Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wodzisław Śląski, 7 marca 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wodzisław Śląski, 7 marca 2013r."— Zapis prezentacji:

1 Wodzisław Śląski, 7 marca 2013r.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego - narzędzie wsparcia innowacji w województwie śląskim Wodzisław Śląski, 7 marca 2013r.

2 Projekt - charakterystyka
III edycja projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Projekt - charakterystyka

3 Partnerzy projektu: Beneficjentami projektu są: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa, przedsiębiorcy uczelnie i ich pracownicy naukowi Politechnika Śląska jednostki badawczo-rozwojowe Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" w Gliwicach instytucje otoczenia biznesu jednostki samorządu terytorialnego.

4

5 III edycja projektu systemowego IP
Cele projektu: Cel główny projektu: ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO REGIONU POPRZEZ POPRAWĘ WARUNKÓW ORAZ BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ OPARTEJ NA WSPÓŁPRACY I PRZEPŁYWIE EFEKTÓW WDRAŻANIA RIS I PRT WŚRÓD AKTORÓW REGIONALNEGO SYSTEMU INNOWACJI. Cele szczegółowe: ● rozwój współpracy przedstawicieli środowisk nauki, badań, przemysłu i samorządów poprzez organizację spotkań, szkoleń, warsztatów i studiów podyplomowych na rzecz wymiany innowacji i informacji, ● identyfikacja, wsparcie i wypromowanie 8 najlepszych praktyk w regionie na rzecz innowacyjnego i pro-technologicznego rozwoju regionu, ● wsparcie rozwoju 4 narzędzi strategicznego zarządzania rozwojem innowacji i pro-technologicznym regionu ● monitoring procesów realizacji Regionalnego Systemu Innowacji

6 Grupy docelowe projektu Podmioty odpowiedzialne za opracowanie i wdrażanie RIS w województwie śląskim PRZEDSIĘBIORCY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWE UCZELNIE I ICH PRACOWNICY NAUKOWI

7 przykładowe działania
Projekt przykładowe działania

8 I. Model współpracy eksperckiej – równoległa praca zespołów
Urząd Marszałkowski Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół ds. RIS: JZ RSI oraz JKW RIS Komitet Sterujący RIS Śląska Rada Innowacji Międzywydziałowy Zespół ds. Innowacji Zespół ds. opracowania Programu Rozwoju Technologii oraz modelu wdrażania Zespół ds. Aktualizacji RIS oraz modelu wdrażania RIS Zespól ds. Opracowania Planu Promocji Innowacji na lata Komitet Sterujący ● skupia przedstawicieli środowisk naukowych, gospodarczych, instytucji wsparcia biznesu oraz jednostek samorządowych, ● pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Zarządu Województwa Śląskiego w sprawach związanych z programowaniem, koordynacją, realizacją, monitorowaniem i oceną polityki rozwoju województwa w zakresie innowacji. Śląska Rada Innowacji ● skupia przedstawicieli środowisk naukowych, instytucji wsparcia biznesu, jednostek samorządowych oraz biznes, ● pełni funkcję ekspercko-doradczą dla Komitetu Sterującego Regionalną Strategią Innowacji w sprawach związanych między innymi z opracowaniem regionalnych dokumentów: Programu Wykonawczego, aktualizacji RIS, opracowania PRT i PPI. Międzywydziałowy Zespół ds. Innowacji ● skupia przedstawicieli Gabinetu Marszałka oraz Wydziałów: EFS, Rozwoju Regionalnego, Planowania Strategicznego i Przestrzennego, Gospodarki, Edukacji, Kultury, Ochrony Środowiska, Promocji i Współpracy Międzynarodowej, ● zadaniem jest koordynacja działań oraz przepływu informacji dotyczących podejmowania szerokorozumianych działań proinnowacyjnych przez merytoryczne Wydziały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zespół ds. opracowania Programu Rozwoju Technologii ● skupia przedstawicieli Głównego Instytutu Górnictwa, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Politechniki Śląskiej, ● opracowanie PRT stanowi koherentną całość z RIS i Programem Wykonawczym i stanowi opracowanie strategicznego planu rozwoju technologicznego regionu na lata Zespół ds. aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji ● skupia przedstawicieli Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej, ● opracowanie aktualizacji RIS jest wynikiem zachodzących w regionie, karu i na świecie zmian społeczno-gospodarczych, a także rosnących oczekiwań w zakresie budowania gospodarki opartej na wiedzy na lata 2013 – 2020. Zespół ds. opracowania Planu Promocji Innowacji ● skupia przedstawicieli Akademii Sztuk Pięknych, ● określenie narzędzi oraz kierunków promocji RSI, kultury innowacyjnej oraz szerokorozumianego zagadnienia innowacyjności w regionie w latach

9 V. Kadry dla innowacji – przedsięwzięcia realizowane
Wsparcie podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie RIS poprzez świadome budowanie kompetencji – wykształcenie w regionie profesjonalnych kadr dla kreowania i wdrażania innowacji Menadżerowie innowacji - studia podyplomowe, 20 uczestników Broker technologiczny –studia podyplomowe, 20 uczestników Blok szkoleniowo – warsztatowy dla kadry akademickiej 20 uczestników Szkolenie z wyceny technologii wraz z mentoringiem uczestników Główny nacisk został położony na: ● opanowanie m. in. Praktycznych umiejętności identyfikacji podstawowych elementów procesów innowacji w układzie branżowym i regionalnym, ● zapoznanie się z najważniejszymi typami strategii innowacyjnych ● opanowanie umiejętności oceny ilościowo-jakościowej przedsiębiorstw Nabór na studia będzie prowadzony we wrześniu 2012r. Kierunki będą prowadzone równolegle; Studia realizowane są przez Politechnikę Śląska, w imieniu której zadnia w projekcie realizuje Centrum innowacji i Transferu Technologii Blok szkoleniowo-warsztatowy – w obecnej edycji projektu będą przeprowadzone dwie edycje ( jedna w drugiej połowie 2012r., druga w pierwszej połowie 2013r.) – nabór i realizację będzie prowadził TECHNOPARK GLIWICE Szkolenie z wyceny technologii – zostanie przeprowadzone w 2013r. Również przez TECHNOPARK GLIWICE

10 Animatorzy Animatorzy
zajmujący się identyfikowaniem potrzeb i problemów przedsiębiorców w zakresie innowacji oraz pomaganiem w ich rozwiązywaniu. Współpracują oni również ze środowiskiem nauki oraz administracji lokalnej i regionalnej. Centrum Biotechnologii przy Politechnice Śląskiej, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Śląskie spotkanie z Biobiznesem" organizowane w dniu 22 marca 2013r. Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw oraz pracowników naukowych i doktorantów związanych z sektorem biotechnologii przemysłowej, środowiskowej oraz bioinformatyki. Intencją organizatorów jest przedstawienie wybranych obszarów badawczych biotechnologii, a także zainicjowanie kontaktów pomiędzy środowiskami przedsiębiorców, naukowców i administracji, owocujących skuteczną komercjalizacją rozwiązań z zakresu biotechnologii. W trakcie spotkania będzie możliwość bezpośredniego kontaktu z naukowcami Centrum Biotechnologii oraz zwiedzenia laboratoriów Centrum Biotechnologii. Spotkanie informacyjne jest nieodpłatne. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do dnia 15 marca 2013 roku poprzez rejestrację na stronie: Szczegółowe informacje wraz z programem spotkania na stronie Centrum Innowacji i Transferu Technologii:

11 wiesz więcej możesz więcej www.ris.slaskie.pl
VIII. INNOBSERVATOR SILESIA Regionalna Platforma i Obserwatorium Innowacji Nowe funkcjonalności i szata graficzna serwisu wiesz więcej możesz więcej

12 Najbliższe wydarzenia
Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE zaprasza na Seminarium „Efektywne prowadzenie rozwoju nowych produktów” Katowice

13 Najbliższe wydarzenia
Centrum Biotechnologii przy Politechnice Śląskiej, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Śląskie spotkanie z Biobiznesem" organizowane w dniu 22 marca 2013r. Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców, pracowników przedsiębiorstw oraz pracowników naukowych i doktorantów związanych z sektorem biotechnologii przemysłowej, środowiskowej oraz bioinformatyki. Intencją organizatorów jest przedstawienie wybranych obszarów badawczych biotechnologii, a także zainicjowanie kontaktów pomiędzy środowiskami przedsiębiorców, naukowców i administracji, owocujących skuteczną komercjalizacją rozwiązań z zakresu biotechnologii. W trakcie spotkania będzie możliwość bezpośredniego kontaktu z naukowcami Centrum Biotechnologii oraz zwiedzenia laboratoriów Centrum Biotechnologii. Spotkanie informacyjne jest nieodpłatne. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do dnia 15 marca 2013 roku poprzez rejestrację na stronie: Szczegółowe informacje wraz z programem spotkania na stronie Centrum Innowacji i Transferu Technologii:

14 Konkurs INNOSILESIA 3 w kategorii „współpracy sfery przedsiębiorstw i nauki”
Cele konkursu: Promocja idei współpracy pomiędzy sferą przedsiębiorstw i nauki w województwie śląskim. Promowanie wdrażania innowacyjnych rozwiązań dzięki wzajemnej współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych w województwie śląskim. Poprawa wizerunku regionu, przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych działających na jego terenie poprzez promocję dobrych praktyk. Zachęcanie przedsiębiorstw i jednostek naukowych do wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych i produkcyjnych. Wybór najbardziej innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w życie poprzez współpracę śląskich przedsiębiorstw i jednostek naukowych, które będzie można promować jako „dobre praktyki”. Nabór złoszeń do 29 marca 2013

15 Koordynator zadań w TECHNOPARKU GLIWICE Mateusz Góra tel
Koordynator zadań w TECHNOPARKU GLIWICE Mateusz Góra tel


Pobierz ppt "Wodzisław Śląski, 7 marca 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google