Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja Łódzkiego Modelu Doradztwa Zawodowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja Łódzkiego Modelu Doradztwa Zawodowego"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja Łódzkiego Modelu Doradztwa Zawodowego
Opracowanie: Małgorzata Sienna Kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP Zaprezentowanie Ewa Koper – doradca zawodowy ODZ

2 Założenia

3 Współczesny rynek edukacji
Możliwość wyboru Świadomość możliwości Świadomość konsekwencji wyboru ścieżki kształcenia uczelni Szkoły Świadomość własnych kompetencji Świadomość oczekiwań rynku pracy świadomość określa byt …

4 Świadome wybory kariery zawodowej
4

5 Różne możliwości kształcenia i pracy
Studia III stopnia Praca 3 Studia podyplomowe Jednolite 5 letnie studia magisterskie Studia II stopnia Praca 2 Studia I stopnia Praca 1 Kursy, kolegia, szkoły policealne Matura GIMNAZJUM Liceum Ogó LO Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa 5

6 Co to znaczy świadomie wybrać zawód?
Od kiedy powinno planować się karierę zawodową? Dlaczego warto świadomie planować ścieżkę kształcenia i rozwoju zawodowego? Co każdy uczeń wiedzieć powinien?

7 W PLANOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ?
JAK POMÓC UCZNIOWI W PLANOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ? ustalić czym chciałby się w przyszłości zajmować pomóc mu oszacować jego mocne i słabe strony skontaktować ucznia z doradcą zawodowym pozwolić samemu zdecydować o wyborze szkoły i swojej kariery zawodowej

8 OBSZARY DZIAŁAŃ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE
Planowanie kariery Rozpoznanie świata edukacji i pracy Rozwój samopoznania

9 Ośrodek Doradztwa Zawodowego
Opracowanie modelu Współ-tworzenie wsoipz/ programy Wspieranie organizacji wsoipz w szkołach Wdrożenie modelu

10 Podstawowe założenia Orientacja i poradnictwo zawodowe musi być znane wszystkim nauczycielom W procesie kształcenia konieczne jest przekazywanie informacji i kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. Nauczyciel każdego przedmiotu ma włączyć się do realizacji orientacji i poradnictwa zawodowego

11 MODEL DORADZTWA ZAWODOWEGO
PRACODAWCY, ŁSSE RYNEK PRACY INNE ORGANIZACJE KOMPLEKSOWE WSPARCIE NAUCZYCIELE WARSZTATY, KURSY, ZESPOŁY METODYCZNE, ZADANIOWE KONSULTACJE, PUBLIKACJE, CERTYFIKOWANIE DORADCY ZAWODOWI OŚRODKA DORADZTWA ZAWODOWEGO ŁCDNiKP UCZNIOWIE DORADZTWO INDYWIDUALNE, GRUPOWE, WARSZTATY KONKURSY, WYCIECZKI SZKOŁY LIDERZY WSOiPZ – GIMNAZJA OPIEKUNOWIE SZOK – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE RODZICE SPOTKANIA Z PRACODAWCAMI, DORADZTWO INDYWIDUALNE 11

12 Samorząd powiatowy D D D D D D D D D D D D G G G G
Ośrodek Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego D D D D D D D D D D D D G G G G

13 Ośrodek Doradztwa Zawodowego
Szkoły podstawowe gimnazja Licea ogólnokształcące Zespoły szkół ponadgimnazjalnych Rozwiązanie systemowe

14 Prezentują ofertę kształcenia
Udzielają rzetelnej informacji edukacyjno-zawodowej Badają predyspozycje zawodowe DORADCY ZAWOODOWI Rozpoznają system potwierdzania kwalifikacji Rozpoznają potencjał uczących się, prowadzą badania potrzeb Identyfikują możliwości pracy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim, globalnym

15 WDROŻENIE MODELU WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
POWOŁANIE ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH I LIDERÓW TYCH ZESPOŁÓW KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO URUCHOMIENIE I PROWADZENIE PROCESÓW DORADCZYCH RZETELNA INFORMACJA O POTRZEBACH RYNKU PRACY

16 SZKOŁY OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO OTOCZENIE SPOŁ.-GOSP.
OBSREWATORIUM RYNKU PRACY DLA EDUKACJI OTOCZENIE SPOŁ.-GOSP. SZKOŁY OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO

17 KATALOG USŁUG DORADCZYCH
Zajęcia grupowe/Warsztaty Lekcje modelowe Nauczyciele, uczniowie Wycieczki zawodoznawcze -szkoły zawodowe, przedsiębiorstwa Konsultacje indywidualne Szkoła, Punkt Konsultacyjny ŁCDNiKP Konkursy Spotkania pracodawców z rodzicami i uczniami Publikacje – wskazywanie dobrych praktyk Badanie predyspozycji zawodowych/zajęcia dodatkowe Konferencje, seminaria

18 Wewnątrzszkolny system orientacji i poradnictwa zawodowego
Współpraca z różnymi instytucjami, otoczeniem społeczno-gospodarczym Warsztaty w grupach Konsultacje indywidualne Udział w konkursach Szkolny Ośrodek Kariery Informacja edukacyjno-zawodowa Tworzenie warsztatu pracy Badanie losów absolwentów F O R M y Publikacje, informator Warsztaty z techniki Badanie predyspozycji zawodowych Organizacja spotkań z pracodawcami 18

19 DORADZTWO INDYWIDUALNE
W PUNKCIE KONSULTACYJNYM w ŁCDNiKP, w szkołach Zakres, przykłady: Świadome planowanie ścieżki edukacyjnej Informacja zawodowa Identyfikowanie zainteresowań, zdolności i predyspozycji do wykonywania określonych czynności Tworzenie indywidualnych planów rozwoju zawodowego

20 Podczas doradztwa indywidualnego, UCZĄCY SIĘ uzyskuje:
Pomoc: w osiągnięciu znajomości samego siebie, zdolności, zainteresowań i właściwości warunkujących przydatność do określonego zawodu, w zrozumieniu i dokonaniu obiektywnej oceny sytuacji w jakiej się znajduje, w zgromadzeniu niezbędnych do wejścia na rynek informacji o sytuacji na rynku pracy, w pozyskaniu informacji dotyczącej dalszego kształcenia, w rozwiązaniu problemu, wyzwoleniu aktywności i inicjatywy oraz podjęciu trafnej decyzji, w zaplanowaniu swoich działań związanych z karierą zawodową. Informacje o: zawodach typowych dla danego regionu, zawodach deficytowych potrzebach gospodarczych środowiska i warunkach nauki w tych szkołach ponadpodstawowych szkołach możliwościach dokształcania, doskonalenia w drodze szkoleń kursowych skutkach rozwiązań problemu, z którym się zgłasza

21 Ośrodek Doradztwa Zawodowego
Zespoły metodyczne ds. Projekty „Wsparcie na starcie” – zajęcia edukacyjne z doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjów – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z PO KL „Więcej umiem, więcej mogę” „Informacja statystyczna i wybór dalszej ścieżki kształcenia” Wdrażania metody projektów w doradztwie zawodowym Badań ankietowych Organizacji bazy techno-dydaktycznej doradcy zawodowego Przygotowania materiałów edukacyjnych z zakresu orientacji zawodowej Struktury kształcenia zawodowego w Łodzi

22 WYCIECZKI np. Dell Indesit Engorem Zespoły szkół ponadgimnazjalnych

23 OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO
ORGANIZUJE WYCIECZKI UCZNIÓW GIMNAZJÓW DO ZESPOŁÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ PRACODAWCÓW, SPOTKANIA PRACODAWCÓW Z RODZICAMI I UCZNIAMI

24 OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO
KONKURSY DLA UCZNIÓW „ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” „O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ” NAJLEPSZY SZOK STATYSTYKA W KARIERZE 24

25 25

26 Imprezy plenerowe Park zawodów Spotkania z karierą
W ramach OTK Imprezy plenerowe Park zawodów Spotkania z karierą

27 konferencje w roku szkolnym 2010/2011
„Organizacja wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego” dla nauczycieli i doradców zawodowych „Organizacja wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego w gimnazjum” – dla dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Doradztwo zawodowe w kontekście potrzeb rynku pracy. Szkoła zawodowa dzisiaj i jutro” (ogólnopolska) Lekcje modelowe

28 Osiągnięcia uczniów praca nad sobą, poznanie pozytywnych cech osobowości uświadomienie sobie swoich zainteresowań, uzdolnień i możliwości oraz wykorzystanie ich w wybieranych zawodach umiejętność komunikowania się z ludźmi – przedstawicielami różnych zawodów wypracowanie sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

29 OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO REKOMENDUJE DO CERTYFIKATÓW
WZORCOWY WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO LIDER WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO

30 Wybrane publikacje Modelowanie systemu doradztwa zawodowego
Pracodawcy w systemie edukacji zawodowej Łódzkie szkoły zawodowe-19 zeszytów metodycznych z prac nad tworzeniem modelu doradztwa zawodowego, Kompetencje kluczowe, a wybrane działania podejmowane przez doradców zawodowych, Stwórz Indywidualny Plan Kariery i zmieniaj go jeśli zajdzie taka potrzeba

31 Jaki efekt końcowy chcemy uzyskać?
kształtowanie odpowiednich postaw, zachowań, umiejętności i wiedzy lepsze „dopasowanie” do zawodów zapewnienie bardziej kompleksowego rozwiązania problemów z młodzieżą należącą do tzw. kategorii szczególnego ryzyka lepsze przygotowanie młodzieży do świadomego planowana kariery

32 „Świadectwo i wiem co dalej!”
32


Pobierz ppt "Prezentacja Łódzkiego Modelu Doradztwa Zawodowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google