Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Bezpieczne Place Zabaw” Analiza danych z miasta Łodzi, Maj 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Bezpieczne Place Zabaw” Analiza danych z miasta Łodzi, Maj 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 „Bezpieczne Place Zabaw” Analiza danych z miasta Łodzi, Maj 2013 r.
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat…” Janusz Korczak

2 KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 Brak właściwego nadzoru nad placami zabaw jest najczęstszą przyczyną wypadków. Norma PN-EN narzuca trzy rodzaje przeglądów, których częstotliwość uzależniona jest głównie od obciążenia obiektu: regularna kontrola przez oględziny (co 1 do 7 dni), kontrola funkcjonalna (co 1 do 3 miesięcy), coroczna kontrola podstawowa.

3 KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 Liczba skontrolowanych obiektów - 258 Lp.
Liczba skontrolowanych obiektów - 258 Lp. Cecha tak nie 1. Jest kompletny i czytelny regulamin 224 34 2. Jest kompletne i bezpieczne ogrodzenie 251 7 3. Nawierzchnia jest we właściwym stanie 258 4. Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń 257 1 5. Są kosze na śmieci 6. Oznaczenie poziomu gruntu właściwe 7. Urządzenia są stabilne 8. Urządzenia są właściwie oznakowane 256 2 9. Urządzenia są kompletne 254 4 10. Zużycie części ruchomych jest w normie 11. Stan łańcuchów dobry 12. Zużycie pozostałych części w normie 13. Stan połączeń dobry 14. Brak śladu rozkładu lub korozji 253 5 15. Stan fundamentów dobry 16. Brak zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek napraw 17. Plan kontroli właściwy 18. Harmonogram konserwacji i napraw właściwy 19. Brak innych nieprawidłowości 255 3

4 KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 Kontrole w Łodzi z podziałem na dzielnice oraz podział administracyjny badanych obiektów

5 Jest kompletny i czytelny regulamin?
KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 Jest kompletny i czytelny regulamin?

6 KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 Jest kompletne i bezpieczne ogrodzenie?

7 Nawierzchnia jest we właściwym stanie? Wyposażenie dodatkowe nie
KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 Nawierzchnia jest we właściwym stanie? W 100 % kontroli nie wykazano nieprawidłowości w stanie nawierzchni placów zabaw. Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń?

8 KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 Są kosze na śmieci?
Oznaczenie poziomu gruntu właściwe?

9 Urządzenia są właściwie oznakowane?
KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 Urządzenia są stabilne? W 100 % kontroli nie wykazano nieprawidłowości w stabilności urządzeń. Urządzenia są właściwie oznakowane?

10 Urządzenia są kompletne? Zużycie części ruchomych jest w normie?
KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 Urządzenia są kompletne? Zużycie części ruchomych jest w normie?

11 KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 Stan łańcuchów dobry?
W 100 % kontroli nie wykazano nieprawidłowości w stanie łańcuchów. Zużycie pozostałych części w normie? W 100 % kontroli nie wykazano zużycia pozostałych części.

12 KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 Stan połączeń dobry?

13 W 100 % kontroli nie wykazano nieprawidłowości
KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 Brak śladu rozkładu lub korozji? Stan fundamentów dobry? W 100 % kontroli nie wykazano nieprawidłowości w stanie fundamentów.

14 KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 Brak zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek napraw? W 100 % kontroli nie wykazano zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek naprawy.

15 Harmonogram konserwacji i napraw właściwy?
KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 Plan kontroli właściwy? W 100 % kontroli nie wykazano problemów co do planu kontroli. Harmonogram konserwacji i napraw właściwy? W 100 % kontroli nie wykazano problemów co do harmonogramu konserwacji o napraw.

16 KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 Brak innych nieprawidłowości?

17 KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 Lp. 1. ocena dokumentacji placu zabaw b/u
Lp. 1. ocena dokumentacji placu zabaw b/u 2. ocena stanu sanitarno- porządkowego 6 brakujących lub zdewastowanych regulaminów; 1 brak koszy, w 2 przypadkach piasek do wymiany, 3. ocena poziomu bezpieczeństwa 4. inne nieprawidłowości Brak szczebli w drabinkach i kładkach, nadpalone drewniane elementy konstrukcyjne, uszkodzone siedzisko huśtawki, uszkodzona ławka, brak ogrodzenia. 5. wyjaśnienia i wnioski Administratorzy placów zabaw zgłaszają nagminny fakt dewastacji i kradzieży regulaminów oraz elementów ogrodzeń. 6. podjęte czynności Nieprawidłowości przekazane właścicielowi, celem usunięcia. a / nakazy administracyjne 12 b/ pouczenia 2 c/ mandaty karne - d / wnioski do sądu o ukaranie

18 Kontrole piaskownic z podziałem na dzielnice
KONTROLA PIASKOWNIC 2013 W 2013 r. kontroli poddano piaskownice, nie stanowiące części placów zabaw. Omówione poniżej dane dotyczą wyłącznie samodzielnych piaskownic. Kontrole piaskownic z podziałem na dzielnice Na pozostałych dzielnicach nie występują samodzielne piaskownice.

19 Wynik kontroli piaskownic:
KONTROLA PIASKOWNIC 2013 Wynik kontroli piaskownic:

20 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "„Bezpieczne Place Zabaw” Analiza danych z miasta Łodzi, Maj 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google