Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego - narzędzie wsparcia innowacji w województwie śląskim Wodzisław Śląski, 7 marca 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego - narzędzie wsparcia innowacji w województwie śląskim Wodzisław Śląski, 7 marca 2013r."— Zapis prezentacji:

1 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego - narzędzie wsparcia innowacji w województwie śląskim Wodzisław Śląski, 7 marca 2013r.

2 III edycja projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Projekt - charakterystyka

3 Partnerzy projektu: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Śląska Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" w Gliwicach Beneficjentami projektu są: przedsiębiorcy uczelnie i ich pracownicy naukowi jednostki badawczo-rozwojowe instytucje otoczenia biznesu jednostki samorządu terytorialnego.

4

5 III edycja projektu systemowego IP Cele projektu: Cel główny projektu: ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO REGIONU POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW ORAZ BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ OPARTEJ NA WSPÓŁPRACY I PRZEPŁYWIE EFEKTÓW WDRAŻANIA RIS I PRT WŚRÓD AKTORÓW REGIONALNEGO SYSTEMU INNOWACJI. Cele szczegółowe: rozwój współpracy przedstawicieli środowisk nauki, badań, przemysłu i samorządów poprzez organizację spotkań, szkoleń, warsztatów i studiów podyplomowych na rzecz wymiany innowacji i informacji, identyfikacja, wsparcie i wypromowanie 8 najlepszych praktyk w regionie na rzecz innowacyjnego i pro-technologicznego rozwoju regionu, wsparcie rozwoju 4 narzędzi strategicznego zarządzania rozwojem innowacji i pro- technologicznym regionu monitoring procesów realizacji Regionalnego Systemu Innowacji

6 Grupy docelowe projektu Podmioty odpowiedzialne za opracowanie i wdrażanie RIS w województwie śląskim

7 Projekt przykładowe działania

8 I. Model współpracy eksperckiej – równoległa praca zespołów Urząd Marszałkowski Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół ds. RIS: JZ RSI oraz JKW RIS Komitet Sterujący RIS Śląska Rada Innowacji Międzywydziałowy Zespół ds. Innowacji Zespół ds. opracowania Programu Rozwoju Technologii oraz modelu wdrażania Zespół ds. Aktualizacji RIS oraz modelu wdrażania RIS Zespól ds. Opracowania Planu Promocji Innowacji na lata 2010-15

9 V. Kadry dla innowacji – przedsięwzięcia realizowane Wsparcie podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RIS poprzez świadome budowanie kompetencji – wykształcenie w regionie profesjonalnych kadr dla kreowania i wdrażania innowacji Menadżerowie innowacji - studia podyplomowe, 20 uczestników Broker technologiczny –studia podyplomowe, 20 uczestników Blok szkoleniowo – warsztatowy dla kadry akademickiej 20 uczestników Szkolenie z wyceny technologii wraz z mentoringiem - 10 uczestników

10 Animatorzy zajmujący się identyfikowaniem potrzeb i problemów przedsiębiorców w zakresie innowacji oraz pomaganiem w ich rozwiązywaniu. Współpracują oni również ze środowiskiem nauki oraz administracji lokalnej i regionalnej. Centrum Biotechnologii przy Politechnice Śląskiej, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają na spotkanie informacyjne pt. Śląskie spotkanie z Biobiznesem" organizowane w dniu 22 marca 2013r. Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw oraz pracowników naukowych i doktorantów związanych z sektorem biotechnologii przemysłowej, środowiskowej oraz bioinformatyki. Intencją organizatorów jest przedstawienie wybranych obszarów badawczych biotechnologii, a także zainicjowanie kontaktów pomiędzy środowiskami przedsiębiorców, naukowców i administracji, owocujących skuteczną komercjalizacją rozwiązań z zakresu biotechnologii. W trakcie spotkania będzie możliwość bezpośredniego kontaktu z naukowcami Centrum Biotechnologii oraz zwiedzenia laboratoriów Centrum Biotechnologii. Spotkanie informacyjne jest nieodpłatne. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do dnia 15 marca 2013 roku poprzez rejestrację na stronie: http://www.citt.polsl.pl/formularz_spotkania/ Szczegółowe informacje wraz z programem spotkania na stronie Centrum Innowacji i Transferu Technologii: http://www.citt.polsl.pl/news/629 www.citt.polsl.pl/RIS_Animatorzy

11 VIII. INNOBSERVATOR SILESIA Regionalna Platforma i Obserwatorium Innowacji Nowe funkcjonalności i szata graficzna serwisu wiesz więcej możesz więcej www.ris.slaskie.pl

12 Najbliższe wydarzenia Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE zaprasza na Seminarium Efektywne prowadzenie rozwoju nowych produktów Katowice 21.03.2013

13 Najbliższe wydarzenia Centrum Biotechnologii przy Politechnice Śląskiej, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają na spotkanie informacyjne pt. Śląskie spotkanie z Biobiznesem " organizowane w dniu 22 marca 2013r. Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw oraz pracowników naukowych i doktorantów związanych z sektorem biotechnologii przemysłowej, środowiskowej oraz bioinformatyki. Intencją organizatorów jest przedstawienie wybranych obszarów badawczych biotechnologii, a także zainicjowanie kontaktów pomiędzy środowiskami przedsiębiorców, naukowców i administracji, owocujących skuteczną komercjalizacją rozwiązań z zakresu biotechnologii. W trakcie spotkania będzie możliwość bezpośredniego kontaktu z naukowcami Centrum Biotechnologii oraz zwiedzenia laboratoriów Centrum Biotechnologii. Spotkanie informacyjne jest nieodpłatne. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do dnia 15 marca 2013 roku poprzez rejestrację na stronie: www.citt.polsl.pl/formularz_spotkania/ www.citt.polsl.pl/formularz_spotkania/ Szczegółowe informacje wraz z programem spotkania na stronie Centrum Innowacji i Transferu Technologii: www.citt.polsl.pl/news/629www.citt.polsl.pl/news/629

14 Konkurs INNOSILESIA 3 w kategorii współpracy sfery przedsiębiorstw i nauki Cele konkursu: 1.Promocja idei współpracy pomiędzy sferą przedsiębiorstw i nauki w województwie śląskim. 2.Promowanie wdrażania innowacyjnych rozwiązań dzięki wzajemnej współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych w województwie śląskim. 3.Poprawa wizerunku regionu, przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych działających na jego terenie poprzez promocję dobrych praktyk. 4.Zachęcanie przedsiębiorstw i jednostek naukowych do wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i produkcyjnych. 5.Wybór najbardziej innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w życie poprzez współpracę śląskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych, które będzie można promować jako dobre praktyki. Nabór złoszeń do 29 marca 2013

15 Koordynator zadań w TECHNOPARKU GLIWICE Mateusz Góra tel. 603 216 580 e-mail: mateusz.gora@technopark.gliwice.plmateusz.gora@technopark.gliwice.pl


Pobierz ppt "Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego - narzędzie wsparcia innowacji w województwie śląskim Wodzisław Śląski, 7 marca 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google