Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła prawa w Internecie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła prawa w Internecie"— Zapis prezentacji:

1

2 Źródła prawa w Internecie
Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji, Pracownia Komputerowa

3 Prawo Unii Europejskiej
Dostęp do zasobów prawa Unii Europejskiej możliwy jest poprzez stronę: (jest tam również wersja polskojęzyczna) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: Wyszukiwarka dokumentów Unii Europejskiej: (tylko wersja w języku angielskim i francuskim)

4 Sądy międzynarodowe Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich: (jest wersja polskojęzyczna) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze: Międzynarodowy Trybunał Karny: Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii: Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy: Sąd Specjalny dla Sierra Leone Nadzwyczajny Trybunał ds., Zbrodni Czerwonych Khmerów źródło K. Pawlik, R Zenderowski „Dyplom z Internetu” Cedetu.pl Warszawa 2010/2011

5 Prawo krajowe Prawo obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest publikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Wydawcą i dystrybutorem jest Kancelaria Rady Ministrów . CO KPRM działające dotychczas jako gospodarstwo pomocnicze KPRM z dniem r. zostało przekształcone w instytucję gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych. (ustawa z dnia 20 lipca 2000 O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (teks jednolity Dz. Ustaw z 2010, nr 17, poz. 95)

6 Rządowe Centrum Legislacji
Dostęp do Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego umożliwia również Rządowe Centrum Legislacji Akty prawne tam zawarte, dla potwierdzenia autentyczności są zabezpieczone podpisem elektronicznym, a na wydrukach umieszczony jest znak wodny Rządowego Centrum Legislacji. W tej bazie można poszukiwać dowolnych fraz w tytule aktu prawnego. Przebieg procesu legislacyjnego można prześledzić na stronie Sejmu RP: Tam przedstawia się wszystkie projekty ustaw wraz z uzasadnieniami.

7 Sąd Najwyższy — orzeczenia (często z uzasadnieniem): http://www. sn
Trybunał Konstytucyjny (tam dostępna baza orzeczeń TK) Sądy Konstytucyjne w Europie (poprzez stronę Trybunału konstytucyjnego) Sądy Konstytucyjne innych państw europejskich  Adresy internetowe W adresach internetowych również inne ciekawe, jak e-publikacje, Unia Europejska i Rada Europy (prawo i orzecznictwo)

8 Orzeczenia Sądów Administracyjnych
Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych: Baza zawiera treść wydanych po dniu 1 października 2007 r. wyroków i postanowień wraz z uzasadnieniami. Dodatkowo baza jest uzupełniana o informacje o orzeczeniach kończących postępowania sądowoadministracyjne (wraz z ich uzasadnieniami) wydanych w okresie pomiędzy 1 stycznia 2004 r. a 30 września 2007 r. Znaleźć w niej można ponadto wybrane orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat wcześniejszych, w szczególności orzeczenia publikowane. Baza ta ma charakter jedynie informacyjny i edukacyjny, nie jest natomiast oficjalnym publikatorem orzeczeń sądowych. Przeszukiwanie bazy możliwe jest za pomocą rozbudowanej wyszukiwarki. Z udostępnionych orzeczeń usunięto dane osobowe.

9 Prawo miejscowe Poszczególni wojewodowie prowadzą „Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa”, dostępny poprzez stronę www danego Urzędu Wojewódzkiego. Tam publikowane jest prawo lokalne, np. zarządzenia wojewody, uchwały poszczególnych rad gmin.


Pobierz ppt "Źródła prawa w Internecie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google