Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program wyborczy Dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prof. nzw. Pol. Śl. Gliwice Maj 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program wyborczy Dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prof. nzw. Pol. Śl. Gliwice Maj 2008."— Zapis prezentacji:

1 Program wyborczy Dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prof. nzw. Pol. Śl. Gliwice Maj 2008

2

3 WYDZIAŁ DZIA Ł A LNOŚĆ WYDZIAŁU

4 Program wyborczy Dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prof. nzw. Pol. Śl. Gliwice Maj 2008

5 RIE-1Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania RIE-2Katedra Ochrony Powietrza RIE-3Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów RIE-4Instytut Inżynierii Wody i Ścieków RIE-5Insytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych RIE-6Instytut Techniki Cieplnej RIE-7Zakład Doświadczalno-Diagnostyczny Silników Spalinowych RIE-8Katedra Biotechnologii Środowiskowej Struktura

6 Kandydaci do władz dziekańskich DZIEKAN Dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prof. nzw. w Pol. Śl. PRODZIEKAN ds. Nauki i Organizacji Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny PRODZIEKANI ds. Dydaktyki Prof. dr hab. inż. Marian Nantka Dr hab. inż. Antoni Zajdel, Prof. nzw. w Pol. Śl.

7 Dotarcie do jak najszerszego grona z informacjami o możliwości zgłaszania różnych projektów badawczych, w tym także U.E. Tworzenie systemu motywacyjnego zachęcającego do starania się o w/w projekty. Stymulowanie działań dla intensyfikacji współpracy z partnerami zagranicznymi. Powołanie pełnomocnika lub zespołu ds. współpracy międzynarodowej. Szerokie kontakty z przemysłem. Działalność naukowo-badawcza

8 Wspieranie interdyscyplinarnych zespołów badawczych z różnych jednostek (naszego Wydziału, naszej Uczelni lub różnych uczelni). Zielone światło dla Centrum Transferu Technologii. Poszerzenie platformy współpracy z przemysłem o projekty interdyscyplinarne np. łączące energetykę/mechanikę z ochroną/inżynierią środowiska. Wymiana informacji o posiadaniu wysokiej klasy aparatury naukowo-badawczej. Zeszyt naukowy Wydziału – czasopismo z L.F. Działalność naukowo-badawcza

9 Zachęcanie i stymulowanie nauczycieli akademickich do uzyskiwania zarówno wysokich osiągnięć naukowych, jak i stopni oraz tytułu, przy równoczesnej dbałości o aktywność dydaktyczną i organizacyjną: upowszechnienie i zwiększenie liczby grantów habilitacyjnych, granty profesorskie dla uzyskania tytułu profesora. Wielopłaszczyznowa pozytywna motywacja pracowników: płace, wewnętrzne konkursy z nagrodami finansowymi, wspieranie wyjazdów konferencyjnych, udział w szkołach letnich, medale, odznaczenia, wyróżnienia. Pracownicy

10 Zachęcanie i stymulowanie nauczycieli akademickich do uzyskiwania zarówno wysokich osiągnięć naukowych, jak i stopni oraz tytułu, przy równoczesnej dbałości o aktywność dydaktyczną i organizacyjną: upowszechnienie i zwiększenie liczby grantów habilitacyjnych, granty profesorskie dla uzyskania tytułu profesora. Wielopłaszczyznowa pozytywna motywacja pracowników: płace, wewnętrzne konkursy z nagrodami finansowymi, wspieranie wyjazdów konferencyjnych, udział w szkołach letnich, medale, odznaczenia, wyróżnieni. Ochrona miejsc pracy: INTENSYWNA I SKUTECZNA PROMOCJA WYDZIAŁU kontynuacja, poszukiwanie nowych form promocji (system identyfikacji wizualnej, wizja Wydziału jako całości, firmy profesjonalne). Włączenie całej społeczności do zgodnej pracy na rzecz rozwoju Wydziału. Rada Byłych Dziekanów. Wsparcie dla Stowarzyszeń Wychowanków. Pracownicy

11 Współpraca z Samorządem Studenckim - dyskusja i wdrażanie proponowanych rozwiązań. Wprowadzenie okresowej oceny pracy prodziekanów (d/s dydaktyki), dziekana i dziekanatu. Wspieranie działalności sportowej i tzw. kulturowej. Studenci

12 Rozszerzenie możliwości wyjazdów zagranicznych. Popieranie działalności S.K.N. Pomoc przy organizacji konferencji studenckich. Promocja nagradzania najlepszych prac dyplomowych. Zachęcanie do przygotowywania publikacji. Współpraca przy promocji Wydziału wśród maturzystów. Wprowadzenie bezprzewodowego dostępu do internetu (WiFi) na terenie Wydziału i akademików. Udział najlepszych studentów w pracach naukowo-badawczych Studenci

13 Wspieranie wszelkich działań zmierzających do modernizacji oraz tworzenia nowych laboratoriów (środki MNiSW, Urzędu Marszałkowskiego – RPO, pomocowe, akredytacja ISO, programy certyfikacyjne). Podnoszenie standardów sal dydaktycznych. Zwiększenie funkcjonalności i estetyki korytarzy i holi. Udział w aranżacji otoczenia Wydziału. Rozbudowa infrastruktury informatycznej. Czynne wspieranie jednostek Wydziału w staraniach o powierzchnie laboratoryjne w związku z planowanymi wyburzeniami. Infrastruktura dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych. Infrastruktura

14 Szeroka dyskusja o dydaktyce (plany studiów, procedury dla doboru na specjalności, tematyka prac dyplomowych). Popieranie współpracy z innymi wydziałami oraz uczelniami, w tym szczególnie zagranicznymi. Promocja aplikacji nowoczesnych urządzeń w procesie edukacji. Powszechne wprowadzenie nauczania wspomaganego komputerem. bezprzewodowy internet. zachęcanie do wydawania nowych podręczników w dwóch postaciach – tradycyjnej i e. Edukacja

15 Angażowanie do zajęć w ramach specjalizacji wybitnych specjalistów praktyków, a także naukowców z zagranicy. Rozszerzenie oferty edukacyjnej w języku angielskim. Wspieranie ofert kształcenia podyplomowego. Integracja procesu kształcenia z badaniami naukowymi. Promocja Wydziału na rynku edukacyjnym. Edukacja

16 Pełne partnerstwo i otwarcie na kreatywne inicjatywy. Współpraca ze wszystkimi Jednostkami Organizacyjnymi i Samorządem Studentów dla dobra Wydziału i Jego Społeczności. Janusz Kotowicz


Pobierz ppt "Program wyborczy Dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prof. nzw. Pol. Śl. Gliwice Maj 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google