Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat…Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat… Janusz Korczak Bezpieczne Place Zabaw Analiza danych z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat…Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat… Janusz Korczak Bezpieczne Place Zabaw Analiza danych z."— Zapis prezentacji:

1 Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat…Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat… Janusz Korczak Bezpieczne Place Zabaw Analiza danych z miasta Łodzi, Maj 2013 r. Bezpieczne Place Zabaw Analiza danych z miasta Łodzi, Maj 2013 r.

2 Brak właściwego nadzoru nad placami zabaw jest najczęstszą przyczyną wypadków. Norma PN-EN 1176-1 narzuca trzy rodzaje przeglądów, których częstotliwość uzależniona jest głównie od obciążenia obiektu: regularna kontrola przez oględziny (co 1 do 7 dni), regularna kontrola przez oględziny (co 1 do 7 dni), kontrola funkcjonalna (co 1 do 3 miesięcy), kontrola funkcjonalna (co 1 do 3 miesięcy), coroczna kontrola podstawowa. coroczna kontrola podstawowa. KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013

3 Liczba skontrolowanych obiektów - 258 Lp.Cechataknie 1.Jest kompletny i czytelny regulamin22434 2.Jest kompletne i bezpieczne ogrodzenie2517 3.Nawierzchnia jest we właściwym stanie2580 4.Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń2571 5.Są kosze na śmieci2571 6.Oznaczenie poziomu gruntu właściwe2571 7.Urządzenia są stabilne2580 8.Urządzenia są właściwie oznakowane2562 9.Urządzenia są kompletne2544 10.Zużycie części ruchomych jest w normie2562 11.Stan łańcuchów dobry2580 12.Zużycie pozostałych części w normie2580 13.Stan połączeń dobry2544 14.Brak śladu rozkładu lub korozji2535 15.Stan fundamentów dobry2580 16.Brak zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek napraw2580 17.Plan kontroli właściwy2580 18.Harmonogram konserwacji i napraw właściwy2580 19.Brak innych nieprawidłowości2553 KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013

4 Kontrole w Łodzi z podziałem na dzielnice oraz podział administracyjny badanych obiektów KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013

5 Jest kompletny i czytelny regulamin? KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013

6 Jest kompletne i bezpieczne ogrodzenie? KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013

7 Nawierzchnia jest we właściwym stanie? Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń? Wyposażenie dodatkowe nie stwarza zagrożeń? KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 W 100 % kontroli nie wykazano nieprawidłowości w stanie nawierzchni placów zabaw.

8 Są kosze na śmieci? Oznaczenie poziomu gruntu właściwe? KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013

9 Urządzenia są właściwie oznakowane? Urządzenia są stabilne? KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 W 100 % kontroli nie wykazano nieprawidłowości w stabilności urządzeń.

10 Urządzenia są kompletne? Zużycie części ruchomych jest w normie? KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013

11 Stan łańcuchów dobry? KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 W 100 % kontroli nie wykazano nieprawidłowości w stanie łańcuchów. Zużycie pozostałych części w normie? W 100 % kontroli nie wykazano zużycia pozostałych części.

12 Stan połączeń dobry? KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013

13 Brak śladu rozkładu lub korozji? Stan fundamentów dobry? KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 W 100 % kontroli nie wykazano nieprawidłowości w stanie fundamentów.

14 Brak zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek napraw? KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 W 100 % kontroli nie wykazano zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek naprawy.

15 Plan kontroli właściwy? Harmonogram konserwacji i napraw właściwy? KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013 W 100 % kontroli nie wykazano problemów co do planu kontroli. W 100 % kontroli nie wykazano problemów co do harmonogramu konserwacji o napraw.

16 Brak innych nieprawidłowości? KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013

17 Lp. 1.ocena dokumentacji placu zabaw b/u 2.ocena stanu sanitarno- porządkowego 6 brakujących lub zdewastowanych regulaminów; 1 brak koszy, w 2 przypadkach piasek do wymiany, 3.ocena poziomu bezpieczeństwab/u 4.inne nieprawidłowości Brak szczebli w drabinkach i kładkach, nadpalone drewniane elementy konstrukcyjne, uszkodzone siedzisko huśtawki, uszkodzona ławka, brak ogrodzenia. 5.wyjaśnienia i wnioski Administratorzy placów zabaw zgłaszają nagminny fakt dewastacji i kradzieży regulaminów oraz elementów ogrodzeń. 6.podjęte czynnościNieprawidłowości przekazane właścicielowi, celem usunięcia. a / nakazy administracyjne12 b/ pouczenia2 c/ mandaty karne- d / wnioski do sądu o ukaranie- KONTROLA PLACÓW ZABAW 2013

18 W 2013 r. kontroli poddano piaskownice, nie stanowiące części placów zabaw. Omówione poniżej dane dotyczą wyłącznie samodzielnych piaskownic. Kontrole piaskownic z podziałem na dzielnice KONTROLA PIASKOWNIC 2013 Na pozostałych dzielnicach nie występują samodzielne piaskownice.

19 KONTROLA PIASKOWNIC 2013 Wynik kontroli piaskownic:

20 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat…Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat… Janusz Korczak Bezpieczne Place Zabaw Analiza danych z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google