Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Źródła prawa w Internecie Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji, Pracownia Komputerowa 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Źródła prawa w Internecie Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji, Pracownia Komputerowa 2."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Źródła prawa w Internecie Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji, Pracownia Komputerowa 2

3 Prawo Unii Europejskiej Dostęp do zasobów prawa Unii Europejskiej możliwy jest poprzez stronę: http://eur-lex.europa.eu/http://eur-lex.europa.eu/ (jest tam również wersja polskojęzyczna) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej: http://publications.europa.eu/official/index_pl.htm Wyszukiwarka dokumentów Unii Europejskiej: http://www.europa.eu/rapidhttp://www.europa.eu/rapid (tylko wersja w języku angielskim i francuskim) 3

4 Sądy międzynarodowe Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich: http://www.curia.europa.eu (jest wersja polskojęzyczna)http://www.curia.europa.eu Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze: http://www.icj-cij.orghttp://www.icj-cij.org Międzynarodowy Trybunał Karny: http://www.icc-cpi.inthttp://www.icc-cpi.int Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii: http://www.icty.orghttp://www.icty.org Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy: http://www.unictr.orghttp://www.unictr.org Sąd Specjalny dla Sierra Leone http://www.sc-sl.orghttp://www.sc-sl.org Nadzwyczajny Trybunał ds., Zbrodni Czerwonych Khmerów http://www.eccc.gov.kh http://www.eccc.gov.kh źródło K. Pawlik, R Zenderowski Dyplom z Internetu Cedetu.pl Warszawa 2010/2011 4

5 Prawo krajowe Prawo obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest publikowane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Wydawcą i dystrybutorem jest Kancelaria Rady Ministrów www.cokprm.gov.pl. CO KPRM działające dotychczas jako gospodarstwo pomocnicze KPRM z dniem 31.12.2010 r. zostało przekształcone w instytucję gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych. http://www.cuw.gov.pl/ (ustawa z dnia 20 lipca 2000 O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (teks jednolity Dz. Ustaw z 2010, nr 17, poz. 95)www.cokprm.gov.plhttp://www.cuw.gov.pl/ 5

6 Rządowe Centrum Legislacji Dostęp do Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego umożliwia również Rządowe Centrum Legislacji http://dokumenty.rcl.gov.pl Akty prawne tam zawarte, dla potwierdzenia autentyczności są zabezpieczone podpisem elektronicznym, a na wydrukach umieszczony jest znak wodny Rządowego Centrum Legislacji. W tej bazie można poszukiwać dowolnych fraz w tytule aktu prawnego.http://dokumenty.rcl.gov.pl Przebieg procesu legislacyjnego można prześledzić na stronie Sejmu RP: http://www.sejm.gov.pl/prace/prace.html Tam przedstawia się wszystkie projekty ustaw wraz z uzasadnieniami. http://www.sejm.gov.pl/prace/prace.html 6

7 Sąd Najwyższy orzeczenia (często z uzasadnieniem): http://www.sn.pl/orzecznictwo http://www.sn.pl/orzecznictwo Trybunał Konstytucyjny http://www.trybunal.gov.plhttp://www.trybunal.gov.pl (tam dostępna baza orzeczeń TK) Sądy Konstytucyjne w Europie (poprzez stronę Trybunału konstytucyjnego) Sądy Konstytucyjne innych państw europejskich http://www.trybunal.gov.pl/index2.htmhttp://www.trybunal.gov.pl/index2.htm Adresy internetowe W adresach internetowych również inne ciekawe, jak e-publikacje, Unia Europejska i Rada Europy (prawo i orzecznictwo)Unia Europejska i Rada Europy (prawo i orzecznictwo) 7

8 Orzeczenia Sądów Administracyjnych Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl Baza zawiera treść wydanych po dniu 1 października 2007 r. wyroków i postanowień wraz z uzasadnieniami. Dodatkowo baza jest uzupełniana o informacje o orzeczeniach kończących postępowania sądowoadministracyjne (wraz z ich uzasadnieniami) wydanych w okresie pomiędzy 1 stycznia 2004 r. a 30 września 2007 r. Znaleźć w niej można ponadto wybrane orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z lat wcześniejszych, w szczególności orzeczenia publikowane. Baza ta ma charakter jedynie informacyjny i edukacyjny, nie jest natomiast oficjalnym publikatorem orzeczeń sądowych. Przeszukiwanie bazy możliwe jest za pomocą rozbudowanej wyszukiwarki. Z udostępnionych orzeczeń usunięto dane osobowe. 8

9 Prawo miejscowe Poszczególni wojewodowie prowadzą Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa, dostępny poprzez stronę www danego Urzędu Wojewódzkiego. Tam publikowane jest prawo lokalne, np. zarządzenia wojewody, uchwały poszczególnych rad gmin. 9


Pobierz ppt "1. Źródła prawa w Internecie Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji, Pracownia Komputerowa 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google