Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P OLSKO- A MERYKAŃSKA F UNDACJA W OLNOŚCI P OLISH- A MERICAN F REEDOM F OUNDATION www.pafw.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P OLSKO- A MERYKAŃSKA F UNDACJA W OLNOŚCI P OLISH- A MERICAN F REEDOM F OUNDATION www.pafw.pl."— Zapis prezentacji:

1 P OLSKO- A MERYKAŃSKA F UNDACJA W OLNOŚCI P OLISH- A MERICAN F REEDOM F OUNDATION www.pafw.pl

2 Misja Fundacji : O FUNDACJI P OLSKO - A MERYKAŃSKA F UNDACJA W OLNOŚCI Działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki wolnorynkowej, Działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki wolnorynkowej, Wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, Wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, Wspieranie procesów transformacji w Polsce, a także w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej Wspieranie procesów transformacji w Polsce, a także w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej 1999 – powołanie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w USA 1999 – powołanie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w USA 2000 – utworzenie Przedstawicielstwa PAFW w Polsce i rozpoczęcie działalności 2000 – utworzenie Przedstawicielstwa PAFW w Polsce i rozpoczęcie działalności

3 METODA DZIAŁANIA Fundacja współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi (NGO) powierzając wybranym z nich rolę realizatorów swoich programów. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Realizator programu – NGO lokalna NGO (stowarzyszenia i fundacje) instytucja edukacyjna (szkoły, placówki kulturalne) inne KNOW-HOW P OLSKO - A MERYKAŃSKA F UNDACJA W OLNOŚCI

4 OBSZARY PROGRAMOWE O FUNDACJI I. Inicjatywy w zakresie edukacji (10 programów) II. Rozwój społeczności lokalnych (8 programów) III. Obywatel w demokratycznym państwie prawa (2 programy) IV. Upowszechnianie polskich doświadczeń w zakresie transformacji (2 programy) P OLSKO - A MERYKAŃSKA F UNDACJA W OLNOŚCI DOTACJE FUNDACJI Fundacja dysponuje kapitałem wieczystym (ponad. $230 mln) Fundacja dysponuje kapitałem wieczystym (ponad. $230 mln) Zyski z inwestowania tego kapitału finansują działalność Fundacji Zyski z inwestowania tego kapitału finansują działalność Fundacji Rocznie Fundacja przeznacza ok. $10 mln na realizacje programów Rocznie Fundacja przeznacza ok. $10 mln na realizacje programów Beneficjentami tych działań zostało ponad 1 600 organizacji i 6 000 stypendystów Beneficjentami tych działań zostało ponad 1 600 organizacji i 6 000 stypendystów

5 OBSZARY PROGRAMOWE I PROGRAMY P OLISH - A MERICAN F REEDOM F OUNDATION O FUNDACJI Inicatywy w zakresie edukacji Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa Notebook dla Nauczyciela English Teaching Przedsiębiorczość w Gimnazjum Szkoła Ucząca Się Równać Szanse Wolontariat Studencki Stypendia Pomostowe Dla Dzieci Uniwersytety Trzeciego Wieku Rozwój społeczności lokalnych Działaj Lokalnie Liderzy PAFW EURO-NGO Towarzystwo Wzajemnej Informacji Zarzadzanie Finansami dla NGO Budowanie Społeczeństwa informacyjnego e-VITA e-VITA Konkurs Pro Publico Bono Bezrobocie – co robić? Obywatel w demokratycznym państwie prawa Wspieranie Reform Prawnych – Szkolenia Komputerowe Obywatel i Prawo Upowszechnianie polskich doświadczeń związanych z transformacją Stypendia im. Lanea Kirklanda Przemiany w Regionie (RITA)

6 NASZE PROGRAMY NASZE PROGRAMY www.interklasa.pl Podnoszenie jakości pracy w szkołach: 392 szkoły w Klubie Szkół Uczących Się, blisko 4000 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniach. Największy i najlepszy polski portal edukacyjny: ponad 20 000 zarejestrowanych użytkowników, 2 000 000 odwiedzin miesięcznie Szkoła Ucząca Się P OLSKO - A MERYKAŃSKA F UNDACJA W OLNOŚCI

7 NASZE PROGRAMY NASZE PROGRAMY Projekty edukacyjne realizowane przez studentów-wolontariuszy na rzecz dzieci i młodzieży ze szkół wiejskich i z małych miast: Ponad 1 500 zrealizowanych projektów Wolontariat Studencki P OLSKO - A MERYKAŃSKA F UNDACJA W OLNOŚCI Równać Szanse Dotacje -wsparcie inicjatyw edukacyjnych adresowanych do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych ze wsi i małych miast służących wyrównywaniu szans edukacyjnych: ok. 1 000 zrealizowanych projektów.

8

9 W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów – wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą ze szkół z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Działania podejmowane w ramach Wolontariatu studenckiego mają jasno określony cel wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Idea programu

10 Udział w programie Wolontariat studencki sprawia, że szkoła staje się atrakcyjnym miejscem dla uczniów, nauczycieli i społeczności lokalnej, ponieważ: Zwiększa ofertę edukacyjną dla uczniów Inspiruje nauczycieli Zwiększa aktywność szkoły w społeczności lokalnej Szkoła w programie

11 Udział w programie przynosi szereg korzyści zarówno dla samej szkoły, jej uczniów i pracowników, jak i dla całej społeczności lokalnej. Szkoła nie ponosi kosztów udziału w programie. Jest zobowiązana jedynie do gościnnego przyjęcia (wyżywienia i zakwaterowanie w projektach wakacyjnych) studentów oraz do zapewnienia im opieki merytorycznej. Wolontariat studencki atrakcyjną ofertą dla szkół

12 Systematyczne projekty polegające na kilku wizytach wolontariuszy w szkole w dowolne dni tygodnia po lekcjach lub w weekendy. Wakacje / ferie zimowe projekty zakładające pobyt studentów – wolontariuszy w szkole w okresie wakacji/ferii. Temat zajęć oraz ich formę wybierają studenci w porozumieniu ze szkołą. Typy projektów

13

14 Program promuje postawy aktywne, umożliwia studentom realizację swoich pasji i zainteresowań. Grupy wolontariuszy planują, przygotowują i realizują swoje autorskie projekty edukacyjne. Udział w programie to dla studentów szansa, by wykazać się zdolnościami twórczego myślenia, umiejętnością pracy w grupie oraz koordynacji projektu. Atrakcyjna oferta dla studentów!

15 Wolontariat studencki jest ogólnopolskim ruchem społecznym. Jest dobrze znany i rozpoznawany w środowisku oświatowym i akademickim. Do chwili obecnej w programie wzięło udział: 2300 studentów 540 szkół W roku 2006 zrealizowano już ponad 470 projektów edukacyjnych. W ramach programu współpracują m.in. organizacje oświatowe, szkoleniowe, lokalne organizacje społeczne, samorządy, media i przedsiębiorcy. Prestiżowe przedsięwzięcie społeczne

16

17 Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez studentów – wolontariuszy. Mogą zdobyć oraz poszerzyć wiadomości z zakresu wielu dziedzin. Formy zajęć przygotowanych przez studentów są ciekawe i atrakcyjne dla uczniów. Szkoła nie ponosi kosztów związanych z realizacją projektów edukacyjnych – zajęcia są bezpłatne. Zwiększenie oferty edukacyjnej

18 Nawiązanie kontaktów Szkoła staje się częścią ogólnopolskiej, znanej akcji edukacyjnej.Nawiązuje kontakty i współpracę z innymi uczestnikami programu, takimi jak: organizacje oświatowe, inne szkoły, ośrodki akademickie, media. Budowanie wizerunku Inicjatywy podejmowane w ramach Wolontariatu studenckiego spotykają z dużym zainteresowaniem mediów. Budowanie wizerunku w społeczności lokalnej Podnoszenie konkurencyjności szkoły poprzez zwiększenie jej oferty edukacyjnej. Szkoła aktywna, podejmująca nowe wyzwania cieszy się dużym poważaniem wśród rodziców, którzy chętnie posyłają do niej dzieci. Aktywność szkoły

19

20 Udział w programie może wziąć: każda szkoła z miejscowości liczących poniżej 20 tysięcy mieszkańców oraz każdy student, który chce pracować bez wynagrodzenia na rzecz dzieci i młodzieży. Aby zapoznać się ze regulaminem programu oraz ze szczegółowymi informacjami o zasadach uczestnictwa w nim należy odwiedzi stronę: www.wolontariatstudencki.pl lub zadzwonić pod bezpłatny numer infolinii 0 800 444 131 Zasady uczestnictwa

21 www.wolontariatstudencki.pl to adres strony, na której można zarejestrować się do programu. Znajduje się tam regulamin programu oraz wszelkie informacje i wskazówki dotyczące rejestracji. Uwaga: formularz zgłoszeniowy do programu można wypełnić jedynie poprzez stronę internetową! Rejestracja

22 Wolontariusze i szkoły nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w programie. Najbardziej aktywni studenci i nauczyciele biorą udział w bezpłatnych szkoleniach. Studenci i szkoły mogą wygrać atrakcyjne nagrody w konkursie Wolę Wolontariat. Organizatorzy zapewniają wolontariuszom ubezpieczenie oraz zwrot kosztów podróży i zakupy materiałów dydaktycznych. Zobowiązania organizatorów

23

24 Organizatorzy

25 Partnerzy

26 Patronat medialny

27 Kontakt Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA ul. Peowiaków 10/9 20-007 Lublin Kierownik programu: Zdzisław Hofman Koordynator programu: Małgorzata Kotowska biuro@wolontariatstudencki.pl Bezpłatna infolinia: 0 800 444 131 www.wolontariatstudencki.pl

28 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "P OLSKO- A MERYKAŃSKA F UNDACJA W OLNOŚCI P OLISH- A MERICAN F REEDOM F OUNDATION www.pafw.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google