Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki wstępnych badań unieszkodliwiania i odzysku popiołów lotnych i pyłów z kotłów pochodzących ze spalarni odpadów w technologii ENVIROMIX® www.ecotech.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki wstępnych badań unieszkodliwiania i odzysku popiołów lotnych i pyłów z kotłów pochodzących ze spalarni odpadów w technologii ENVIROMIX® www.ecotech.com.pl."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki wstępnych badań unieszkodliwiania i odzysku popiołów lotnych i pyłów z kotłów pochodzących ze spalarni odpadów w technologii ENVIROMIX®

2 Technologia EnviroMix®
Badaniom poddano próbki odpadów niebezpiecznych w postaci popiołów lotnych i pyłów z kotłów pochodzących ze spalarni odpadów zlokalizowanej na terenie Niemiec. W badaniach zastosowano różne dawki substancji stabilizującej wg technologii EnviroMix® (20%, 40%, 60%, 80% i 100% wagowo). Celem badań było określenie stopnia redukcji wymywalności metali ciężkich oraz wstępne określenie kierunku zastosowania odpadów stabilizowanych.

3 Stopień redukcji wybranych wskaźników.

4 Stopień redukcji wybranych wskaźników.

5 Stopień redukcji wybranych wskaźników.

6 Stopień redukcji wybranych wskaźników

7 Stopień redukcji wybranych wskaźników

8 Stopień redukcji wybranych wskaźników

9 Stopień redukcji wybranych wskaźników

10 Stopień redukcji wybranych wskaźników

11 Kierunki zastosowań Przeprowadzono również wstępną ekspertyzę w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie pod kątem określenia potencjalnych kierunków zastosowań odpadu stabilizowanego (praca IMBiGS nr 12483)

12 Kierunki zastosowań Odpad stabilizowany z dodatkiem 100 % substancji stabilizującej spełnia wymagania norm dotyczących wyrobów budowlanych w zakresie zawartości substancji niebezpiecznych w wyciągach wodnych. Na podstawie oceny parametrów fizyko – mechanicznych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wytrzymałość na ściskanie) stwierdza się, iż odpad stabilizowany nie może być stosowany jako materiał konstrukcyjny w pracach inżynierskich. Odpad stabilizowany nie może być stosowany w miejscach narażonych na działanie warunków atmosferycznych tzn. zamazania i wilgoci. Określenie konkretnego zastosowania odpadu stabilizowanego należy poprzedzić badaniami w pełnym zakresie wg odpowiedniej normy, oraz określić parametry technologiczne produkcji gotowego wyrobu z odpadu stabilizowanego w tym dodatku wody i innych dodatków np. cementu. Potencjalne kierunki zastosowania odpadu stabilizowanego: Wypełniacz do materiałów konstrukcyjnych budowy wysypisk odpadów, Wypełniacz w konstrukcjach nasypów komunikacyjnych w warstwach nieprzemarzających powyżej poziomu wód gruntowych, Wypełniacz w warstwach podbudów dróg stabilizowanych w warstwach związanych (cement lub inne środki wiążące) Wypełniacz do betonów siarkowych

13 Kierunki zastosowań Możliwe są również inne kierunki zastosowania odpadów stabilizowanych poprzez zmianę parametrów procesu lub zastosowanie dodatków poprawiających właściwości parametrów fizyko-mechanicznych.

14 Skuteczność Technologia EnviroMix® wykazuje pełną skuteczność i efektywność w procesie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci pyłów i popiołów pochodzących z termicznego przekształcania odpadów.

15 Skuteczność Poprzez dobór optymalnych parametrów procesu możliwe jest zarówno spełnienie wymogów określonych w zał. 5 do Dz.U. Nr 186, poz z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, jak także wymogów określonych w Dz.U. Nr 27, poz. 169 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Można więc w takim przypadku klasyfikować proces jako unieszkodliwienie bądź odzysk odpadów!


Pobierz ppt "Wyniki wstępnych badań unieszkodliwiania i odzysku popiołów lotnych i pyłów z kotłów pochodzących ze spalarni odpadów w technologii ENVIROMIX® www.ecotech.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google