Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestuj w przyszłość – dotacje, pożyczki i inne formy wsparcia Wsparcie firm w ofercie ARR MARR S.A. Mielec, 23-09-2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestuj w przyszłość – dotacje, pożyczki i inne formy wsparcia Wsparcie firm w ofercie ARR MARR S.A. Mielec, 23-09-2013r."— Zapis prezentacji:

1 Inwestuj w przyszłość – dotacje, pożyczki i inne formy wsparcia Wsparcie firm w ofercie ARR MARR S.A. Mielec, 23-09-2013r.

2

3 Świadczy bezpłatne usługi informacyjne: jak, krok po kroku, założyć własną firmę, co zrobić, aby firma prężnie się rozwijała, skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa, jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności.

4 Częściowo odpłatne specjalistyczne usługi doradcze: pomoc w realizacji projektów unijnych (przygotowanie oraz kompletowanie dokumentacji aplikacyjnej), pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych zewnętrznych – zwrotnych (kredyty, pożyczki), pomoc w przygotowaniu biznes planu, formularza rekrutacyjnego i innych dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o dofinansowanie dla przedsiębiorcy czy też osoby zamierzającej uruchomić własną działalność gospodarczą.

5 Usługi doradcze są dofinansowane w wysokości 90% wartości usługi. W przypadku osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, opłata ponoszona przez klienta wynosi 160 zł netto, natomiast w przypadku przedsiębiorcy to kwota 240 zł netto.

6

7 Warunki udzielania pożyczek maksymalna kwota pożyczki na cele inwestycyjne - 400 tys. zł maksymalna kwota pożyczki na cele obrotowe - 120 tys. zł minimalna kwota pożyczki wynosi - 10 tys. złOprocentowanie na warunkach rynkowych - od 4,18 % na zasadach de minimis - od 1,46 % Oprocentowanie stałe przez cały okres spłaty pożyczki Możliwość otrzymania kilku pożyczek przez jednego przedsiębiorcę

8 Beneficjenci mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mający siedzibę i inwestujący na terenie województwa podkarpackiego Grupy przedsiębiorców mogących skorzystać z pożyczek udzielanych na zasadzie pomocy de minimis: przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą i działający poniżej jednego roku, przedsiębiorcy wdrażający przedsięwzięcia innowacyjne, przedsiębiorcy wynajmujący pomieszczenia w Inkubatorze Nowych Technologii IN-TECH lub Mieleckim Parku Przemysłowym

9 Przeznaczenie pożyczki: finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia. Pożyczka nie może być przeznaczana: wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na cele konsumpcyjne, na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań na finansowanie kapitału obrotowego, który nie jest powiązany z planem założenia lub rozwoju przedsiębiorstwa, na zapłatę podatku VAT, jeżeli Przedsiębiorcy przysługują prawne możliwości jego odzyskania.

10

11 Świadcząc licencjonowane usługi księgowe stawiamy na rzetelność i indywidualne podejście do każdego Klienta. Wdrażamy odpowiednie procesy i rozwiązania biorąc pod uwagę specyfikę działalności i potrzeby Naszych Klientów. Dlaczego warto z Nami współpracować? Zapewniamy pełen profesjonalizm, miłą i życzliwą atmosferę, doświadczenie, wysoki poziom zaufania, konkurencyjne ceny, szybkie terminy realizacji usług, pełne zaangażowanie w sprawy klienta. Świadczymy usługi w oparciu o certyfikaty wydane przez Ministerstwo Finansów. Bezpieczeństwo współpracy gwarantuje polisa ubezpieczeniowa OC zawarta z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA).

12 Dzięki współpracy z Nami zyskasz więcej czasu na realizację własnych celów biznesowych. Nasze usługi obejmują m.in.: Nasze usługi obejmują m.in.: prowadzenie ksiąg handlowych prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów prowadzenie ewidencji na potrzeby ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej prowadzenie spraw kadrowych i płacowych, rozliczeń z ZUS sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT sporządzanie sprawozdań, wniosków i analiz wg indywidualnych wymogów sporządzanie zeznań rocznych dla osób fizycznych nie będących klientami biura przygotowywanie regulaminów pracy i wynagrodzeń przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych

13 Dzięki współpracy z Nami zyskasz więcej czasu na realizację własnych celów biznesowych. Nasze usługi obejmują m.in.: Nasze usługi obejmują m.in.: prowadzenie ksiąg handlowych prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów prowadzenie ewidencji na potrzeby ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej prowadzenie spraw kadrowych i płacowych, rozliczeń z ZUS sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT sporządzanie sprawozdań, wniosków i analiz wg indywidualnych wymogów sporządzanie zeznań rocznych dla osób fizycznych nie będących klientami biura przygotowywanie regulaminów pracy i wynagrodzeń przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych

14 Ile kosztuje skorzystanie z usług księgowych ARR MARR S.A.? Z uwagi na różne potrzeby oraz wymagania, cena usługi jest indywidualnie negocjowana z Klientem. Ceny usług uzależnione są od wybranego sposobu opodatkowania, jak również od zgłoszenia w zakresie podatku VAT, formy prawnej i rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej tj. od wielkości stanu zatrudnienia i ilości generowanych przez Klienta dokumentów własnych oraz otrzymywanych dokumentów obcych. Przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą oferujemy korzystne upusty, a także pomoc w czynnościach dotyczących rejestracji firmy. Sprawdź o ile mniej zapłacisz za prowadzenie księgowości!

15 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Poddziałania 2.2.1 Okres realizacji projektu: Okres realizacji projektu: od 14 czerwca 2013r. do 30 września 2014r.

16 Dla kogo? Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiegoCo? Audyt środowiskowy Doradztwo i opracowanie brakującej dokumentacji środowiskowej Szkolenia z zakresu obliczania poziomu korzystania ze środowiska oraz obliczania opłat za korzystanie ze środowiska Za ile? Usługi dofinansowane są w 70% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

17 ETAP I - AUDYT ŚRODOWISKOWY Analiza stopnia spełnienia wymogów prawnych przedsiębiorstwa wynikających z przestrzegania Prawa Ochrony Środowiska w zakresie: gospodarki odpadami, emisji gazów i pyłów do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, odzysku sprzętu EiE, emisji hałasu. Maksymalny koszt usługi Maksymalny koszt usługi: max 850zł/netto (najczęściej cena oscyluje w granicach 300-500zł/netto)

18 ETAP II – ETAP II – przegląd i opracowanie brakującej dokumentacji środowiskowej, wymaganych pozwoleń, zgłoszeń, raportów OOŚ i innych Maksymalny koszt usługi: Maksymalny koszt usługi: 2 000 netto ETAP III – ETAP III – indywidualne szkolenia z zakresu obliczania poziomu korzystania ze środowiska oraz obliczania opłat za korzystanie ze środowiska Koszt usługi: Koszt usługi: 360 zł netto/os.

19 Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 5.2 Okres realizacji projektu: 01.07.2013r. do 30.06.2015r. DORADZTWO KSI KSU DLA INNOWACYJNYCH

20 Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego Co? Co? Audyt innowacyjności (I etap) Doradztwo we wdrożeniu innowacji (II etap) Za ile? Usługi dofinansowane są w 50%, 85%, 90% i 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

21 to identyfikacja możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji: produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. Obejmuje m. innymi analizę: Obejmuje m. innymi analizę: Pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Finansową Modelu biznesowego Organizacji i zarządzania Dojrzałości technologicznej Rezultat Rezultat : raport z audytu innowacyjności DORADZTWO KSI KSU DLA INNOWACYJNYCH ETAP I - audyt innowacyjności

22 to kompleksowe doradztwo, mające doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane podczas audytu innowacyjności. Rezultatem doradztwa jest: podpisanie umowy współpracy mającej na celu opracowanie na wyłączne potrzeby przedsiębiorcy rozwiązania innowacyjnego lub ulepszenia posiadanego już przez przedsiębiorcę rozwiązania lub nabycie przez przedsiębiorcę rozwiązania innowacyjnego mającego postać gotowego rozwiązania np. maszyny lub urządzenia DORADZTWO KSI KSU DLA INNOWACYJNYCH ETAP II- doradztwo we wdrożeniu innowacji

23 DORADZTWO KSI KSU DLA INNOWACYJNYCH Nazwa usługi % dofinansowania Wartość jednostkowa Koszt usługi dla przedsiębiorcy Audytu innowacyjności (etap I) 90% 4 000,00 400 100%0 Doradztwo we wdrożeniu innowacji (etap II) 50% 10 000,00 5000 85%1500 Maksymalna wartość usługi – audyt innowacyjności to 13 000,00 zł Maksymalna wartość usługi – doradztwo we wdrożeniu innowacji to 55 000,00 zł

24 Usługa realizowana w ramach projektu Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego Poddziałanie 2.2.1 POKL na lata 2007-2013. Okres realizacji projektu: Usługa realizowana w ramach projektu Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego Poddziałanie 2.2.1 POKL na lata 2007-2013. Okres realizacji projektu: 07.06.2013r. – 31.03.2014r.

25 W jakim celu? Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności, rentowności i potencjału mikro- i małych firm z branży przetwórstwa rolno – spożywczego w woj. podkarpackim poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe z zakresu marketingu. Doradztwo i szkolenia Doradztwo i szkolenia dają małym firmom szansę na pozyskanie wiedzy pozwalającej na samodzielne rozpoznawanie zmieniających się potrzeb rynkowych oraz przygotowanie i wdrażanie działań poprawiających ich pozycję rynkową. Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego z branży przetwórstwa rolno-spożywczego Za ile? Usługa jest bezpłatna

26 ETAP I - ETAP I - przeprowadzenie u przedsiębiorcy audytu marketingowego polegającego na szczegółowej analizie pozycji rynkowej firmy, która stanowi podstawę do budowania jej planu marketingowego ETAP II - ETAP II - opracowanie przez doradcę zindywidualizowanego planu marketingowego, którego wdrożenie poprawi efektywność przedsiębiorstwa i umożliwi mu uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku

27 ETAP III - ETAP III - pomoc przy wdrażaniu planu marketingowego Przedsiębiorca będzie mógł także skorzystać ze szkoleń z zakresu budowania planu marketingowego w branży przetwórstwa rolno - spożywczego i wdrażania tego planu we własnym przedsiębiorstwie. Usługa jest całkowicie bezpłatna

28 USŁUGA SYSTEMOWA KSU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Cezary Mokrzysz Tel. 797 600 307 E-mail: cezary_mokrzysz@marr.com.pl Alina Stryjnik Tel. 797 701 408 E-mail: alina_stryjnik@marr.com.pl Ewa Górska Tel. 797 600 308 E-mail: ewa_gorska@marr.com.pl DORADZTWO KSI KSU DLA INNOWACYJNYCH Ewa Górska Tel. 797 600 308 E-mail: ewa_gorska@marr.com.pl Cezary Mokrzysz Tel. 797 600 307 E-mail: cezary_mokrzysz@marr.com.pl DORADZTWO MARKETINGOWE DLA MŚP Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO – SPOŻYWCZEGO DORADZTWO MARKETINGOWE DLA MŚP Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO – SPOŻYWCZEGO Grażyna Gajek Tel. 17/ 788 18 52 E-mail: grazyna_gajek@marr.com.pl Andrzej Leyko Tel.:797 701 401 E-mail: andrzej_leyko@marr.com.pl Aneta Łata Tel. 17 /788 18 64 E-mail: aneta_lata@marr.com.pl PUNKT KONSULTACYJNY PUNKT KONSULTACYJNY Urszula Podsadowska – Kierownik Tel. 17/ 788 18 54 E-mail: urszula_podsadowska@marr.com.pl FUNDUSZE POŻYCZKOWE FUNDUSZE POŻYCZKOWE Irena Turek – Kierownik Tel. 17/ 788 18 67 E-mail: irena_turek@marr.com.pl USŁUGI KSIĘGOWE Aneta Łata Tel. 17/ 788 18 64 Kom. 797 600 327 E-mail: aneta_lata@marr.com.pl

29 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! Dziękuję za uwagę!. Zdzisław Klonowski Prezes ARR MARR S.A. zdzislaw_klonowski@marr.com.pl ul.Chopina 18,39-300 Mielec www.marr.com.pl


Pobierz ppt "Inwestuj w przyszłość – dotacje, pożyczki i inne formy wsparcia Wsparcie firm w ofercie ARR MARR S.A. Mielec, 23-09-2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google