Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Bolesławiec Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Bolesławiec Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Bolesławiec Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 r.

2 Agenda 1.Dochody 2.Wydatki 3.Działania 4.Projekty

3 Dochody Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 1 055 150 zł. Wykonanie wyniosło 1 058 324,91 zł, tj. 100,3 % Wpływy za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł. Wykonanie wyniosło 1 307,98 zł, tj. 81,74% Wpływy z opłaty targowej wnoszonej na dwóch targowiskach miejskich zaplanowano w kwocie 155.000 zł. Wykonanie wyniosło 198.591,90 zł, tj. 128,12% Dochody w wysokości 1.495.650 zł związane z realizacją projektu Kobieta sukcesu to ja ! dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI: Rynek otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wykonanie wyniosło 1.271.221,26 zł. to jest 85 %

4 Wydatki Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Planowane wydatki: 640.000,00 zł, wykonanie: 593.897,02 zł, tj. 92,80 % Rozdział 71020 Organizacja targów i wystaw. Planowane wydatki: 7.000 zł, wykonanie: 6.000 zł, tj. 85,72 % Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej. Planowane wydatki: 2.640 zł, wykonanie: 2.640 zł, tj. 100,00% Rozdział 85395 Pozostała działalność. W 2012 r. w ramach projektu Kobieta sukcesu to ja! przeprowadzono proces rekrutacji, w którym udział wzięły łącznie 203 kobiety z powiatu bolesławieckiego. Po zakończeniu rekrutacji, 30 uczestniczek projektu objęto cyklem szkoleniowo-doradczym z zakresu: prowadzenia działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu, motywacji i kreowania własnej wartości, podstawy samorealizacji. W ramach projektu 30 uczestniczek otrzymało wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Łącznie w ramach realizacji projektu wydatkowano 1.221.518,47 zł.

5 Wydatki Wydziału Rozwoju i Promocji – źródła finansowania

6 Działania Realizacja projektów współfinasowanych i finansowanych ze środków zewnętrznych (Kobieta sukcesu to ja!,,,Bolesławiec na europejskich szlakach. Wykorzystanie sąsiedzkich doświadczeń w promocji turystyki transgranicznej Rozpowszechnianie informacji o mieście, imprezach miejskich oraz realizowanych projektach dofinansowanych przez Unię Europejską i budżet państwa w prasie, wydawnictwach, radiu, telewizji oraz internecie. Organizacja gali wręczenia nagród za promocję miasta Bolesławiec w 2011 r. Zakup usług, materiałów promocyjnych, upominków, artykułów dekoracyjnych, innych niezbędnych akcesoriów i wyposażenia dla celów organizowanych oficjalnych spotkań władz miasta oraz akcji promocyjnych, jak również wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu promocyjnego, tablic promocyjnych miasta (nośników reklamowych) oraz obsługę delegacji oficjalnie zaproszonych na różnego rodzaju wydarzenia promocyjne i imprezy miejskie. Współpraca zagraniczna przedstawicieli Urzędu Miasta (UM) oraz Rady Miasta z władzami, przedstawicielami i organizacjami z miast partnerskich i miejscowości ważnych z punktu widzenia realizacji wspólnych projektów Funkcjonowanie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (CWP). W 2012 roku CWP odwiedziły 2.952 osoby zainteresowane rozpoczęciem lub zmianą działalności gospodarczej, ubieganiem się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ubieganiem się o uzyskanie licencji taxi, uzyskaniem informacji z zakresu otrzymania dotacji ze środków unijnych na działalność gospodarczą.

7 Projekt Bolesławiec na europejskich szlakach

8 Projekt Kobieta sukcesu to ja!

9 Międzynarodowe Targi Turystyczne Berlin ITB 2012

10 Informacje prasowe

11 Tablica Honorowa Rady Europy


Pobierz ppt "Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Bolesławiec Informacja o wykonaniu budżetu za 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google