Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo organizacji pozarządowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo organizacji pozarządowych"— Zapis prezentacji:

1 Prawo organizacji pozarządowych
Zagadnienia wybrane Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

2 Organizacja społeczna
Brak definicji ustawowej Definicja w KPA – idem per idem Def. prof. Smoktunowicza „wszystkie trwałe zrzeszenia osób fizycznych, a także prawnych, tzn. takie grupy podmiotów, które związane są wspólnym celem i stałą więzią organizacyjną, nie wchodzące w skład aparatu państwowego i nie będące zarazem spółkami prywatnymi.” Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

3 Fundacja jako organizacja społeczna
Utrwalona linia orzecznictwa – fundacja to osoba prawna typu zakładowego Orzeczenie NSA z r. – fundacja jako organizacja społeczna może uczestniczyć w postępowaniu sądowo-administracyjnym Orzeczenie WSA w sprawie fundacji NEMO – fundacja o celach ochrony środowiska to organizacja ekologiczna Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

4 Organizacja pozarządowa (NGO)
Art. 3 ust. 2 UDP organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

5 Organizacja ekologiczna
Art. 3 pkt 16) POŚ Organizacja społeczna, do której celów statutowych należy ochrona środowiska Szczególny status w POŚ Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

6 Quasi organizacje pozarządowe
BONGOs GONGOs DONGOs QUANGOs Nowe określenia organizacji obywatelskich ECOs CSOs Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

7 Organizacja pożytku publicznego
Organizacja pozarządowa Spełniająca określone cechy – m.in. prowadzi działalność pożytku publicznego Określone dodatkowe obowiązki Określone szczególne uprawnienia Nadanie statusu organizacji pożytku publicznego przez sąd rejestrowy (KRS) Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

8 Procedura tworzenia fundacji
Fundator Akt fundacyjny Statut Rejestracja w KRS Problem działalności gospodarczej Problematyka wykładni tekstu statutu Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

9 Procedura tworzenia stowarzyszenia
Zebranie członków założycieli Ustalenie statutu Komitet założycielski Rejestracja w KRS Problem działalności gospodarczej Problematyka wykładni tekstu statutu Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

10 Uprawnienia proceduralne
Organizacji społecznych Organizacji ekologicznych Organizacji konsumenckich w KPA w POŚ w KPC w KPK Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;

11 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl
Przywileje podatkowe Organizacji społecznych Organizacji pozarządowych Organizacji pożytku publicznego Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych 1% podatku PIT na OPP Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy;


Pobierz ppt "Prawo organizacji pozarządowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google