Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczeństwo i gospodarka USA a Polski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczeństwo i gospodarka USA a Polski"— Zapis prezentacji:

1 Społeczeństwo i gospodarka USA a Polski
XXIX SYMPOZJUM Wspołczesna Gospodarka i Administracja Publiczna dr Krzysztof Jakóbik Zakopane, maja 2009 r.

2 USA/Polska USA Polska + Powierzchnia: 9 631 420 km² 322 575 km² Polska
Forma państwa: Federacyjne 50 stanów + District of Columbia Unitarne 12 województw Źródło: Wikimedia Commons

3 Liczba ludności USA i Polski w latach 1997 - 2007

4 Gęstość zaludnienia oraz przyrost naturalny USA i Polski
Gęstość zaludnienia w 2007 roku USA: 32 os./km2 Polska: 122 os./km2 Przyrost naturalny na 1000 ludności w latach 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 USA 5,9 6,0 5,85 5,6 5,7 5,8 6,2 X Polska 0,9 0,5 0,0 0,3 0,1 -0,1 -0,4 -0,2

5 Bezrobotni w USA i Polsce
Odsetek bezrobotnych wśród ludności aktywnej zawodowo w latach

6 Produkt Krajowy Brutto
PKB (ceny bieżące) w mld USD w latach PKB w 2007 roku USA 13776,5 mld dol. Polska 424,6 mld dol.

7 Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca w dolarach
W 2007 roku PKB na 1 mieszkańca wyniosło: USA USD Polska USD

8 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2000 - 2007
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w USA i Polsce (rok poprzedni = 100)

9 Wynagrodzenia Dynamika przeciętnych wynagrodzeń nominalnych brutto (wynagrodzenia za miesiąc, rok poprzedni=100)

10 Produkcja i sprzedaż detaliczna
Dynamika sprzedaży detalicznej towarów – ceny stałe (rok poprzedni=100) Dynamika produkcji przemysłowej (rok poprzedni=100)

11 Produkcja energii elektrycznej
Produkcja energii elektrycznej na 1 mieszkańca w 2007 roku (w kW-h) w Stanach Zjednoczonych i Polsce

12 Import Import na 1 mieszkańca w latach 1997-2007 (ceny bieżące w USD)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 USA 2981 3378 3754 4421 3994 4033 4319 5001 5631 6412 6666 Polska 1094 1217 1188 1279 1301 1442 1780 2309 2661 3295 4307

13 Eksport Eksport na 1 mieszkańca w latach (ceny bieżące w USD) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 USA 2346 2515 2538 2745 2557 2403 2482 2779 3048 3469 3843 Polska 666 730 709 827 934 1073 1403 1932 2342 2874 3641

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Społeczeństwo i gospodarka USA a Polski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google