Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Cyfrowy Urząd 2011-06-22.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Cyfrowy Urząd 2011-06-22."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Cyfrowy Urząd 2011-06-22

2 2 Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu Zaufany Profil (aspekty prawne) Kodeks Postępowania Administracyjnego Art. 63. § 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: 1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3 3 Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu Zaufany Profil (aspekty prawne) Nowelizacja Ustawy o Informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 12 lutego 2010r Art. 20a. 1.Identyfikacja użytkownika systemów teleinformatycznych udostępnianych przez podmioty określone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwalifikowalnego certyfikatu przy zastosowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP.

4 4 Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu Zaufany Profil (aspekty prawne) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (21 kwietnia 2011r.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (27 kwietnia 2011r)

5 5 Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu Zaufany Profil (aspekty prawne) Właściwości Systemu Certyfikującego; Właściwości Systemu Zarządzania Tożsamością;\ MAX Punkt konsultacyjny (za stroną ePUAP): Nowe Miasto Lubawskie; Pisz; Olsztyn; Giżycko; Szczytno; Braniewo; Ostróda; Iława; Ełk; Bartoszyce;

6 6 Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu Zaufany Profil (aspekty prawne) § 13. 1. Punkty potwierdzające przechowują i archiwizują dokumenty i dane w postaci papierowej w zakresie potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profilu zaufanego ePUAP w warunkach zapewniających co najmniej: zachowanie integralności dokumentów; łatwe odszukanie i udostępnienie dokumentów; ochronę danych osobowych zawartych w dokumentach; ochronę tych dokumentów przed zniszczeniem.

7 7 Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu Zaufany Profil (aspekty prawne) 2. Dokumenty i dane w postaci elektronicznej w zakresie potwierdzania, przedłużania ważności i unieważniania profilu zaufanego ePUAP, z zachowaniem warunków określonych w ust. 1, przechowuje oraz archiwizuje minister. 3. Obowiązek przechowania dokumentów i danych, o których mowa w ust. 1 i 2, trwa przez okres 20 lat od chwili potwierdzenia albo przedłużenia ważności profilu zaufanego ePUAP lub odmowy jego potwierdzenia albo przedłużenia ważności bądź od dnia jego unieważnienia.

8 8 Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu Zaufany Profil (aspekty prawne) 4. W przypadku ustania działalności punktu potwierdzającego dokumenty, o których mowa w ust. 1, przekazuje się organowi lub jednostce organizacyjnej przejmującej zadania i funkcje punktu potwierdzającego, którego działalność ustała. W przypadku braku następcy prawnego punktu potwierdzającego dokumenty przekazuje się ministrowi.

9 9 Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu Zaufany Profil (aspekty prawne) Wymagania przy zakładaniu konta dla użytkownika; Założenie konta dla podmiotu jest dokonywane przez użytkownika; Użytkownik zarejestrowany może działać w imieniu różnych podmiotów.

10 10 Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu

11 11 Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu

12 12 Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu

13 13 Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu Na co czekamy … Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (ostatnia wersja z dnia 14 czerwca 2011r); Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (ostatnia wersja z dnia 31 maja 2011r)

14 14 Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu Nowa szata graficzna; Nowy moduł zarządzania; Łatwiejszy interfejs do budowy formularzy; Opisy do usług;

15 15 Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu Opisy do usług (typy kontenerów): Opis ogólny usługi; Termin załatwienia sprawy; Wymagane dokumenty; Podstawa prawna; Opłaty; Sposób dostarczania dokumentów; Tryb odwoławczy; Informacje dodatkowe;

16 16 Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu Architektura Systemu System składał się będzie z czterech modułów: Superadministratora; Administratora; Urzędnika; Klienta Urzędu.

17 17 Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu Konto Superadministratora zakładanie kont nowych jednostek; usuwanie kont jednostek; blokowanie kont użytkowników systemu; dodawanie, usuwanie i modyfikacja usług referencyjnych; tworzenie, usuwanie i modyfikacja opisów usług referencyjnych;

18 18 Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu Konto Administratora zarządzania kontami urzędników danej jednostki, zarządzanie uprawnieniami; zarządzanie danymi teleadresowymi urzędu; udostępnianie konkretnych usług; modyfikacje pod względem wizualnym formularzy; dodawanie własnych przypisów do referencyjnych opisów udostępnionych przez superadministratora;

19 19 Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu Konto Urzędnika odbiór nadesłanych na skrzynkę urzędu wiadomości; weryfikacja podpisów pod otrzymanymi dokumentami; sporządzanie i wysyłanie odpowiedzi na wnioski petenta, w tym podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowalnym (możliwość dodania więcej niż jednego podpisu); wysyłanie pism do innych jednostek, mających swoje konto w systemie Cyfrowy Urząd (w tym możliwość wyboru większej ilości); Urzędnik ma możliwość przesłania stworzonego dokumentu do innych jednostek samorządowych mających swoje konto w systemie Cyfrowy Urząd

20 20 Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu Konto Klienta Urzędu wybór usługi; podgląd opisu; podgląd formularza przed wypełnieniem; wypełnienie i wysyłanie formularzy do jednostek samorządowych, w tym złożenie podpisu kwalifikowalnego pod formularzem; załączanie do formularza dodatkowych dokumentów w postaci załączników; śledzenie stanu załatwiania sprawy; otrzymywanie odpowiedzi;

21 21 Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu Konto Klienta Urzędu weryfikacja podpisu pod odpowiedzią urzędu; weryfikacja UPO i UPN; zapisywanie formularzy do skrzynki roboczej; edycja profilu; sprawdzenie historii operacji; wyszukiwanie spraw;

22 22 Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu Struktura Cyfrowego Urzędu umożliwia dodawanie jednostek podległych jednostkom samorządowym, lecz nie posiadających osobowości prawnej (szkoły, biblioteki,…). Konta takich jednostek powinny być zarządzane przez administratorów lokalnych jednostek samorządowych sprawujących pieczę nad daną organizacją. Jednostka taka mogłaby podlegać wyłącznie jednej jednostce nadrzędnej. Przy wypełnianiu formularza klient powinien być informowany, że skrzynka podawcza jest obsługiwana przez następującą jednostkę nadrzędną.

23 23 Dziękuję za uwagę Departament Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja rozbudowy Cyfrowego Urzędu


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Cyfrowy Urząd 2011-06-22."

Podobne prezentacje


Reklamy Google