Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Likwidacja barier funkcjonalnych jako alternatywa wobec umieszczania osób niepełnosprawnych w Domach Pomocy Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Likwidacja barier funkcjonalnych jako alternatywa wobec umieszczania osób niepełnosprawnych w Domach Pomocy Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Likwidacja barier funkcjonalnych jako alternatywa wobec umieszczania osób niepełnosprawnych w Domach Pomocy Społecznej

2 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011
Liczba osób orzeczonych w wieku powyżej 16 lat, przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Warszawie ze względu na przyczynę niepełnosprawności utrudniającą im swobodne funkcjonowanie w ich miejscu zamieszkania Rodzaj niepełnosprawności 2008 2009 2010 05-R-schorzenie narządu ruchu 2818 3699 3818 03-L-schorzenie narządu słuchu 556 539 491 04-O- schorzenie narządu wzroku 329 457 399 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011

3 Definicja barier funkcjonalnych
Bariery funkcjonalne są to wszelkie przeszkody architektoniczne, techniczne lub w komunikowaniu się, które wynikają z dysfunkcji osoby niepełnosprawnej i wpływają na utrudnienia w funkcjonowaniu w życiu codziennym (również w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej) Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011

4 Bariery funkcjonalne w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
Bariery funkcjonalne mogą dotknąć każdą osobę w jej mieszkaniu (np. niedostosowana łazienka, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich, brak urządzeń ułatwiających swobodne funkcjonowanie w domu i wykonywanie codziennych czynności) Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011

5 Rodzaje barier funkcjonalnych
Bariery architektoniczne – wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Bariery techniczne – przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania – odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności – urządzeń lub przedmiotów. Bariery w komunikowaniu się - ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011

6 Likwidacja barier funkcjonalnych
Likwidacja barier funkcjonalnych ze swej istoty polega w szczególności na dofinansowaniu czynności lub inwestycji (dostawa, zakup i montaż), których celem jest doprowadzenie środowiska osoby niepełnosprawnej (jej mieszkania) do stanu bez barier Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011

7 Likwidacja barier funkcjonalnych
Likwidacja barier funkcjonalnych stanowi szansę na sprawniejsze funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej we własnym domu, a tym samym, Stanowi alternatywę wobec umieszczania osób niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011

8 Likwidacja barier funkcjonalnych
Likwidacja barier architektonicznych – polega na dokonywaniu inwestycji lub czynności mających na celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej osobom niepełnosprawnym, w szczególności osobom niepełnosprawnym ruchowo, np. przystosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, budowa podjazdu lub windy dla wózkowicza, likwidacja progów, montaż uchwytów itp. Likwidacja barier w komunikowaniu się – polega na umożliwieniu osobie niepełnosprawnej porozumiewania się z innymi ludźmi przeważnie poprzez dokonanie odpowiednich inwestycji np. zakup komputera z dostępem do Internetu dla osób nie mogących wychodzić z domu, zakup telefonu z zestawem głośnomówiącym dla osoby niedosłyszącej, zakup specjalnych urządzeń czytająco – mówiących itp. Likwidacja barier technicznych – polega przede wszystkim na inwestycjach w sprzęt techniczny pozwalający osobie niepełnosprawnej na samodzielne funkcjonowanie i sprawniejsze działanie w społeczeństwie, np. zakup zmywarki lub pralki dla osoby z niedowładem mięśni. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011

9 Likwidacja barier funkcjonalnych
Zadanie dofinansowywania likwidacji barier funkcjonalnych stanowi jedno z zadań powiatowych centrów pomocy rodzinie. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 80 % wartości zadania bądź zakupionego przedmiotu, może jednak być niższa ze względu na wysokość otrzymanych środków PFRON i ilości złożonych w danym roku wniosków. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011

10 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011
Likwidacja barier funkcjonalnych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Środki finansowe przeznaczone na likwidację poszczególnych rodzajów barier w latach Rodzaj zadania 2008 2009 2010 2011 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się Dofinansowanie likwidacji barier technicznych 50 000 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011

11 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011
Likwidacja barier funkcjonalnych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011

12 Likwidacja barier architektonicznych
Przed likwidacją Po likwidacji Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011

13 Likwidacja barier architektonicznych
Po likwidacji Przed likwidacją Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011

14 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011
Dziękuję za uwagę! Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa 2011


Pobierz ppt "Likwidacja barier funkcjonalnych jako alternatywa wobec umieszczania osób niepełnosprawnych w Domach Pomocy Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google