Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój ekonomii społecznej w ramach Poddziałania 7.2.2 POKL w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2013 Rozwój ekonomii społecznej w ramach Poddziałania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój ekonomii społecznej w ramach Poddziałania 7.2.2 POKL w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2013 Rozwój ekonomii społecznej w ramach Poddziałania."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój ekonomii społecznej w ramach Poddziałania 7.2.2 POKL w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2013 Rozwój ekonomii społecznej w ramach Poddziałania 7.2.2 POKL w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2013 Toruń, 27.09.2013 Organizator

2 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

3 Typy projektów Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania instytucji wspierających ekonomię społeczną Wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej Działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji wspierających ekonomię społeczną oraz spółdzielni socjalnych Poddziałanie 7.2.2 PO KL

4 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania instytucji wspierających ekonomię społeczną Dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej Usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej Doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju) FORMY WSPARCIA 7.2.2

5 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wsparcie na założenie spółdzielni socjalnej, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej* Wsparcie szkoleniowe i doradztwo Przyznanie środków finansowych dla spółdzielni socjalnej na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej (do 20 tys. zł na osobę) Wsparcie pomostowe w okresie do 6/12 miesięcy, wypłacanego miesięcznie w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowe, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków FORMY WSPARCIA 7.2.2 * Formy wsparcia możliwe do realizacji wraz ze zmianą SzOP PO KL z czerwca 2010 r.

6 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego W latach 2007-2010 ogłoszono 3 konkursy obejmujące działania na rzecz wsparcia dla utworzenia lub/i funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny: usługi prawne, księgowe, marketingowe; doradztwo (indywidualne i grupowe, m.in. w postaci punktów lub centrów doradztwa, inkubatorów społecznej przedsiębiorczości tworzących wspólną infrastrukturę rozwoju); szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej; usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej); promocję ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

7 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego ROK 2011 konkurs 7.2.2 Nowy typ operacji: Wsparcie dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej poprzez zastosowanie w ramach projektu co najmniej dwóch z następujących instrumentów: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia spółdzielni socjalnej; przyznanie środków finansowych na założenie i/lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej –o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności lub przystąpiły do spółdzielni socjalnej w wyniku uczestnictwa w projekcie, do wysokości 20 tys. na osobę (członka); wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych

8 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Liczba podpisanych umów w latach 2007-2011 Liczba zawartych umów w ramach Poddziałania 7.2.2 Liczba osób objęta wsparciem w ramach projektu 20082573 200953 795 201053 394 201141 206 Łącznie 2008-2011168 968

9 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Łączna liczba uczestników: 8 968

10 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Łączna liczba uczestników: 8 968

11 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Łączna liczba uczestników: 8 968

12 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika wg Szop Osiągnięta wartość na dzień 30.06.2013 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w Działaniu 11 301 osób10 436 osób (92,35%) Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji ekonomii społecznej 357 podmiotów575 podmiotów (161,04%) Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społeczne 2 213 osób8 804 osób (397,83%) Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS: 19 podmiotów13 podmiotów (68,42%) Wskaźniki osiągnięte w ramach projektów konkursowych 2007-2013

13 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Obecnie realizowane projekty na rzecz wsparcia ekonomii społecznej: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej realizator projektu: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA Włocławskie Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej realizator projektu: Centrum Edukacji i Kultury "Zenit" - inż. Ryszard Girczyc Spółdzielnia socjalna szansą dla Ciebie realizator projektu: Fundacja Ekspert-Kujawy w partnerstwie z Kancelarią Rzeczoznawców Gospodarczych Ekspert-Kujawy Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Toruniu realizator projektu: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej realizator projektu: Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki Latająca Akademia Przedsiębiorczości Społecznej realizator projektu: Fundacja Gospodarcza "Pro Europa w partnerstwie z VOBACOM sp. z o.o. Rozwój i funkcjonowanie Kujawsko-Pałuckiego Centrum Ekonomii Społecznej realizator projektu: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy w partnerstwie z Gaudeamus

14 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Konkurs 1/POKL/7.2.2/2013 w ramach Poddziałania 7.2.2 stworzono sieć Ośrodków wspierających merytorycznie i finansowo rozwój sektora ekonomii społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego podział obszaru wsparcia na 6 subregionów okres realizacji projektu nie krótszy niż 24 miesiące trwałość funkcjonowania OWES na terenie woj. kuj.-pom. po zakończeniu realizacji projektu w okresie równym okresowi realizacji projektu, który zapewnia PES zakres form wsparcia świadczonych w ramach 1 typu operacji OWES wdraża standardy działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej 2 to minimalna liczba spółdzielni socjalnych utworzonych w ramach projektu wynosi

15 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego subregion I powiaty: sępoleński, nakielski, bydgoski ziemski, Miasto Bydgoszcz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA termin realizacji: 01.07.2013 - 30.06.2015 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion II powiaty: tucholski, świecki, grudziądzki ziemski, Miasto Grudziądz Fundacja Gospodarcza "Pro Europa termin realizacji: 01.09.2013 - 31.08.2015 Kujawsko- Pomorski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej subregion III powiaty: żniński, inowrocławski, mogileński Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy termin realizacji: 01.10.2013- 30.09.2015 Kujawsko- Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej Konkurs 1/POKL/7.2.2/2013 6 subregionów SIEĆ OWES

16 Forum finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego subregion IV powiaty: chełmiński, aleksandrowski toruński ziemski, Miasto Toruń Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży oraz Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia termin realizacji: 01.09.2013- 31.08.2015 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu subregion V powiaty: radziejowski, lipnowski, włocławski ziemski, Miasto Włocławek Centrum Edukacji i Kultury "Zenit"- inż. Ryszard Girczyc termin realizacji: 01.08.2013-31.07.2015 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej "SUKCES" subregion VI powiaty: wąbrzeski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, rypiński Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK termin realizacji: 01.08.2013-30.09.2015 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej SIEĆ OWES Konkurs 1/POKL/7.2.2/2013 6 subregionów

17 Dziękuję za uwagę ORGANIZATOR


Pobierz ppt "Rozwój ekonomii społecznej w ramach Poddziałania 7.2.2 POKL w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2013 Rozwój ekonomii społecznej w ramach Poddziałania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google