Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU element Regionalnego Ekosystemu Klastrowego Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej WCK Poznań, 16 października 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU element Regionalnego Ekosystemu Klastrowego Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej WCK Poznań, 16 października 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU element Regionalnego Ekosystemu Klastrowego Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej WCK Poznań, 16 października 2013 r.

2 Program spotkania: 9:00 - 9:20 - NTPP i aktualności z życia Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska 9:20- 9:35 - aktualne działania, najbliższe plany i wydarzenia WCK 9: :00 - plany, zadania dla WCK na 2013/ 2014 r.

3 EKOSYSTEM KLASTROWY WIELKOPOLSKI SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Strategia Europa 2020 SRK/ SIEG SRWW/RPO MRRMG PARP SRK – Strategia Rozwoju Kraju, SIEG – Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, SRWW – Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, RPO – Regionalny Program Operacyjny WCKWCK KLASTRY/ PRZEDSIĘBIORSTWA JEDNOSTKI OTOCZENIA BIZNESU JEDNOSTKI NAUUKOWE I BADAWCZE EKSPERCI/ PARTNERZY

4 Wielkopolskie Centrum Klasteringu Klastry Powiązania kooperacyjne/ inicjatywy klastrowe Jednostki naukowe i badawcze JOB 27 członków zwyczajnych 40 członków wspierających 9 Jednostki Otoczenia Biznesu (JOB) 9 jednostek badawczo rozwojowych, uniwersytetów 22 klastry (powiązania kooperacyjne/ inicjatywy klastrowe Poznań WPROWADZENIE

5 CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY INICJATYWY KLASTROWE, POWIĄZANIA KOOPERACYJNE – ponad 600 przedsiębiorstw Branża biotechnologiczna, medyczna, biogospodarka, Life Science Wielkopolski Klaster Medyczny Branża budowlana, kotlarska Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Wielkopolski Klaster Spożywczy Branża ICT Inne

6 Uczelnie wyższe Instytuty badawcze Parki i centra technologiczne izby, fundacje, firmy konsultingowe, centra biznesu, kluby, partnerzy, eksperci

7 ZARZĄD: Prezes Anna Połczyńska ; (Instytut Logistyki i Magazynowania) Wiceprezes Urszula Mikiewicz; (Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska, NTPP) Wiceprezes Cezary Główka; (Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie) Wiceprezes Adam Olszewski; (Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny) Wiceprezes Maciej Pietrzykowski; (Fundacja "Partnerzy dla Samorządu", Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

8 KOMISJA REWIZYJNA Przewodniczący Bartłomiej Musiał ; (Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Musiał) Zastępca Przewodniczącego Natalia Barańska ; (Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości) Sekretarz Agnieszka Wilczyńska; (Instytut Logistyki i Magazynowania) Członek Komisji Rewizyjnej Arkadiusz Sufryd ; (eCoop – Zachodni Klaster Informatyki i Bezpieczeństwa IT) Członek Komisji Rewizyjnej Marian Remiszewski ; (Instytut Biotechnologii, Przemysłu Rolno – Spożywczego)

9 BRAK MAPY KOMPETENCJI ŚRODOWISKA KLASTROWEGO BRAK WIEDZY I INFORMACJI O KLASTRACH BRAK NARZĘDZI IDENTYFIKACJI I OCENY KLASTRÓW BRAK WSPARCIA LIDERÓW KLASTRÓW NISKI POZIOM wykorzystania środków regionalnych, krajowych, międzynarodowych ZABURZENIA RELACJI SEKTORA B+R i GOSPODARKI BROKER TECHNOLOGICZNY wypracowanie mechanizmów obsługi i wsparcia relacji biznesu i nauki WSPÓLNE DZIAŁANIA w procesach promocji, internacjonalizacji i podnoszenia kompetencji liderów MAPA KOMPETENCJI wypracowanie mapy kompetencji zasobów ludzkich, know – how, infrastruktury i projektów OŚRODEK WYMIANY WIEDZY stworzenie ośrodka wymiany wiedzy, integracja liderów środowiska PROBLEMY I CELE WIELKOPOLSKIEGO ŚRODOWISKA KLASTROWEGO

10 WDRAŻANIE MODELU EKOSYSTEMU KLASTROWEGO WIELKOPOLSKI W REGIONIE WZMOCNIENIE RELACJI Z EKSPERTAMI I PARTNERAMI WCK – KORZYSTANIE Z DOBRYCH PRAKTYK INNYCH REGIONÓW WZMOCNIENIE RELACJI Z ADMINISTRACJĄ KRAJOWĄ I REGIONALNĄ PRACA NAD PROBLEMAMI I CELAMI ŚRODOWISKA KLASTROWEGO REGIONU

11 Ośrodek wymiany wiedzy Mapa kompetencji Broker technologiczny Wspólne działania wdrożenie nowe systemy zarządzania ICT usprawnienie konkurencyjność członków rozwój wspólny marketing Wspieranie rozwoju różne branże redukcja koszty produkcji rozwój współpraca z jednostkami badawczo rozwojowymi ZAKRES ZAINTERESOWANIA

12 Grupa organizacji zakupów, bezpieczeństwo żywności, Recykling / ponowne wykorzystanie pozostałości produkcyjnych Zarządzanie klastrami i marketing, Internacjonalizacja nowe produkty, innowacyjne produkty wydajność produkcji zielonej energii i utylizacji odpadów BiogodpodarkaBio-technologia zarządzanie, marketing, internacjonalizacja RFID i kody kreskowe, transport intermodalny, logistyka, identyfikacja i bezpieczeństwo Zielona energiaICT Logistyka i Transport POMYSŁY OBSZARY ZAINTERESOWANIA UMIEJĘTNOŚCI MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWE

13 1)Powołanie pierwszego konsorcjum projektowego (luty 2013 r. – aplikacja wniosku w ramach PBS –pozytywna ocena merytoryczna, brak dofinansowania. Wniosek zostanie ponownie złożony w kolejnym konkursie) Ścieżka B, Nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne Tytuł wniosku: Opracowanie żywności prozdrowotnej zawierającej komponenty bioaktywne przeznaczonych w profilaktyce osteoporozy Konsorcjum: AKTUALNE DZIAŁANIA WCK

14 Kalendarium WCK (wydarzenia ostatniego kwartału) 9 maja 2013 r. spotkanie założycielskie Stowarzyszenia WCK (27 osób założycieli) 27 lipca 2013 r. wpis do KRS

15 18 września 2013 r. Podpisanie deklaracji współpracy klastrów Francji i Polski Kalendarium WCK (wydarzenia ostatniego kwartału)

16 2)Udział w pracach Grupy Roboczej UM WW ds. Wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji i Inteligentnej Specjalizacji 3)WCK brokerem w ramach vouchera dla przedsiębiorcy 4)Realizacja projektu w ramach WRPO 1.6 Rozwój platformy współpracy w ramach Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska Zakres prac: wypracowanie systemu komunikacji i informacji w tym wsparcie procesu kooperacji międzyklastrowej 5)Realizacja projektu w ramach WRPO 1.6 Opracowanie długoterminowej strategii naukowo – badawczej, koncepcji współpracy z jednostkami B+R, funkcjonowania laboratorium oraz multimedialnej promocji Klastra. 6)Udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych 7)Udział w projekcie Leonardo da Vinci 8)Aplikacja wniosku w ramach międzynarodowej Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) r. 9)Udział w spotkaniu zamykającym projekt Leonardo da Vinci – r., Inkubator Przedsiębiorczości, Leszno 10)Udział w międzynarodowej konferencji pt. "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw branży spożywczej poprzez zagraniczną współpracę klastra. Wymiana wiedzy, dobre praktyki, partnerstwo – r., Inkubator Przedsiębiorczości, Leszno AKTUALNE DZIAŁANIA WCK

17 1)Współorganizacja dnia klastrowego Klaster – nowe możliwości rozwoju firm podczas Europejskiego Tygodnia Przedsiębiorczości, r., Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Kalisz (dzień klastrowy – r.) 2)Organizacja dwudniowego spotkania członków WCK (grudzień 2013 r.) lub 6)Organizacja spotkania w Uniwersytecie Przyrodniczym, (grudzień 2013 r., Poznań) - 3 lub 10 grudnia (wtorki) godz. przedpołudniowe. 7)Prace nad powstaniem konsorcjum projektowego – stworzenie marki własnej dla sieci hurtowych branży spożywczej (ekspert zagraniczny zagraniczny - MCT Consulting Hans Knoben) 8)Trendy europejskie w zarządzaniu patentami – PATEV 10)Udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych PLANY WCK

18 INNE Deklaracja członka wspierającego, członka zwyczajnego - wzór Organizacja spotkań branżowych w MG Strona www


Pobierz ppt "WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU element Regionalnego Ekosystemu Klastrowego Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej WCK Poznań, 16 października 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google