Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Likwidacja barier funkcjonalnych jako alternatywa wobec umieszczania osób niepełnosprawnych w Domach Pomocy Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Likwidacja barier funkcjonalnych jako alternatywa wobec umieszczania osób niepełnosprawnych w Domach Pomocy Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Likwidacja barier funkcjonalnych jako alternatywa wobec umieszczania osób niepełnosprawnych w Domach Pomocy Społecznej

2 Liczba osób orzeczonych w wieku powyżej 16 lat, przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Warszawie ze względu na przyczynę niepełnosprawności utrudniającą im swobodne funkcjonowanie w ich miejscu zamieszkania Rodzaj niepełnosprawności 200820092010 05-R-schorzenie narządu ruchu 281836993818 03-L-schorzenie narządu słuchu 556539491 04-O- schorzenie narządu wzroku 329457399 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011

3 Definicja barier funkcjonalnych Bariery funkcjonalne są to wszelkie przeszkody architektoniczne, techniczne lub w komunikowaniu się, które wynikają z dysfunkcji osoby niepełnosprawnej i wpływają na utrudnienia w funkcjonowaniu w życiu codziennym (również w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej) Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011

4 Bariery funkcjonalne w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej Bariery funkcjonalne mogą dotknąć każdą osobę w jej mieszkaniu (np. niedostosowana łazienka, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich, brak urządzeń ułatwiających swobodne funkcjonowanie w domu i wykonywanie codziennych czynności) Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011

5 Rodzaje barier funkcjonalnych Bariery architektoniczne – wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Bariery techniczne – przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania – odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności – urządzeń lub przedmiotów. Bariery w komunikowaniu się - ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011

6 Likwidacja barier funkcjonalnych Likwidacja barier funkcjonalnych ze swej istoty polega w szczególności na dofinansowaniu czynności lub inwestycji (dostawa, zakup i montaż), których celem jest doprowadzenie środowiska osoby niepełnosprawnej (jej mieszkania) do stanu bez barier Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011

7 Likwidacja barier funkcjonalnych Likwidacja barier funkcjonalnych stanowi szansę na sprawniejsze funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej we własnym domu, a tym samym, Stanowi alternatywę wobec umieszczania osób niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011

8 Likwidacja barier funkcjonalnych Likwidacja barier architektonicznych – polega na dokonywaniu inwestycji lub czynności mających na celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej osobom niepełnosprawnym, w szczególności osobom niepełnosprawnym ruchowo, np. przystosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, budowa podjazdu lub windy dla wózkowicza, likwidacja progów, montaż uchwytów itp. Likwidacja barier w komunikowaniu się – polega na umożliwieniu osobie niepełnosprawnej porozumiewania się z innymi ludźmi przeważnie poprzez dokonanie odpowiednich inwestycji np. zakup komputera z dostępem do Internetu dla osób nie mogących wychodzić z domu, zakup telefonu z zestawem głośnomówiącym dla osoby niedosłyszącej, zakup specjalnych urządzeń czytająco – mówiących itp. Likwidacja barier technicznych – polega przede wszystkim na inwestycjach w sprzęt techniczny pozwalający osobie niepełnosprawnej na samodzielne funkcjonowanie i sprawniejsze działanie w społeczeństwie, np. zakup zmywarki lub pralki dla osoby z niedowładem mięśni. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011

9 Likwidacja barier funkcjonalnych Zadanie dofinansowywania likwidacji barier funkcjonalnych stanowi jedno z zadań powiatowych centrów pomocy rodzinie. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 80 % wartości zadania bądź zakupionego przedmiotu, może jednak być niższa ze względu na wysokość otrzymanych środków PFRON i ilości złożonych w danym roku wniosków. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011

10 Likwidacja barier funkcjonalnych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Środki finansowe przeznaczone na likwidację poszczególnych rodzajów barier w latach 2008-2010 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011 Rodzaj zadania2008200920102011 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 2 500 000 1 650 000 2 000 000 1 100 000 Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się 2 170 000 1 050 000 900 000 100 000 Dofinansowanie likwidacji barier technicznych 500 000 300 000 50 000 100 000

11 Likwidacja barier funkcjonalnych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011

12 Likwidacja barier architektonicznych Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011 Przed likwidacjąPo likwidacji

13 Likwidacja barier architektonicznych Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011 Przed likwidacją Po likwidacji

14 Dziękuję za uwagę! Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011


Pobierz ppt "Likwidacja barier funkcjonalnych jako alternatywa wobec umieszczania osób niepełnosprawnych w Domach Pomocy Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google