Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestuj w przyszłość – dotacje, pożyczki i inne formy wsparcia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestuj w przyszłość – dotacje, pożyczki i inne formy wsparcia"— Zapis prezentacji:

1 Inwestuj w przyszłość – dotacje, pożyczki i inne formy wsparcia
Wsparcie firm w ofercie ARR MARR S.A. Mielec, r.

2 PUNKT KONSULTACYJNY

3 PUNKT KONSULTACYJNY KSU
Świadczy bezpłatne usługi informacyjne: jak, krok po kroku, założyć własną firmę, co zrobić, aby firma prężnie się rozwijała, skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie lub rozwój przedsiębiorstwa, jak pokonywać problemy pojawiające się w bieżącej działalności.

4 PUNKT KONSULTACYJNY KSU
Częściowo odpłatne specjalistyczne usługi doradcze: pomoc w realizacji projektów unijnych (przygotowanie oraz kompletowanie dokumentacji aplikacyjnej), pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych zewnętrznych – zwrotnych (kredyty, pożyczki), pomoc w przygotowaniu biznes planu, formularza rekrutacyjnego i innych dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o dofinansowanie dla przedsiębiorcy czy też osoby zamierzającej uruchomić własną działalność gospodarczą.

5 PUNKT KONSULTACYJNY KSU
Usługi doradcze są dofinansowane w wysokości  90% wartości usługi.   W przypadku osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, opłata ponoszona przez klienta wynosi 160 zł netto, natomiast w przypadku przedsiębiorcy to kwota 240 zł netto.

6 FUNDUSZ POŻYCZKOWY

7 Możliwość otrzymania kilku pożyczek przez jednego przedsiębiorcę
FUNDUSZ POŻYCZKOWY Warunki udzielania pożyczek maksymalna kwota pożyczki na cele inwestycyjne tys. zł maksymalna kwota pożyczki na cele obrotowe tys. zł minimalna kwota pożyczki wynosi - 10 tys. zł Oprocentowanie na warunkach rynkowych - od 4,18 % na zasadach de minimis - od 1,46 % Oprocentowanie stałe przez cały okres spłaty pożyczki Możliwość otrzymania kilku pożyczek przez jednego przedsiębiorcę

8 FUNDUSZ POŻYCZKOWY Beneficjenci
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mający siedzibę i inwestujący na terenie województwa podkarpackiego Grupy przedsiębiorców mogących skorzystać z pożyczek udzielanych na zasadzie pomocy de minimis: przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą i działający poniżej jednego roku, przedsiębiorcy wdrażający przedsięwzięcia innowacyjne, przedsiębiorcy wynajmujący pomieszczenia w Inkubatorze Nowych Technologii IN-TECH lub Mieleckim Parku Przemysłowym

9 Przeznaczenie pożyczki:
FUNDUSZ POŻYCZKOWY Przeznaczenie pożyczki: finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia.  Pożyczka nie może być przeznaczana: wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na cele konsumpcyjne, na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań na finansowanie kapitału obrotowego, który nie jest powiązany z planem założenia lub rozwoju przedsiębiorstwa, na zapłatę podatku VAT, jeżeli Przedsiębiorcy przysługują prawne możliwości jego odzyskania.

10 USŁUGI KSIĘGOWE

11 USŁUGI KSIĘGOWE Dlaczego warto z Nami współpracować?
Świadcząc licencjonowane usługi księgowe stawiamy na rzetelność i indywidualne podejście do każdego Klienta. Wdrażamy odpowiednie procesy i rozwiązania biorąc pod uwagę specyfikę działalności i potrzeby Naszych Klientów. Dlaczego warto z Nami współpracować? Zapewniamy pełen profesjonalizm, miłą i życzliwą atmosferę, doświadczenie, wysoki poziom zaufania, konkurencyjne ceny, szybkie terminy realizacji usług, pełne zaangażowanie w sprawy klienta. Świadczymy usługi w oparciu o certyfikaty wydane przez Ministerstwo Finansów. Bezpieczeństwo współpracy gwarantuje polisa ubezpieczeniowa OC zawarta z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA).

12 USŁUGI KSIĘGOWE - OFERTA
Dzięki współpracy z Nami zyskasz więcej czasu na realizację własnych celów biznesowych. Nasze usługi obejmują m.in.:  prowadzenie ksiąg handlowych prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów prowadzenie ewidencji na potrzeby ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej prowadzenie spraw kadrowych i płacowych, rozliczeń z ZUS sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT sporządzanie sprawozdań, wniosków i analiz wg indywidualnych wymogów sporządzanie zeznań rocznych dla osób fizycznych nie będących klientami biura przygotowywanie regulaminów pracy i wynagrodzeń  przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych

13 USŁUGI KSIĘGOWE - OFERTA
Dzięki współpracy z Nami zyskasz więcej czasu na realizację własnych celów biznesowych. Nasze usługi obejmują m.in.:  prowadzenie ksiąg handlowych prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów prowadzenie ewidencji na potrzeby ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej prowadzenie spraw kadrowych i płacowych, rozliczeń z ZUS sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT sporządzanie sprawozdań, wniosków i analiz wg indywidualnych wymogów sporządzanie zeznań rocznych dla osób fizycznych nie będących klientami biura przygotowywanie regulaminów pracy i wynagrodzeń  przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych

14 Sprawdź o ile mniej zapłacisz za prowadzenie księgowości!
USŁUGI KSIĘGOWE Ile kosztuje skorzystanie z usług księgowych ARR MARR S.A.? Z uwagi na różne potrzeby oraz wymagania, cena usługi jest indywidualnie negocjowana z Klientem. Ceny usług uzależnione są od wybranego sposobu opodatkowania, jak również od zgłoszenia w zakresie podatku VAT, formy prawnej i rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej tj. od wielkości stanu zatrudnienia i ilości generowanych przez Klienta dokumentów własnych oraz otrzymywanych dokumentów obcych. Przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą oferujemy korzystne upusty, a także pomoc w czynnościach dotyczących rejestracji firmy. Sprawdź o ile mniej zapłacisz za prowadzenie księgowości!

15 USŁUGA SYSTEMOWA KSU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , Poddziałania 2.2.1 Okres realizacji projektu: od 14 czerwca 2013r. do 30 września 2014r.

16 USŁUGA SYSTEMOWA KSU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Dla kogo? Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego Co? Audyt środowiskowy Doradztwo i opracowanie brakującej dokumentacji środowiskowej Szkolenia z zakresu obliczania poziomu korzystania ze środowiska oraz obliczania opłat za korzystanie ze środowiska Za ile? Usługi dofinansowane są w 70% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

17 USŁUGA SYSTEMOWA KSU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
ETAP I - AUDYT ŚRODOWISKOWY Analiza stopnia spełnienia wymogów prawnych przedsiębiorstwa wynikających z przestrzegania Prawa Ochrony Środowiska w zakresie: gospodarki odpadami, emisji gazów i pyłów do powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, odzysku sprzętu EiE, emisji hałasu. Maksymalny koszt usługi: max 850zł/netto (najczęściej cena oscyluje w granicach zł/netto)

18 USŁUGA SYSTEMOWA KSU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
ETAP II – przegląd i opracowanie brakującej dokumentacji środowiskowej, wymaganych pozwoleń, zgłoszeń, raportów OOŚ i innych Maksymalny koszt usługi: netto ETAP III – indywidualne szkolenia z zakresu obliczania poziomu korzystania ze środowiska oraz obliczania opłat za korzystanie ze środowiska Koszt usługi: 360 zł netto/os.

19 DORADZTWO KSI KSU DLA INNOWACYJNYCH
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , Działanie Okres realizacji projektu: r. do r.

20 DORADZTWO KSI KSU DLA INNOWACYJNYCH
Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego Co? Audyt innowacyjności (I etap) Doradztwo we wdrożeniu innowacji (II etap) Za ile? Usługi dofinansowane są w 50%, 85%, 90% i 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego .

21 ETAP I - audyt innowacyjności
DORADZTWO KSI KSU DLA INNOWACYJNYCH ETAP I - audyt innowacyjności to identyfikacja możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji: produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych. Obejmuje m. innymi analizę: Pozycji rynkowej przedsiębiorstwa Finansową Modelu biznesowego Organizacji i zarządzania Dojrzałości technologicznej Rezultat : raport z audytu innowacyjności

22 ETAP II- doradztwo we wdrożeniu innowacji
DORADZTWO KSI KSU DLA INNOWACYJNYCH ETAP II- doradztwo we wdrożeniu innowacji to kompleksowe doradztwo, mające doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane podczas audytu innowacyjności. Rezultatem doradztwa jest: podpisanie umowy współpracy mającej na celu opracowanie na wyłączne potrzeby przedsiębiorcy rozwiązania innowacyjnego lub ulepszenia posiadanego już przez przedsiębiorcę rozwiązania lub nabycie przez przedsiębiorcę rozwiązania innowacyjnego mającego postać gotowego rozwiązania np. maszyny lub urządzenia

23 PRZYKŁADOWY KOSZT USŁUG
DORADZTWO KSI KSU DLA INNOWACYJNYCH PRZYKŁADOWY KOSZT USŁUG Nazwa usługi % dofinansowania Wartość jednostkowa Koszt usługi dla przedsiębiorcy Audytu innowacyjności (etap I) 90% 4 000,00 400 100% Doradztwo we wdrożeniu innowacji (etap II) 50% 10 000,00 5000 85% 1500 Maksymalna wartość usługi – audyt innowacyjności to ,00 zł Maksymalna wartość usługi – doradztwo we wdrożeniu innowacji to ,00 zł

24 DORADZTWO MARKKETINGOWE DLA FIRM Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO
Usługa realizowana w ramach projektu „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego” Poddziałanie POKL na lata Okres realizacji projektu: r. – r.

25 DORADZTWO MARKKETINGOWE DLA FIRM Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO
W jakim celu? Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności, rentowności i potencjału mikro- i małych firm z branży przetwórstwa rolno – spożywczego w woj. podkarpackim poprzez wsparcie doradczo-szkoleniowe z zakresu marketingu. Doradztwo i szkolenia dają małym firmom szansę na pozyskanie wiedzy pozwalającej na samodzielne rozpoznawanie zmieniających się potrzeb rynkowych oraz przygotowanie i wdrażanie działań poprawiających ich pozycję rynkową. Dla kogo? Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego z branży przetwórstwa rolno-spożywczego Za ile? Usługa jest bezpłatna

26 DORADZTWO MARKKETINGOWE DLA FIRM Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO
ETAP I - przeprowadzenie u przedsiębiorcy audytu marketingowego polegającego na szczegółowej analizie pozycji rynkowej firmy, która stanowi podstawę do budowania jej planu marketingowego ETAP II - opracowanie przez doradcę zindywidualizowanego planu marketingowego, którego wdrożenie poprawi efektywność przedsiębiorstwa i umożliwi mu uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku

27 Usługa jest całkowicie bezpłatna
DORADZTWO MARKKETINGOWE DLA FIRM Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO ETAP III - pomoc przy wdrażaniu planu marketingowego Przedsiębiorca będzie mógł także skorzystać ze szkoleń z zakresu budowania planu marketingowego w branży przetwórstwa rolno - spożywczego i wdrażania tego planu we własnym przedsiębiorstwie. Usługa jest całkowicie bezpłatna

28 KONTAKT USŁUGI KSIĘGOWE
USŁUGA SYSTEMOWA KSU W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Cezary Mokrzysz Tel Alina Stryjnik Tel Ewa Górska Tel DORADZTWO KSI KSU DLA INNOWACYJNYCH Tel DORADZTWO MARKETINGOWE DLA MŚP Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA ROLNO – SPOŻYWCZEGO Grażyna Gajek Tel. 17/ Andrzej Leyko Tel.: Aneta Łata Tel. 17 / PUNKT KONSULTACYJNY Urszula Podsadowska – Kierownik Tel. 17/ FUNDUSZE POŻYCZKOWE Irena Turek – Kierownik Tel. 17/ USŁUGI KSIĘGOWE Tel. 17/ Kom

29 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! Dziękuję za uwagę!
Zdzisław Klonowski Prezes ARR „MARR” S.A. ul.Chopina 18, Mielec .


Pobierz ppt "Inwestuj w przyszłość – dotacje, pożyczki i inne formy wsparcia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google