Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XLVII SESJA RADY GMINY KAŹMIERZ Kaźmierz; 2 marca 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XLVII SESJA RADY GMINY KAŹMIERZ Kaźmierz; 2 marca 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 XLVII SESJA RADY GMINY KAŹMIERZ Kaźmierz; 2 marca 2010 r.

2 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w r. Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r.

3 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. Art. 8a ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska W.I.O.Ś. informuje Wójta o wynikach kontroli obiektów. Rada Gminy przynajmniej raz w roku rozpatruje informację o stanie środowiska na obszarze województwa.

4 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. Główne zadania W.I.O.Ś. Kontrola przestrzegania przepisów Zapobieganie poważnym awariom Usuwanie skutków awarii Państwowy monitoring środowiska

5 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. Piony wyszczególnione w W.I.O.Ś. Inspekcyjny Monitoringowy Laboratoryjny

6 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. Lokalizacja laboratoriów W.I.O.Ś. PoznańKonin Leszno Kalisz Piła Wszystkie wykonują pełen zakres badań, analiz i oznaczeń

7 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. Jakość badań gwarantują: -kwalifikacje, staż i doświadczenie kadry -Wysokiej klasy sprzęt -Liczne certyfikaty i świadectwa akredytacji laboratorium

8 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 29.826,6 km 2 9,5 % pow. Polski 291,6 km NS; (Złotów - Kępno) 229,5 km EW; (Koło - Międzychód) 3.378,5 tys. mieszkańców

9 Raport o stanie środowiska

10 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. BOGACTWA NATURALNE WIELKOPOLSKI Gaz ziemny Sól kamienna Węgiel brunatny Kruszywa Zasoby wód podziemnych

11 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. Zawartość RAPORTU Jakość powietrza atmosferycznego Jakość wód Ochrona przyrody Zagrożenie hałasem Monitoring pól elektromagnetycznych Gospodarka odpadami Działalność kontrolna Przeciwdziałanie awariom

12 Jakość powietrza Jest wypadkową zjawisk Zależy od wielkości i rozkładu emisji Rozkład emisji (lokalizacja emitorów) zależy od zurbanizowania regionu

13 Jakość powietrza Klimat kształtuje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń Temperatura Wilgotność Opady Prędkość i kierunek wiatru

14 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. PODSTAWOWE PARAMETRY KLIMATU TEMPOPADYV wiatru 30 LAT 8,3 o C 507 mm3,5 m/s Rok 2007 10,0 o C587 mm3,9 m/s Rok 2008 10,2 o C496 mm3,8 m/s

15 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. PODSTAWOWE PARAMETRY KLIMATU

16 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. PODSTAWOWE PARAMETRY KLIMATU

17 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. PODSTAWOWE PARAMETRY KLIMATU

18 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. CHEMIZM OPADÓW W AGLOMERACJI - zanieczyszczenie opadów Niższe od 6,1 do 6,9 Niższe pH od 6,1 do 6,9 (pH 7,0 obojętne) (pH 7,0 obojętne) Wyższa zawartość Wyższa zawartość siarczanów Wyższa zawartość Wyższa zawartość metali ciężkich Niższa zawartość Niższa zawartość azotanów

19 Raport – siarczany w opadach na obszarze powiatu poznańskiego w 2008 r.

20 Raport – pH opadów na terenie powiatu poznańskiego w 2008 r.

21 Raport – Pb w opadach na obszarze powiatu poznańskiego w 2008 r.

22 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r.

23 ZANIECZYSZCZENIA W POWIETRZU POD KĄTEM OCHRONY ZDROWIA Przekroczenia PM 10 w 3 z 10 stref (Poznań, Ostrów Wlkp. Gniezno) kl. C Pod wzgl. SOx, NOx, Cd, Ni, As i Pb wszystkie strefy w klasie A Benzo(a)piren kl. A za wyjątkiem strefy leszczyńskiej i pilsko-złotowskiej kl C

24 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r.

25 JAKOŚĆ WÓD i POTRZEBA OCHRONY Ograniczone zasoby Wysokie zapotrzebowanie przemysłu Zapotrzebowanie w Wielkopolsce 17,2 km³ wody w tym: sektor komunalny i przemysł spożywczy 10 % przemysł 90%

26 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. BADANIA 87 RZEK Z uwagi na zawartość azotanów i fosforu nie spełniają wymogów dla potrzeb bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych

27 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. OCHRONA WÓD wody powierzchniowe Wielkopolska w dorzeczu Odry Rz. SAMA - oznaczone azotany 26,6 mg NO 3 /l Przedziały zawartości NO 3 Do 1010-4040-50pow. 50

28 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. OCHRONA WÓD – wody podziemne Dolina Rz. Samy Pkt w rejonie Kunowa NO3 < 1 mg/l Pkt w rejonie Piotrkówko 1,47 mg/l Przedziały zawartości NO3 Do 11-5pow. 5

29 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. Badania 20 jezior w Wielkopolsce Najbliżej położone: J. Pamiątkowskie 76 ha III kl chlorofil a J. Pniewskie 60 ha IV kl NOx J. Lutomskie173 ha IV kl NOx

30 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. DZAŁANIA NA RZECZ OCHRONY WÓD Inwestycje w gospodarce wod-kan 2008r. 417 oczyszczalni 307 komunalne + 110 przemysłowe obsługują 61% mieszkańców 39% ścieków dowożonych

31 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. OCHRONA PRZYRODY – kompetencje: Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Poznaniu Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Poznaniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

32 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. OCHRONA PRZYRODY Parki Narodowe - WPN (Wielkopolski Park Narodowy) 7584 ha - DPN (Drawieński Park Narodowy) - 11 tys. ha (367 ha w Wielkopolsce)

33 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. 99 REZERWATÓW 7 tys. ha 49 LEŚNE32FLORYSTYCZNE 10KRAJOBRAZOWE7FAUNISTYCZNE 1WODNY PARKI KRAJOBRAZOWE12175 tys. ha OBSZARY OCHRONY KRAJOBRAZU 34850 tys. ha Europejska Sieć Ekologiczna Obszarów NATURA 2000 19 Obszarów S O Ptaków29 Obszarów S O Siedlisk

34 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. OCHRONA PRZED HAŁASEM Rozp. MŚ z 14 czerwca 2007r. Określa poziom hałasu zależnie od pory dnia i funkcji terenu -w dzień60 dB (50 dB) -w nocy55 dB(50 dB)

35 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2007 r. ŹRÓDŁA HAŁASU KOMUNIKACYJNY KOMUNIKACYJNY (DROGOWY, KOLEJOWY, LOTNICZY) PRZEMYSŁOWY PRZEMYSŁOWY (INSTALACJE URZĄDZENIA I MASZYNY PRZEMYSŁOWE)

36 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. HAŁAS KOMUNIKACYJNY- drogowy 40 punktów pomiarowych w tym w powiecie szamotulskim 7 punktów monitoringu Wronki4 Wróblewo1 Kłodzisko1 Obrzycko 1

37 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. Szczególna uciążliwość hałasu komunikacyjnego wg Rozp. M.Śr. z 9 stycznia 2002r. - w dzień75 dB (65 dB) - w nocy67 dB(60 dB) Odnotowane poziomy hałasu w powiecie - Przy jezdni65-72 dB - 10 m od jezdni57-65 dB

38 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. Hałas - ograniczanie uciążliwości Obwodnice(w 30 miastach Wlkp.) Obwodnice(w 30 miastach Wlkp.) Budowa dróg ekspresowych i autostrad Budowa dróg ekspresowych i autostrad Ekrany akustyczne Ekrany akustyczne Ograniczanie prędkości i masy pojazdów Ograniczanie prędkości i masy pojazdów Nowe technologie – ciche nawierzchnie, nowe podkłady kolejowe i torowisk Nowe technologie – ciche nawierzchnie, nowe podkłady kolejowe i torowisk

39 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. NATĘŻENIA PÓL PEM Monitoring od 2008 r. w cyklu 3-letnim 135 punktów (po 45 rocznie) Najbliżej położone w 2008 r. – Grzebienisko i Wronki Odnotowane wyniki 0,97 – 1,00 V/m (dopuszczalny poziom – 7,0 V/m)

40 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. GOSPODARKA ODPADAMI Kierunki działań Zamknięcie składowisk nie spełniających wymogów Zamknięcie składowisk nie spełniających wymogów Wzrost poziomów unieszkodliwiania innego niż składowanie Wzrost poziomów unieszkodliwiania innego niż składowanie

41 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. GOSPODARKA ODPADAMI w 2008 r. 107 składowisk 17 sortowni 12 kompostowni 6 spalarni

42 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r.

43

44 Odpady zdeponowanew 2008 roku 1 976 335 ton selektywnie zebrano 43 tys. ton w tym:makulatura12 tys. ton szkło22 tys. ton PET 9 tys. ton

45 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w 2008 r. Kontrolna działalność WIOŚ Kontrole – planowe i interwencyjne 5131 podmiotów zarejestrowanych 1314 przeprowadzonych kontroli objęły 25,6% podmiotów gosp. Kontrole planowane wg 20 celów

46 Raport o stanie środowiska CELE KONTROLI UCIĄŻLIWOŚĆ ZAKŁADÓW GOSP. ODPADAMI KOM. PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW NADZÓR KPOSK POWAŻNE AWARIE – NADZÓR STACJE DEMONTAŻU POJAZDÓW ZAKŁADY PRZETWARZAJĄCE ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTR. GOSPODARKA ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI OCHRONA ZASOBÓW WÓD ELIMINOWANIE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH REALIZACJA OBOWIĄZKU RAPORTOWANIA OGRANICZANIE ŹRÓDEŁ EMISJI ELIMINOWANIE SUBSTANCJI ZUBAŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ GOSPODARKA BATERIAMI I AKUMULATORAMI KONTROLA ZAW. SIARKI W OLEJU OPAŁOWYM HAŁAS W ŚRODOWISKU DZIAŁALNOŚĆ ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI MEDYCZNYMI I WETERYNAR. NADZÓR NAD ZOBOWIĄZANIAMI Z TRAKTATU AKCESYJNEGO

47 Dziękuję za uwagę kontakt: Urząd Gminy w Kaźmierzu ul. Szamotulska 20 64-530 Kaźmierz tel. /0-61/ 2918065 www.kazmierz.pl e-mail: kazmierz@kazmierz.pl Marek Jakubowski e-mail: rolnictwo@kazmierz.pl

48 XLVII SESJA RADY GMINY KAŹMIERZ Kaźmierz; 2 marca 2010 r.


Pobierz ppt "XLVII SESJA RADY GMINY KAŹMIERZ Kaźmierz; 2 marca 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google