Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samorząd Województwa występuje jako lider i koordynator działań z zakresu podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności regionu. Systemowe działanie na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samorząd Województwa występuje jako lider i koordynator działań z zakresu podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności regionu. Systemowe działanie na."— Zapis prezentacji:

1

2 Samorząd Województwa występuje jako lider i koordynator działań z zakresu podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności regionu. Systemowe działanie na rzecz podnoszenia współpracy poszczególnych podmiotów regionalnego systemu innowacji: -samorządów lokalnych -jednostek naukowo badawczych -jednostek otoczenia biznesu Wielkopolskie przedsiębiorstwa skutecznie wprowadzają innowacje i konkurują na rynkach międzynarodowych

3 Klastry jak struktury przystosowane do wsparcia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy: łatwy dostęp do wyspecjalizowanych dostawców usług i zasobów ludzkich, przenikanie informacji, wysoka elastyczność i szybkość reakcji firm klastrowych, naśladownictwo powodujące łatwiejsze przyswajanie potencjalnych innowacji, atrakcyjny rynek pracy dla wykwalifikowanych pracowników i absolwentów.

4

5 Duża dynamika rozwoju, aktualnie w Wielkopolsce można doszukać się blisko 20 klastrów, w różnych branżach m.in.: lotniczej, automatyki przemysłowej, grzewczej, turystycznej, informatycznej i teleinformatycznej, poligraficznej i reklamowej, spożywczej i biotechnologicznej. - Niektóre klastry posiadają po kilka inicjatyw klastrowych np. klaster teleinformatyczny i spożywczy. - Niektóre utraciły lub nie posiadają jeszcze inicjatywy klastrowej. Wspieramy Wielkopolskie Klastry – INNOWACJE i INTERNACJONALIZACJA

6 Samorząd regionalny od 2008 roku prowadzi szereg działań informacyjnych i promocyjnych, propagujących ideę klasteringu, w kontekście współpracy wielkopolskich przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych. Działania zrealizowane: przygotowywanie opracowań, organizacja wizyt studyjnych i misji biznesowych, prowadzenie spotkań informacyjnych i mentorskich oraz dedykowane fora w organizowanych przez województwo wielkopolskie wydarzeniach. Wspieramy Wielkopolskie Klastry - INNOWACJE

7

8 3 konferencje dedykowane tematyce klastrowej dla ponad 260 osób. 9 spotkań mentorskich dla 200 reprezentantów wielkopolskich środowisk klastrowych. 42 spotkania Transferu Wiedzy i Technologii dla blisko 1200 osób. 96 tys. złotych na internacjonalizację przedsiębiorstw i inicjatyw klastrowych – w ramach zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego 250 tys. zł dla 5 wielkopolskich inicjatyw klastrowych na rozpoczęcie współpracy z jednostkami naukowymi w ramach Voucherów dla inicjatyw klastrowych. 450 tys. dla 15 przedsiębiorstw na rozpoczęcie współpracy z jednostkami naukowymi w ramach Voucherów dla przedsiębiorstw. 6,4 mln zł wsparcia przyznanego dla 10 projektów w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym, działaniu 1.6 Rozwój sieci i kooperacji. Pozostało 1 mln EURO do rozdysponowania. Wsparcie Wielkopolskich Klastrów w liczbach

9 W roku 2012 wsparcie dla inicjatyw klastrowych realizowane jest poprzez: - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny - Konkurs nr 15/I/2012 : Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji. Alokacja środków z EFRR w ramach konkursu wynosi 1 000 000,00 EUR. W ramach konkursu złożono 14 wniosków. Pozytywnie oceniono i skierowano do dalszej oceny 5 wniosków. Negatywnie oceniono i odrzucono 9 wniosków, w tym 4 wnioski w związku z niedostarczeniem korekty. - Konkurs "Vouchery dla Inicjatyw Klastrowych - środki dla 5 inicjatyw w łącznej wysokości 250 000 PLN na przeprowadzenie projektów badawczych podnoszących możliwość rozwoju, dyfuzji wiedzy i technologii, umacniających współpracę pomiędzy sektorem nauki i gospodarki oraz w samym klastrze. - Konkurs "Vouchery dla przedsiębiorstw - środki dla 15 przedsiębiorstw na na przeprowadzenie projektów badawczych w kwocie 450 000 PLN. Wspieramy Wielkopolskie Klastry - INNOWACJE

10 Konkurs "Vouchery dla Inicjatyw Klastrowych (K) i Vouchery dla przedsiębiorstw (P) Laureaci I edycji konkursu (K) 2012: Wartość Vouchera (K) 50000 PLN

11 i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski Konkurs nagradzający: firmy i współpracujące z nimi jednostki badawczo – naukowe – kategoria INNOWACYJNA INWENCJA - promuje współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, a podmiotami badawczymi poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań kończących się wdrożeniem pomysłu w życie i stworzeniem innowacyjnego produktu, usługi lub procesu. Nagradzane są obie strony projektu - podmiot badawczy oraz przedsiębiorca. innowacyjne firmy - kategoria MIKRO PRZYSZŁOŚCI promuje przedsiębiorstwa, które wprowadziły na rynek nowatorskie produkty, nowoczesne procedury lub usługi funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 miesiące przed rozpoczęciem konkursu. Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 200 tysięcy złotych. Oprócz nagrody pieniężnej w pakiecie promocyjnym znajdują się różnorodne formy promocji, współfinansowanie wyjazdów firm na międzynarodowe targi branżowe, misje gospodarcze. ZGŁOSZENIA DO 30 LISTOPADA!

12 Wspieramy Wielkopolskie Klastry - INNOWACJE BIBLIOTEKA www.iw.org.pl / BIBLIOTEKA www.iw.org.pl

13 Wspieramy Wielkopolskie Klastry - INNOWACJE SAMOOCENA www.iw.org.pl / SAMOOCENA www.iw.org.pl

14 Realizacja zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w obszarze pobudzania aktywności gospodarczej i rozwoju kapitału ludzkiego oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim poprzez realizację programów strategicznych Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010- 2020 i realizację celów strategicznych Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2020 dotyczących internacjonalizacji przedsiębiorstw i inicjatyw klastrowych - Stowarzyszenie BIOREGION Wielkopolska Międzynarodowa Konferencja BIOCONNECT 2012 – Business Meets Science to cooperate in current topics - Fundacja Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii, koordynator klastra SynergIT - I Międzynarodowe Forum Klastrów IT, Poznań, 13-14.09.2012 Budżet na 2013 – 90 tys. PLN Wspieramy Wielkopolskie Klastry - INTERNACJONALIZACJA

15 Misje gospodarcze i imprezy targowe to doskonały sposób na integrację i rozpoczęcie współpracy wśród grup przedsiębiorstw klastrowych. Wsparcie Wielkopolskich Klastrów - INTERNACJONALIZACJA

16 INNOWACJE: - Konkursy Vouchery dla inicjatyw klastrowych oraz Vouchery dla przedsiębiorstw -Konkurs i – Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski INTERNACJONALIZACJA: -90 tys. PLN na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w zakresie internacjonalizacji - 6 wyjazdów biznesowych do: NIGERII, RPA, KURDYSTANU (2x), BRAZYLII, KAZACHSTANU, ALGIERII, w ramach projektu Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce w działaniu 1.5 WRPO Wsparcie na 2013:

17


Pobierz ppt "Samorząd Województwa występuje jako lider i koordynator działań z zakresu podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności regionu. Systemowe działanie na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google