Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan napraw ulic po zimie 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan napraw ulic po zimie 2013"— Zapis prezentacji:

1 Plan napraw ulic po zimie 2013

2 Ekipy remontowe codziennie wylewają na łódzkie drogi średnio ok
Ekipy remontowe codziennie wylewają na łódzkie drogi średnio ok. 30 ton masy. Od początku stycznia br. do dnia r. ZDiT zlecił wbudowanie ok ton masy asfaltowej.

3 Technologia wykonania
Przyjęta technologia naprawiania ubytków uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych Podstawowe sposoby naprawiania uszkodzeń nawierzchni: Masa na zimno. Asfalt lany (AL). Asfaltobeton (BA) wraz z cięciem lub kuciem nawierzchni. Asfaltobeton (BA) wraz z frezowaniem nawierzchni.

4 Masa na zimno Stosowana najczęściej w zakresie temperatur od 0oC do -45oC w celu szybkiego zabezpieczenia ubytku miejscowego (technologia kosztowna i nietrwała, stosowana doraźnie). Oczyszczenie ubytku przy pomocy miotełek lub łopat. Przygotowanie masy do wbudowania (masa przechowywana jest w workach). Wysypanie z worka masy w ilości niezbędnej do odpowiedniego zabezpieczenia/ wypełnienia ubytku (z uwagi na właściwości fizyczne masy wskazane jest tylko wypłycenie zabezpieczanego wyboju). Zagęszczenie masy przy pomocy ręcznego ubijaka, wraz z usunięciem nadmiaru masy.

5 Asfalt lany (AL) Stosowany w zakresie temperatur od -5oC do +30oC w celu szybkiego zabezpieczenia ubytku miejscowego (tania i trwała metoda) po wcześniejszym oczyszczeniu. Przy temperaturze masy od 140 do 250oC uzależnionej od rodzaju mieszanki i sposobu układania nie jest konieczne osuszanie podłoża. Oczyszczenie ubytku przy pomocy miotełek lub łopat. Podczas powyższej czynności, masa przeznaczona do wbudowania oczekuje w termosie. Masę o właściwej temperaturze przelewa się z kotła na taczkę, w celu bezpiecznego dostarczenia w okolicę naprawianego ubytku. Zalany wybój wyrównuje się do poziomu naprawianej jezdni szuflami i zabezpiecza drobnym kruszywem drogowym (np. piaskiem). Po około 30 – 40 minutach można dopuścić naprawiany fragment do ruchu samochodowego.

6 Asfaltobeton (BA) Stosowany gdy temperatury średniodobowe przekroczą +5oC po wcześniejszym sfrezowaniu lub cięciu i kuciu nawierzchni położonej w bliskim sąsiedztwie ubytku. Niektóre rodzaje mieszanek używanych w celu dokonania miejscowych napraw, przy wbudowywaniu w uszkodzone miejsce wymagają średniodobowych temperatur powyżej +10oC (SMA, MMA itp.)

7 Cięcie lub kucie i uzupełnianie ubytku (AB)
Ręczne cięcie nawierzchni jezdni (piła tarczowa, młot pneumatyczny) wyrównanie krawędzi, usunięcie spękanych fragmentów nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie ubytku, wraz z niezbędnym technologicznie powiększeniem obszaru dokonywanej naprawy. W przypadku uszkodzenia niższej warstwy konstrukcyjnej, konieczna jest pogłębienie naprawianego uszkodzenia. Doczyszczenie ręczne lub mechaniczne miejsca dokonywanej naprawy. Wbudowanie przygotowanej wcześniej mieszanki, dostarczonej w specjalistycznych termosach. Zagęszczenie (wałowanie) wbudowanej mieszanki walcami samobieżnymi (początek stygnięcia masy). Dopuszczenie do ruchu możliwe po okresie minut od zagęszczenia.

8 Frezowanie i uzupełnianie ubytku (BA)
Mechaniczne frezowanie nawierzchni jezdni (frezarka samobieżna), wyrównanie krawędzi, usunięcie spękanych fragmentów nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie ubytku, wraz z niezbędnym technologicznie powiększeniem obszaru dokonywanej naprawy. W przypadku uszkodzenia niższej warstwy konstrukcyjnej, konieczna jest pogłębienie naprawianego uszkodzenia. Doczyszczenie ręczne lub mechaniczne miejsca dokonywanej naprawy. Wbudowanie przygotowanej wcześniej mieszanki, dostarczonej w specjalistycznych termosach. Zagęszczenie (wałowanie) wbudowanej mieszanki walcami samobieżnymi (początek stygnięcia masy). Dopuszczenie do ruchu możliwe po okresie minut od zagęszczenia.

9 Zagęszczanie (wałowanie)

10 Oczyszczenie usunięcie wszystkich skrawków i drobin kory asfaltowej, które powstały na skutek frezowania lub cięcia i kucia wywiezienie odpadów asfaltowych na składowisko usunięcie wody z oczyszczanego obszaru ubytku przy pomocy szufli, szczotki lub palnika.

11 Finansowanie Do 31 marca 2013 r. na naprawy ubytków w nawierzchniach jezdni ZDiT wydał już ok zł W 2013 r. kwota środków zarezerwowanych w budżecie na naprawy dróg o nawierzchniach twardych wynosi zł. Remonty dróg będą wykonywać: Zakład Remontowo Drogowy Barbara Wiśniewska, Łódź, Przedsiębiorstwo Drogowe Lambdar Sp. z o.o., Łódź, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o., Sieradz, WIDROG Jan Wiśniewski, Łódź.


Pobierz ppt "Plan napraw ulic po zimie 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google