Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Dział Promocji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Dział Promocji."— Zapis prezentacji:

1

2 Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Dział Promocji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZADANIA

3 Beneficjent: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wartość projektu: 8 480 230 PLN Okres realizacji: 2011–2014 Obszar wsparcia: Program Innowacyjna Gospodarka Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki Poddziałanie 2.3.2. Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej Poddziałanie 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych

4 CELE PROJEKTU utworzenie specjalistycznych baz danych przebudowa oprogramowania (zaawansowane aplikacje zarządzania zasobami środowiska) uruchomienie systemów świadczenia zaawansowanych usług informacyjnych (systemy komunikacji i edukacji) zwiększenie bezpieczeństwa sieci komputerowej

5 OBSZARY WDRAŻANIA

6 poprawa jakości usług badawczych, zwłaszcza specjalistycznych usług programistycznych w zakresie modelowania środowiska intensyfikacja badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w monitorowaniu zagrożeń środowiska poprawa współpracy z partnerami zagranicznymi dysponującymi zaawansowanymi technologiami ICT przy realizacji projektów badawczych poszerzenie zakresu udostępnienia wiedzy oraz wyników prac badawczych nauce, gospodarce i społeczeństwu podniesienie konkurencyjności i innowacyjności KORZYŚCI DLA IETU

7 PRODUKTY PROJEKTU System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza – SINZAP2 System Zarządzania Ryzykiem Zdrowotnym – HRA 2 Geoportal System wideokonferencji System zdalnej edukacji Tematyczna biblioteka cyfrowa Klaster obliczeniowy System bezpieczeństwa i archiwizacji danych Zespół informatyków

8 Zadanie 1. Utworzenie i udostępnianie baz danych 1.1. Tematyczna biblioteka cyfrowa nowoczesny informatyczny system bazujący na serwerze bazodanowym zestaw urządzeń i oprogramowania zapewniających możliwość przetwarzania publikacji z postaci papierowej do formy elektronicznej integracja bazy bibliotecznej z bazą raportów IETU pochodzących z realizacji prac naukowo-badawczych

9 Zadanie 1. Utworzenie i udostępnianie baz danych 1.2. Kompleksowe dane przestrzenne o środowisku integracja posiadanych i używanych zasobów geograficznych oraz danych pomiarowych na serwerze GIS zakup danych przestrzennych obejmujących obszary badawcze IETU zakup kilku licencji oprogramowania ArcGIS budowa geoportalu udostępniającego dane geograficzne zespołom IETU modernizacja urządzeń: geodezyjny zestaw GPS, serwer, wielkoformatowy ploter i skaner szkolenia związane z obsługą aplikacji GIS i zasobów przechowywanych na serwerze GIS

10 Zadanie 1. Utworzenie i udostępnianie baz danych 1.3. Bezpieczeństwo danych zakup i wdrożenie zautomatyzowanego systemu archiwizacji danych uzupełnienie i wymiana przełączników aktywnych zakup i wdrożenie systemu antywirusowego zapewniającego ochronę wszystkim komputerom pracującym w sieci lokalnej, w tym stacjom roboczym, serwerom i laptopom

11 Zadanie 2. Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług 2.1. Wideokonferencje modernizacja sali wideokonferencyjnej wymiana mebli wytłumienie ścian i sufitu wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające komunikację audiowizualną jakości HD usługa umożliwiająca oglądanie na żywo wideokonferencji repozytorium nagrań archiwalnych

12 Zadanie 2. Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług 2.2. Zdalna edukacja instalacja i wdrożenie systemu e-learningowego przygotowanie i przeprowadzenie 3 szkoleń e-learningowych przygotowanie prostych aplikacji internetowych obrazujących zjawiska zachodzące w środowisku oraz wpływ człowieka na jego stan (narzędzia edukacyjne) udostępnienie aplikacji w Internecie

13 Zadanie 2. Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług 2.3. Przebudowa systemu SINZaP zakup klastra obliczeniowego i serwera zagęszczenie siatki obliczeniowej rozszerzenie zakresu przestrzennego o tereny ościenne województwa śląskiego udostępnienie SINZaP2 za pomocą usług sieciowych zakup i wdrożenie modelu meteorologicznego przygotowanie infrastruktury informatycznej umożliwiającej współpracę i integrację z innymi modelami środowiskowymi podręcznik użytkownika, podręcznik administratora oraz opis instalacji

14 Zadanie 2. Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług 2.4. Przebudowa systemu HRA przebudowa HRA zgodnie z obowiązującymi standardami, z wykorzystaniem języka C# i platformy.NET przystosowanie HRA do: uruchamiania w oknie przeglądarki internetowej, bez potrzeby instalacji oprogramowania udostępniania części istotnych funkcji za pomocą interfejsu WebServices interfejs oparty o komponenty GIS pochodzące z biblioteki EDN w pełni integrującej się ze środowiskiem Visual Studio baza danych oparta o SQL Server planowany zakup komponentów i bibliotek podręcznik użytkownika, podręcznik administratora oraz opis instalacji

15 Zadanie 3. Koordynacja i zarządzanie projektem 3.1. Biuro projektu prace bieżące Biura dokumentacja przebiegu projektu w tym planów i raportów przygotowanie materiałów do raportów Koordynatora Projektu organizacja i dokumentacja spotkań zarządzanie korespondencją kontrola realizacji zadań i podzadań oraz przygotowanie działań korekcyjnych w przypadku stwierdzenia rozbieżności z planem realizacji projektu obsługa finansowa i administracyjna organizacja postępowań przetargowych organizacja i zarządzanie szkoleniami nabór pracowników oraz przygotowanie stanowisk pracy

16 Zadanie 3. Koordynacja i zarządzanie projektem 3.2. Promocja projektu komunikacja i promocja wewnętrzna warunkująca przyszłe zastosowanie narzędzi i usług w projektach badawczych i wdrożeniowych promocja i informowanie o realizacji projektu zgodnie z wytycznymi PO IG popularyzacja zastosowanych w IETU narzędzi i usług w celu przygotowania się do utrzymania trwałości projektu

17

18 OSOBY KLUCZOWE DLA REALIZACJI PROJEKTU mgr inż. Piotr Cofałka Koordynator projektu, Kierownik zadania 3 - Koordynacja i zarządzanie projektem e-mail: p.cofalka@ietu.katowice.pl mgr inż. Grzegorz Fronc Kierownik zadania 1 - Utworzenie i udostępnienie baz danych e-mail: fro@ietu.katowice.pl mgr inż. Jacek Długosz Kierownik zadania 2 - Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług e-mail: dlugosz@ietu.katowice.pl mgr Maria Korcz-Olejek Kierownik Biura Projektu e-mail: olejek@ietu.katowice.pl mgr inż. Danuta Wieruszewska Promocja projektu e-mail: wieruszewska@ietu.katowice.pl

19 Więcej informacji: www.in2in.pl

20 Dziękujemy za uwagę Biuro Projektu in2in tel. 32 254 60 31 w. 124, faks 32 254 17 17 e-mail: biuro@in2in.pl


Pobierz ppt "Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Dział Promocji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google