Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja Łódzkiego Modelu Doradztwa Zawodowego Opracowanie: Małgorzata Sienna Kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP Zaprezentowanie Ewa Koper.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja Łódzkiego Modelu Doradztwa Zawodowego Opracowanie: Małgorzata Sienna Kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP Zaprezentowanie Ewa Koper."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja Łódzkiego Modelu Doradztwa Zawodowego Opracowanie: Małgorzata Sienna Kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP Zaprezentowanie Ewa Koper – doradca zawodowy ODZ

2 Założenia

3 Współczesny rynek edukacji Możliwość wyboru Świadomość możliwości Świadomość konsekwencji wyboru ścieżki kształcenia uczelni Szkoły Świadomość własnych kompetencji Świadomość oczekiwań rynku pracy Świadomość możliwości świadomość określa byt …

4 Świadome wybory kariery zawodowej

5 Różne możliwości kształcenia i pracy 5 Matura Praca 2 Studia I stopnia Praca 1 Kursy, kolegia, szkoły policealne Praca 3 Studia II stopnia Studia III stopnia Studia podyplomowe Jednolite 5 letnie studia magisterskie Liceum Ogó LO Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa GIMNAZJUM

6 Co to znaczy świadomie wybrać zawód? Od kiedy powinno planować się karierę zawodową? Dlaczego warto świadomie planować ścieżkę kształcenia i rozwoju zawodowego? Co każdy uczeń wiedzieć powinien?

7 ustalić czym chciałby się w przyszłości zajmować pomóc mu oszacować jego mocne i słabe strony skontaktować ucznia z doradcą zawodowym pozwolić samemu zdecydować o wyborze szkoły i swojej kariery zawodowej

8 OBSZARY DZIAŁAŃ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE Planowanie kariery Rozpoznanie świata edukacji i pracy Rozwój samopoznania

9 Ośrodek Doradztwa Zawodowego Współ- tworzenie wsoipz/ programy Wspieranie organizacji wsoipz w szkołach Wdrożenie modelu Opracowanie modelu Opracowanie modelu

10 Podstawowe założenia Orientacja i poradnictwo zawodowe musi być znane wszystkim nauczycielom W procesie kształcenia konieczne jest przekazywanie informacji i kształtowanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. Nauczyciel każdego przedmiotu ma włączyć się do realizacji orientacji i poradnictwa zawodowego

11 MODEL DORADZTWA ZAWODOWEGO PRACODAWCY, ŁSSE RYNEK PRACY INNE ORGANIZACJE DORADCY ZAWODOWI OŚRODKA DORADZTWA ZAWODOWEGO ŁCDNiKP NAUCZYCIELEUCZNIOWIERODZICE SZKOŁY LIDERZY WSOiPZ – GIMNAZJA OPIEKUNOWIE SZOK – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DORADZTWO INDYWIDUALNE, GRUPOWE, WARSZTATY KONKURSY, WYCIECZKI WARSZTATY, KURSY, ZESPOŁY METODYCZNE, ZADANIOWE KONSULTACJE, PUBLIKACJE, CERTYFIKOWANIE SPOTKANIA Z PRACODAWCAMI, DORADZTWO INDYWIDUALNE KOMPLEKSOWE WSPARCIE

12 G G G D D D D Samorząd powiatowy G D DDD DD D D Ośrodek Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

13 Szkoły podstawowe gimnazja Licea ogólnokształcące Zespoły szkół ponadgimnazjalnych Rozwiązanie systemowe Ośrodek Doradztwa Zawodowego

14 Prezentują ofertę kształcenia Badają predyspozycje zawodowe Rozpoznają system potwierdzania kwalifikacji Rozpoznają potencjał uczących się, prowadzą badania potrzeb Udzielają rzetelnej informacji edukacyjno- zawodowej Identyfikują możliwości pracy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim, globalnym DORADCY ZAWOODOWI

15 WDROŻENIE MODELU WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO POWOŁANIE ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH I LIDERÓW TYCH ZESPOŁÓW KOORDYNACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE DORADZTWA ZAWODOWEGO URUCHOMIENIE I PROWADZENIE PROCESÓW DORADCZYCH RZETELNA INFORMACJA O POTRZEBACH RYNKU PRACY

16 OBSREWATORIUM RYNKU PRACY DLA EDUKACJI OTOCZENIE SPOŁ.-GOSP. SZKOŁY OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO

17 KATALOG USŁUG DORADCZYCH Konsultacje indywidualne Szkoła, Punkt Konsultacyjny ŁCDNiKP Konkursy Zajęcia grupowe/Warsztaty Lekcje modelowe Nauczyciele, uczniowie Wycieczki zawodoznawcze - szkoły zawodowe, przedsiębiorstwa Spotkania pracodawców z rodzicami i uczniami Publikacje – wskazywanie dobrych praktyk Badanie predyspozycji zawodowych/zajęcia dodatkowe Konferencje, seminaria

18 Wewnątrzszkolny system orientacji i poradnictwa zawodowego Szkolny Ośrodek Kariery Współpraca z różnymi instytucjami, otoczeniem społeczno-gospodarczym Badanie losów absolwentów Organizacja spotkań z pracodawcami FORMyFORMy Informacja edukacyjno- zawodowa Tworzenie warsztatu pracy Publikacje, informator Warsztaty z techniki Badanie predyspozycji zawodowych

19 W PUNKCIE KONSULTACYJNYM w ŁCDNiKP, w szkołach Zakres, przykłady: Świadome planowanie ścieżki edukacyjnej Informacja zawodowa Identyfikowanie zainteresowań, zdolności i predyspozycji do wykonywania określonych czynności Tworzenie indywidualnych planów rozwoju zawodowego

20 Podczas doradztwa indywidualnego, UCZĄCY SIĘ uzyskuje: Pomoc: w osiągnięciu znajomości samego siebie, zdolności, zainteresowań i właściwości warunkujących przydatność do określonego zawodu, w zrozumieniu i dokonaniu obiektywnej oceny sytuacji w jakiej się znajduje, w zgromadzeniu niezbędnych do wejścia na rynek informacji o sytuacji na rynku pracy, w pozyskaniu informacji dotyczącej dalszego kształcenia, w rozwiązaniu problemu, wyzwoleniu aktywności i inicjatywy oraz podjęciu trafnej decyzji, w zaplanowaniu swoich działań związanych z karierą zawodową. Informacje o: zawodach typowych dla danego regionu, zawodach deficytowych potrzebach gospodarczych środowiska i warunkach nauki w tych szkołach ponadpodstawowych szkołach możliwościach dokształcania, doskonalenia w drodze szkoleń kursowych skutkach rozwiązań problemu, z którym się zgłasza

21 Ośrodek Doradztwa Zawodowego Wdrażania metody projektów w doradztwie zawodowym Badań ankietowych Organizacji bazy techno- dydaktycznej doradcy zawodowego Przygotowania materiałów edukacyjnych z zakresu orientacji zawodowej Struktury kształcenia zawodowego w Łodzi Zespoły metodyczne ds. Projekty Wsparcie na starcie – zajęcia edukacyjne z doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjów – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z PO KL Więcej umiem, więcej mogę Informacja statystyczna i wybór dalszej ścieżki kształcenia

22 np. Dell Indesit Engorem Zespoły szkół ponadgimnazjalnych WYCIECZKI

23 O Ś RODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO ORGANIZUJE WYCIECZKI UCZNIÓW GIMNAZJÓW DO ZESPO Ł ÓW SZKÓ Ł PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ PRACODAWCÓW, SPOTKANIA PRACODAWCÓW Z RODZICAMI I UCZNIAMI

24 O Ś RODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO KONKURSY DLA UCZNIÓW ZAWODY PRZYSZŁOŚCI O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ KONKURSY DLA UCZNIÓW ZAWODY PRZYSZŁOŚCI O PRZYSZŁOŚCI MARZĘ TERAZ NAJLEPSZY SZOK STATYSTYKA W KARIERZE

25

26 W ramach OTK

27 konferencje w roku szkolnym 2010/2011 Organizacja wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego dla nauczycieli i doradców zawodowych Organizacja wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego w gimnazjum – dla dyrektorów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Doradztwo zawodowe w kontekście potrzeb rynku pracy. Szkoła zawodowa dzisiaj i jutro (ogólnopolska) Lekcje modelowe

28 Osiągnięcia uczniów praca nad sobą, poznanie pozytywnych cech osobowości uświadomienie sobie swoich zainteresowań, uzdolnień i możliwości oraz wykorzystanie ich w wybieranych zawodach umiejętność komunikowania się z ludźmi – przedstawicielami różnych zawodów wypracowanie sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

29 OŚRODEK DORADZTWA ZAWODOWEGO REKOMENDUJE DO CERTYFIKATÓW WZORCOWY WEWN Ą TRZSZKOLNY SYSTEM ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO LIDER WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU ORIENTACJI I PORADNICTWA ZAWODOWEGO

30 Wybrane publikacje Modelowanie systemu doradztwa zawodowego Pracodawcy w systemie edukacji zawodowej Łódzkie szkoły zawodowe-19 zeszytów metodycznych z prac nad tworzeniem modelu doradztwa zawodowego, Kompetencje kluczowe, a wybrane działania podejmowane przez doradców zawodowych, Stwórz Indywidualny Plan Kariery i zmieniaj go jeśli zajdzie taka potrzeba

31 lepsze dopasowanie do zawodów zapewnienie bardziej kompleksowego rozwiązania problemów z młodzieżą należącą do tzw. kategorii szczególnego ryzyka kształtowanie odpowiednich postaw, zachowań, umiejętności i wiedzy lepsze przygotowanie młodzieży do świadomego planowana kariery Jaki efekt końcowy chcemy uzyskać ?

32 Świadectwo i wiem co dalej! Świadectwo i wiem co dalej!


Pobierz ppt "Prezentacja Łódzkiego Modelu Doradztwa Zawodowego Opracowanie: Małgorzata Sienna Kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP Zaprezentowanie Ewa Koper."

Podobne prezentacje


Reklamy Google