Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt "Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Trzebinia” z założenia ma służyć wyrównaniu szans osób zagrożonych wykluczeniem informatycznym. Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt "Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Trzebinia” z założenia ma służyć wyrównaniu szans osób zagrożonych wykluczeniem informatycznym. Projekt."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt "Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Trzebinia” z założenia ma służyć wyrównaniu szans osób zagrożonych wykluczeniem informatycznym. Projekt jest realizowany na terenie Gminy Trzebinia w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Rolnictwa Wsi i Obszarów Wiejskich. Czas trwania: 12 miesięcy

3 Gmina Trzebinia złożyła wniosek na dofinansowanie projektu pt
Gmina Trzebinia złożyła wniosek na dofinansowanie projektu pt. "Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Trzebinia” w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt został zakwalifikowany do uzyskania wsparcia finansowego. Umowę z Władzą Wdrażającą Projekty Europejskie podpisano w dniu 23 czerwca 2010 r.

4 Metoda realizacji projektu:
Gmina Trzebinia przekaże 30 gospodarstwom domowym oraz 11 swoim jednostkom podległym w nieodpłatne użytkowanie sprzęt komputerowy (z oprogramowaniem) i sfinansuje im koszt dostępu do Internetu przez okres 6 lat. Dodatkowo, dla użytkowników końcowych projektu (30 osób z gospodarstw domowych objętych projektem), zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

5 Od 2010 r. trwa realizacja zapewnienia w 11 jednostkach podległych Gminie Trzebinia powszechnego, nieodpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców miejscowości: Trzebinia, Bolęcin, Piła Kościelecka, Młoszowa, Karniowice, Psary i Czyżówka, w tym utworzenie w Publicznej Bibliotece w Trzebini pierwszej na terenie powiatu chrzanowskiego sali multimedialnej dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku.

6 Projekt ma nie tylko zapewnić dostęp do sprzętu teleinformatycznego i do Internetu przez okres 6 lat, lecz stworzyć jego uczestnikom warunki do uczenia się i samodoskonalenia. Dla osób dorosłych projekt daje możliwość aktywizacji gospodarczej i społecznej, stwarza im też możliwość pracy na odległość (ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych), a młodym daje okazję do wyrównania szans dostępu do wiedzy.

7 Projekt obejmuje: dostarczenie, instalację oraz serwisowanie w sumie 60 zestawów sprzętu teleinformatycznego dla 30 gospodarstw domowych, wybranych zgodnie z kryteriami działania 8.3 POIG, oraz 11 jednostek podległych Gminie Trzebinia. Całkowity koszt: ,96 pln. Dofinansowanie z funduszy unijnych i skarbu państwa: 85% wartości kosztów projektu tj ,97 pln. Wkład gminy Trzebinia:15% wartości kosztów tj ,99 pln.

8 Oprócz instalacji sprzętu komputerowego w pierwszych gospodarstwach domowych objętych projektem i jednostkach podległych Gminie Trzebinia (listopad 2010 r.) rozpoczęto także prace nad stworzeniem sali multimedialnej dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Asnyka w Trzebini. Ofertę Biblioteki poszerzono o nowoczesną Mediatekę, która ma poprawić warunki korzystania z kolekcji zbiorów specjalnych.

9 Zapraszamy na stronę internetową projektu
pod adresem

10 Doposażenie domów kultury w Gminie Trzebinia

11 Użytkownicy sieci dostarczonej w ramach projektu do domów kultury mogą podnosić stan swojej wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Dom Kultury w Bolęcinie

12 Zajęcia z obsługi podstawowych programów edycji grafiki w Domu Kultury w Czyżówce

13 Uczestnicy zajęć zorganizowanych w Domu Kultury w Karniowicach

14 Uczestniczki zajęć zorganizowanych w Domu Kultury w Karniowicach

15 Młodzi uczestnicy zajęć w Domu Kultury w Młoszowej

16 Uczestnicy zajęć w Domu Kultury w Pile kościeleckiej

17 Młodzież w Domu Kultury w Psarach

18 Zajęcia zorganizowane dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Trzebini w Domu Kultury SOKÓŁ przy ul. Kościuszki 74 w Trzebini

19 Mediateka w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Asnyka w Trzebini

20 Adaptacja pomieszczenia na Mediatekę objęła m.in.:
zakup odpowiednich regałów bibliotecznych, Wprowadzenie biurek komputerowych i krzeseł dla czytelników, zakup funkcjonalnej lady bibliotecznej, zakup czytaków, syntezatora mowy i oprogramowania dla osób z dysfunkcjami wzroku, zakup sprzętu potrzebnego do odtwarzania zbiorów specjalnych na różnych nośnikach.

21 Pomieszczenie Mediateki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzebini

22 Wydzielona salka audiowizualna

23 Urządzenia techniczne i programy zapewniające likwidację barier dla niepełnosprawnych użytkowników

24 Część zbiorów Mediateki dostosowanych dla potrzeb osób niedowidzących
i niewidomych

25 Rozwiązanie umożliwiające korzystanie z klawiatury komputera osobom niedowidzącym

26 Przykłady zbiorów multimedialnych (książki mówione)

27 Przykłady zbiorów multimedialnych

28 Zajęcia zorganizowane dla wychowanków Świetlicy PLUS

29 Zajęcia zorganizowane dla dzieci ze Świetlicy „PLUS” w Trzebini

30 Zajęcia zorganizowane dla dzieci ze Świetlicy „PLUS” w Trzebini

31 Zajęcia zorganizowane dla uczestników Młodzieżowej Grupy Wsparcia

32 Zajęcia zorganizowane dla uczestników Młodzieżowej Grupy Wsparcia

33 Zajęcia zorganizowane dla uczestników Młodzieżowej Grupy Wsparcia

34 Zainteresowanych i beneficjentów projektu zapraszamy do kontaktu:
Biuro projektu: Budynek Urzędu Miasta Trzebini ul. Piłsudskiego 14, pok.11, w godzinach pracy Urzędu. tel Osoby realizujące projekt: Katarzyna Kopeć-Dźwigaj Marzena Stawarz Tomasz Latko Piotr Sikora

35 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Projekt "Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Trzebinia” z założenia ma służyć wyrównaniu szans osób zagrożonych wykluczeniem informatycznym. Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google