Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl 1 Prawo organizacji pozarządowych Zagadnienia wybrane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl 1 Prawo organizacji pozarządowych Zagadnienia wybrane."— Zapis prezentacji:

1 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 1 Prawo organizacji pozarządowych Zagadnienia wybrane

2 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 2 Organizacja społeczna Brak definicji ustawowej Definicja w KPA – idem per idem Def. prof. Smoktunowicza wszystkie trwałe zrzeszenia osób fizycznych, a także prawnych, tzn. takie grupy podmiotów, które związane są wspólnym celem i stałą więzią organizacyjną, nie wchodzące w skład aparatu państwowego i nie będące zarazem spółkami prywatnymi.

3 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 3 Fundacja jako organizacja społeczna Utrwalona linia orzecznictwa – fundacja to osoba prawna typu zakładowego Orzeczenie NSA z r. – fundacja jako organizacja społeczna może uczestniczyć w postępowaniu sądowo-administracyjnym Orzeczenie WSA w sprawie fundacji NEMO – fundacja o celach ochrony środowiska to organizacja ekologiczna

4 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 4 Organizacja pozarządowa (NGO) Art. 3 ust. 2 UDP organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia

5 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 5 Organizacja ekologiczna Art. 3 pkt 16) POŚ Organizacja społeczna, do której celów statutowych należy ochrona środowiska Szczególny status w POŚ

6 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 6 Quasi organizacje pozarządowe BONGOs GONGOs DONGOs QUANGOs Nowe określenia organizacji obywatelskich ECOs CSOs

7 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 7 Organizacja pożytku publicznego Organizacja pozarządowa Spełniająca określone cechy – m.in. prowadzi działalność pożytku publicznego Określone dodatkowe obowiązki Określone szczególne uprawnienia Nadanie statusu organizacji pożytku publicznego przez sąd rejestrowy (KRS)

8 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 8 Procedura tworzenia fundacji Fundator Akt fundacyjny Statut Rejestracja w KRS Problem działalności gospodarczej Problematyka wykładni tekstu statutu

9 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 9 Procedura tworzenia stowarzyszenia Zebranie członków założycieli Ustalenie statutu Komitet założycielski Rejestracja w KRS Problem działalności gospodarczej Problematyka wykładni tekstu statutu

10 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 10 Uprawnienia proceduralne Organizacji społecznych Organizacji ekologicznych Organizacji konsumenckich w KPA w POŚ w KPC w KPK

11 Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; 11 Przywileje podatkowe Organizacji społecznych Organizacji pozarządowych Organizacji pożytku publicznego Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych 1% podatku PIT na OPP


Pobierz ppt "Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy; www.jjb.com.pl 1 Prawo organizacji pozarządowych Zagadnienia wybrane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google