Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestowanie nabiera smaku Pierwsza Publiczna Oferta Akcji Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego BOMI S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestowanie nabiera smaku Pierwsza Publiczna Oferta Akcji Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego BOMI S.A."— Zapis prezentacji:

1 Inwestowanie nabiera smaku Pierwsza Publiczna Oferta Akcji Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego BOMI S.A.

2 Agenda profil Spółki perspektywiczny rynek mocna pozycja konkurencyjna wyniki finansowe strategia rozwoju publiczna oferta akcji dlaczego warto zainwestować?

3 Profil Spółki

4 jedna z największych sieci delikatesów w Polsce (21 obiektów) bogata oferta produktów (ok. 35 tys.) - dostosowana do preferencji klientów szeroka baza dostawców (ok. 600) - dywersyfikacja dostaw oraz bogactwo oferty znana marka lojalni klienci o ponadprzeciętnych dochodach najlepsze lokalizacje sklepów szybka ekspansja rynkowa kompetentna i doświadczona kadra zarządzająca sprawnie realizowana strategia rozwoju rosnąca sprzedaż i rentowność Profil Spółki

5 Historia Rozwój sieci sprzedaży – liczba delikatesów PPH BOMI S.A. Źródło: Emitent.

6 Perspektywiczny rynek

7 wartość rynku sprzedaży detalicznej w 2005 r ,7 mld zł * roczne tempo wzrostu rynku FMCG w Polsce - ok. 2,9 % * Datamonitor Rynek FMCG Struktura rynku FMCG w Polsce w 2005 r.* Krajowy rynek detaliczny w 2005 r. - udział w sprzedaży artykułów spożywczych * produkty spożywcze i napoje 36,30% pozostałe 63,70% supermarkety 34,20% hipermarkety 22,90% specjalistyczne sklepy spożywcze 22,40% dyskonty 12,70% inne 7,89%

8 Rynek delikatesów rozwija się w tempie około 22% rocznie. Prognozy wartości rynku sprzedaży detalicznej żywności w Polsce w latach Źródło: Datamonitor Rynek FMCG

9 rosnąca zamożność społeczeństwa - wzrost zapotrzebowania na produkty z wyższej półki najważniejsze kryterium zakupu artykułów spożywczych jakość oferowanych produktów dobra lokalizacja sklepu produkty markowe postrzegane jako: bezpieczniejsze o lepszej jakości bardziej dostępne rosnące zainteresowanie kuchniami innych krajów i samodzielnym przyrządzaniem potraw – popyt na produkty egzotyczne, rzadko spotykane segment produktów premium - mniejsza wrażliwość na wahania koniunktury *raport Wprost, XI 2006 r. **raport PricewaterhouseCoopers From Sao Paulo to Shanghai – New consumer dynamics: The impact on modern retailing – Poland 2006/07 Rynek delikatesów w Polsce akceptacja wyższej ceny ** cena najważniejsza jedynie dla 20% konsumentów *

10 Mocna pozycja konkurencyjna

11 bardzo mocna pozycja na rynku delikatesów w Polsce wysoki udział w rynku sprzedaż w sieciach delikatesowych osiąga wartość 2 mld zł rocznie * udział sprzedaży PPH BOMI S.A. w rynku wynosi 19% Mocna pozycja rynkowa Źródło: PMR Publications, 1Q 2007 Źródło: Emitent * Rzeczpospolita, 9.XI.2006 r. PPH BOMI S.A. 19% pozostali 81% Udział w rynku sprzedaży w sieciach delikatesowych w Polsce Ilość sklepów na koniec I kwartału 2007 r. Sklepy własne Sklepy franczyzowe

12 know how rozbudowana sieć sprzedaży możliwości kapitałowe rozpoznawalna marka efektywność działania Mocna pozycja rynkowa

13 wysoka specjalizacja – koncentracja na rynku delikatesów bogata oferta produktów spożywczych w segmencie premium, ściśle dostosowana do preferencji klientów – 35 tys. bezkonkurencyjna na rynku gama asortymentu cena odpowiadająca wysokiej jakości produktów konkurowanie jakością towarów oraz obsługi zaufanie klientów do BOMI jako najdłużej działających w Polsce wielkopowierzchniowych sklepów delikatesowych duża lojalność klientów: ludzie o ponadprzeciętnych dochodach, ceniący jakość, szeroki wybór towarów – w tym egzotycznych, trudno dostępnych produktów oraz profesjonalną obsługę programy lojalnościowe (rabaty, karty rabatowo-kredytowe Nordea, konkursy) Efektywny model biznesu

14 wielowymiarowy wzrost: wzrost sprzedaży detalicznej poprzez rozbudowę sieci delikatesów stały wzrost efektywności działania - zwiększanie sprzedaży na m 2 zwiększanie rentowności działania (efekty skali) Efektywny model biznesu Źródło: Emitent Liczba delikatesów BOMI Powierzchnia sprzedaży detalicznej (m 2 ) Źródło: Emitent

15 bezpieczeństwo: zdywersyfikowana struktura dostawców - ok. 600 szeroka sieć sprzedaży - rozproszenie ryzyka lokalizacyjnego obszar ekskluzywnych produktów - stabilny poziom sprzedaży, także w przypadku wahań koniunktury wysokie bariery wejścia dla konkurencji: efekt pioniera rynkowego kapitałochłonność know how wypracowane relacje z partnerami Efektywny model biznesu

16 Zarząd Spółki: Stanisław Okonek – Prezes Zarządu Mieczysław Cierpisz – Wiceprezes Zarządu Krzysztof Pietkun – Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza: Grzegorz Leszczyński – Przewodniczący RN Piotr Dziabas – Wiceprzewodniczący RN Marian Pełka – Członek RN Marek Jarociński – Członek RN Piotr Derlatka – Członek RN umiejętności i doświadczenie skuteczność w realizacji strategii zaangażowanie kapitałowe w Spółkę Kluczowa kadra zarządzająca PPH BOMI S.A. - zespół fachowców o dużym doświadczeniu w obszarze branży handlu detalicznego oraz finansów. Kompetentny zespół

17 Sieć sprzedaży PPH BOMI S.A. w 2007 r. Rozwój sieci sprzedaży Istniejące delikatesy:* Gdańsk (7) Warszawa (5) Gdynia (3) Bydgoszcz (1) Katowice (1) Legnica (1) Legionowo (1) Malbork (1) Słupsk (1) Otwarcia planowane na 2007 r.: Bydgoszcz (1) Gdańsk (1) Gorzów Wielkopolski (1) Kraków (1) Rzeszów (1) Sopot (1) Stan na: VII 2007r.

18 intensywny rozwój sieci sprzedaży pod względem powierzchni i zasięgu: - 21 obiektów (VII 2007 r.) 48 obiektów w 2009 r. - łączna powierzchnia m 2 (IV 2007 r.) m 2 w 2009 r. - preferowana powierzchnia sklepu od m 2 do 2500 m 2 - preferowane duże miasta powyżej 70 tys. mieszkańców lub lokalizacje podmiejskie - najbardziej atrakcyjne lokalizacje w miastach: centra i galerie handlowe, nowe osiedla mieszkaniowe jednolity design sklepów - wzmocnienie identyfikacji marki BOMI Delikatesy zwiększanie efektywności działania poprzez wdrożenie rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie sprzedażą rozważenie możliwości ekspansji zagranicznej Strategia rozwoju Źródło: Spółka Wzrost powierzchni sprzedaży w latach (m 2 )

19 Wyniki finansowe

20 podwojenie przychodów latach rozwój ekstensywny (zwiększanie liczby placówek) rozwój intensywny (rosnąca efektywność działania) Źródło: Emitent. Sprzedaż Sprzedaż PPH BOMI S.A. (w tys. zł)

21 Źródło: Emitent. Wyniki finansowe 2007P EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto krotny wzrost wielkości zysku netto w okresie wzrost efektywności działania, poprzez: efekt skali (wzrost obrotów przy względnie stałych kosztach oraz poprawa warunków zakupu) zoptymalizowanie indeksów towarowych (dziś ok. 35 tys.)

22 Bilans Podstawowe dane bilansowe PPH BOMI S.A. (w tys. zł) Źródło: Emitetnt aktywa trwałe aktywa obrotowe aktywa razem kapitał własny zobowiązania rzeczowe aktywa trwałe 18,5222,3126,82 zapasy 39,4951,9544,62 kapitał własny 23,8416,6413,21 zobowiązania krótkoterminowe 70,9075,6982,72 zobowiązania długoterminowe 3,704,232,88 Struktura bilansu PPH BOMI S.A. (%)

23 Źródło: Obliczenia DM IDMSA na podstawie danych Emitenta. Analiza wskaźnikowa rentowność netto2,641,030,44 rentowność sprzedaży23,1122,3222,72 ROA13,525,662,61 ROE56,7134,0219,74 wskaźnik rotacji aktywów5,15,55,9 wskaźnik obrotu zapasów okres spływu należności1078 okres spłaty zobowiązań50 51 wskaźnik bieżącej płynności1,10,980,83 wskaźnik płynności szybkiej0,550,29 wskaźnik natychmiastowy0,350,140,12 wskaźnik zadłużenia długoterminowego3,74,22,9 wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych wskaźnik ogólnego zadłużenia76,283,486,8

24 Podstawowe wskaźniki operacyjne (stan na r.) Źródło: Obliczenia DM IDMSA na podstawie danych Emitenta. Analiza wskaźnikowa - porównanie BOMI Alma MarketNG2Gino Rossi Emperia HoldingMonnari rentowność netto 2,643,2413,288,121,6612,11 ROA 13,527,8922,097,263,7120,24 ROE 56,7113,4629,0114,126,5541,33 wskaźnik rotacji aktywów 5,12,441,660,892,231,67 wskaźnik obrotu zapasów okres spływu należności okres spłaty zobowiązań wskaźnik ogólnego zadłużenia 76,241,323,848,643,351,0 wskaźnik bieżącej płynności 1,101,332,881,600,951,04 wskaźnik natychmiastowy 0,350,140,210,160,080,12

25 *Na 2007P, przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych akcji Emitenta. Atrakcyjne wskaźniki rynkowe wobec notowanych na GPW spółek, porównywalnych pod względem modelu sprzedaży, docelowej grupy odbiorców lub podobieństwa branży. Wskaźniki rynkowe PPH BOMI S.A.* Wskaźniki rynkowe porównywalnych spółek ( r.) Źródło: DM IDMSA Analiza wskaźników rynkowych P/BVP/E Alma Market5,4542,2 Emperia Holding (Eldorado) 5,0061,7 Gino Rossi5,0147,6 CCC14,7747,9 Monnari6,0736,3 Średnio7,2647,1 Cena emisyjna18 zł23 zł BVPS3,874,42 EPS1,01 P/BV4,655,2 P/E17,8122,75

26 Publiczna oferta akcji

27 Oferowanych będzie: w ramach Puli Podstawowej: – w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych do objęcia akcji serii J – w ramach Transzy Otwartej dla Inwestorów Indywidualnych do objęcia akcji serii J w ramach Puli Dodatkowej: – w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych akcji oferowanych przez Sprzedających – w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych akcji oferowanych przez Sprzedających Do obrotu na rynku oficjalnych notowań planuje się wprowadzić: akcji zwykłych na okaziciela serii A pierwszej emisji, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji zwykłych na okaziciela serii F2, akcji zwykłych na okaziciela serii G, akcji zwykłych na okaziciela serii H, akcji zwykłych na okaziciela serii I, od do akcji zwykłych na okaziciela serii J, od do praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J. Przewidywana wartość oferty – 98,9 mln zł Cena emisyjna szacowana w przedziale od 18 zł do 23 zł. Konstrukcja oferty

28 Struktura akcjonariatu Źródło: Emitent. Akcjonariat PPH BOMI S.A. po emisji Akcji serii J Akcjonariat PPH BOMI S.A. przed emisją Akcji serii J

29 Plany inwestycyjne na lata Ogółem 121 mln zł, z tego: 105 mln zł - uruchomienie działalności handlowej w 30 nowych lokalizacjach 3 mln zł - promocja wizerunku marki BOMI Delikatesy 8 mln zł - modernizacja istniejących placówek 5 mln zł - wprowadzenie najnowszej generacji systemów informatycznych ds. zarządzania siecią Finansowanie inwestycji 43,7 mln zł (36%) ze środków pochodzących z emisji akcji serii J 77,3 mln zł (64%) ze środków własnych i z obcych źródeł finansowania Cele emisji

30 Harmonogram oferty: Book – building: lipca 2007, do godziny Zapisy: lipca 2007 Przydział akcji: do 6 sierpnia 2007 Oferującym Akcji serii A, B, F2, G, H, I i J oraz praw do Akcji serii J jest Dom Maklerski IDMSA Harmonogram oferty

31 dynamicznie rosnący, perspektywiczny rynek delikatesów efektywny model biznesowy Spółki mocna pozycja na rynku dynamiczny wzrost sieci sprzedaży wysoka rentowność i rosnąca sprzedaż kompetentny, doświadczony Zarząd wysokie bariery wejścia dla konkurencji Dlaczego warto zainwestować?

32 Dom Maklerski IDMSA Kraków , Mały Rynek 7 tel. (+48 12) , fax: (+48 12) PPH BOMI S.A. Gdynia , ul. Gryfa Pomorskiego 71 tel. (+48 58) , fax: (+48 58) Niniejsza prezentacja ma wyłącznie charakter promocyjny. Informacje o publicznej ofercie akcji zostały opublikowane w prospekcie emisyjnym dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki oraz Oferującego

33 Inwestowanie nabiera smaku Pierwsza Publiczna Oferta Akcji Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego BOMI S.A.


Pobierz ppt "Inwestowanie nabiera smaku Pierwsza Publiczna Oferta Akcji Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego BOMI S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google