Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof B. Matusiak PRZEDSIĘBIORCZA UCZELNIA, PRZEDSIĘBIORCZY PROFESOR, PRZEDSIĘBIORCZY STUDENT - wyzwania współczesności - Opole, 28 stycznia 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof B. Matusiak PRZEDSIĘBIORCZA UCZELNIA, PRZEDSIĘBIORCZY PROFESOR, PRZEDSIĘBIORCZY STUDENT - wyzwania współczesności - Opole, 28 stycznia 2010."— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof B. Matusiak PRZEDSIĘBIORCZA UCZELNIA, PRZEDSIĘBIORCZY PROFESOR, PRZEDSIĘBIORCZY STUDENT - wyzwania współczesności - Opole, 28 stycznia 2010

2 Nowoczesny (przedsiębiorczy uniwersytet) = Humboldt + Schumpeter

3 DLACZEGO ŁĄCZYMY DZIAŁALNOŚĆ AKADEMICKĄ Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ?
Potrzeba wprowadzenia proaktywnych studentów i absolwentów na ścieżkę ambitnego innowacyjnego biznesu Potrzeba lepszego wykorzystania potencjału środowiska akademickiego – wizja „Przedsiębiorczego Uniwersytetu” „”Uniwersytetu III Generacji” Niekiedy naukowcy muszą i/lub chcą wyjść z laboratorium i zabrać się za biznes – firmy odpryskowe Tradycyjne metody współpracy z przemysłem nie zawsze się sprawdzają

4 Transformacja uniwersytetu i świata nauki w siłę napędową rozwoju gospodarczego. Na styku nauki i biznesu jest oczekiwany najbliższy impuls strukturalny w wymiarze globalnym (nowa fala Kondratiewa)

5 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA
Przedsiębiorczy uniwersytet aktywny w sferze kontaktów z otoczeniem, edukacji biznesu oraz praktycznego wspierania tworzenia nowych firm powstałych na bazie know-how osób związanych badaniami naukowymi Polska jest na początkowym etapie kształtowania modelu rozwoju przedsiębiorczości akademickiej

6 AKTYWIZACJA AP WYMAGA:
Zmiany świadomości kadry zarządzającej, korpusu administracyjnego i pracowników szkół wyższych Polityki w zakresie: strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, warunków prowadzenia biznesu, rozwoju systemu wsparcia.. Programów edukacyjnych i szkoleniowych, przygotowanych wykładowców i trenerów Programów inkubacji i akceleracji biznesu (od pomysłu do rynku globalnego ..) Integracji uczelni z otoczeniem, konsolidacji regionalnych systemów innowacji

7 POSTAWY ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO WOBEC PA:
Entuzjaści „Zdroworozsądkowcy” Neutralni Wrogowie

8 Wzmocnienie oferty programowej uczelni o zajęcia dotyczące przedsiębiorczości, innowacji i komercjalizacji technologii, własności intelektualnej.

9 przedsiębiorczość powinna być przedmiotem profesjonalnego nauczania na poziomie akademickim z uwzględnieniem specyfiki na wszystkich poziomach studiów – od licencjatu po studia doktoranckie. holistyczne podejście do edukacji i funkcjonowania nowego biznesu z uwzględnieniem aspektów psychologicznych, prawnych, etycznych, społecznych, organizacyjnych i ekonomicznych. metody dydaktyczne powinny zawierać zróżnicowane, intensywne formy włączenia studentów w realizację konkretnych przedsięwzięć biznesowych, (np.: gry dydaktyczne) łączenie wiedzy i umiejętności nauczycieli akademickich z wiedzą i doświadczeniem praktyków biznesu

10 Skuteczne nauczanie i promowanie PA zależy od dostępu do profesjonalnych programów szkoleniowych, przystosowanych uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i instytucjonalnych oraz proaktywnych wykładowców.

11 Intensyfikacja rozwoju infrastruktury wsparcia obejmującej: instytucje i programy, przygotowanie zespołów zarządzających i budowę oferty usług dla nowo tworzonych firm. Fundusze europejskie tworzą duże możliwości finansowania inicjatyw w ramach i przy uczelniach.

12 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Centra Transferu Technologii powinny być ogniwem czytelnej uczelnianej strategii rozwoju przedsiębiorczości, a nie sposobem na pozyskiwanie dodatkowych funduszy. Wzmocnienia wymaga system informacji i promocji sfery instytucji przedsiębiorczości i innowacji w środowisku akademickim. Uczelnie powinny w większym zakresie gwarantować stabilność zarządzania i trwałość zespołów instytucji wsparcia. Należy podkreślić nadmierną formalizację dostępnych funduszy prowadzącą do przerostów biurokratycznych w wyniku których ginie cel i odbiorca końcowy podejmowanych działań.

13 Intensyfikacja współpracy szkół wyższych i pracowników naukowych ze środowiskiem biznesu, lokalną/regionalną administracją i instytucjami wsparcia. Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej powinno mieć na poziomie regionu kompleksowy charakter. Wymaga to współpracy uczelni i ich struktur pro-przedsiębiorczych (AIP i CTT) z parkami technologicznymi, klastrami, funduszami venture capital itp.

14 organizowanie klubów przedsiębiorców, konkursów, spotkań, seminariów, konferencji, festiwali nauki;
prowadzenie wystaw, giełd i targów innowacyjnych; tworzenie i obsługa regionalnych portali i baz danych; Proinnowacyjne zamówienia publiczne.

15 Dziękuję za uwagę !!! kbmat@uni.lodz.pl


Pobierz ppt "Krzysztof B. Matusiak PRZEDSIĘBIORCZA UCZELNIA, PRZEDSIĘBIORCZY PROFESOR, PRZEDSIĘBIORCZY STUDENT - wyzwania współczesności - Opole, 28 stycznia 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google