Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINLANDIA A OŚWIATA Finlandia 5,2 milliony ludności 5,2 milliony ludności 338 000 kilometrów kwadratowych (17 mieszkańców/km2) 338 000 kilometrów kwadratowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINLANDIA A OŚWIATA Finlandia 5,2 milliony ludności 5,2 milliony ludności 338 000 kilometrów kwadratowych (17 mieszkańców/km2) 338 000 kilometrów kwadratowych."— Zapis prezentacji:

1 FINLANDIA A OŚWIATA Finlandia 5,2 milliony ludności 5,2 milliony ludności 338 000 kilometrów kwadratowych (17 mieszkańców/km2) 338 000 kilometrów kwadratowych (17 mieszkańców/km2) Członek UE od 1995 Członek UE od 1995 Jorma Lempinen Dyrektor Przewodniczący Fińskiego Stowarzyszenia Dyrektorów SURE-FIRE Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

2 Szkolnictwo w Finlandii: struktura Nieobowiązkowe szkolnictwo przedszkolne (dla sześciolatków) Nieobowiązkowe szkolnictwo przedszkolne (dla sześciolatków) Powszechne szkoły podstawowe (dziewięcioletnie) Powszechne szkoły podstawowe (dziewięcioletnie) *10-ta klasa szkoły podstawowej (3% absolwentów szkoły podstawowej) *10-ta klasa szkoły podstawowej (3% absolwentów szkoły podstawowej) Szkoły średnie (trzyletnie) Szkoły średnie (trzyletnie) * 54% absolwentów szkół podstawowych * 54% absolwentów szkół podstawowych Szkoły zawodowe (trzyletnie) Szkoły zawodowe (trzyletnie) * 36% absolwentów szkół podstawowych * 36% absolwentów szkół podstawowych Politechniki Politechniki Uniwersytety Uniwersytety Kształcenie dorosłych Kształcenie dorosłych J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

3 DROGA DO AUTONOMII SZKOŁY Okres reform w oświacie Okres reform w oświacie –Szkoły podstawowe1972 – 1982 –Szkoły średnie1978 – 1992 –Ścisłe kierownictwo centralne Dwa centralne urzędy podlegające Ministerstwu Edukacji Dwa centralne urzędy podlegające Ministerstwu Edukacji Państwowe urzędy na szczeblu regionalnym - w prowincjach Państwowe urzędy na szczeblu regionalnym - w prowincjach Deregulacja i decentralizacja rozpoczęta w połowie lat 80-tych i wzmacniania od lat 90-tych Deregulacja i decentralizacja rozpoczęta w połowie lat 80-tych i wzmacniania od lat 90-tych –Dwa poziomy kierowania szkołą: na poziomie Ministerstwa Edukacji i prowincji –Jedna Krajowa Komisja Edukacji (National Board of Education) jako organizacja specjalistyczna J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

4 DŁUGA TRADYCJA LOKALNEJ AUTONOMII – OKRĘGI SAMORZĄDOWE 432 Okręgi samorządowe (średnia liczba mieszkańców: 12 000) 432 Okręgi samorządowe (średnia liczba mieszkańców: 12 000) * opodatkowanie w okręgach (16 – 20 % dochodów) * opodatkowanie w okręgach (16 – 20 % dochodów) * państwo wyrównuje różnice poprzez dotacje * państwo wyrównuje różnice poprzez dotacje * finansowanie oświaty w okręgach odbywa się w przeliczeniu na jednego ucznia * finansowanie oświaty w okręgach odbywa się w przeliczeniu na jednego ucznia System oświaty w okręgach samorządowych (lokalny) System oświaty w okręgach samorządowych (lokalny) * nieobowiązkowe przedszkola (96% dzieci) * nieobowiązkowe przedszkola (96% dzieci) * szkoły podstawowe (3670, do których uczęszcza 580700 uczniów) * szkoły podstawowe (3670, do których uczęszcza 580700 uczniów) * szkoły średnie (440, do których uczęszcza 110000 uczniów) * szkoły średnie (440, do których uczęszcza 110000 uczniów) * szkoły zawodowe (zwykle podlegające Związkom okręgów samorządowych) * szkoły zawodowe (zwykle podlegające Związkom okręgów samorządowych) Kierownictwo na szczeblu lokalnym Kierownictwo na szczeblu lokalnym * Szkoła/Rada Szkoły (nieobowiązkowa) * Szkoła/Rada Szkoły (nieobowiązkowa) * Komisja Edukacyjna * Komisja Edukacyjna * Zarząd i rada miejska * Zarząd i rada miejska J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

5 NIEZALEŻNOŚĆ SZKOŁY - NA CZYM POLEGA Program nauczania Program nauczania –Państwowy program nauczania przygotowany przez Ministerstwo Oświaty, który zakłada osiąganie dobrych wyników nauczania z poszczególnych przedmiotów –Wytyczne ustalane na poziomie okręgów – orientacja lokalna –Szkolny program nauczania Możliwość uzupełnienia programu nauczania o 10% w niższych klasach szkoły podstawowej Możliwość uzupełnienia programu nauczania o 10% w niższych klasach szkoły podstawowej Możliwość uzupełnienia programu nauczania o 20% w wyższych klasach szkoły podstawowej Możliwość uzupełnienia programu nauczania o 20% w wyższych klasach szkoły podstawowej Możliwość uzupełnienia programu nauczania o 25% w szkole średniej Możliwość uzupełnienia programu nauczania o 25% w szkole średniej J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

6 AUTONOMIA SZKOŁY – NA CZYM POLEGA Profilowanie szkół ze względu na treści nauczania Profilowanie szkół ze względu na treści nauczania Podręczniki i inne materiały Podręczniki i inne materiały –Narzucanie podręczników szkolnych zabronione w 1991 roku –Nauczyciele podejmują decyzje Pedagogiczna niezależność nauczycieli (posiadających wykształcenie wyższe w dziedzinie przedmiotów ścisłych) Pedagogiczna niezależność nauczycieli (posiadających wykształcenie wyższe w dziedzinie przedmiotów ścisłych) Szkoły podejmują decyzje odnośnie tworzenia klas, dziennego rytmu pracy i innych procedur Szkoły podejmują decyzje odnośnie tworzenia klas, dziennego rytmu pracy i innych procedur Nieobowiązkowe uczestnictwo w państwowych programach rozwoju Nieobowiązkowe uczestnictwo w państwowych programach rozwoju J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

7 AUTONOMIA SZKOŁY – NA CZYM POLEGA Decyzje podejmowane przez dyrektorów i Radę Szkoły Decyzje podejmowane przez dyrektorów i Radę Szkoły –Zatrudnianie nauczycieli, budżet szkoły, program nauczania szkoły, roczny plan pracy, przepisy szkolne Roczny plan pracy i budżet Roczny plan pracy i budżet –Brak przepisów dotyczących wielkości klas –Maksymalna liczba godzin nauczania (według przepisów) ustalana przez Komisję Edukacji w okręgach Budżet Budżet –Wynagrodzenie nauczycieli i plan innych wydatków według przepisów Zatrudnianie nauczycieli i pracowników Zatrudnianie nauczycieli i pracowników –Potwierdzone kwalifikacje –Dyrektor i Rada Szkoły J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

8 PODSTAWOWE ELEMENTY FIŃSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI Zaufanie pokładanie w szkołach, dyrektorach, nauczycielach i uczniach Zaufanie pokładanie w szkołach, dyrektorach, nauczycielach i uczniach Wpływ społeczności lokalnej Wpływ społeczności lokalnej Szkoły podstawowe w dużym stopniu zapewniające nauczanie specjalne i wyrównawcze Szkoły podstawowe w dużym stopniu zapewniające nauczanie specjalne i wyrównawcze Ograniczone współzawodnictwo na poziomie szkół podstawowych Ograniczone współzawodnictwo na poziomie szkół podstawowych Intensywne współzawodnictwo pomiędzy szkołami na poziomie ponadpodstawowym na terenie całego kraju Intensywne współzawodnictwo pomiędzy szkołami na poziomie ponadpodstawowym na terenie całego kraju –Szkoły rywalizują o najlepszą młodzież –Młodzież rywalizuje o najlepsze szkoły J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

9 ROZLICZANIE SZKOŁY Z POZIOMU NAUCZANIA – BADANIE WYNIKÓW Brak państwowych egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej Brak państwowych egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej Państwowy egzamin dojrzałości na zakończenie szkoły średniej Państwowy egzamin dojrzałości na zakończenie szkoły średniej Brak nadzoru nad szkołami Brak nadzoru nad szkołami Obowiązkowa samoocena szkół Obowiązkowa samoocena szkół J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

10 ROZLICZANIE SZKOŁY Z POZIOMU NAUCZANIA – BADANIE WYNIKÓW Państwowy system oceniania Państwowy system oceniania –Państwowa Komisja Egzaminacyjna ocenia wyniki nauczania na przykładzie wybranych uczniów (5 – 10% uczniów, również sprzedaż testów) –Rada ds. Oceniania organizuje ocenianie w zakresie poszczególnych przedmiotów –Szkoły otrzymują swoje wyniki i średnie wyniki innych testowanych szkół Brak list rankingowych – ocenianie ma służyć rozwojowi Brak list rankingowych – ocenianie ma służyć rozwojowi J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

11 Fińskie Stowarzyszenie Dyrektorów SURE-FIRE Zasady etyki zawodowej dyrektorów szkół Kierowanie szkołą ma pozyskiwać zarówno serca jak i umysłyKierowanie szkołą ma pozyskiwać zarówno serca jak i umysły J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

12 Zasady styki zawodowej dyrektorów szkół 1. Dyrektor zna cele edukacyjne wyznaczone przez społeczeństwo i dąży do ich realizacji. 1. Dyrektor zna cele edukacyjne wyznaczone przez społeczeństwo i dąży do ich realizacji. 2. Dyrektor szanuje indywidualność, nienaruszalność i równość wszystkich pracowników. 2. Dyrektor szanuje indywidualność, nienaruszalność i równość wszystkich pracowników. 3. Dyrektor zapewnia uczniom poszanowanie ich poglądów. 3. Dyrektor zapewnia uczniom poszanowanie ich poglądów. 4. Dyrektor jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo środowiska pracy. 4. Dyrektor jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo środowiska pracy. 5. Dyrektor dąży do rozwijania własnej wiedzy fachowej i umiejętności aby podnieść rangę swego zawodu. 5. Dyrektor dąży do rozwijania własnej wiedzy fachowej i umiejętności aby podnieść rangę swego zawodu. 6. Dyrektor kieruje szkołą. 6. Dyrektor kieruje szkołą. J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

13 Jesteśmy w dobrej szkole jeżeli: Nauczyciele rozmawiają na temat procesu nauczania i uczenia się Nauczyciele rozmawiają na temat procesu nauczania i uczenia się Nauczyciele przyglądają się wzajemnie metodom swojej pracy Nauczyciele przyglądają się wzajemnie metodom swojej pracy Nauczyciele wspólnie planują, organizują, wykonują, monitorują i oceniają swoją pracę Nauczyciele wspólnie planują, organizują, wykonują, monitorują i oceniają swoją pracę Nauczyciele uczą się nawzajem Nauczyciele uczą się nawzajem J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

14 Co kryje się za sukcesem fińskim Niektóre standardy międzynarodowe Niektóre standardy międzynarodowe Czołowe miejsce w projekcie Pisa w 2000 i 2003 roku Czołowe miejsce w projekcie Pisa w 2000 i 2003 roku Ogólna liczba lekcji w szkołach o 100 godzin mniejsza niż średnia OECD Ogólna liczba lekcji w szkołach o 100 godzin mniejsza niż średnia OECD Absolwenci szkół średnich - 90% (OECD 82%) Absolwenci szkół średnich - 90% (OECD 82%) Średnia długość kształcenia mężczyzn – 18 i pół roku (OECD 16,6), kobiet 20 lat (OECD 17,2) Średnia długość kształcenia mężczyzn – 18 i pół roku (OECD 16,6), kobiet 20 lat (OECD 17,2) Liczba osób podejmujących studia wyższe jedna z najwyższych Liczba osób podejmujących studia wyższe jedna z najwyższych 57% udziału w kształceniu dorosłych (1 miejsce wśród krajów OECD) 57% udziału w kształceniu dorosłych (1 miejsce wśród krajów OECD) J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

15 … Światowa Organizacja Zdrowia: fińscy uczniowie odrabiają najmniej pracy domowej i czują się źle w szkole Światowa Organizacja Zdrowia: fińscy uczniowie odrabiają najmniej pracy domowej i czują się źle w szkole Wynagrodzenie nauczycieli na przeciętnym poziomie Wynagrodzenie nauczycieli na przeciętnym poziomie Liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela - 16 (Korea - 31, Zjednoczone Królestwo - 20, Włochy, Dania, Węgry - 11) Liczba uczniów przypadających na jednego nauczyciela - 16 (Korea - 31, Zjednoczone Królestwo - 20, Włochy, Dania, Węgry - 11) 38% nauczycieli powyżej 50 roku życia (OECD 32%) 38% nauczycieli powyżej 50 roku życia (OECD 32%) Wielkość klas (klasy 7-9) 19.9 – średnia OECD 23,6 Wielkość klas (klasy 7-9) 19.9 – średnia OECD 23,6 Szkolnictwo stanowi 5,8% PKB (Korea 8,2%, Dania 7,1%) Szkolnictwo stanowi 5,8% PKB (Korea 8,2%, Dania 7,1%) Finansowanie prywatne 4% Finansowanie prywatne 4% J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

16 Dlaczego Finlandia osiągnęła tak dobre wyniki w projekcie PISA? Równe szanse edukacyjne dla wszystkich niezależnie od miejsca zamieszkania, płci, sytuacji materialnej lub języka Równe szanse edukacyjne dla wszystkich niezależnie od miejsca zamieszkania, płci, sytuacji materialnej lub języka Dostęp do szkolnictwa w każdym regionie Dostęp do szkolnictwa w każdym regionie Brak podziału ze względu na płeć Brak podziału ze względu na płeć Powszechne szkolnictwo podstawowe, nie oparte na selekcji Powszechne szkolnictwo podstawowe, nie oparte na selekcji Wspierająca i elastyczna administracja – scentralizowane kierownictwo całego procesu wdrażania na szczeblu lokalnym Wspierająca i elastyczna administracja – scentralizowane kierownictwo całego procesu wdrażania na szczeblu lokalnym Interaktywna współpraca na każdym poziomie; idea partnerstwa Interaktywna współpraca na każdym poziomie; idea partnerstwa Indiwidualna pomoc w nauce i sytuacji materialnej uczniów Indiwidualna pomoc w nauce i sytuacji materialnej uczniów J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

17 … Ocenianie sprzyjające rozwojowi ucznia – brak testów, list rankingowych Ocenianie sprzyjające rozwojowi ucznia – brak testów, list rankingowych Wysoce wykwalifikowani, samodzielni nauczyciele Wysoce wykwalifikowani, samodzielni nauczyciele Socjo- konstruktywistyczne pojęcie procesu uczenia się Socjo- konstruktywistyczne pojęcie procesu uczenia się J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

18 Zmiana w kulturze kierownictwa Kultura autorytarna Kultura autorytarna - Instruktaż - Instruktaż - Wydawanie poleceń (nakaz) - Wydawanie poleceń (nakaz) - Motywacja - Motywacja - Kontrola - Kontrola - Przepisy - Przepisy Kultura polegająca na uczestnictwie Kultura polegająca na uczestnictwie - Informacja zwrotna, refleksja - Informacja zwrotna, refleksja - Informacja wewnętrzna - Informacja wewnętrzna - Poświęcenie - Poświęcenie - Kontrolne badanie wyników, ocenianie - Kontrolne badanie wyników, ocenianie - Zasady gry - Zasady gry J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

19 System nadzoru pedagogicznego Podejmowanie decyzji w oświacie w Finlandii Podejmowanie decyzji w oświacie w Finlandii Szkoły podstawowe: Szkoły podstawowe: Parlament (prawo): struktura i długość trwania nauki w szkole, liczba godzin nauki dla uczniów, dni pracy szkół, zasady otrzymywania świadectw Parlament (prawo): struktura i długość trwania nauki w szkole, liczba godzin nauki dla uczniów, dni pracy szkół, zasady otrzymywania świadectw Rząd: przedmioty i podział lekcji Rząd: przedmioty i podział lekcji Ministerstwo Edukacji: opłata za szkołę Ministerstwo Edukacji: opłata za szkołę Krajowa Komisja Edukacji : program nauczania (podstawa programowa, ramowy plan nauczania) Krajowa Komisja Edukacji : program nauczania (podstawa programowa, ramowy plan nauczania) Okręg samorządowy: zakładanie szkół, przedmioty i podział lekcji, podręczniki, delegowanie, nominowanie dyrektorów i nauczycieli (kwalifikacje określone przez statut), dalsze szkolenie nauczycieli Okręg samorządowy: zakładanie szkół, przedmioty i podział lekcji, podręczniki, delegowanie, nominowanie dyrektorów i nauczycieli (kwalifikacje określone przez statut), dalsze szkolenie nauczycieli Dyrektor: zatrudnianie nauczycieli Dyrektor: zatrudnianie nauczycieli Szkoła: program nauczania szkoły, świadectwo ukończenia szkoły Szkoła: program nauczania szkoły, świadectwo ukończenia szkoły Rodzice: wybór szkoły (prawo wyboru najbliżej położonej szkoły) Rodzice: wybór szkoły (prawo wyboru najbliżej położonej szkoły) J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

20 … Szkoły średnie Szkoły średnie –Parlament (prawo): struktura i długość trwania nauki w szkole, zasady otrzymywania świadectw –Rząd: przedmioty i podział lekcji –Ministerstwo Edukacji: opłata za szkołę –Krajowa Rada Edukacji : program nauczania (podstawa programowa, ramowy plan nauczania) –Komisja Egzaminu Dojrzałości: świadectwo ukończenia szkoły –Okręg samorządowy: zakładanie szkół, liczba uczniów, dni pracy szkoły, delegowanie, nominowanie dyrektorów i nauczycieli (kwalifikacje określone przez statut), dalsze szkolenie nauczycieli –Dyrektor: zatrudnianie nauczycieli –Szkoła: program nauczania szkoły, podręczniki, liczba godzin nauki dla uczniów, świadectwo ukończenia szkoły –Uczniowie: wybór szkoły J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

21 Wspieranie kierownictwa w szkołach Kierownictwo w szkole rozwijającej się Kierownictwo w szkole rozwijającej się –Organizacja zespołów –Dzielenie się odpowiedzialnością (dyrektor, zastępca dyrektora) –Praca i rola dyrektora - autorytet i odpowiedzialność - prawa i statuty, wytyczne ustalane przez okręgi - prawa i statuty, wytyczne ustalane przez okręgi - kwalifikacje i doświadczenie w nauczaniu - wszechstronne uzdolnienia: chęć uczenia się, nawiązywanie kontaktów zawodowych, indywidualna wytrzymałość psychiczna i fizyczna - dalsze szkolenia - kierowanie pracownikami, kierownictwo w zakresie pedagogicznym i administracyjnym - kierowanie pracownikami, kierownictwo w zakresie pedagogicznym i administracyjnym J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

22 Wewnętrzne kierowanie szkołą Szkoła jako organizacja skupiająca specjalistów Szkoła jako organizacja skupiająca specjalistów –Tworzenie pozytywnej atmosfery –Uznanie i szacunek dla pracy kolegi –Zespoły Role dyrektora: -Obecnie: pracodawca, przewodnik, realizator -W przyszłości: inspirator, prekursor, osoba wspierająca rozwój J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/

23 Udział i wpływ rodziców na życie szkoły Zaangażowanie rodziców Zaangażowanie rodziców –Współpraca pomiędzy szkołą a domem (nauczyciele wychowawcy) –Spotkania z rodzicami –Przedstawiciele rodziców w Radzie Szkoły J. Lempinen dla I Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, www.oskko.edu.pl/kongres/ tłum. Katarzyna Kłobukowskawww.oskko.edu.pl/kongres/


Pobierz ppt "FINLANDIA A OŚWIATA Finlandia 5,2 milliony ludności 5,2 milliony ludności 338 000 kilometrów kwadratowych (17 mieszkańców/km2) 338 000 kilometrów kwadratowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google