Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacje na innowacje lek.wet Robert Pasławski, lek.wet.Adrian Janiszewski, lek.wet.Maciej Staszczyk, prof.dr hab.Andrzej Szuba Zadanie nr 1 Rola układu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacje na innowacje lek.wet Robert Pasławski, lek.wet.Adrian Janiszewski, lek.wet.Maciej Staszczyk, prof.dr hab.Andrzej Szuba Zadanie nr 1 Rola układu."— Zapis prezentacji:

1 Dotacje na innowacje lek.wet Robert Pasławski, lek.wet.Adrian Janiszewski, lek.wet.Maciej Staszczyk, prof.dr hab.Andrzej Szuba Zadanie nr 1 Rola układu limfatycznego i makrofagów w prewencji i regresji miażdżycy tętnic

2 www.wrovasc.pl | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość ELASTOGRAFIA SSI ŚCIAN TĘTNICY UDOWEJ ŚWIŃ Z EKSPERYMENTALNYM ZESPOŁEM METABOLICZNYM DOŚWIADCZENIE DŁUGOTERMINOWE IV 2011-VI 2012

3 www.wrovasc.pl | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość WYWOŁANY DIETĄ, NIEPRAWIDŁOWY METABOLIZM WĘGLOWODANÓW I TŁUSZCZY PROWADZĄCY DO PRZEBUDOWY NACZYŃ KRWIONOŚNYCH UTRUDNIONA WCZESNA DIAGNOSTYKA PRZESIEWOWA OPARTA NA BADANIACH DODATKOWYCH O OGRANICZONEJ WARTOŚCI ROKOWNICZEJ: - wzrost masy ciała i grubości tkanki tłuszczowej - zaburzenia gospodarki lipidowej w surowicy krwi - podwyższone ciśnienie tętnicze i obniżenie wydolności mięśnia sercowego - wzrost grubości kompleksu warstwy środkowej i wewnętrznej ściany naczynia ZESPÓŁ METABOLICZNY

4 www.wrovasc.pl | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość ZMIANY ELASTYCZNOŚCI NACZYŃ WYSTĘPUJĄ NA DŁUGO PRZED OBJAWAMI KLINICZNYMI: - automatyczna detekcja ruchu ścian tętnic - elastografia ścian naczyń Pomiar miejscowej sztywności tętnicy jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne jako wskaźnik zmian patofizjologicznych ZESPÓŁ METABOLICZNY

5 www.wrovasc.pl | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość MATERIAŁ 20 świń rasy wielka biała polska, PODZIAŁ NA GRUPY 1.grupa kontrolna – 10 świń żywionych karmą standardową, stosowną do wieku i rozwoju 2. grupa doświadczalna – 10 świń żywionych dietą wywołującą zespół metaboliczny ( wysokotłuszczową i wysokowęglowodanową)

6 www.wrovasc.pl | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość BADANIA KONTROLNE: 6% różnica masy ciała pomiędzy grupą kontrolną a grupą dieta 18% mniejsza grubość tkanki tłuszczowej podskórnej u grupy kontrola 25 - 45% wyższe wartości w parametrach badanej surowicy w grupie dieta (cholesterol, trójglicerydy, HDL, LDL 14% wzrost ciśnienia rozkurczowego i 7% wzrost ciśnienia skurczowego u świń z grupy dieta

7 www.wrovasc.pl | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość BADANIA KONTROLNE: 14% spadek frakcji wyrzutowej u osobników z grupy dieta 15% mniejsza grubość kompleksu intima-media u grupy kontrola 20 - 100% większa sztywność tętnicy udowej w grupie dieta mierzonej metodą automatycznej detekcji ruchu tętnic w zależności od zastosowanego wskaźnika

8 www.wrovasc.pl | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość BADANIE ELASTOGRAFICZNE - aparat elastograficzny Aixplorer Ultrasound System, SuperSonic Imagine SA, Francja, głowica linearna 15 MHz - badanie metodą elastografii dynamicznej w oparciu o moduł elastyczności (poprzez pomiar miejscowej prędkości fali rozprzestrzeniającej się pod wpływem zdalnych drgań mechanicznych)

9 www.wrovasc.pl | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość BADANIE ELASTOGRAFICZNE - wykonywano pomiar zaznaczonego 2 mm pola obejmującego ścianę naczynia wyliczając średnią elastyczność zawartej w polu tkanki za pomocą zintegrowanego z aparatem oprogramowania - do badania przyjęto wartości 35 i 90 kPa

10 www.wrovasc.pl | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość - wykazano istotnie statystycznie różnice pomiędzy wynikami otrzymanymi od świń z grupy kontrolnej w porównaniu do grupy z zastosowaną dietą* - obserwowano znaczące różnice w otrzymanych wartościach przy zastosowaniu zmiennych parametrów badania* *Wyniki poddano analizie programem Statistica10.0 z zastosowaniem testu U Mann-Whitney'a i testu Spearmana WYNIKI

11 www.wrovasc.pl | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość Badanie elastograficzne ściany przedniej tętnicy udowej

12 www.wrovasc.pl | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość Badanie elastograficzne ściany tylnej tętnicy udowej

13 www.wrovasc.pl | Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość - badanie elastograficzne jest przydatne w ocenie sprężystości ścian naczyń tętniczych - odpowiedni dobór parametrów badania pozwala uzyskać wysoką korelację potwierdzającą zaawansowanie procesu patologicznego - otrzymane wartości wykazują różnice już na początkowym etapie zmian WNIOSKI


Pobierz ppt "Dotacje na innowacje lek.wet Robert Pasławski, lek.wet.Adrian Janiszewski, lek.wet.Maciej Staszczyk, prof.dr hab.Andrzej Szuba Zadanie nr 1 Rola układu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google