Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej WCK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej WCK"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej WCK
WIEKOPOLSKIE CENTRUM KLASTERINGU element Regionalnego Ekosystemu Klastrowego Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej WCK Poznań, 16 października 2013 r.

2 Program spotkania: 9:00 - 9:20 - NTPP i aktualności z życia Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska 9:20- 9:35 - aktualne działania, najbliższe plany i wydarzenia WCK 9: :00 - plany, zadania dla WCK na 2013/ 2014 r.

3 W C K EKOSYSTEM KLASTROWY WIELKOPOLSKI KLASTRY/ PRZEDSIĘBIORSTWA
JEDNOSTKI OTOCZENIA BIZNESU W C K SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO JEDNOSTKI NAUUKOWE I BADAWCZE EKSPERCI/ PARTNERZY Strategia Europa 2020 SRK/ SIEG MRR MG PARP SRWW/RPO SRK – Strategia Rozwoju Kraju, SIEG – Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, SRWW – Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, RPO – Regionalny Program Operacyjny

4 Jednostki naukowe i badawcze JOB
WPROWADZENIE 27 członków zwyczajnych 40 członków wspierających Wielkopolskie Centrum Klasteringu Klastry Powiązania kooperacyjne/ inicjatywy klastrowe Jednostki naukowe i badawcze JOB 22 klastry (powiązania kooperacyjne/ inicjatywy klastrowe Poznań 9 Jednostki Otoczenia Biznesu (JOB) 9 jednostek badawczo rozwojowych, uniwersytetów

5 CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
INICJATYWY KLASTROWE, POWIĄZANIA KOOPERACYJNE – ponad 600 przedsiębiorstw Wielkopolski Klaster Spożywczy Branża biotechnologiczna, medyczna, biogospodarka, Life Science Wielkopolski Klaster Medyczny Branża budowlana, kotlarska Branża ICT Inne Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej

6 Uczelnie wyższe Instytuty badawcze Parki i centra technologiczne izby, fundacje, firmy konsultingowe, centra biznesu, kluby, partnerzy, eksperci

7 ZARZĄD: Prezes Anna Połczyńska ; (Instytut Logistyki i Magazynowania)
Wiceprezes Urszula Mikiewicz; (Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska, NTPP) Wiceprezes Cezary Główka; (Klaster Poligraficzno-Reklamowy w Lesznie) Wiceprezes Adam Olszewski; (Wielkopolski Klaster Teleinformatyczny) Wiceprezes Maciej Pietrzykowski; (Fundacja "Partnerzy dla Samorządu", Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

8 KOMISJA REWIZYJNA Przewodniczący Bartłomiej Musiał ; (Kancelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Musiał) Zastępca Przewodniczącego Natalia Barańska ; (Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości) Sekretarz Agnieszka Wilczyńska; (Instytut Logistyki i Magazynowania) Członek Komisji Rewizyjnej Arkadiusz Sufryd ; (eCoop – Zachodni Klaster Informatyki i Bezpieczeństwa IT) Członek Komisji Rewizyjnej Marian Remiszewski ; (Instytut Biotechnologii, Przemysłu Rolno – Spożywczego)

9 BROKER TECHNOLOGICZNY OŚRODEK WYMIANY WIEDZY
PROBLEMY I CELE WIELKOPOLSKIEGO ŚRODOWISKA KLASTROWEGO BROKER TECHNOLOGICZNY wypracowanie mechanizmów obsługi i wsparcia relacji biznesu i nauki ZABURZENIA RELACJI SEKTORA B+R i GOSPODARKI WSPÓLNE DZIAŁANIA w procesach promocji, internacjonalizacji i podnoszenia kompetencji liderów BRAK WSPARCIA LIDERÓW KLASTRÓW NISKI POZIOM wykorzystania środków regionalnych, krajowych, międzynarodowych MAPA KOMPETENCJI wypracowanie mapy kompetencji zasobów ludzkich, know – how, infrastruktury i projektów BRAK MAPY KOMPETENCJI ŚRODOWISKA KLASTROWEGO OŚRODEK WYMIANY WIEDZY stworzenie ośrodka wymiany wiedzy, integracja liderów środowiska BRAK WIEDZY I INFORMACJI O KLASTRACH BRAK NARZĘDZI IDENTYFIKACJI I OCENY KLASTRÓW

10 WDRAŻANIE MODELU EKOSYSTEMU KLASTROWEGO WIELKOPOLSKI W REGIONIE
WZMOCNIENIE RELACJI Z EKSPERTAMI I PARTNERAMI WCK – KORZYSTANIE Z DOBRYCH PRAKTYK INNYCH REGIONÓW WZMOCNIENIE RELACJI Z ADMINISTRACJĄ KRAJOWĄ I REGIONALNĄ PRACA NAD PROBLEMAMI I CELAMI ŚRODOWISKA KLASTROWEGO REGIONU

11 Ośrodek wymiany wiedzy Broker technologiczny
ZAKRES ZAINTERESOWANIA Ośrodek wymiany wiedzy Mapa kompetencji Broker technologiczny Wspólne działania wdrożenie nowe systemy zarządzania ICT usprawnienie konkurencyjność członków rozwój wspólny marketing Wspieranie rozwoju różne branże redukcja koszty produkcji rozwój współpraca z jednostkami badawczo rozwojowymi

12 Grupa organizacji zakupów, bezpieczeństwo żywności,
MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWE Grupa organizacji zakupów, bezpieczeństwo żywności, Recykling / ponowne wykorzystanie pozostałości produkcyjnych Zarządzanie klastrami i marketing, Internacjonalizacja nowe produkty, innowacyjne produkty wydajność produkcji zielonej energii i utylizacji odpadów Biogodpodarka Bio-technologia zarządzanie, marketing, internacjonalizacja RFID i kody kreskowe, transport intermodalny, logistyka, identyfikacja i bezpieczeństwo Zielona energia ICT Logistyka i Transport POMYSŁY OBSZARY ZAINTERESOWANIA UMIEJĘTNOŚCI

13 AKTUALNE DZIAŁANIA WCK
Powołanie pierwszego konsorcjum projektowego (luty 2013 r. – aplikacja wniosku w ramach PBS –pozytywna ocena merytoryczna, brak dofinansowania. Wniosek zostanie ponownie złożony w kolejnym konkursie) Ścieżka B, Nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne Tytuł wniosku: Opracowanie żywności prozdrowotnej zawierającej komponenty bioaktywne przeznaczonych w profilaktyce osteoporozy Konsorcjum:

14 Kalendarium WCK (wydarzenia ostatniego kwartału)
9 maja 2013 r. spotkanie założycielskie Stowarzyszenia WCK (27 osób założycieli) 27 lipca 2013 r. wpis do KRS

15 18 września 2013 r. Kalendarium WCK (wydarzenia ostatniego kwartału)
Podpisanie deklaracji współpracy klastrów Francji i Polski

16 AKTUALNE DZIAŁANIA WCK
Udział w pracach Grupy Roboczej UM WW ds. Wdrażania Regionalnej  Strategii Innowacji i Inteligentnej Specjalizacji WCK brokerem w ramach vouchera dla przedsiębiorcy Realizacja projektu w ramach WRPO 1.6 „Rozwój platformy współpracy w ramach Stowarzyszenia BIOREGION Wielkopolska” Zakres prac: wypracowanie systemu komunikacji i informacji w tym wsparcie procesu kooperacji międzyklastrowej Realizacja projektu w ramach WRPO 1.6 „Opracowanie długoterminowej strategii naukowo – badawczej, koncepcji współpracy z jednostkami B+R, funkcjonowania laboratorium oraz multimedialnej promocji Klastra”. Udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych Udział w projekcie Leonardo da Vinci Aplikacja wniosku w ramach międzynarodowej Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) r. Udział w spotkaniu zamykającym projekt Leonardo da Vinci – r. , Inkubator Przedsiębiorczości, Leszno Udział w międzynarodowej konferencji  pt. "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw branży spożywczej poprzez zagraniczną współpracę klastra. Wymiana wiedzy, dobre praktyki, partnerstwo” – r., Inkubator Przedsiębiorczości, Leszno

17 PLANY WCK Współorganizacja dnia klastrowego „Klaster – nowe możliwości rozwoju firm” podczas Europejskiego Tygodnia Przedsiębiorczości, r., Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Kalisz (dzień klastrowy – r.) Organizacja dwudniowego spotkania członków WCK (grudzień 2013 r.) lub Organizacja spotkania w Uniwersytecie Przyrodniczym, (grudzień 2013 r., Poznań) - 3 lub 10 grudnia (wtorki) godz. przedpołudniowe. Prace nad powstaniem konsorcjum projektowego – stworzenie marki własnej dla sieci hurtowych branży spożywczej (ekspert zagraniczny zagraniczny - MCT Consulting Hans Knoben) Trendy europejskie w zarządzaniu patentami – PATEV Udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych

18 INNE Deklaracja członka wspierającego , członka zwyczajnego - wzór Organizacja spotkań branżowych w MG Strona www


Pobierz ppt "Spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej WCK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google