Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaprawa – mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem mająca na celu wiązanie, czyli przejście ze stanu płynnego, plastycznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaprawa – mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem mająca na celu wiązanie, czyli przejście ze stanu płynnego, plastycznego."— Zapis prezentacji:

1

2 Zaprawa – mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem mająca na celu wiązanie, czyli przejście ze stanu płynnego, plastycznego w stały.

3 Zaprawy w budownictwie używane są przede wszystkim do: łączenia elementów np. cegieł w murze, elementów licujących ścianę z murem itp. w jedną całość, wypełnienia spoin, a przez to równomierne przenoszenie obciążeń i uszczelnienie elementów budowli, ochrona elementów obiektów przed wpływami atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wyglądu (np. tynki ścian, stropów), produkcja wyrobów i elementów budowlanych (np. pustaków ściennych, stropowych, bloczków itp.).

4 W trakcie eksploatacji konstrukcje murowe narażone są na liczne czynniki, z których najszybszą i największą degradację muru powoduje woda. Przy długim cyklu inwestycyjnym, spoiny muru przez wiele lat narażone są na oddziaływanie zewnętrznych warunków atmosferycznych. Dobra zaprawa murarska powinna nie tylko łączyć pojedyncze elementy muru w stabilną, monolityczną konstrukcję, ale również stanowić barierę przed wnikaniem wody do wnętrza muru. Okazuje się jednak, że zwarta, mocna, nieprzepuszczalna dla wody zaprawa nie jest równoważna z tym, iż mur jest wodoodporny. Wpływ na wodoodporność muru ma również jakość i szczelność połączenia pomiędzy elementem murowym a zaprawą (zdjęcie obok). Stąd za najważniejszy parametr zaprawy murarskiej należy uznać jej przyczepność do podłoża. Ścisłe przyleganie zaprawy do całej powierzchni elementu murowego, pozwala na wyeliminowanie ścieżek, którymi woda może dostawać się do wnętrza muru.

5 Cementowa Jej głównym spoiwem jest cement portlandzki. Zaprawa cementowa jest szczególnie polecana do stosowania w miejscach występowania dużego obciążenia. Nadaje się do wykonywania posadzek, a także murowania i łączenia prefabrykatów. Sprawdza się przy osadzaniu elementów stalowych, takich jak kotwy, słupki czy balustrady. Może być używana jako warstwa ochronna. Jest odporna na działanie wody i wilgoci. Zaprawa cementowa jest również używana do produkcji różnych wyrobów wylewanych w formach.

6 Jest najczęściej stosowaną zaprawą przy wykonywaniu robót tynkarskich i murarskich, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dzięki dodatkowemu występowaniu wapna, zaprawa taka lepiej się wyrabia, jest mocniejsza, zapewnia większy dopływ powietrza. Zaprawa cementowo-wapienna jest cieplejsza od cementowej. Większa ilość wapna w stosunku do cementu wydłuża czas wiązania i twardnienia zaprawy cementowo- wapiennej.

7 Obecnie rzadko stosowana, ze względu na niską odporność na działanie wilgoci i czynników atmosferycznych. Z tego powodu nadaje się raczej do robót murarskich nad poziomem terenu i robót tynkarskich wewnątrz budynku. Zaletą zaprawy wapiennej jest jej duża ciepłochłonność.

8 Najczęściej używana jako mieszanina spoiwa gipsowego z wodą, bez kruszywa – zaczyn gipsowy. Właśnie z takiej mieszaniny wyrabia się płyty g-k oraz elementy ozdobne. Służy również do łączenia tych elementów oraz do wykańczania ścian – gładź gipsowa. Zaprawy gipsowe są mało odporne na wilgoć, dlatego nie zaleca się ich stosować w pomieszczeniach wilgotnych, a tym bardziej na zewnątrz.

9 Od zapraw gipsowych różnią się jedynie występowaniem dodatku wapna, który poprawia jego urabialność. Właściwości i zastosowanie jest takie samo jak zapraw gipsowych.

10 - obecnie rzadko stosowane do robót murarskich budynków mieszkalnych i gospodarczych, wypraw tynkarskich, izolację pionową ścian piwnicznych, zbiorników w budownictwie wiejskim. Występowały w budownictwie szkieletowym (mur pruski),

11


Pobierz ppt "Zaprawa – mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem mająca na celu wiązanie, czyli przejście ze stanu płynnego, plastycznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google