G/A, +489G/A SNP -238G/A, -308G/A, +489G/A R egulacja ekspresji cząstek adhezyjnych ; R egulacja ekspresji cząstek adhezyjnych ; S tymulacja produkcji chemokin ; S tymulacja produkcji chemokin ; Regulacja ekspresji innych genów prozapalnych; Regulacja ekspresji innych genów prozapalnych; R óżnicowanie osteoklastów ; R óżnicowanie osteoklastów ; Aspekty proliferacyjne i zapalne. Aspekty proliferacyjne i zapalne.

8 Cel pracy Określenie częstości występowania polimorfizmów genu TNF- w pozycji -238G/A, -308G/A i +489G/A u chorych na RZS w odniesieniu do grupy zdrowych ochotników w populacji polskiej. Określenie częstości występowania polimorfizmów genu TNF- w pozycji -238G/A, -308G/A i +489G/A u chorych na RZS w odniesieniu do grupy zdrowych ochotników w populacji polskiej. Określenie asocjacji badanych polimorfizmów genu TNF- z przebiegiem choroby u chorych na RZS populacji polskiej w oparciu o wybrane parametry laboratoryjne, kliniczne i radiologiczne. Określenie asocjacji badanych polimorfizmów genu TNF- z przebiegiem choroby u chorych na RZS populacji polskiej w oparciu o wybrane parametry laboratoryjne, kliniczne i radiologiczne. Określenie korelacji analizowanych polimorfizmów genu TNF- z występowaniem powikłań pozastawowych u chorych na RZS w populacji polskiej. Określenie korelacji analizowanych polimorfizmów genu TNF- z występowaniem powikłań pozastawowych u chorych na RZS w populacji polskiej.

9 Materiał i metody Grupa badana: 244 chorych na RZS (K: M – 1:6, Grupa badana: 244 chorych na RZS (K: M – 1:6, średnia wieku 57,76) Grupa kontrolna: 106 zdrowych dawców krwi ; Grupa kontrolna: 106 zdrowych dawców krwi ; Materiał biologiczny: DNA izolowany z leukocytów krwi obwodowej. Materiał biologiczny: DNA izolowany z leukocytów krwi obwodowej. Metoda: PCR-RFLP Metoda: PCR-RFLP -238G/A – BamHI; -238G/A – BamHI; -308G/A – NcoI; -308G/A – NcoI; +489G/A – TaiI. +489G/A – TaiI.

10 Porównanie rozkładu genotypów SNP-238G/A i - 308G/A genu TNF- w grupie chorych na RZS i w grupie kontrolnej Genotyp/alleleChorzy n (%) Kontrola n (%) pORCI -238 genotypy GG GA AA 236 (>96) 7 (3) 1 (<1) 103 (97) 3 (3) 0 (0) (0.06, 0.36) (0.09, 0.27) (0.01, ++) -238 allele G A 479 (98,5) 9 (1,5) 209 (98,5) 3 (1,5) 10.98(0.162,4.354) -308 genotypy GG GA AA 176 (72) 54 (22) 14 (6) 71 (67) 28 (26) 7 (7) (0.75, 2.14) (0.45, 1.4) (0.31, 2.6) -308 allele G A 406 (83) 82 (17) 170 (80) 42 (20) (0.788,1.879)

11 Porównanie rozkładu genotypów SNP+489G/A genu TNF- w grupie chorych na RZS i w grupie kontrolnej

12 Związek polimorfizmu genu TNF- -308G/A z aktywnością choroby i sprawnością fizyczną ParametrGGGA+AAp średnia ± SD (mediana) Czas trwania choroby [lata] (12.0) (10.0) 0.05 Liczba stawów bolesnych (10.0) (11.50) 0.28 Liczba stawów obrzękniętych (7.0) (8.0) 0.63 DAS-28-CRP (5.27) (5.37) 0.88 CRP [mg/l] (21.0) (15.0) 0,08 VAS [mm] (60.0) (50.0) 0.42 HAQ [0-3] (1.63) (1.62) 0.15 GG (n=153)(%)GA+AA (N=59)(%)p Sztywność poranna (n=212) 106 (69%)41 (69%)1.00

13 Związek polimorfizmu genu TNF- +489G/A z aktywnością choroby i sprawnością fizyczną ParametrGGGA+AAp średnia ± SD (mediana) Czas trwania choroby [lata] (11.0) (11.0) 0.51 Liczba stawów bolesnych (10.0) (10.0) 0.61 Liczba stawów obrzękniętych (8.0) (7.0) 0.33 DAS-28-CRP (5.27) (5.32) 0.76 CRP [mg/l] (19.50) (19.0) 0.90 VAS [mm] (52.50) (59.0) 0.75 HAQ [0-3] (1.62) (1.62) 0.43 GG (n=137)(%)GA+AA (n=75)(%)p Sztywność poranna (n=212)102 (74%)45 (60%)0.04

14 Ocena wpływu polimorfizmu genu TNF G/A na wybrane parametry laboratoryjne Parametr laboratoryjny GGGA+AA p Średnia ± SD (mediana) OB [mm/h ] (38.0) (32.50) 0.19 Hb [g/dl] (12.10) (12.90) 0.16 PLT [x10³ /mm³] (316.0) (274.0) 0.04 Kreatynina [mg/dl] (0.79) (0.73) 0.33 GG (n=208)(%) GA+AA (n=6)(%) p RF (n=214)188 (90%)4 (67%)0.12

15 Ocena wpływu polimorfizmu genu TNF G/A na wybrane parametry laboratoryjne Parametr laboratoryjny GGGA+AAp średnia ± SD (mediana) OB [mm/h ] (38.0) (37.0) 0.51 Hb [g/dl] (12.15) (12.0) 0.96 PLT [x10³ /mm³] (313.50) (310.0) 0.20 Kreatynina [mg/dl] (0.79) (0.79) 0.80 GG (n=153)(%)GA+AA (n=61)(%)p RF (n=214)134 (88%)58 (95%)0.14

16 Ocena wpływu polimorfizmu genuTNF G/A na wybrane parametry laboratoryjne Parametr laboratoryjny GGGA+AAp średnia ± SD (mediana) OB [mm/h ] (38.0) (37.0) 0.73 Hb [g/dl] (12.07) (12.10) 0.69 PLT [x10³ /mm³] (310.50) (322.0) 0.17 Kreatynina [mg/dl] (0.78) (0.82) 0.24 GG (n=140)(%)GA+AA (n=74)(%)p RF (n=214)124 (89%)68 (92%)0.49

17 Ocena wpływu polimorfizmu -238G/A TNF- na stopień uszkodzenia stawów i ubytek masy kostnej Analizowany parametr (n=211) GG (n=205)(%) GA+AA (n=6)(%) p Osteoporoza TAK (71)68 (96%)3 (4%) p= NIE (140)137 (98%)3 (2%) Endoprotezy TAK (44)42 (95%)2 (5%) p= NIE (167)163 (98%)4 (2%) Parametr (n=216) GGGA+AA p Średnia SD (mediana) Larsen (3.0) (2.50) 0.16

18 Ocena wpływu polimorfizmu -308G/A TNF- na stopień uszkodzenia stawów i ubytek masy kostnej Analizowany parametr (n=211) GG (n=152)(%) GA+AA (n=59)(%) p Osteoporozatak (71)53 (75%)18(25%)0.66 nie (140)99 (71%)41 (29%) Endoprotezytak (44)32 (73%)12 (27%)0.94 nie (167)120 (72%)47 (28%) Parametr (n=216) GGGA+AA p Średnia SD (mediana) Larsen (3.0) (3.0)0.46

19 Ocena wpływu polimorfizmu +489G/A TNF- na stopień uszkodzenia stawów i ubytek masy kostnej Analizowany parametr (n=211) GG (n=137)(%) GA+AA (n=74)(%) p Osteoporozatak (71)51 (72%)20 (28%)0.17 nie (140)86 (61%)54 (39%) Endoprotezytak (44)30 (68%)14 (32%)0.44 nie (167)107 (64%)70 (36%) Parametr (n=216) GGGA+AA p średnia SD (mediana) Larsen (3.0) (3.0)0.75

20 Ocena związku polimorfizmu +489G/A TNF- z występowaniem chorób układu krążenia

21 Wnioski Allel +489A może być istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju RZS w populacji polskiej; Allel +489A może być istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju RZS w populacji polskiej; Polimorfizm genu TNF – α w pozycji +489 może być istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób układu krążenia u pacjentów z RZS. Polimorfizm genu TNF – α w pozycji +489 może być istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób układu krążenia u pacjentów z RZS.

22 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Polimorfizmy genu TNF- u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów A.Paradowska-Gorycka 1, J.Trefler 2 1 Zakład Biochemii, Instytut Reumatologii 2 Klinika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google